نتایج جستجو

24569

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2457

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1547
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

به مدت کوتاهی پس از جنگ خلیج فارس هزاران نفر از سربازان بازگشته از جنگ خلیج فارس علائم بیماری مرموزی را نشان دادند که امروزه آن را بنام بیماری جنگ خلیج (Gulf War Illness) می شناسیم. با وجود مطالعات بسیار زیادی که توسط مراجع مختلفی (رسمی و یا بیطرف) انجام شده است. هنوز این بیماری بر اساس طبق بندی بین المللی بیماریها (ICD) به صورت ناشناخته (طبق بندی نشده) باقیمانده است و علت قطعی برای آن تعیین نشده است و دلیل بروز این عارضه را ناشی از مجموعه ای از عوامل گوناگون (روانی وفیزیکی) می دانند که در میان این ها نقش استفاده از سلاحهای حاوی اورانیوم فقیر شده (Depleted uranium) و عوامل بیولوژیک و شیمیایی از همه جالب تر و مهم تر می نماید. در این مقاله علاوه بر بررسی این بیماری به عوامل مطرح شده به خصوص عوارض ناشی از مصرف سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک و انتشار اورانیوم ضعیف شده (DU) در منطقه جنگ خلیج پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1547

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  9-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15653
 • دانلود: 

  20864
چکیده: 

There are several global marine forecast systems based on large scale regional data covering Iranian seas which are freely available on their websites. They are also several local marine forecast systems in Iranian waters. This paper performs an inter-comparison among different marine forecasting systems in Iranian seas in order to evaluate the accuracy and difference between them and give a proper ground for further investigation and research in this crucial issue. For this purpose, the results of two forecasting system in several points in the persian are compared and the reason of differences are investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 15653

دانلود 20864 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

غوث کمال | تعویذی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  499
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 499

دانلود 68
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1438
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  787
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

«بَحر فارس» أو «خلیج فارس» لهما مدلول تاریخی ومدلول جغرافی، قد ورد مثل هذا الترکیب فی کثیر من المصادر العربیة القدیمة لدی الکتّاب المسلمین من أجناس متعدّدة من العرب والفرس والهنود إلی جانب أهل الشام ومصر والأندلس. وهذا یدلّ علی اتّفاق آرائهم علی هذه التسمیة منذ القرون الأولی من الهجرة وقد وردت هذه التسمیة کراراً فی المصادر العربیة من موضوعات شتّی، مثل المصادر الجغرافیة والتاریخیة وتفاسیر القرآن الکریم وکُتب المعاجم والکتب الأدبیة الموسوعیة.نحن سعینا فی هذه الدراسة إلی کشف ما ورد فیه من ترکیبی «بحر فارس» و «خلیج فارس» من کُتب المعاجم والکتب الأدبیة الموسوعیة منذ القرن الثانی إلی القرن الثانی عشر للهجرة (عشرة قرون) وأسباب دخول هذه التسمیة وأشکال استعمالها فیها. ومنهجنا فی الدراسة هو المنهج التاریخی الوصفی التحلیلی، یعتمد علی الإحصاء عند اللزوم. والنتیجة الأساسیة من هذا المقال هی أنّ المعاجم اللغویة والمصادر الأدبیة إلی جانب المصادر العربیة الأخری مثل الجغرافیة والتاریخیة والتفسیریة تشهد علی أصالة هذا الاسم أعنی «بحر فارس» و «خلیج فارس»

آمار یکساله:  

بازدید 787

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SADEGHI NEJAD BATOOL | ADIBPUR NEDA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION AND OBJECTIVE: sea CUCUMBER IS A MARINE INVERTEBRATE OF THE PHYLUM ECHINODERM AND THE CLASS HOLOTHUROIDEA. SOME OF sea CUCUMBER SPECIES ARE BEING USED IN TRADITIONAL MEDICINE TO TREAT WOUND, ECZEMA, OR HYPERTENSION. …

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

سعیدپور بهزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پی آیند 63) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  41-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1643
 • دانلود: 

  836
چکیده: 

از سواحل گسترده شمال خلیج فارس و دریای عمان (سواحل جنوبی ایران) مناطق وسیعی توسط لاکپشت ها ی دریایی جهت لانه سازی مورد استفاده قرار می گیرد و در آبهای ساحلی این مناطق آبزیان مذکور به وفور مشاهده می شوند، براساس مطالعات انجام شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل (F.A.D) تعداد گونه های مشاهده شده لاکپشتهای دریایی در منطقه فوق پنج گونه گزارش گردیده است که به شرح زیر می باشد:1- لاکپشت سیز (Green turtle)   Chelonia mydas 2- لاکپشت سرخ(Loggerhead turtle)  Caretta caretta3- لاکپشت عقابی Eretmochelys imbricata (Hawksbill turtle)4- لاکپشت زیتونی (Oliveridlely turtle) Lipoidochelys olivacea5- لاکپشت پشت چرمی(Leatherback turtle)  Dermochelys coriaceaبا توجه به اینکه به نظر می رسید پراکنش گونه ها در طرفین خلیج فارس و دریای عمان متفاوت نمی باشد لذا در این تحقیق براساس عملیات میدانی و شواهد و آثار موجود در منطقه، پراکنش لاکپشت های دریایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سواحل جنوبی ایران بیش از 50 زیستگاه اصلی برای لاکپشت های دریایی وجود دارد که محل چرا، جفت گیری و تخمگذاری آنها می باشد. براساس نتایج این بررسی لاکپشت سبز و عقابی وفور بیشتری نسبت به سایر گونه ها در سواحل جنوبی ایران داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1643

