نتایج جستجو

24210

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2421

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

حسینی میرعبداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 28
نویسنده: 

ادواردز سباستین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 10
نویسندگان: 

رییس دانا سمیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  249-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  501
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

خواب یک فرآیند ضروری برای حفظ و بهبود فعالیتهای انسان است در حالی که هنوز بسیاری از جزئیات آن به درستی شناخته نشده است. خواب کاهش یافته یا بریده شده یک ریسک سلامتی محسوب می شود که متعاقب آن بیماری های قلبی، دیابت و همچنین انحطاط هوشیاری و شناخت پدید خواهد آمد. چند پارگی خواب به پدیده ای گفته می شود که در آن محرومیت از خواب به طور کامل اتفاق نمی افتد اما خواب فرد به طور متناوب با انگیختگیهایی که منشا آنها عوامل خارجی (نویز) و یا عوامل داخلی (آپنه) است آشفته می شود. مدلسازی ریاضی یک ابزار مناسب برای شناخت مکانیسمهای پیچیده بیولوژیکی است. در این مقاله مدلی از پدیده های اساسین تنظیم چرخه خواب – بیداری پیاده سازی شده، دینامیک آن بررسی و سپس عواملی که سبب بروز آپنه انسدادی خواب می شود ارزیابی می شود. این مدل شامل دو جمعیت نورونی اصلی است: سیستم تحریک صعودی مغز در ساقه مغزی که مسئول ایجاد بیداری است و همچنین جمعیت نورونی VLPO از هیپوتالاموس که خواب را شکل می دهد. این دو منطقه در مهار متقابل قرار داده شده و به صورت سوئیچی انتقال بین دو حالت رفتاری خواب و بیداری را پدید می آورند. نتایج مدلسازی نشان می دهد که هیسترزیس موجود در انتقال بین خواب و بیداری تحت تاثیر عواملی که باعث انگیختگی می شوند، کوچک و ناپایدار شده و متعاقبا انتقالهای سریع و اینترمیتنت پدید می آید. مدل ارائه شده توانسته است برخی نتایج آزمایشگاهی در خصوص خواب آپنه انسدادی را بازتولید نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 501

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  29-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

در این مقاله رفتار دینامیکی زنجیره اسپینی با برهمکنش خوشه ای، که تحت تأثیر میدان مغناطیسی عرضی است، را در اثر تغییر ناگهانی میدان مغناطیسی مورد بررسی قرار می دهیم. این سیستم با استفاده از تبدیلات جردن-ویگنر دارای حل دقیق است. در این مقاله نشان می دهیم که اگر تفییرات میدان مغناطیسی به گونه ای باشد که مقدار اولیه و نهایی آن در دو فاز تعادلی مختلف باشند، تابع نرخ حتمال بازگشت در دوره های زمانی متناوب واگرا می شود که این واگرایی در زمان، گذار فاز دینامیکی نامیده می شود. در صورتی که تغییر میدان در فاز یکسان انجام شود، گذار فاز دینامیکی رخ نمی دهد. همچنین بررسی خطوط صفرهای فیشر نشان می دهد که در صورت بروز گذار فاز دینامیکی خطوط صفرهای فیشر محور موهومی را قطع خواهند کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

در این کار با بررسی چگالی ترازهای هسته ای و ظرفیت گرمایی هسته های89Y و 208Pb به مطالعة گذار فاز سیستم نوکلئونی این هسته ها از حالت زوج شده به حالت گاز فرمی پرداخته ایم. به این منظور پارامترهای چگالی ترازهای هسته ای89Y و 208Pb در مدل دمای ثابت، با استفاده از داده های تجربی گروه اسلو محاسبه شده و مقدارهای به دست آمده در محاسبة سطح مقطع واکنش های هسته ای 208Pb(n, el)، 208Pb(p, el)، 89Y(n, el) و 89Y(p, el) به کار رفته اند. با توجه به سازگاری خوب نتایج به دست آمده برای سطح مقطع واکنش های هسته ای با داده های تجربی مربوط به آن ها، رفتار دمای ثابت، که می تواند گواهی بر وجود گذار فاز زوج شدگی در سیستم نوکلئون های هسته باشد، تأیید می شود. همچنین ظرفیت گرمایی این هسته ها از چگالی ترازهای تجربی آن ها استخراج شده و اثر گذار فاز زوج شدگی نوکلئون ها در این کمیت ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  129-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

