نتایج جستجو

38343

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3835

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

REZAEI F. | GHARACHORLOO M. | AZIZINEJAD R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19709
 • دانلود: 

  12620
چکیده: 

Large quantities of beef and mutton tallow are available in Iran every year. If these products are processed and formulated properly and scientifically, the need to import oils and fats in substantial quantities might be reduced. The aim of this study is to fractionate beef tallow into different fractions and carry out physical and chemical tests on each isolated fraction. Beef fat was obtained from butchery shop in Tehran. The fat or tallow was obtained by dry rendering using a rotary evaporator. fractionation took placed at 4oC for 22 hours. physical and chemical tests concerning melting point, colour, free fatty acid concentration, refractive index, peroxide value, iodine value, induction period measurement and fatty acid composition were carried out on the original and fractionated samples. The results indicated yields of 94% and 98% for extraction and fractionation respectively. The statistical analysis of the samples indicated significant differences between the results obtained. The results also showed that the liquid fraction might be employed as salad or frying oil and the hard fraction might be used as a fraction in margarine or shortening fats.

آمار یکساله:  

بازدید 19709

دانلود 12620 استناد 0 مرجع 315
نویسندگان: 

AYOB YASMIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (SEMINAR SPECIAL ISSUE)
 • صفحات: 

  107-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18970
 • دانلود: 

  9468
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Plasma fractionation has evolved from a medical service activity for the purpose of supplying products to the local community to a global manufacturing industry that has to comply with high quality standards (1). It involves sophisticated industrial process in licensed facilities and has the highest standard of hygiene and quality and conforms to the principles of Good Manufacturing Practice (GMP). To safeguard the public from unsafe blood products, there must be a system for licensing, regulation and control within the national authority (2). These requirements are beyond the means of developing countries like Malaysia (3).

آمار یکساله:  

بازدید 18970

دانلود 9468 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TEIMOURI YANSARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  221-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10262
 • دانلود: 

  9214
چکیده: 

In order to determine of physical characteristics of rice straw as an effective source of fiber in ruminants, alfalfa hay, four varieties of rice straw (Taroum Neda, Taroum Neamat, Taroum Sangi, and Asgari), and four rations that contained four varieties of rice straws were investigated. The chemical (dry matter (DM), organic matter (OM), neutral detergent fiber (NDF), nonfiber carbohydrates (NFC) and crude protein (CP)), and physical characteristics (bulk density, water holding capacity (WHC), and soluble and insoluble DM and ash of samples, kinetics of hydration and change in functional specific gravity (FSG) and feed particle size, physically effective factor (pef)) of forages and total mixed ration (TMR) were determined. Except on ether extract and ash content, the DM, OM, NDF, NFC, and CP content of four rice straw and rations were similar but there was different among alfalfa and rice straws. The rice straws had a bulk density lesser than alfalfa. However, TMR had a similar bulk density, WHC, hydration rate, insoluble DM and ash and greater than alfalfa hay. Alfalfa had lesser WHC than rice straws and there were not different in straws. The soluble DM and FSG of rice straws were similar and lesser than those of alfalfa hay. The TMR had similar physical characteristics. Alfalfa hay had greater FSG than rice straw at all incubation times. Four rice straws and four rations were similar in in degradable NDF (iNDF) and total tract NDF digestibility (TTNDFD). Results showed that regardless the system, rice straws were similar in physically effectiveness and physically more effective than alfalfa because of having greater NDF and iNDF content, geometric mean and pef than al-falfa.

