نتایج جستجو

32788

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3279

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GUDIN S.

نشریه: 

plant breeding REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  159-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3862
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3862

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ROTILI P. | GNOCCHI G. | SCOTTI C. | KERTIKOVA D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  25-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2484
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2484

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2093
 • دانلود: 

  815
چکیده: 

به نژادی با هدف بهبود کمی و کیفی گیاهان، طیف گسترده ای از روش ها و فنون را به کار گرفته است. نشانگرهای ملکولی از ابزارهایی هستند که چشم انداز جدیدی را برای پیشرفت های به نژادی گیاهان فراهم کرده اند. این مقاله مزایا و کاربردهای متنوع نشانگرهای مولکولی و بهره گیری از توان بالای پلی مورفیسم طبیعی موجود در داخل جوامع در تلفیق با توانمندی های روش های به نژادی گیاهی مرسوم را مرور کرده است. نشانگرهای مولکولی از عوامل محیطی تاثیرپذیری ندارند و فراوانی بالای آنها از نظر تعداد و تنوع بالای ساختاری آنها به عنوان بخشی از مزایای نشانگرها در تشخیص هویت، تعیین تنوع ژنتیکی گونه ها و بررسی روابط خویشاوندی گیاهان به شمار می رود. نشانگرها در کشف اطلاعات بیشتر در مورد حفظ کلکسیون های ذخایر ژنتیکی گیاهی، تشخیص واریته ها، مکان یابی و تعیین تعداد ژن های کنترل کننده صفات کمک می کنند. توالی یابی ژنوم، تهیه نقشه های فیزیکی و ژنتیکی، انگشت نگاری های ژنومی و به نژادی گیاهان به عنوان برخی از دیگر کاربردهای این ابزار در به نژادی گیاهی می باشد. کارایی بالای انتخاب به کمک نشانگر در انتخاب ژنوتیپ ها به عنوان والد تلاقی و انتخاب به کمک نشانگر در برنامه های به نژادی و انتخاب ژنومی تاکید شده است. فناوری های جدید فرصت های خوبی را برای یافتن الگوهای تنوع ژنتیکی برای پیشبرد برنامه های به نژادی ایجاد کرده اند. امروزه با توسعه سریع فناوری توالی یابی های نسل جدید، توالی یابی ژنومی و روش های با کارایی بالا برای نشانگرها، ایجاد نشانگرهای جدید مانند EST-SSR از Simple Sequence Repeats (SSR) و Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) را آسان کرده است. این نشانگرها می توانند با موفقیت در شتاب بخشی به تحقیقات و برنامه های به نژادی گیاهان زراعی به کار گرفته شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 2093

دانلود 815 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اکبرپور امیدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1075
 • دانلود: 

  1244
چکیده: 

برای اجرای هر برنامه به نژادی آگاهی از ساختار ژنتیکی صفت مورد بررسی، میزان تاثیر عوامل محیطی و اثر متقابل عوامل ژنتیکی و محیطی و همچنین اطلاع از تاثیر ثابت و تصادفی بودن فاکتورها بر تحلیل نتایج یک امر ضروری است. به طبع آن تجزیه و تحلیل مولفه های واریانس از اهمیت زیادی در به نژادی گیاه و دام برخوردار است. برای برآورد مولفه های واریانس از برآوردگرهای زیادی استفاده می شود که ANOVA یکی از مهمترین آنها است. این برآوردگر در برخی موقعیت ها که داده ها نامتعادل هستند و مولفه های واریانس منفی برآورد می شوند، ناکارآمدتر از برآوردگرهای حداکثر درستنمایی (Maximum Likelihood; ML) و حداکثر درستنمای محدود شده (Restricted Maximum Likelihood; REML) هستند. لذا هدف از این تحقیق بررسی مروری مدل های خطی مختلط و مقایسه برآورد مولفه های واریانس به روش های ANOVA،  MLو  REMLبا استفاده از داده های آزمایشی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1075

دانلود 1244 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2788
 • دانلود: 

  592
چکیده: 

