نتایج جستجو

192

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

20

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1090
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

مجسمه های گچی در روند تبارشناسی و تاریخ نگاری هنر سلجوقی مهجور مانده است. این گونه کمال یافته حتی از آن روی که مصداق بارز و تجسم یافته اندیشه «تحریم شمایل نگاری» در شریعت و فقه اسلامی است، در احتساب ظرفیت های هنری- صنعتی تمدن اسلامی نیز نادیده انگاشته و مورد بی مهری واقع شده است. با همه این تفاسیر وجود نمونه های درخور توجه و برجای مانده مجسمه های گچی از دوران سلجوقی، گواه آن است که هیچ عامل بازدارنده ای نتوانسته از نضج و تکوین این هنر- صنعت زیبا و به نوعی نبوغ هنری پویا و حصارگریز ایرانی، جلوگیری کند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه استقرایی می کوشد جایگاه مجسمه های گچی در سیر تاریخی هنر سلجوقی را کاویده و با معرفی نمونه های شاخص و روش های تولید آن به احقاق جایگاه واقعی آن در تاریخ هنر ایران، مبادرت ورزد. همچنین با معرفی نشانه های محلی، بومی و ملی ملحوظ در مجسمه ها و آثار گچی، نقبی بر ریخت و چگونگی تاثیرات پذیرفته شده از فرهنگ های دیگر نیز بزند. مجسمه های گچی سلجوقی شناسنامه ای زنده از زیبایی شناسی و پیشه وری هنری یکی از ادوار دوران ساز تمدن ایرانی- اسلامی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1090

دانلود 370 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22870
 • دانلود: 

  10515
چکیده: 

Gypsum plaster is a widely used building material, as it is inexpensive and mechanically strong and to make gypsum model for ceramics manufacture as modelling material. When in contact with water, calcined gypsum rehydrates through dissolution, nucleation and crystallization steps. In this work, the mixing rate of plaster with water was investigated on their effect on the properties of hardened gypsum pieces, focusing on the structure– function relationship. The mixing plaster with water was done at 120, 240, 360 and 600 rounds per minute with a constant water/ plaster ratio of 0. 77. The results showed that with increasing mixing rate, the setting time decreased and the mechanical strength of the hardened piece increased. The apparent porosity, water absorption and water diffusion coefficient of the hardened piece decreased with increasing mixing rate. The microstructure of gypsum with the high mixing rate not only seems to be denser, with crystals interlaced, but also shows short crystals, which may improve the mechanical strength of the specimen. The higher mixing rate can lead to the higher rate of the nucleus formation, the smaller crystals and denser structure are formed. This material can have higher strength.

آمار یکساله:  

بازدید 22870

دانلود 10515 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  461-464
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  19355
 • دانلود: 

  81391
چکیده: 

The pivotal role of plaster of Paris (POP) cast as an immobilization tool to promote healing in complex and/or other types of fractures is irrefutable. We clearly know that Antonius Mathysen extensively applied plaster cast during Crimea and/or other wars and reportedly saved thousands of lives. However, the exact origin of using POP in orthopedic cast is yet to be clear. In his famous report from Bandar-e Rig, a city in Iran, William Eton paved the way for the conclusion that POP cast might have originated from the Persian Empire. In this paper, we provide more supporting evidences which make the aforementioned claim more probable.

آمار یکساله:  

بازدید 19355

دانلود 81391 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  64-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  752
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