آمار یکساله:  

بازدید 10262

دانلود 9214 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  191-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

مواد آلی شاخص کیفیت خاک، کشاورزی و محیط بوده و نقش مهمی در سلامت خاک و محیط زیست ایفا می کنند. مطالعه اجزاء اندازه ای و شیمیایی مواد آلی یک رویکرد اصلی برای بررسی نقش کلیدی آن در فرآیندهای خاک می باشد. بر اساس واحدهای شکل زمین 27 نمونه ی خاک سطحی (20-0 سانتی متر) برای بررسی تغییرات سطحی و شش پروفیل برای بررسی توزیع عمقی اجزاء اندازه ای و شیمیایی کربن آلی مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی، کانی شناسی و تعیین اجزاء فیزیکی و شیمیایی نمونه های خاک طبق روش های استاندارد انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصله محتوای کربن آلی خاک با کاهش اندازه ی ذرات افزایش یافته و در اجزاء اندازه ای کوچکتر از 250 mm به حداکثر مقدار خود می رسد. همچنین رس های 2:1 انبساطی توانایی نسبی بیشتری در نگهداری کربن آلی نشان دادند. نتایج آنالیز اجزاء شیمیایی نشان داد که با افزایش مقدار OC ورودی، نسبت اسید هومیک به اسید فولویک به دلیل افزایش فعالیت زیستی و پلیمریزاسیون متوالی مولکول های آلی افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

مقدمه: سلامت انسان ها و در نتیجه سلامت جامعه، نقش موثری در توسعه و توانمندی جامعه دارد. سلامت، محور توسعه است و سطح سلامتی جامعه نیز از توسعه یافتگی آن تاثیر می پذیرد.هدف: هدف این پژوهش، بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1388 می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. در این مطالعه تعداد 1000 دانش آموز پسر 14-12 ساله که در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان گچساران مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع آوری داده ها از طریق مراجعه به مدارس و بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان، تکمیل پرسش نامه توسط دانش آموزان و تکمیل برگه ثبت مشاهدات توسط پژوهشگر بر اساس مشاهده انجام شد، که جهت معاینه از ابزارهایی مانند: متر، ترازو، چارت اسنلن، دیاپازون، آبسلانگ، چراغ قوه و دستکش یک بار مصرف استفاده گردید.نتایج: نتایج حاصل نشان داد که میانه وزن و قد پسران در تمام گروه های سنی، از میانه استاندارد رشد پایین تر بود. به طور کلی وزن 4.6 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 29.2 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 54.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند و به طور کلی قد 3.2 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 32.6 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 52.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند. از نظر وضعیت بینایی، 25.8 درصد از آزمودنی ها، حداقل یک چشم دارای حدت بینایی کمتر از 0.9 داشتند. در رابطه با وضعیت شنوایی، 8.4 درصد دانش آموزان دچار کاهش شنوایی بودند. از نظر دندانی، 72 درصد دارای پوسیدگی بودند. هم چنین اسکولیوزیس، کیفوزیس و لوردوزیس به ترتیب در 6.8 درصد، 2.4 درصد و 3.9 درصد از دانش آموزان دیده شدند و تنها بین میزان تحصیلات پدر و میانگین تعداد فرزندان خانواده با دی ام اف تی، رابطه همبستگی وجود داشت.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان، بهداشت تغذیه و ورزش، سلامت بینایی، شنوایی و دستگاه اسکلتی در نزد دانش آموزان را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DARTON R.C. | SUPINO S. | SWEETING K.J.

نشریه: 

CHEMICAL ENGINEERING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  477-482
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5112
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5112

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  209-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

