نتایج جستجو

87625

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8763

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LASKOWSKI D.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  174
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  149-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3684
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3684

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (ضمیمه 1)
 • صفحات: 

  40-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: TODAY, THE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF chemical COMPOUNDS REQUIRES LONG TIME AND A LOT OF FINANCIAL COSTS. THIS PROCESS IS MORE IMPORTANT, PARTICULARLY IN THE PHARMACEUTICAL AND USE OF NEW DRUGS BECAUSE OF THE HIGH FINANCIAL COSTS OVER THE LONG RUN; HOWEVER, THE SUCCESS RATE IS VERY LOW [1]. …

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHOKOUHI M. | JALILI A.H. | HOSSEINI JENAB M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23602
 • دانلود: 

  9716
چکیده: 

In this paper, the thermal properties including molar heat capacity, CP, thermal conductivity, λ, and thermal diffusivity, αD, of the pure physical solvents sulfolane (SFL), N,N-dimethylformamide (DMF), dimethylsulfoxide (DMSO), ethylene glycol (ETG), choloroform (CCL3H), acetonitrile (CH3CN), and pure chemical solvents monoethanolamine (MEA), diethanolamine (DEA), triethanolamine (TEA), methyldiethanolamine (MDEA), 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) which all are extensively used in natural gas refinery processes were measured at temperatures ranging from (303.15 to 353.15) K and atmospheric pressure. All experimental measurements were carried out by using a PSL Systemtechnik instrument in which transient hot-wire method was employed to measure transport properties, λ and αD. All obtained data were correlated by using empirical linear temperature function with a very good correlation coefficient, better than R2=0.99. Among the solvents tested in this paper, except for TEA, the thermal diffusivity decreased by increasing temperature and also except for TEA and ETG, thermal conductivity decreased with temperature.

آمار یکساله:  

بازدید 23602

دانلود 9716 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جوکی محمد | خزایی نعیمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1110
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

برای کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی در هنگام برداشت و پس از برداشت و به منظور طراحی و بهینه سازی ماشین های پس از برداشت نیاز به اطلاعات کافی از خواص فیزیکی و مکانیکی آنها است. در این تحقیق برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه شلیل رقم ایندیپندنس (Independence) ناحیه تاکستان در استان قزوین بررسی شد. مقادیر قطر بزرگ، قطر متوسط، قطر کوچک، جرم، حجم، وزن مخصوص، قطر میانگین هندسی، مساحت سطح و ضریب کرویت به ترتیب برابر با 61 میلی متر، 59 میلی متر، 57 میلی متر، 97.74 گرم، 123.17 سانتی متر مکعب، 0.99 گرم بر نیوتن و 59.10 میلی متر، 102.30 سانتی متر مربع، و 97 درصد به دست آمد. از لحاظ ویژگی های شیمیایی، شلیل رقم ایندیپندنس ترش مزه است و اسیدیته و قند آن برابر با 11 درصد براورده شده است. نتایج مطالعه ضریب اصطکاک این میوه روی برخی مواد مانند چوب چند لایه، ورق گالوانیزه و آلومینیم نشان داد که این ضریب از 0.321 (روی سطح آلومینیم) تا 0.389 (روی سطح چوب چند لایه) متغیر است. علاوه بر آن نیروی شکست، تغییر شکل، انرژی شکست، و چغرمگی در نقطه شکست برای میوه شلیل به ترتیب برابر با 58.9 نیوتن، 10 میلی متر، 0.3 ژول و 1.34 کیلوژول بر مترمکعب تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1110

