نتایج جستجو

10268

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1027

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
همکاران: 

صادق-آخوند

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1385
تعامل: 
 • بازدید: 

  39
کلیدواژه: 
چکیده: 

این دو قطعه یکی از قطعات بسیار حساس صنعت لوله سازی است. این قطعات در مجموع 200 تن وزن دارند و پس از تهیه قالب، عملیات های ریخته گری و حرارتی و ماشین کاری (از جنس چدن) که به دستگاه های خاص نیاز دارد، آماده بهره برداری می گردد. قطعه تکمیل کننده که باستر نام دارد با جک هایی که از روی آن تعبیه شده یک فشار در حدود 400000 تن بر ورق که مابین قطعه باستر و دو قطعه فوق قرار دارد وارد کرده ورق را به شکل u و O درآورده و به صورت عملیات تکمیلی به واحد دیگر منتقل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 39

نویسندگان: 

TAVASOLI E. | HASANZADEH N. | MORADI M. | KHODAYGAN P. | PROBST C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  88
 • شماره: 

  1 (110)
 • صفحات: 

  61-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

pistachio die-back is one of the most important and prevalent diseases of pistachio orchards, causing severe reduction of pistachio yield. Due to the important role of bacteria in the occurrence and development of pistachio die-back, the interaction of Bacillus spp. and Paecilomyces formosus was investigated in this research. The isolates of both groups were injected beneath of the inner bark of branches (Ohadi cultivar) using sterile syringes alone or in mixture. According to the results, Bacillus pumilus and P. formosus isolates were able to cause disease on the branches, with longitudinal developments in vascular tissue. Bacterial isolates alone caused lesions ranged 4. 5-14 cm in inoculation sites. Mix inoculations, significantly, increased disease development in xylem varied 10-32 cm. Based on morphological, biochemical and molecular properties, isolation of B. pumilus strains is reported for the first time as one of the causal agents of pistachio die-back in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHELICHI M. | MOHAMMADI A. | HAGHDEL M. | ESKANDARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17842
 • دانلود: 

  7949
چکیده: 

The die-back of pistachio is one of the most important diseases affecting pistachio trees reducing yield production. In commercial fields, sampling was done from nine different pistachio production areas in Mahvelat, Khorasan Razavi province during 2008-2010. In each orchard, samples were taken from tree branches with canker during spring and summer seasons. Fungal species were identified based on the micro and macromorphological features, reverse and surface characters of colonies. The ability of the isolates to produce disease was assessed on two year-old pistachio branches. The effect of Mancozeb, Benomyl, Metalaxyl, Rovral TS, Bordeaux mixture and Propiconazole was evaluated on radial mycelia growth of P. variotii, N. mangiferae and Stemphylium spp. In most orchards, the samples were positive for fungal species and in only a few orchards no fungal isolates could be detected. Based on micro and macro- morphological features; P. variotii, N. mangiferae, and Stemphylium spp. were identified in most sampling areas with different frequencies. In pathogenicity tests, most isolates ofN. mangiferae and Stemphylium spp. were able to establish disease, while about 43 % of P.variotii isolates produced die-back on inoculated branches. The results of fungicides produce different levels of control on mycelia growth of fungal species which was varied according to the kind of fungicide and fungal species. Overall, the differences between fungal isolates, biotic and a biotic factors to produce disease as well as contradictory results were obtained by different researchers as described in literature.

آمار یکساله:  

بازدید 17842

دانلود 7949 استناد 0 مرجع 315
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  154-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9760
 • دانلود: 

  616
چکیده: 