تعادل میان بخش های مختلف منابع کربن از نظر محیط زیست و کیفیت خاک بسیار حائز اهمیت است. رشد سریع جمعیت، تخریب خاک های کشاورزی و آزادسازی گازهای گلخانه ای از چالش های جدی قرن 21 می باشند. هدف این مطالعه بررسی وسعت تغییر کاربری اراضی از سال 1334 تا 1382 و نقش آن در میزان دینامیک کربن خاک و تاثیر کاربری های مختلف بر میزان کربن آلی موجود در اجزاء اندازه ای مختلف خاک می باشد.27 نمونه سطحی با ابعاد 20×20×20 سانتی متر از اراضی با کاربری های مختلف تهیه و آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی و جزء به جزء کردن فیزیکی آنها انجام گرفت. نتایج نشان داد کاربری باغ با 2.07 درصد، بیشترین مقدار کربن آلی را داشته و اراضی زراعی و مرتعی به ترتیب با 0.73 و 0.57 درصد در درجات بعدی قرار دارند. توسعه شهرنشینی و تغییر کاربری اراضی از دینامیک و ذخیره به ترتیب 71273، و 190406 مگاگرم کربن در هکتار جلوگیری کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  593-603
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  214
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر اجزاء فیزیکی ماده آلی خاک و برخی از فاکتورهای کیفی آن این پژوهش انجام شد. بدین منظور دو کاربری بکر و کشت شده(شامل کشت تناوبی و نیشکر) در استان خوزستان انتخاب و نمونه های دست خورده و دست نخورده از دو عمق 30-0 و 60-30 سانتیمتری در سه تکرار تهیه گردید. نیتروژن کل، کربن آلی، رس قابل انتشار، پایداری خاکدانه ها و اجزاء مختلف مواد آلی در هر عمق تعیین و نتایج به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی گردید. نتایج نشان داد که مقدار کربن آلی از 6/3 گرم در کیلوگرم در بکر بترتیب به 5/10 و 7/10 در اراضی با کاربری نیشکر و تناوبی افزایش یافت. بیشترین مقدار شاخص پایداری خاکدانه ها در کاربری نیشکر و کمترین آن در اراضی بکر مشاهده شد. با تغییر کاربری اراضی، مقدار رس قابل انتشار از 46% در اراضی بایر به 8/34 و 5/40% درنیشکری و تناوبی کاهش یافت. کربن آلی و نیتروژن کل در تمام اجزاء فیزیکی ماده آلی بر اثر تغییر کاربری از بکر به نیشکر و تناوبی افزایش یافت ولی جزء شن نسبت به دیگر اجزاء به تغییر کاربری اراضی حساس تر بوده و سریع تر واکنش نشان داد. همچنین در اثر تغییر کاربری، کربن آلی و نیتروژن در بخش شن ماده آلی در لایه سطحی اغلب مناطق غنی تر بود. با این وجود تغییر کاربری اراضی در درجه اول سبب افزایش میزان ماده آلی در جزء رس خاک، در مرتبه بعدی در جزء شن و به میزان اندک در جزء سیلت بود که احتمالا به وجود ترکیبات حلقوی و مقاوم به تجزیه میکروبی در این بخش از مواد آلی مربوط می گردد. نتایج نشان داد که در مناطقی که خاک بکر کیفیت بالایی ندارد اعمال مدیریت های صحیح زراعی از طریق ایجاد امکان کشت و افزایش ماده آلی، باعث افزایش خاکدانه سازی و بهبود کیفیت خاک می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 214

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1194
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

