نتایج جستجو

19215

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1922

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  64-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1082
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با توجه به کاربرد وسیع حشره کش دیازینون امولسیون 60 درصد (به میزان 2 تا 3 لیتر در هرهکتار) در باغ های استان گیلان و همچنین به دلیل ارزش فراوان ذخایر ماهیان خاویاری در ایران و سایر نقاط دنیا، اثرات اکوتوکسیکولوژی این سم بر روی بچه ماهیان خاویاری 1 تا 3 گرمی قره برون و ازون برون مورد مطالعه قرار گرفت. سمیت حاد حشره کش دیازینون بر مرگ و میر بچه ماهیان قره برون و ازون برون به منظور تعیین غلظت کشنده طی چهار روز 96h) LC50) مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش ها بر اساس روش (1984) TRC و به صورت ساکن (Static) انجام پذیرفت. در طول آزمایش ها، پارامترهای آب از قبیل pH و سختی مورد سنجش قرار گرفت. دمای آب مورد آزمایش 1±20 درجه سانتی گراد و اکسیژن اشباع بالای 5 میلی گرم در لیتر بود. با توجه به نتایج آزمایش ها، میزان 96h LC50 حشره کش دیازینون امولسیون 60 درصد بر روی بچه ماهیان 1 تا 3 گرمی قره برون و ازون برون به ترتیب 4.38 و 2.54 میلی گرم در لیتر محاسبه گردید. بنابراین حداکثر غلظت مجاز (Mac value) سم دیازینون بر روی بچه ماهیان خاویاری قره برون و ازون برون به ترتیب 0.438 و 0.254 میلی گرم در لیتر تعیین و بر اساس جدول استاندارد سطوح سمیت حشره کش های مختلف در ردیف سمی درجه بندی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1082

دانلود 87 استناد 4 مرجع 2
نویسندگان: 

NASR E. | HOVHANNISYAN H.G. | POURKAZEMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1053-1060
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15677
 • دانلود: 

  10170
چکیده: 

In this study Escherichia coli DE3 containing expression vector (pET21a) with cloned persian sturgeon growth hormone (psGH) gene was grown in 10 mL LB broth on a 150 rpm shaker, at the temperature of 37oC. At the late log phase (determined by OD standard curve) 100 mL isopropyl b-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) was added for induction of GH synthesis. Samples were taken every 2 hours and after bacterial cells lysis crude extracts with recombinant proteins inclusion bodies (IB) were loaded on 15% SDS-PAGE gel. Thenafter staining, comparative concentrations of rpsGH were measured by densitometric scanning of sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) gel it was more than 90 %. The maximum yield of GH was observed after 4 hours of growth. To recover active psGH from inclusion bodies we used imidozole to obtain most of the total recombinant protein in the soluble fraction. Purification of 6xhisN tag recombinant psGH has been performed using affinity chromatography where nickel was bound to an agarose bead by chelation using NTA (nitrilotriacetic acid) beads. The overall yield of the purified monomeric psGH was approximately 50% of the initial IB proteins. The purification manipulations including IB isolation and solubilisation, protein refolding by dialyze and affinity chromatography ensure yields of biologically active psGH up to 30%. This study shows that, the affinity chromatography is a powerful and very specific method for recombinant proteins purification of psGH.

آمار یکساله:  

بازدید 15677

دانلود 10170 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1547
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

به مدت کوتاهی پس از جنگ خلیج فارس هزاران نفر از سربازان بازگشته از جنگ خلیج فارس علائم بیماری مرموزی را نشان دادند که امروزه آن را بنام بیماری جنگ خلیج (Gulf War Illness) می شناسیم. با وجود مطالعات بسیار زیادی که توسط مراجع مختلفی (رسمی و یا بیطرف) انجام شده است. هنوز این بیماری بر اساس طبق بندی بین المللی بیماریها (ICD) به صورت ناشناخته (طبق بندی نشده) باقیمانده است و علت قطعی برای آن تعیین نشده است و دلیل بروز این عارضه را ناشی از مجموعه ای از عوامل گوناگون (روانی وفیزیکی) می دانند که در میان این ها نقش استفاده از سلاحهای حاوی اورانیوم فقیر شده (Depleted uranium) و عوامل بیولوژیک و شیمیایی از همه جالب تر و مهم تر می نماید. در این مقاله علاوه بر بررسی این بیماری به عوامل مطرح شده به خصوص عوارض ناشی از مصرف سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک و انتشار اورانیوم ضعیف شده (DU) در منطقه جنگ خلیج پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1547

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (SERIAL 2)
 • صفحات: 

  81-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18348
 • دانلود: 

  8471
چکیده: 

