نتایج جستجو

23450

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2345

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

OKPARA J.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  327-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7458
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7458

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

خجسته باقرزاده حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  77-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

فعالیت و حضور مؤثر در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تابع قواعد و ویژگی های آن است. امروزه با انقلاب ارتباطات تغییر تغییر نقش مخاطب به کاربر یعنی حضور هر فرد برحسب توان در فضای مجازی برای تولید محتوا و عرضه آن به دیگران، بسیاری از معادلات گذشته در ارتباطات را تغییر داده است. هر کاربر برای حضور اثرگذارش باید عناصری که در این فرایند نقش دارند مدیریت نماید. لذا این پرسش وجود دارد: آیا ارزش و اعتبار همه افراد در این فضا یکسان است؟ آیا راه هایی برای تشخص سازی فردی(personal branding) و یا جمعی وجود دارد تا بتوان از آن ها استفاده کرد؟ افراد چگونه خود را به دیگران در شبکه های اجتماعی می نمایانند یا چگونه با تشخص سازی هویت خود را شکل داده و بروز می دهند؟ افراد چگونه هویت خود را می توانند بهبود بخشند؟ این گونه پرسش ها در رابطة میان هویت فرد و هویتی که ناشی از حضورش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است، امری طبیعی و قابل انتظار به نظر می رسد. این مقاله سعی دارد ضمن نشان دادن اهمیت هویت های واقعی فردی در شبکه های اجتماعی چگونگی برساخت هویت در فضای مجازی و ارتقاء آن را نیز با روشی توصیفی و تحلیلی بیان نماید. نتایج حاکی از اهمیت چندین عنصر از قبیل پروفایل، نوع مطلب یا پست، میزان اظهار علاقه، میزان تفسیر، تعداد دنبال کنندگان و. . در ساخت این هویت بسیار اثرگذار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KOUSTELIOS A.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  354-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4660
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4660

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

MIRZAEI MAHMOUD | GHEYTANCHI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A COMPANY INSTITUTES OFFERING USUALLY TAKES PLACE WITHIN A RANGE OF TANGIBLE GOODS AND SERVICES. THERE ARE MANY DIFFERENTFACTORS IN THIS RANGE WHICH AFFECT CUSTOMER satisfaction. MEDICAL LABORATORIES TEND TO BE A FORM OF SERVICE ORGANIZATION.WHILE GENERALLY THERE ARE FOUR KNOWN PS IN MARKETING AS PRODUCT, PRICE, PLACE AND PROMOTION, IT SEEMS ANOTHER P AS PERSONNEL PLAYS GREAT ROLE IN THE SUCCESS OF SERVICE ORGANIZATION. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Auditing knowledge

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  71
 • صفحات: 

  37-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  723
 • دانلود: 

  400
چکیده: 

مقدمه: هوش هیجانی و سبک های شخصی اتونومی و سوسیوتروپی از عوامل مهم در پیش بینی رضایت زناشویی زوجین می باشند. هدف این پژوهش تعیین قدرت پیش بینی سبک شخصی (اتونومی و سوسیوتروپی) و هوش هیجانی بر رضایت مندی زوجی است.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تحقیقات تحلیلی مقطعی می باشد که در آن از همبستگی چندگانه در بافت رگرسیون استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره زابل می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 100 زوج از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره انتخاب شده اند. داده ها با استفاده پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ، پرسش نامه سبک های شخصی PSI-II رابینز و پرسش نامه هوش هیجانی بار-ان گردآوری شده اند. به منظور تحلیل داده ها نیز و بررسی نقش پیش بینی کنندگی هر کدام از متغیرها از روش تحلیل رگرسیون با روش گام به گام(Stepwise)  استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد سبک های شخصی و هوش هیجانی زمانی که به تنهایی و یا به صورت توام برای پیش بینی استفاده می شوند نقش معنی داری در پیش بینی رضایت زناشویی مردان و زنان دارند.بحث و نتیجه گیری: با استفاده از هوش هیجانی و سبک های شخص اتونومی و سوسیوتروپ می توان رضایت زناشویی زوجین را پیش بینی کرد بنابراین هنگام انتخاب همسر و ارائه مشاوره خانواده باید به آن ها توجه ویژه نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 723