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SHEKARKHAND M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: IONIC LIQUIDS (ILS) HAVE BEEN THE OBJECT OF INCREASING ATTENTION DUE TO THEIR UNIQUE PHYSICOchemical properties SUCH AS HIGH THERMAL STABILITY, LARGE LIQUIDUS RANGE, HIGH IONIC CONDUCTIVITY, HIGH SOLVATING CAPACITY, NEGLIGIBLE VAPOR PRESSURE. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  125-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  428
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: در سال های اخیر، از فیتواسترول ها، به منظور کاهش جذب کلسترول در رژیم غذایی استفاده شده است. نقطه ذوب بالا و نامحلول بودن آن ها در آب و روغن، افزودن فیتواسترول ها را به مواد غذایی با مشکل مواجه می کند. هدف: هدف از این پژوهش بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فیتواسترول ها به کمک نانولیپوزوم ها است. روش کار: در این مطالعه، نانولیپوزوم های حاوی بتا-سیتواسترول از غلظت های مختلف لسیتین سویا و کلسترول به روش هیدراسیون لایه نازک تهیه شد و برای کاهش اندازه ذره از هموژنایزر اولتراسونیک استفاده گردید. طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) برای مطالعه برهم کنش گروه های عاملی مواد افزودنی مختلف در ترکیب نانولیپوزوم ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که برهم کنش بین بتا-سیتواسترول و نانولیپوزوم ها از نوع پیوند هیدروژنی است. میانگین قطر حجمی ذرات، شاخص پراکندگی، پتانسیل زتا، پایداری فیزیکی و pH نانولیپوزوم های تولید شده بررسی گردید. نتایج: میانگین قطر حجمی ذرات بین 90 تا 100 نانومتر بود. افزودن کلسترول به نمونه ها، میانگین قطر حجمی نانولیپوزم ها را به مقداری کم و به صورت معناداری (05/0>P) افزایش داد، با این حال، موجب کاهش معنادار پتانسیل زتا (05/0>P) و پایداری بیشتر نمونه ها در دماهای مختلف گردید. همچنین pH نمونه ها به محدوده خنثی نزدیک بود که ثابت می کند استفاده از این نانولیپوزوم ها تاثیری در تغییر pH مواد غذایی ندارد. نتیجه گیری نهایی: بهترین نتایج برای نمونه حاوی 06/0 گرم کلسترول به دست آمد که علیرغم اندازه ذره تا حدودی بزرگ تر، از نظر پتانسیل زتا، پایداری فیزیکی و pH، مطلوب تر از سایر نمونه ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 428

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  125-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  320
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

به منظور بررسی اثر کاربرد ورمی کمپوست بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک شامل جرم مخصوص حقیقی (rs)، جرم مخصوص ظاهری (rb)، تخلخل (f)، ظرفیت نگهداشت آب خاک (S)، رطوبت در نقاط ظرفیت زراعی (FC) و پژمردگی دائم (PWP)، میزان آب قابل دسترس (AWC)، pH، هدایت الکتریکی (EC) و کربن آلی (OC)، آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده با پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای کودی در کرت های اصلی و سال های اعمال این تیمارها در کرت های فرعی قرار گرفتند. تیمارهای کودی به عنوان فاکتور اصلی در شش سطح (T1=شاهد، T2=کود شیمیایی، T3=20 تن ورمی کمپوست در هکتار، T4=20 تن ورمی کمپوست در هکتار+1.2  تیمار T2، T5=40 تن ورمی کمپوست در هکتار+1.2 تیمار T2 و T6=40 تن ورمی کمپوست در هکتار) و سال های اعمال این تیمارها به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح به صورت A=یکسال، B=دو سال متوالی و C=سه سال متوالی کود دهی بود. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که کاربرد ورمی کمپوست به صورت معنی داری سبب بهبود تمامی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شد. نتایج بیانگر آن است که خصوصیاتی مانند FC، PWP، AWC، pH، OC و EC در تیمارهای سال های مصرف کود دارای اختلاف معنی دار با شاهد بودند و آثار متقابل تیمارهای کودی و سال های مصرف آنها نیز در مورد rs، FC، EC و OC تاثیر معنی دار داشت و در سایر موارد فاقد اختلاف معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 320

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Nanoscale Res Lett

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5394
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5394

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TODAY, THE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF chemical COMPOUNDS REQUIRES LONG TIME AND A LOT OF FINANCIAL COSTS. THEREFORE, IT IS VERY IMPORTANT TO USE THE TECHNIQUES OF (QSAR) AND (QSPR) TO PREDICT physical AND chemical properties...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
litScript