دانلود 836 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AZARMSA A. | SHAFIEE S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6950
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6950

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  213-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1326
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

حرکت رانشی آب که به علت تنش سطحی باد بر روی اقیانوس به وجود می آید توسط تئوری اکمن (1905) بیان شده است. انتقال اکمن بر روی خلیج فارس با استفاده از داده های میانگین تنش باد و مقادیر SST محاسبه و بر روی شبکه ترسیم شده است. باد زمینگرد و SST برای محاسبه انتقال اکمن و تعیین آثار سرمایشی آن بر روی SST که از طریق درونشارشهای شمالی خلیج و نیز درونشارش دریای عمان صورت می گیرد، در منطقه خلیج فارس به کار گرفته شده است. مقادیر ماهیانه داده ها عمدتا از داده های شبکه ای 1°×1° از اطلس داده های لویتس و گشت دریایی هرمز در سال 1997 گرفته شده است. تحلیلها بیانگر انتقال شمال غربی تا جنوب شرقی مربوط به تنش باد می باشد و نیز تغییر پذیری شدید درونسالی SST بر روی سطح دریا را نشان می دهد. الگوی تغییرات SST الگوی دریایی نیست بلکه شبیه به یک الگوی قاره ای می باشد. به هر حال انتقال اکمن سهمی را در تعدیل تغییرات فصلی SST در خلیج فارس ایفا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1326

دانلود 352 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1171
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

به منظور شناسایی گونه های متعلق به رده خیارهای دریایی، در زیستگاه ها و مناطق مختلف جزیره لارک از تیر ماه 1390 تا آبان ماه 1390 بررسی های میدانی انجام شد. در مجموع با انجام عملیات غواصی SCUBA و از مکان هایی که امکان دسترسی به آنها فراهم بود، نمونه برداری و هر ترانسکت مورد پیمایش و بررسی کامل قرار گرفت و تمام نمونه های بارز برای هر گونه جمع آوری شدند. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، شناسایی از طریق استخراج اسپیکول ها و با کمک کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد، که در مجموع پنج گونه خیار دریایی (سه گونه متعلق به جنس Holothuria و دو گونه دیگر متعلق به جنس Stichopus) از مناطق زیر جزر و مدی اطراف جزیره لارک شناسایی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1171

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2 (پیاپی 80)
 • صفحات: 

  177-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2720
 • دانلود: 

  542
چکیده: 

سطح مبنای ارتفاعی به صورت سنتی در کشورهای مختلف جهان بر پایه مشاهدات تایدگیج بنا نهاده شده است. امروزه با پیشرفت در علم و تکنولوژی و به تبع آن افزایش دقت، مبنای ارتفاعی نیازمند بازنگری است. چرا که با از بین رفتن مرزها (به عنوان مثال ایجاد اروپای مشترک) و افزایش پروژه های همکاری بین دول (انتقال خطوط نفت و گاز) نیاز به مرتبط سازی شبکه های ارتفاعی کشورهای مجاور دارد. بنابراین بحث سطوح مبنای ارتفاع از مباحث داغ امروزه به شمار آمده و تلاش های در جهت یافتن سطوح مبنای ارتفاعی و ارتباط بین آن ها صورت گرفته است. یکی از مشکلاتی که در استفاده از ارتفاعات مطلق وجود دارد، جدایی بین سطح متوسط آب های آزاد و ژئوئید می باشد. در حالت تئوریک سطح مبنای ارتفاعات مطلق، ژئوئید می باشد، اما در عمل از سطح متوسط آب های آزاد به عنوان سطح مبنای ارتفاعات مطلق استفاده می شود. به جدایی بین این دو سطح، توپوگرافی سطح دریا (SST) گفته می شود. در گذشته به وسیله بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی ارتفاع سطح آب،این اختلاف محاسبه می گردید. این مقاله روشی نوین را برای محاسبه توپوگرافی سطح دریا ارایه می دهد. این روش بر پایه مشاهدات تایدگیج، مختصات GPS در ایستگاه های تایدگیج و بسط پتانسیل به هارمونیک های کروی تا درجه و مرتبه 360 استوار می باشد. این روش توسط آقای دکتر اردلان و دیگران نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش جدایی بین سطح متوسط آب و ژئوئید در مقیاس پتانسیل محاسبه شده و سپس با استفاده از رابطه میان پتانسیل و ارتفاع، به مقدار SST می رسیم. به عنوان بررسی عملی روش ابداعی، اطلاعات تایدگیج در چهار ایستگاه تایدگیج واقع در خلیج فارس و دریای عمان مورد بررسی و میزان SST در این ایستگاه ها تعیین گردیده است. دقت نهایی SST در این چهار بندر حدود 5/3 سانتیمتر به دست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2720

دانلود 542 استناد 1 مرجع 0
litScript