دانلود 400 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

اشرف امامی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24311
 • دانلود: 

  21282
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Marital satisfaction is as an important factor in family function. Considering incompatibility between couples, some approaches such as construct therapy could be effective in marital satisfaction.Objectives: This study aimed to evaluate the effectiveness of personal construct analysis model in marital satisfaction.Methods: The present research was a quasi-experimental study with pretest-posttest and fallow up design. The population was consisted of couples referring to counseling centers in Tehran (Iran) due to marital conflict during 2011-2013. The participants were randomly assigned to two groups (Treatment (T) and Control (C)) of 15 pairs each. The treatment group received 10 weekly sessions of intervention. The data were collected by enrich marital satisfaction short form 47-item questionnaire and analyzed statistically using analysis of variance.Results: The mean differences in variables including personality issues (T=2.96, C=-0.6, P<0.001), communication (T=4.83, C=-0.07, P<0.001), conflict resolution (G1=2.7, C=-1.03, P<0.001), financial management (T=1.2, G2=-0.77, P<0.001), leisure activities (T=0.6, G2=-0.76, P<0.001), sexual relationship (T=0.6, C=-0.76, P<0.001), children and parenting (T=2.6, C=-0.54, P<0.001), family and friends (T=1.9, C=-0.66, P<0.001), and religious orientation (T=0.83, C=-0.37, P<0.001) were positive in the treatment group and negative in the control group.Conclusions: The present study demonstrated that personal construct analysis model can be used as an alternative intervention for marital distress.

آمار یکساله:  

بازدید 24311

دانلود 21282 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  860
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

زمینه و اهداف: در راستای اصلاحات در نظام سلامت، استفاده از تواناییهای بخش خصوصی در ارایه خدمات مراقبتهای اولیه بهداشتی در اولویت قرار گرفته و در این زمینه راهکار ایجاد تعاونی های بهداشتی درمانی در استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، نحوه مدیریت این واحدهای ترکیبی دولتی خصوصی و نیز رضایت شغلی کارکنان از دیدگاه ارایه دهندگان خدمات سلامت در مقایسه با مراکز بهداشتی درمانی دولتی بررسی شده است.روش بررسی: این پژوهش بصورت یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای انجام شده و در آن، دو گروه از مراکز بهداشتی درمانی با مدیریت دولتی و تعاونی از نظر الگوی مدیریت مراکز و سطح رضایت ارایه دهندگان خدمات از دیدگاه کارکنان شاغل در آنها مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر در بعد نگرش کارکنان در رابطه با مدیریت مرکز بهداشتی درمانی نشان می دهد که در معیارهای برنامه ریزی برای رفاه کارکنان، وجود برنامه سالانه، وجود برنامه ارتقای فرایندها، تامین به موقع و کافی وسایل مصرفی، بین تعاونیهای بهداشتی درمانی و بخش های دولتی اختلاف معنی دار آماری وجود دارد. در معیارهای احساس غرور و افتخار، احساس مالکیت و ارتباط با دیگران در محیط کار، میزان رضایت ارایه دهندگان خدمت در تعاونیهای بهداشتی درمانی به مراتب بیشتر از بخش های دولتی می باشد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیان کننده این واقعیت می شد که علیرغم تشابه ساختاری تعاونی های خدمات بهداشتی درمانی با مراکز بهداشتی درمانی دولتی، از نقطه نظر مدیریت کاملا با مراکز بهداشتی درمانی دولتی متفاوت بوده و از الگوی بخش خصوصی در آن استفاده شده و در ایجاد انگیزش کافی برای کارکنان نسبت به مراکز دولتی موفق تر عمل میکند.

آمار یکساله:  

بازدید 860

دانلود 223 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

HOMBURG C. | GIERING A.

نشریه: 

PSYCHOLOGY AND MARKETING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11747
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11747

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript