نتایج جستجو

40787

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4079

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23475
 • دانلود: 

  14045
چکیده: 

Enset (Ensete ventricosum, family musaceae) is a plant of Ethiopia. Ethiopians are farmed enset plant for food uses. It is very similar to the banana plant (Musa acuminate, Family musaceae) and hence termed “ false banana” . However, the starch of enset plant is stored in major quantities in the pseudostem and underground corms. The properties of the enset starch were not studied in detail. The native enset starch (ES) was evaluated for proximate composition and physicochemical properties. The enset starch properties, such as bulk density, tapped density, granule size, color of enset starch powder and gel, pH, swelling capacity, solubility, and gelatinization properties were examined. Sorption isotherm of enset starch was studied. The effect of NaCl and sucrose on swelling capacity, solubility and gelatinization properties has been examined. The kinetics of gelatinization of enset starch (starch: water weight ratio, 1: 2) were investigated using differential scanning calorimetry (DSC).

آمار یکساله:  

بازدید 23475

دانلود 14045 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  535
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  272-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2241
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2241

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

لطیفی عاصفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  436
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 436

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KAMYAB S. | ZAMANI A. | MAHASTI P. | ZOJAJI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18872
 • دانلود: 

  7086
چکیده: 

In this project, different nettle plants from north regions of Iran including Tonekabon, Amol and Gorgan were collected. The oil was extracted using soxhlet extraction apparatus and was subjected to series of physical and chemical tests and determinations consisting of refractive index, melting point, smoke point, nonsaponifiable matter, Iodine value, saponification value, peroxide value, totox value, acid values, kreis test and fatty acids composition. Among the samples collected the one obtained from Gorgan had the highest oil content. Fatty acid analysis of the extracted oils indicated a high degree of unsaturation where linolenic acid accounted for 28.7 % of the total fatty acids with an unusual concentration of C17:0. The oil also showed a high concentration of nonsaponifiable matter where the sterol constituted the major part of this fraction.

آمار یکساله:  

بازدید 18872

دانلود 7086 استناد 0 مرجع 630
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10671
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Starch in its native form, may not be able to provide functional properties such as high or low temperatures and shear forces bearings expected in modern industries. Therefore, it is usually modified to make it compatible for different applications. The main aim of this research was to study the effects of dual modification using cross-linking and annealing on physicochemical properties of wheat starch. Therefore, starch was first cross-linked using different levels of POCl3 (0, 0.1, 0.2, 0.4 %, w/w, starch basis) and then annealed at 40°C for 72 h. Scanning electron micrographs showed the presence of some spots on the granules of the dual-modified samples. The results of differential scanning calorimetry showed that the onset, peak and conclusion temperatures and enthalpy increased upon dual modification. The X-ray diffraction pattern of the modified samples remained unchanged while water solubility and swelling decreased. The results of rapid visco analyzing showed lower peak, setback, breakdown and final viscosities for the dual-modified samples. These samples produced stronger gels as determined using a texture analyzer. In total, annealing of the cross-linked starch could enhance some of its functional properties for further applications.

آمار یکساله:  

بازدید 10671

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1417-1425
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4840
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4840

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

میوه ازگیل وحشی (Mespilus germanica) سرشار از قندها و اسیدهای آلی می باشد. در این پژوهش، کنسانتره ازگیل وحشی در چهار غلظت 14، 28، 42 و 56 درصد (درجه بریکس) تهیه و خواص فیزیکوشیمیایی شامل pH، اسیدیته، چگالی و رنگ، و خواص رئولوژیکی (در دماهای 20، 30، 40، 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد) آن مورد مطالعه قرار گرفت. pH نمونه ها در محدوده 3.37 تا 3.62 و اسیدیته آنها بر حسب اسید سیتریک در محدوده 1.05 تا 3.90 درصد تعیین گردید. چگالی نمونه غلیظ (56%) برابر 1277kg/m3 بدست آمد. رنگ نمونه ها با روش پردازش تصویر آنالیز و شاخص های تصویر شامل L*، a* و b* برای نمونه با غلظت 56% به ترتیب برابر 20.54، 1.69 و 1.36 بدست آمد. با افزایش غلظت، نمونه ها تیره تر شده و شاخص L* کاهش یافت. کنسانتره مورد نظر در تمامی غلظت ها رفتار نیوتنی از خود نشان داد و با افزایش غلظت ویسکوزیته افزایش یافت. همچنین با افزایش دما از 20 به 70 درجه سانتی گراد، ویسکوزیته کنسانتره (56%)، از 2517 به 223 میلی پاسکال ثانیه کاهش یافت. همچنین مقدار انرژی فعال سازی در محدوده 9.59 تا 43.39kJ/mol K بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  55-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2432
 • دانلود: 

  563
چکیده: 

پنیرهای موجود در جهان در دو دسته سنتی و صنعتی می باشد که تنوع پنیرهای سنتی از انواع صنعتی بیشتر می باشد. پنیر آروشه مهمترین پنیر سنتی استان سمنان است که یک پنیر پروسس می باشد که از هم زدن و حرارت دهی طولانی (3-4 ساعت) دلمه آبگیری شده به دست می آید. در این پژوهش ابتدا پنیر آروشه در شرایط تعریف شده، به شیوه سنتی تولید و سپس آنالیز شد. نتایج حاصله نشان داد که این پنیر دارای کمتر از 6% رطوبت است و به همین دلیل عمر ماندگاری بسیار بالاتری در مقایسه با سایر پنیرها حتی در دمای محیط دارد. میزان چربی و پروتئین این فرآورده به ترتیب 35% و 42% بوده که نشان دهنده ارزش غذایی و کالری زایی بالای این پنیر در مقایسه با پنیرهای رایج است. از نظر رئولوژیکی ضریب ذخیره (G') بالاتر از ضریب افت (G") بوده است، درنتیجه رفتار جامد مانند در این پنیر همواره بر رفتار ویسکوز غالب بوده و این رفتار، نوعی از رفتار یک جامد ویسکوالاستیک می باشد. همچنین در این پژوهش رنگ و ریز ساختارپنیر با استفاده از هانترلب و میکروسکوپ روبشی الکترونی معرفی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 2432

دانلود 563 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHONG HANGYUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21458
 • دانلود: 

  8862
چکیده: 

This study investigated the physicochemical properties of silver nanoparticles stabilized with casein protein in seawater. UV–vis spectrometry, dynamic light scattering (DLS), and transmission electron microscopy (TEM) were applied to measure the stability of silver nanoparticles in seawater samples. The obtained results show an increased aggregation tendency of silver nanoparticles in seawater, which could be attributed its relatively high cation concentration that could neutralize the negatively charges adsorbed on the surface of silver nanoparticles and reduce the electrostatic repulsion forces between nanoparticles. Similarly, due to the surface charge screening process, the zeta potential of silver nanoparticles in seawater decreased. This observation further supported the aggregation behavior of silver nanoparticles. This study also investigated the dissolution of silver nanoparticles in seawater. Result shows that the silver nanoparticle dissolution in DI water is lower than in seawater, which is attributed to the high Cl- concentration present in seawater. As Cl- can react with silver and form soluble AgCl complex, dissolution of silver nanoparticles was enhanced. Finally, this study demonstrated that silver nanoparticles are destabilized in seawater condition. These results may be helpful in understanding the environmental risk of discharged silver nanoparticles in seawater conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 21458

دانلود 8862 استناد 0 مرجع 1776
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30355
 • دانلود: 

  13828
چکیده: 

Ferula gumosa Boiss is one of the natural plants of Iran whose exudates (Barijeh) can be used in food industry. In the present study the properties of the gum extracted from tubers of Ferula gumosa were examined. For this purpose, gum was extracted from crude exudates by alcoholic extraction with 90% (v/v) ethanol. The purity of gum was relatively high, and it was composed mostly of polysaccharide. Soybean oil emulsions (10% w/w) were prepared using gum with concentration from 0.2 to 1.0 % (w/w). Surface tension, interfacial tension and creaming measurements were performed for all emulsions. Particle size measurements, light microscopy observations and theological studies were performed for 1.0 % gum emulsion. The purified gum was found to reduce surface tension and interfacial tension of emulsions. Although particle size distribution measurements showed a slight change in particle size pattern after two month, mean diameter of particles remained constant. The creaming tests confirmed a comparatively good overall stability over a period of two months. The rheological measurements showed the shear thinning nature of emulsions prepared with the Barijeh gum. The emulsion stability was attributed to the surface adsorption mechanism.

آمار یکساله:  

بازدید 30355

دانلود 13828 استناد 0 مرجع 945
litScript