تولید گیاهان هاپلوئید / دابلد هاپلوئید باعث سرعت بخشیدن به برنامه های به نژادی، بهبود کارآیی انتخاب، شناسایی همبستگی و اثرات متقابل ژنی، تخمین واریانس ژنتیکی و تعداد ژنهای کنترل کننده صفات کمی، تولید جابجایی های ژنتیکی و تسهیل انتقال ژن می گردد. کشت میکروسپور در برنامه های به نژادی، علاوه بر مزایای فوق دارای کاربردهای دیگری از قبیل ایجاد و حفظ گیاهان نرعقیم از طریق جنین زایی میکروسپور، امکان برگرداندن نرباروری از طریق بلوغ درون شیشه ای میکروسپور، غلبه بر خودناسازگاری و القا و انتخاب جهیده ها می باشد. در برنامه های مهندسی ژنتیک، سیستم انتقال ژن به لاین جنسی نر که شامل انتقال ژن به میکروسپور، بلوغ درون شیشه ای آن و سپس گرده افشانی دانه های گرده تراریخته است، بسیار کارآمد می باشد. در مطالعات پایه امکان برسی نمو دانه گرده و گرده افشانی، جنین زایی، توتی پوتنسی، چرخه سلولی، تغییر فاز و نقش تنش در نمو از طریق کشت میکروسپور امکان پذیر است. در این مقاله جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای میکروسپور بررسی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2788

دانلود 592 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسین خانی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  591-604
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2814
 • دانلود: 

  595
چکیده: 

ایران کشوری وسیع ولی فاقد پوشش جنگلی مناسب است و حدود 7 درصد کشور توسط جنگل پوشیده شده و بدین دلیل ابرانی در زمره کشورهایی با پوشش جنگلی کم قرار می گیرد. به همین علت همه ساله ایران مبادرت به واردات انواع تخته های فشرده (نئوپان، تخته چندلا و MDF) می نماید. وسعت نخلستان های کشور 220000 هکتار برآورد می گردد که چیزی در حدود 20-22 درصد وسعت نخلستان های دنیا متعلق به ایران است. به این منظور برداشت خرما (محصول درخت نخل) با کیفیت مناسب، نخل باید همه ساله هرس گردد. هر نخل بطور متوسط در حدود 34 کیلو ضایعات حاصل از هرس تولید می نماید که با احتساب 20 الی 27 میلیون تنه نخل در کشور حداقل 200 هزار تن ماده لیگنوسلولزی که قابلیت استفاده در صنایع تبدیلی از جمله نئوپان و MDF را دارند. همه ساله در کشور قابل دسترس است. در این تحقیق ضایعات هرس نخل بعنوان ماده اولیه در ساخت MDF استفاده شد و تخته ها در مقیاس نیمه صنعتی (Pilot plant scale) در دانشگاه (Gottingem, Germany) ساخته شدند. برای هر متغییر ساخت تعداد سه تخته ساخته و استاندارد EN برای ارزیابی خواص مکانیکی و فیزیکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تقریبا تخته های تولیدی حداقل خواص مکانیکی توصیه شده توسط استاندارد EN را دارا می باشند و در صورت رفع مشکل بالا بودن در صد واکشیدگی ضخامتی تخته ها، الیاف ضایعات هرس نخل می تواند در صنایع تولید MDF مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2814

دانلود 595 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BOUIS H.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  403-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2797
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2797

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NAEIMI AMIR | KARBASIOUN MOSTAFA | ABBASI FATEMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10410
 • دانلود: 

  5776
چکیده: 

The purpose of this study was to investigate the advantages and disadvantages of Participatory plant breeding (PPB). Seventy-six breeders were randomly selected from among 95 breeders who were working at the Seed and plant Improvement Institute, Karaj, Iran. Data were collected by a questionnaire as the main data collection instrument. The face and content validity of the questionnaire was approved by a panel of agricultural extension and plant breeding experts. The reliability of the questionnaire was calculated and it turned out to be high, ranging from 0.83-0.92. The descriptive findings of the study suggested that the breeders had generally positive perception toward using PPB. The correlation analysis results showed that there is a positive and significant (p>0.01) correlation among the levels of familiarity with PPB, advantages, and breeders’ perception toward the use of PPB. In addition, there was a negative and significant (p>0.01) correlation between breeders' perception of the disadvantages faced by PPB and their perception of using participatory plant breeding. Finally, stepwise regression analysis indicated that the advantages and disadvantages of PPB explained about 58% of the variations in breeders’ perception toward using PPB.

آمار یکساله:  

بازدید 10410

دانلود 5776 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  13-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1145
 • دانلود: 

  1720
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1145

دانلود 1720 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  969
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

سابقه و هدف: متخصصین اصلاح نباتات جهت انتخاب اهداف اصلاحی خود از میان صفات مختلف فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی نیازمند دسته بندی محدودیت ها و همچنین قابلیت های موجود در گیاهان هستند، این موضوع باعث به وجود آمدن مفهومی به نام تیپ ایده آل شده است. رسیدن به تیپ ایده آل گیاهان زراعی مستلزم استفاده از روش های آماری مناسب است. هدف این مطالعه معرفی روش استفاده از مدل سازی رگرسیونی جهت تعیین تیپ ایده آل گیاهان زراعی به صورت موردی بر روی گیاه آفتابگردان در جنوب شهرستان گنبد کاووس می باشد.مواد و روش ها: با انجام آزمایشی با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و 12 هیبرید آفتابگردان، داده های مورد نیاز جهت استفاده در مدل سازی رگرسیونی جمع آوری شدند. به منظور تعیین مهمترین صفات و نشان دادن سهم صفات مختلف در تشکیل و تعیین عملکرد دانه از روش گزینش متغیر و رگرسیون چندگانه استفاده شد. با استفاده از رگرسیون چندگانه، ارتباط بین عملکرد با کلیه صفات به صورت کمی تعیین شد. همچنین با توجه به همبستگی منفی و یا مثبت موجود بین متغیرهای موثر در عملکرد، برای تعیین تیپ ایده آل فرضیه های مختلفی مطرح و جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: پنج صفت حداکثر تجمع ماده خشک، حداکثر تعداد برگ، وزن هزار دانه، درصد پوکی و درصد روغن که در افزایش عملکرد بیشترین نقش را داشتند، با استفاده از رگرسیون چندگانه، شناسایی و مقدار مطلوب هر یک از آنها مشخص شدند. این پنج متغیر، 57 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمودند. نتایج نشان داد چنانچه ارتباط و همبستگی موجود بین برخی صفات دستخوش تغییرات قرار گیرد، می توان از آن به نفع عملکرد بهره جست. با توجه به همبستگی منفی موجود بین دو متغیر درصد روغن و حداکثر ماده خشک، برای تعیین تیپ ایده آل فرضیاتی مطرح شدند. اگر همبستگی موجود بین صفات درصد روغن و حداکثر تجمع ماده خشک قابل شکستن نباشد، عملکرد تیپ ایده آل نسبت به متوسط عملکرد هیبریدهای آفتابگردان 812 (از 2080 به 2892) کیلوگرم در هکتار افزایش خواهد یافت. در صورتی که مقدار حداکثر ماده خشک افزایش و درصد روغن در حد متوسط بماند، عملکرد تیپ ایده آل 873 (از 2080 به 2953) کیلوگرم در هکتار افزایش می یابد و چنانچه همبستگی بین حداکثر ماده خشک و درصد روغن شکسته شود، مقدار افزایش عملکرد 999 (از 2080 به 3079) کیلوگرم در هکتار خواهد بود.نتیجه گیری: متوسط عملکرد در تیپ ایده آل آفتابگردان از 2080 کیلوگرم در هکتار به 2892 تا 3079 کیلو گرم در هکتار قابل افزایش است. نتایج روش مورد استفاده در این تحقیق به علت اینکه به اختلافات ژنتیکی بین ارقام توجه دارد، می تواند در کنار سایر روش ها راهگشای متخصصان اصلاح نباتات در جهت حرکت به سمت تیپ ایده آل گیاهان زراعی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 969

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
litScript