به منظور تعیین پراکنش، درصد وقوع و همچنین شناسایی عامل و یا عوامل بوجود آورنده عارضه سرخشکیدگی درختان پسته، در سال 1381 از 203 باغ مناطق رفسنجان، کرمان، یزد و خراسان بازدید بعمل آمد. میزان وقوع عارضه سرخشکیدگی از 4 تا 90 درصد با متوسط 15 درصد و در رفسنجان 28 درصد تخمین زده شد. از باغ های مورد مطالعه بطور تصادفی 31 باغ مشخص و با حفر پروفیل نمونه برداری خاک از عمق های 0-40، 41-80 و 81-120 سانتی متر انجام و تجزیه های فیزیکی و شیمیایی انجام گرفت. از آب و همچنین برگ درختان پسته انتخابی نمونه برداری بعمل آمد و تجزیه های شیمیایی انجام پذیرفت. روابط همبستگی بین میزان سرخشکیدگی و فاکتورهای اندازه گیری شده بدست آمد. نتایج نشان داد که سرخشکیدگی با خصوصیات شیمیایی خاک (Na.K, Na.Ca, SAR,K,Na,EC) همبستگی مثبت داشت. با استفاده از رگرسیون گام به گام معادله (SAR)soil®R2=0.737* Y=51.799-0.194(K)soil+0.946  بین سرخشکیدگی با K و SAR خاک حاصل و در سطح یک درصد معنی دار شد. با توجه به اینکه تعدادی از محققین قارچ Paecilomyces Variotii را به عنوان یکی از عوامل بوجود آورنده عارضه سرخشکیدگی پسته معرفی نموده اند، سپس آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 6 تکرار بر روی 24 درخت 25 ساله رقم فندقی در باغی که حدود 30 درصد سرخشکیدگی داشت، طی سالهای 1381 و 1382 انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از تیمار اول = شرایط باغدار (سولفات آمونیوم+سوپر فسفات تریپل هر کدام به میزان یک کیلوگرم برای هر درخت) ؛ تیمار دوم= تیمار اول + پتاسیم به صورت سولفات پتاسیم به میزان 3 کیلوگرم برای هر درخت، تیمار سوم= تیمار دوم+ کلسیم به صورت گچ به میزان 40 کیلوگرم برای هر درخت و تیمار چهارم= تیمار سوم+ روی به صورت سولفات روی به میزان 1500 گرم برای هر درخت. در شهریور ماه 1383 مایه زنی قارچ مورد نظر به صورت مستقیم روی شاخه های درختان تحت تیمار انجام شد. نتایج نشان داد در تمام شاخه هایی که مایه زنی قارچ P.Variotii  انجام گرفته بود در مقایسه با شاخه های شاهد (تلقیح شده با محیط کشت بدون قارچ) شانکر دیده شد که نشان می دهد این قارچ یکی از عوامل زنده ایجاد کننده این عارضه است. لیکن رعایت اصول تغذیه بهینه بویژه مصرف کودهای حاوی پتاسیم، کلسیم و روی تاثیر معنی داری در کاهش عارضه داشت و این عناصر توانستند طول سرخشکیدگی ایجاد شده را به میزان 63 درصد کاهش دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 9760

دانلود 616 استناد 0 مرجع 10
نشریه: 

GENE, CELL AND TISSUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17969
 • دانلود: 

  13981
چکیده: 

background: In recent years, die-back of pistachio has become one of the most important diseases in Kerman gardens. With regard to the importance of this disease and the lack of comprehensive information regarding the population genetic structure of the pathogen, it is necessary to set an appropriate indicator in the study of genetic diversity.Objectives: In the present study, we examined simple sequence repeats (SSRs) and restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLPs) (two PCR-based marker assays) to determine Paecilomyces variotti genetic diversity.Materials and Methods: The utility of SSRs and PCR-RFLPs was examined to determine genetic diversity using 20 isolates of Paecilomyces variotii. In order to determine the performance of indicators, effective multiplex ratio (EMR), polymorphism information content (PIC), and marker index (MI) were calculated.Results: Both systems discriminated 20 isolates of P. variotii successfully but were different in the amount of detectable polymorphism. Using cluster analysis of digestion reaction, SSR based on UPGMA algorithm, and Jaccard similarity coefficient, the isolates with 70% similarity level were divided into 7 and 3 groups, respectively. Reviewed indicators were at higher level for PCR-RFLPs marker. Four restriction endonucleases enzymes in RFLP produced 20 loci that 90% of them were polymorphic; and for SSR it was 32 loci that 37.5% were polymorphic.Conclusions: This is the first research in comparing two genetic marker systems in P. variotti. We were prompted to explore polymorphisms utility in P. variotti with a look at using germplasm screening mapping of genome and strain improvement programs.

آمار یکساله:  

بازدید 17969

دانلود 13981 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BEHROUZI A. | MOLAEI DARIYANI B. | SHAKERI MAHMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (10) (AN INTERNATIONAL QUARTERLY)
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19133
 • دانلود: 

  10684
چکیده: 

Shape error due to elastic recovery of formed part in unloading known as springback, is one of the most important problems of tool design in sheet metal forming processes. Many researches have been performed for proposing an efficient method to decrease or compensate springback error in sheet forming processes. These methods are usually based on iterative finite element algorithms. In this paper an analytical approach is presented for one step modification of the tooling shape in channel forming process to compensate the springback error. With the help of this approach, the optimum die shape for producing the target shape can be obtained in a few seconds. The algorithm of spring back compensation by inverse FE modelling is also presented. By balancing the contact forces in this algorithm, symmetric and asymmetric sheet forming processes can be analyzed. The results of the analytical approach coincide with those of FE approach. The accuracy of the obtained results is verified by the experimental results. Asymmetric channel forming tests are performed on steel and aluminum sheets. The test results coincide to the analytical results with high precision. 