Tissue metal accumulations (gills, liver, kidney and muscle) in persian sturgeon (Acipenser persicus) were compared folowing exposure to sublethal levels of waterborne Cd (50, 400 and 1000 mg•L-1) after periods of 1, 2, 4 and 14 days. The obtained results indicate that at the end of 4 and 14 days of exposure, total tissue cadmium concentration followed the pattern: liver>gill>kidney>muscle. Calculation of bioconcentration factor (BCF) after 14 days exposure showed that at low and high concentrations, highest BCFs were found in kidney and liver, respectively.According to the results, the accumulation capacity of muscle was the lowest at all exposure concentrations. Cd concentration in the cytosol of experimental tissues were measured and the results indicated that Cd levels in the cytosol of liver, kidney and gills increased 240.71, 32.05, and 40.16-fold, respectively 14 days after exposure to 1000 mgL-1 Cd. The accumulation of Cd in cytosol of tissues is in the order of liver>gills>kidney.

آمار یکساله:  

بازدید 18348

دانلود 8471 استناد 0 مرجع 2220
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

میزان تحرک اسپرم 12 مولد تاسماهی ایرانی و 7 ازون برون با میانگین غلظت بترتیب 2.22±0.65´109 و 2.21±0.55´109 سلول در هر میلی لیتر ارزیابی شد. نمونه ها به نسبت 1:1 با دو رقیق کننده مختلف شامل DMSO و گلیسیرین مخلوط شده و پس از انتقال به محفظه های 0.5 میلی لیتری، با برنامه سرمادهی تدریجی در فریزر قابل برنامه ریزی منجمد شده و سپس به مخازن ازت مایع منتقل شدند. پس از یک هفته، نمونه ها انجمادزدایی شده و جهت لقاح تخمک ها مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد میانگین درصد تحرک اسپرمهای تازه نسبت به اسپرمهای انجمادزدایی شده در تاسماهی ایرانی از 86.6 درصد به 32.2 درصد (P<0.001) و در ازون برون از 73.75 درصد به 37.5 درصد (P<0.001) کاهش یافت. همچنین میانگین لقاح اسپرم شاهد در مقایسه با اسپرم منجمد نیز در تاسماهی ایرانی از 90.4 درصد به 30.7 درصد و در ازون برون از 72 درصد به 36.8 درصد کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  121-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پی در پی 22)
 • صفحات: 

  85-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

سابقه و هدف: ماهی به علت دارابودن ترکیب مناسب اسیدهای آمینه ضروری منبع مفیدی از پروتئین به شمار می رود. تیمارهای فیزیکی شیمیایی و حرارتی در طول عمل آوری غذا موجب تغییر در ارزش تغذیه ای و کاربردی پروتئین ها می شوند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر فرایند کباب کردن بر کیفیت تغذیه ای فیله ماهی قره برون بود.مواد و روش ها: فیله های تازه ماهی قره برون با استفاده از دستگاه کباب پز اتوماتیک (Bq100، Delongi، آلمان) کباب شدند. ارزش تغذیه ای فیله های تازه از روی شاخص های رطوبت، پروتئین، چربی، خاکستر و ترکیب اسیدهای آمینه مورد بررسی قرار گرفت. ارزش تغذیه ای فیله ها پس از فرایند پخت با استفاده از شاخص قابلیت هضم درون آزمایشگاهی (IVPD) و شاخص های مختلف محاسبه شده به صورت ریاضی شامل امتیاز شیمیایی (CS)، شاخص اسیدهای آمینه ضروری (EAAI)، ارزش بیولوژیکی (BV) و امتیاز اسیدآمینه تصییح شده با قابلیت هضم درون آزمایشگاهی (PDCAAS) بررسی شد.یافته ها: فرایند پخت افزایش معنی داری در مقادیر پروتئین، چربی و خاکستر ایجاد کرد (p<0.05). IVPD نمونه خام %81.50 بود که پس از پخت به %93.46 رسید. اسید گلوتامیک و اسید آسپارتیک فراوان ترین اسیدهای آمینه و متیونین و سیستئین به عنوان اسیدهای آمینه محدود کننده در هر دو نوع فیله شناسایی شدند. میزان کارایی پروتئین، EAAI شاخص تغذیه ای، BV و CS پس از پخت بهبود یافتند. مقدار PDCAAS برای هر دو نمونه و هر دو گروه سنی 10 تا 12 سال و بزرگسالان 100 بود.نتیجه گیری: نتایج حاصل از اندازه گیری شاخص های تغذیه ای ماهی قره برون نشان داد که فرایند پخت منجر به بهبود ارزش تغذیه ای فیله ماهی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

شناسایی جمعیتها و ذخایر مختلف تاسماهی ایرانی (Acipencer persicus) با استفاده از نشانگرهای مولکولی (ریزماهواره ها) بررسی گردید. امکان استفاده از آغازگرهای ریزماهواره ماهی خاویاری پوزه پهن (Scaphirhyncus platroynchus) برای مطالعه تاسماهی ایرانی با استفاده از 56 جفت آغازگر آزمایش شد. 50 جفت از آغازگرها در تاسماهی ایرانی تولید باند کردند. الگوی باندها در 27 جایگاه مشخصه جایگاه تتراپلویید، در 4 جایگاه اکتاپلویید و در 18 جایگاه مبهم بودند. اگر چه استفاده از نشانگرهای مولکولی هم بارز که توارث دایسومیک دارند و تحلیل آماری قویتری را برای مطالعه جمعیتها فراهم می سازند، می توان از این جایگاهها مولکولی بارز و روشهای آماری مناسبی که برای آنها وجود دارند نیز برای مطالعه جمعیت های تاسماهی ایران استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

در این تحقیق رده های اولیه سلولی از طریق کشت تکه های باله دمی تاسماهی ایرانی Acipenser persicus تهیه شد. حاشیه باله دمی یک عدد ماهی 2 ساله دارای طول 23 سانتیمتر و وزن 133 گرم به اندازه تقریباً 2 سانتیمتر بریده شد، سه بار با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها شستشو داده شد و سپس به تکه های تقریباً 1 میلی متر بریده شد و در محیط کشت L-15 حاوی آنتی بیوتیک ها و 20 درصد سرم جنین گاو تحت دمای 22 درجه سانتیگراد کشت داده شد. پس از تشکیل مقدار کافی لایه سلولی بر روی کف فلاسک کشت، سلول ها با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها شستشو شدند و از طریق تیمار با Trypsin-EDTA (25/0 درصد) و تکان دادن فلاسک از کف فلاسک جدا شدند. پس از شستشوی سلول ها با محلول PBS حاوی آنتی بیوتیک ها آنها در 5 میلی لیتر محیط کشت L-15 حاوی 20 درصد سرم جنین گاو، آنتی بیوتیک ها تحت دمای 22درجه سانتیگراد کشت داده شدند (ساب کالچر اول). پس از تشکیل مقدارکافی لایه سلولی، مشابه همین مراحل برای ساب کالچر دوم انجام شد. در بین سلول های حاصل از کشت اولیه تکه های بافت، سلول های شبه فیبروبلاست و شبه اپی تلیال مشاهده شد ولی پس از انجام ساب کالچر اول تعداد سلول های شبه فیبروبلاست بیشتر بود. در این تحقیق تولید دو رده سلولی در نتیجه کشت اولیه و دو کشت مجدد (ساب کالچر) بررسی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

فیل ماهی (Huso hoso) و تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با ارزش ترین خاویار دنیا را تولید می کنند، به همین دلیل تولید ماهیان تمام ماده در این گونه ها اهمیت بسیار زیادی دارد. از این رو، در مطالعه حاضر تاثیر استفاده از هورمون 17-بتا استرادیول در جیره غذایی بر رشد و ماده سازی دو گونه فیل ماهی و تاس ماهی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین وزن اولیه در فیل ماهی و تاس ماهی ایرانی به ترتیب 172 و 47 گرم بود. تراکم ذخیره سازی 25 عدد فیل ماهی در هر مخزن 1000 لیتری و 14 عدد تاس ماهی در هر مخزن 200 لیتری بود. در هر دو گونه، هورمون استرادیول به مقدار 0 (شاهد) و 30 میلی گرم (تیمار هورمونی) به ازای هر کیلوگرم غذا اضافه شد و در قالب دو تیمار و دو تکرار در فیل ماهی و دو تیمار و سه تکرار در تاس ماهی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو گونه فیل ماهی و تاس ماهی ایرانی به ترتیب بعد از 40 و 100 روز، رشد به شدت تحت تاثیر هورمون استرادیول قرار گرفت. بررسی برش های بافتی گنادها نشان داد که در هر دو گونه، درصد ماده ها در تیمار هورمونی بیش تر از شاهد بود. در تیمار هورمونی فیل ماهی 5/72 درصد ماده، 5/17 درصد نر و 10 درصد با جنسیت نامشخص بودند. در تیمار هورمونی تاس ماهی 85 درصد ماده، 10 درصد نر و 5 درصد با جنسیت نامشخص بودند. ولی در گروه شاهد هر دو گونه، ماده ها کمتر از 60 درصد بودند. بنابراین استفاده از هورمون استرادیول در تغییر جنسیت گونه های بررسی شده، نسبتا موثر بود. هر چند به دلیل اثرات منفی آن بر رشد و سلامتی ماهیان، تعیین مقدار مناسب نیازمند مطالعات بیشتری است.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
litScript