اثرات درازمدت کاشت گیاه برنج در اراضی شالیزاری و تحت شرایط متفاوتی از مدیریت منابع کودی بر روی شکل های مختلف فسفر از منظر تغذیه ای و زیست محیطی بسیار با اهمیت است. سنجش کمی و کیفی شکل های مختلف فسفر در خاک دیدگاه روشنی از توانایی تامین فسفر برای گیاهان زراعی را پیش روی ما قرار می دهد. در این پژوهش تلاش شده است تا با اندازه گیری کمی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری و یافتن روابط آن ها با ویژگی های مهم فیزیکی و شیمیایی خاک، به تاثیر این شکل های فسفر بر روی میزان فسفر قابل استفاده پرداخته شود. در 103 نمونه خاک سطحی (30-0 سانتی متری) از شالیزارهای شهرستان صومعه سرا در استان گیلان و بر پایه توزیع جغرافیایی یکنواخت، فسفر معدنی با دامنه تغییرات 1427.5-60 و با میانگین 353 میلی گرم در کیلوگرم، در حدود 62.6 درصد از فسفر کل و فسفر آلی با دامنه تغییرات 525-25 و میانگین 210 میلی گرم در کیلوگرم، 37.4 درصد از فسفر کل (با دامنه تغییرات 1677.5-218 و با میانگین 563 میلی گرم در کیلوگرم) را در بر می گیرد. در بین شکل های مختلف فسفر معدنی، فسفر پیوندیافته با کلسیم (64 درصد) غالب و به دنبال آن فسفر پیوندیافته با آهن با میانگین (31.34 درصد)، فسفر پیوندیافته با آلومینیوم (4.4 درصد) و فسفر محلول (0.26 درصد) قرار داشتند. فسفر پیوندیافته با کلسیم با pH (0.56**)، فسفر پیوندیافته با آهن و آلومینیم با کربن آلی (**0.4)، فسفر آلی با گنجایش تبادل کاتیونی (**0.66) و فسفر محلول با کربن آلی (*0.205-) دارای بیش ترین همبستگی خطی معنی دار بودند. همچنین گنجایش تبادل کاتیونی و کربنات کلسیم معادل و کربن آلی نسبت به سایر ویژگی های خاک تاثیر بیش تری بر فسفر قابل استفاده از خود نشان می دهند. بر پایه ضریب تبیین شده مدل های رگرسیونی خطی چندمتغیره نشان می دهد که فسفر پیوندیافته با کلسیم در بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بیش ترین تاثیر را به ترتیب از اسیدیته، کربن آلی، مقدار رس، گنجایش تبادل کاتیونی و کربنات کلسیم معادل (Adj.R2=0.455*)، می پذیرد و فسفر پیوندیافته با آلومینیوم تنها از کربن آلی (*0.15)، و فسفر پیوندیافته با آهن از اسیدیته و کربن آلی (*0.274) و نیز فسفر آلی از گنجایش تبادل کاتیونی و کربن آلی (*0.471) تاثیر می پذیرند. همچنین فسفر قابل استفاده با تمام شکل های فسفر همبستگی معنی داری در سطح 5 درصد از خود نشان می دهند. اما بیش ترین تاثیر را به ترتیب از فسفر پیوندیافته با آلومینیم، فسفر آلی، فسفر محلول و در نهایت از فسفر پیوندیافته با کلسیم می پذیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1194

دانلود 360 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

افرا الیاس | رسالتی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

در این پژوهش به بررسی اثر جزء جزء سازی خمیرکاغذ OCC بر بهبود ویژگی های مقاومتی کاغذ به دست آمده پرداخته شده است. خمیرکاغذ OCC به وسیله یک غربال فشاری و تحت شرایط عملیاتی بهینه کارآیی جزء جزء سازی بر اساس مطالعات قبلی، به دو جزء خمیرکاغذ عبوریافته (خمیر الیاف کوتاه) و خمیرکاغذ وازده غربال (خمیر الیاف بلند) تفکیک گردید. سپس جزء الیاف بلند خمیرکاغذ پالایش و با نسبت های مختلف با جزء الیاف کوتاه آن بازترکیب شده و از خمیرکاغذ با نسبت های ترکیبی مختلف، خمیرکاغذ ورودی اولیه و خمیرکاغذ خالص الیاف بلند پالایش شده نمونه های کاغذ دست ساز تهیه گردید. نتایج به دست آمده از آزمون های فیزیکی و مقاومتی نشان داد که با افزودن تا 50 درصد خمیرکاغذ الیاف کوتاه به خمیرکاغذ الیاف بلند پالایش شده، مقاومت های مکانیکی کاغذهای به دست آمده از خمیرهای کاغذ بازترکیبی از مقاومت های خمیرکاغذ OCC اولیه بیش تر خواهد شد. این واقعیت بیانگر اثر مثبت عمل جزء جزء سازی در افزایش قابلیت پالایش پذیری خمیرکاغذ و بهبود مشخصه های مقاومتی کاغذ می باشد. از طرفی با حذف 50 درصد از خمیرکاغذ اولیه (خمیرکاغذ الیاف کوتاه) از دور پالایش، ظرفیت عملیاتی فرایند پالایش در واحد زمان افزایش قابل ملاحظه و انرژی مصرفی پالایش نیز کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
litScript