آمار یکساله:  

بازدید 19133

دانلود 10684 استناد 0 مرجع 945
نویسنده: 

SAEEDI SHIMA | JAMALI SAMAD | DELAVARI AZADEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

DIOECIOUS WALNUT TREE IS OF JUGLANDACEAE FAMILY. THIS PLANT IS ECONOMICALLY, PHARMACEUTICALLY AND INDUSTRIALLY IMPORTANT .THE WALNUT TREE HAS A LONG HISTORY OF MEDICINAL USE, BEING USED IN FOLK MEDICINE AND TO TREAT A WIDE RANGE OF COMPLAINTS. …

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1315
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

به منظور شناسایی عامل های قارچی دخیل در سرخشکیدگی درختان کاج در شهر کرمانشاه، در فصل های مختلف سال-های 1395-1394 از درختان کاج دارای نشانه های بیماری، نمونه برداری و جداسازی قارچ ها صورت گرفت. در نتیجه 169 جدایه ی قارچی شامل گونه های مختلف جنسAspergilusبا 41 جدایه (فراوانی 26/24 درصد)، گونه های مختلف جنس Peniciliumبا 25 جدایه (فراوانی 79/14 درصد)، Microsphaeropsis olivaceaبا 16 جدایه (فراوانی 46/9 درصد)، Trichoderma harzianum با 15 جدایه (فراوانی 87/8 درصد)، جنس Rhizopusبا 15 جدایه (فراوانی 87/8 درصد)، Paecilomyces variotii با 9 جدایه (فراوانی 32/5 درصد)، Microsphaeropsis protea با هشت جدایه (فراوانی 73/4 درصد)، Neoscytalidium dimidiatum با هشت جدایه (فراوانی 73/4 درصد)، جنس Eupenicillium با هشت جدایه (فراوانی 73/4 درصد)، Kalmusiavariispora با هفت جدایه (فراوانی 14/4 درصد)، Cladosporium sphaerospermum با شش جدایه (فراوانی 55/3 درصد)، Pithomyces sp. با شش جدایه (فراوانی 55/3 درصد) و Alternaria sp. با پنج جدایه (فراوانی 95/2 درصد) به دست آمد. در بررسی آزمون بیماری زایی روی شاخه های بریده ی درختان کاج، در بین همه ی جدایه-های قارچی تنها 16 جدایه از Microsphaeropsis olivacea، هشت جدایه از Microsphaeropsis protea و هفت جدایه از Kalmusia variispora روی شاخه های بریده ی درختان کاج شانکر ایجاد کردند و بیماری زا بودن آن ها به اثبات رسید. آزمون بیماری زایی در گلخانه روی نهال های دوساله ی درختان کاج نیز صورت گرفت که جدایه های این سه قارچ همگی قادر به ایجاد شانکر روی نهال ها بودند. از درختان مایه زنی شده که نشانه های بیماری داشتند دوباره قارچ جداسازی و شناسایی شد. درستی جدایه های شناسایی شده با توالی یابی ITS-rDNA تأیید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1315

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  442
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

گونه های خانواده Botryosphaeriaceae دارای انتشار جهانی هستند و برخی از گونه های آن به عنوان بیمارگرهای مهم درختان شناخته می شوند. به منظور شناسایی گونه های Botryosphaeriaceae همراه با بیماری های شاخه و تنه درختان زیتون، یک بررسی روی این درختان در دو استان کرمان و مازندران انجام شد. نمونه برداری در سال 1395 و از شاخه و تنه درختان با نشانه های سرخشکیدگی و شانکر انجام گردید. عمل جداسازی از بافت های تغییر رنگ یافته بافت چوب و روی محیط کشت عصاره سیب زمینی-دکستروز-آگار (PDA) انجام شد. در این مطالعه 56 جدایه Botryosphaeriaceae از درختان بیمار جداسازی گردید. شناسایی جدایه ها بر اساس ویژگی های ریخت شناختی و تکثیر و تعیین ترادف بخشی از ژن فاکتور بسط دهنده ترجمه (tef-1α ) با دو آغازگر EF1-728F و EF1-986R صورت گرفت. بر اساس ویژگی های ریخت شناختی و مولکولی، پنج گونه Botryosphaeria dothidea (11 جدایه)، Diplodia seriata (هشت جدایه)، Dothiorella sarmentorum (هشت جدایه)، Lasiodiplodia theobromae (هفت جدایه) و Neoscytalidium hyalinum (22 جدایه) شناسایی شدند. آزمون بیماری زایی جدایه های انتخابی تحت شرایط گلخانه ای و روی شاخه های بریده شده زیتون انجام گردید. جدایه های D. seriata بر اساس طول لکه های ایجاد شده در بافت چوب، بیشترین بیماری زایی را نشان دادند. این مطالعه اولین گزارش از D. seriata و L. theobromae از درختان زیتون در ایران می باشد. علاوه بر این مطالعه انجام شده اولین گزارش از Do. sarmentorum همراه با شانکر و سرخشکیدگی درختان زیتون می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 442

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
litScript