از بین رفتن نظم پادفرومغناطیسی به صورت تابعی از بعضی پارامترهای کوانتمی مانند چگالی حاملها یا فشار هیدروستاتیکی اغلب با ورود به یک ناحیه ابررسانایی همراه است. گرچه پدیده مربوطه در مورد اصولا ساده تر فرومغناطیس الکترون غیر جایگزیده محسوستر است. در این مقاله ما دلایل اینکه این پدیده چگونه امکانپذیر می باشد را مد نظر قرار داده و شواهدی را که موانع مشاهده این پدیده در چند فرومغناطیس فلزی از سر راه برداشته شده است را جمع بندی می نماییم. یک معمای جدید که طی کشفیات اخیر در سیستمهای متقارن فروالکتریک و ابررساناهای بین لایه ای گرافیتی جدید ارایه شده است نیز بررسی خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

فرهمندجو مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AFZALI REZA

همایش: 

IRAN PHYSICS CONFERENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

QUANTUM TUNNELING OF A SUPERCONDUCTOR NANO-GRAIN COUPLED TO A NORMAL METAL IN WEAK MAGNETIC FIELD IS CONSIDERED. BY CONSIDERING THAT DEVIATION OF BCS GAP FUNCTION IS SMALL, THE DOMINANT EQUATIONS OVER THE PERTURBED GREEN FUNCTIONS ARE OBTAINED. THEN, THE MATRIX GREEN FUNCTION IN THE FREQUENCY SPACE IS OBTAINED AND BASED ON IT, THE SELF-CONSISTENT EQUATION OF ORDER PARAMETER CAN BE SOLVED. FINALLY BY USING THE ORDER PARAMETER, THE EVIDENCE OF QUANTUM TUNNELING transition OF THE SUPERCONDUCTOR NANO-GRAIN IN FREQUENCY SPACE IS ANALYTICALLY CONCLUDED.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13986
 • دانلود: 

  7244
چکیده: 

In this letter, we consider static black hole in f(R) gravity. We take advan-tage from corrected entropy and temperature and investigate such black hole. Finally, we study the P 􀀀 V critically and phase transition of corrected black hole with respect to entropy and temperature. Here also, we obtain the heat capacity for the static black hole in f(R) gravity. This calculation helps us to investigate some singularity. We have shown that the corrections exist for any black hole, but they are important for a small black holes and negligible for the large black holes. The advantage of a static black hole in f(R) gravity is its holographic picture, which is a van der Waals uid. Then, We have shown that in the presence of corrections there is still a van der Waals uid as a dual picture. The critical values of event horizon radius for phase transitions are shown due to the corrections of entropy and temperature. We have some gures which show the phase transition and P 􀀀 V critically.

آمار یکساله:  

بازدید 13986

دانلود 7244 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

داوودی جمال | یوسفی رقیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  491-497
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

هدف از این کار پژوهشی مطالعه فرآیند ذوب نانولوله های بورنیترید با سه نوع ساختار زیگزاگ، دسته صندلی و پیچشی و بررسی تأثیر شعاع این سه نوع نانولوله بر نقطه ذوب آنها می باشد. برای انجام این پژوهش از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی بر اساس پتانسیل شبه ترسف در هنگرد هم دما-هم فشار (NPT) استفاده شده است. دما و فشار دستگاه به ترتیب با استفاده از ترموستات نوز-هوفر و باروستات برنسن کنترل شده و شرایط مرزی دوره ای نیز در امتداد محور نانولوله اعمال شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دمای ذوب نانولوله بورنیترید به شعاع نانولوله ها وابستگی غیرخطی داشته و با افزایش شعاع، افزایش می یابد البته این وابستگی دمای ذوب به شعاع برای سه نوع نانولوله زیگزاگ، دسته صندلی و پیچشی متفاوت بوده و برای هر نوع ساختار نانولوله یک تابع برای بیان وابستگی دمای ذوب به شعاع ارائه شده است. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد دمای ذوب نانولوله ها در شعاع های بزرگ به یک مقدار ثابت میل می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
litScript