زمینه و اهداف: در مورد درمان مناسب برای شکستگی های دیستال رادیوس با جابجایی شدید و ناپایدار اختلاف نظر وجود دارد. درمان جراحی جااندازی باز و فیکساسیون داخلی تبعاتی مانند بریدگی عناصر کپسولی و سایر عوارض را در پی دارد. در مقابل درمانهای غیرتهاجمی این نوع شکستگی موجب آسیب بافت نرم نمی شوند و با تهاجم کمتری همراه هستند. علاوه بر این با توجه به اینکه این روشها قدرت تصحیح بالا و هزینه کمتری دارند مورد توجه جراحان استخوان و مفاصل قرار دارند. در این مطالعه نتایج روش Pin-plaster به عنوان یکی از درمانهای جراحی شکستگی تیپ C دیستال رادیوس مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها: در یک مطالعه از نوعCase series ، 23 بیمار (16 مرد و 7 زن) که دچار شکستگی دیستال رادیوس تیپ C تقسیم بندی AO بودند و در سالهای 1388-1387 به بیمارستان شهدای تبریز مراجعه کرده بودند و تحت درمان با روش Pin-plaster قرار گرفتند، تحت مطالعه واقع شدند. بیماران قبل از عمل و بعد از عمل و به فاصله 6 ماه بعد از عمل تحت مطالعه رادیولوژیک (گرافی رخ و نیمرخ) قرار گرفتند. معیارهای خروج از مطالعه شامل گذشت بیش از 10 روز از زمان آسیب، وجود تخریب سطح مفصلی قبلی، شکستگی غیر از تیپ C تقسیم بندی AO، وجود اندیکاسیون جااندازی باز و پلاک گذاری و عدم تمایل بیمار به همکاری بود. نتایج با استفاده از آزمونT زوجی و در سطح معنی داری P£0.05 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی بیماران 43.9 سال بود. 12 نفر از بیماران شکستگی رادیوس سمت راست و 11 نفر شکستگی رادیوس سمت چپ داشتند. تعداد 9 نفر از بیماران دارای شکستگی تیپC1 ، 10 نفر دارای شکستگی تیپ C2 و 4 نفر دارای شکستگی تیپ C3 تقسیم بندی AO بودند. بررسیهای ما نشان داد که اختلاف معنی داری بین میانگینRadial inclination ،Palmar (volar) Tilt ، Radial Length، Radial Shift و ما Intra articular Step–Off قبل و بعد از عمل و همچنین بین میانگین قبل از عمل و 6 ماه بعد از عمل وجود دارد (P=0.001).نتیجه گیری: استفاده از روش جراحی Pin-plaster در درمان شکستگی دیستال رادیوس تیپ C تقسیم بندی AO مزایای قابل توجه از جمله قدرت تصحیح بالا، قدرت حفظ این تصحیح طی شش ماه و هزینه پایین را دارد و برای بیمار نیز به علت امکان تحرک بیشتر، قابل تحمل بوده و قابل توصیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 752

دانلود 183 استناد 490 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (پی در پی 68)
 • صفحات: 

  235-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  964
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه گچ های معمولی مصارف زیادی در دندانپزشکی داشته و شاید یکی از پر استفاده ترین مواد مصرفی در این رشته باشند. در حال حاضر گچ سفید توسط چند شرکت در ایران تولید شده و انواع خارجی آن گران و کمیاب است. با توجه به موارد استفاده متعدد گچ ها در دندانپزشکی و با توجه به این که در مورد گچ های سفید ایرانی تحقیق کافی انجام نشده است، بنابراین هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی گچ سفید خدابنده لو می باشد. در این مطالعه پنج خصوصیتی که بنا به استاندارد شماره 25 ADA و استاندارد شماره 2792 ایران برای ارزیابی گچ های سخت لازم و ضروری می باشد مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه یک بررسی تجربی آزمایشگاهی بود. تعداد نمونه 20 عدد برای هر آزمون بود. کلیه آزمون ها مطابق با روش های ذکر شده در استاندارد شماره 25 ADA و 2792 ایران انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه توسط آزمون T-student و Chi square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: اطلاعات به دست آمده نشان می دهند که قوام مناسب گچ خدابندلو با نسبت 58 میلی لیتر آب به 100 گرم پودر به دست می آید و میانگین زمان سخت شدن این گچ 1.0052±13.8 دقیقه، انبساط حین سخت شدن 0.047±0.219 درصد و استحکام فشاری 0.63±5.75 مگا پاسکال است. در مورد بازسازی جزییات نیز در 75% موارد شیار به طور کامل بازسازی شده بود.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهند قوام، زمان سخت شدن، انبساط حین سخت شدن و توانایی بازسازی جزییات در مورد گچ خدابنده لو در حد استاندارد می باشد اما استحکام فشاری این گچ در محدوده استاندارد نبوده و باید اصلاحات لازم جهت رفع این نقیصه انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 964

دانلود 204 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

زمرشیدی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  19-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  447
چکیده: 

معماری ایران از تاریخ، حکمت، اصول و بویژه پدیده های شگرف هنرهای معنوی سخن می گوید. این معماری در ادوار اسلامی، رشد فراوانی- در تمام شئون با هنرهای وابسته مانند هنر گچبری- داشته است. در مجموع هنرهای وابسته به معماری ایران، بخصوص پدیده گچ بری های بسیار باقاعده، زینتبخش داخلی بناها بوده و در برخی موارد سبب زیباسازی نماهای مسکونی بیرونی و اندرونی، همچون منازل دوره قاجاریه در کاشان و دیگر مناطق شده است. این هنر نقوش گوناگون اسلیمی، ختایی، پیچک های افشان و بسیاری دیگر از انواع «هفت قلم خط و شاخه های آن را برای معماری ایرانی و اسلامی به ارمغان آورده است. این بررسی بر اساس روش توصیفی- تحلیلی تاریخی به ثمر رسیده است. اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و مشاهده و تجارب میدانی نیز حاصل شده است. نتیجه این که از هنر بدیع گچ بری میتوان هم برای زیباسازی آثار اسلامی امروزی و هم بناهای مسکونی و غیره بهره فراوان برد. به طور خلاصه، هنر گچ بری با تلفیق آینه کاری شاخه دیگری از این هنر را به وجود آورد و در مجموع، دو هنر آینه کاری و گچبری به شکل گود و برجسته و در مواردی با آینه الوان، فلسفه و حکمت وافری از جذابیت زیبایی و زیباشناسی را برای آثار معماری ایرانی و اسلامی به ارمغان آورده است.

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 447 استناد 0 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  167-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9807
 • دانلود: 

  8229
چکیده: 

Background. Dental plaster, white orthodontic gypsum, and construction gypsum have β-hemihydrate particles. Setting time is an essential property of dental gypsum, which can affect the strength of the material. This research aimed to compare construction gypsum, dental plaster, and white orthodontic gypsum’ s initial and final setting times. Methods. Three groups were included in this experimental laboratory study: construction gypsum (A), dental plaster (B), and white orthodontic gypsum (C). Each group consisted of 10 samples. Gypsum manipulation consisted of using 120 gr of powder and 60 mL of water. Gypsum powder and water were mixed using a gypsum mixer at 120 rpm. A homogeneous mixture was poured into a mold, and the setting time was measured using a Gillmore needle, according to ASTM C03-266. The initial setting time test was measured using 113. 4 grams and a-2. 12mm needle. The final setting time was measured using 453. 6 grams and a-1. 06mm needle. This test was repeated until the needle failed to penetrate the gypsum’ s surface. All the data were analyzed with one-way ANOVA and post hoc Tukey tests using SPSS 23. Results. The average initial setting time for groups A, B, and C were 1. 40± 16. 17, 1. 19± 10. 39, and 1. 51± 24. 46, respectively. The average final setting time for groups A, B, and C were, 0. 79± 15. 97 0. 88± 24. 31) and 0. 66± 33. 37, respectively. One-way ANOVA and post hoc Tukey tests showed significant differences in the initial and final setting times between the three groups (P<0. 05). Conclusion. There were differences in setting time between dental plaster, white orthodontic gypsum, and construction gypsum. The construction gypsum’ s setting time is suitable as a type II dental gypsum, according to ADA No. 25.

آمار یکساله:  

بازدید 9807

دانلود 8229 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  83
 • صفحات: 

  69-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3961
 • دانلود: 

  577
چکیده: 

مقدمه: شکستگی های دیستال رادیوس به خصوص شکستگی کالز، از شایع ترین شکستگی ها در میان افراد مسن می باشد و عوارض زیادی دارد. روش های درمانی متعدد برای یک تیپ از این شکستگی ها که شکستگی ناپایدار نام دارد و درمان آن مشکل می باشد، پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه بررسی بیمارانی است که به روش پین و پلاستر درمان شده اند.روش کار: در این مطالعه 543 بیمار که شکستگی ناپایدار دیستال رادیوس داشتند و طی سال 1376 تا پایان 1380 در بیمارستان امام رضا (ع) و امدادی مشهد بستری و به روش پین و پلاستر درمان شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این روش دو پین، یکی دیستال در قاعده دومین و سومین متاکارپ و پروگزیمال در داخل استخوان اولنا و یا مواردی در ثلث دیستال رادیوس گذاشته شده و بعد از ریداکشن، این دو پین در گچ ثابت گردید که در موارد رادیوس، یک سر پین از پوست خارج و در گچ ثابت شد. پس از یونیون که معمولا 6 تا 8 هفته طول می کشد، گچ باز و پین ها خارج شدند و بیماران تا زمان بهبودی کامل یا استقرار عوارض، از نظر عوارض جانبی تحت مطالعه قرار گرفته و پس از آن از مطالعه خارج شدند.نتایج: در این مطالعه 189 بیمار مرد و بقیه زن بوده اند. عوارض ایجاد شده شامل عوارض محل پین گذاری 46 مورد (8.4%)، محدودیت حرکتی در جهت فلکشین واکستنشین 41 بیمار (7.5%) محدودیت حرکتی در جهت پرونیشین و سوپینیشین 43 بیمار (7.9%)، مال یونیون در جهت انگولیشین قطعه دیستال به خلف 48 بیمار (8.8%)، مال یونیون در جهت کوتاهی رادیوس 44 مورد (8.1%) بوده اند، عوارض عصبی 17 مورد (3.1%)، مال یونیون در جهت جایجایی قطعه دیستال به سمت رادیال 27 مورد (4.9%).نتیجه گیری: ارجحیت این روش کاربرد ساده و ارزان و خطرات کم برای جراح و بیمار و نتایج خوب در مقایسه با روش های دیگر مانند اکسترنال فیکساتور، ریداکشن باز و فیکسیشن با پیچ و پلاک، ریداکشن بسته و فیکسیشن با پین، ریداکشن با کمک آرتروسکوپ و پین گذاری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3961

دانلود 577 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  291-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1515
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1515

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMJ open quality

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1395
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1395

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript