نتایج جستجو

31517

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3152

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1547
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

به مدت کوتاهی پس از جنگ خلیج فارس هزاران نفر از سربازان بازگشته از جنگ خلیج فارس علائم بیماری مرموزی را نشان دادند که امروزه آن را بنام بیماری جنگ خلیج (Gulf War Illness) می شناسیم. با وجود مطالعات بسیار زیادی که توسط مراجع مختلفی (رسمی و یا بیطرف) انجام شده است. هنوز این بیماری بر اساس طبق بندی بین المللی بیماریها (ICD) به صورت ناشناخته (طبق بندی نشده) باقیمانده است و علت قطعی برای آن تعیین نشده است و دلیل بروز این عارضه را ناشی از مجموعه ای از عوامل گوناگون (روانی وفیزیکی) می دانند که در میان این ها نقش استفاده از سلاحهای حاوی اورانیوم فقیر شده (Depleted uranium) و عوامل بیولوژیک و شیمیایی از همه جالب تر و مهم تر می نماید. در این مقاله علاوه بر بررسی این بیماری به عوامل مطرح شده به خصوص عوارض ناشی از مصرف سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک و انتشار اورانیوم ضعیف شده (DU) در منطقه جنگ خلیج پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1547

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NIMROUZI MAJID | ZARSHENAS MOHAMMAD MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  25452
 • دانلود: 

  16465
چکیده: 

Objective: Anorexia and impaired appetite (Dysorexia) are common symptoms with varying causes, and often need no serious medical intervention. Anorexia nervosa (AN) is a chronic psychiatric disease with a high mortality rate. In Traditional persian medicine (TPM), anorexia is a condition in which anorexic patients lose appetite due to dystemperament. This review aims to discuss the common points of traditional and conventional approaches rather than introducing persian medical recommendations suitable for nowadays use. Materials and Methods: For this purpose, Avicenna's Canon of medicine, main TPM resources and important databases were reviewed using the related keywords. Results: Despite complex hormonal explanation, etiology of AN in conventional approach is not completely understood. In TPM approach, the etiology and recommended interventions are thoroughly defined based on humoral pathophysiology. In TPM approach, disease states are regarded as the result of imbalances in organs’ temperament and humors. In anorexia with simple dystemperament, the physician should attempt to balance the temperament using foods and medicaments which have opposite quality of temperament. Lifestyle, spiritual diseases (neuro – psychological) and gastrointestinal worms are the other causes for reducing appetite. Also, medicines and foods with warm temperaments (such as Pea soup and Mustard) are useful for these patients (cold temperament). Conclusion: Although the pathophysiology of AN in TPM is different in comparison with conventional views, TPM criteria for treatment this disorder is similar to those of current medicine. Recommending to have spiritual support and a healthy lifestyle are common in both views. Simple safe interventions recommended by TPM may be considered as alternative medical modalities after being confirmed by well-designed clinical trials.

آمار یکساله:  

بازدید 25452

دانلود 16465 استناد 455 مرجع 444
نویسندگان: 

نشریه: 

Acta Med Hist Adriat

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  385
 • بازدید: 

  3714
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3714

دانلود 9195 استناد 385 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

تاریخ پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  169-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

مردمان دوران باستان برای ایجاد بیهوشی از عوامل مختلفی استفاده می نمودند که در دانش پزشکی ایران باستان استفاده از الکل (شراب) به تنهایی و یا همراه بنگ و همچنین داروهای گیاهی دیگر جهت ایجاد خواب آلودگی، رخوت، کرخی و بیهوشی مورد توجه بوده است. در متون پزشکی کهن ایران، نشانه های بسیاری در مورد آشنایی پزشکان و علمای این دیار با داروی بیهوشی، اجزای دارو و نحوه استفاده از آن به چشم می خورد و دامنه شهرت داروی بیهوشی و آشنایی با آن به عرصه بیان و گفتار ادیبان و شعرای این مرز و بوم هم کشیده شده است. در متون ادبی ایران باستان و همچنین ایران پس از اسلام در اعمال پادشاهان، پهلوانان، عیاران و شاهدان استفاده از داروی بیهوشی و یا به تعبیر موجود در متون «بیهوش دارو» به چشم می خورد و به نظر می رسد سابقه آشنایی ایرانیان با خاصیت بیهوش کنندگی بنگ به گذشته های قبل از زرتشت و تدوین اوستا و ضمایم آن مانند «ارتای ویراف نامک»، نیز می رسیده است؛ زیرا در احوالات داریوش هخامنشی اشاراتی به «بیهوش دارو» شده است؛ البته در اساطیر مربوط به سلسله پیشدادیان و کیانی نیز از «بیهوش دارو» سخن به میان آمده است کما اینکه مضامین مشابهی در متون پزشکی، اساطیر و متون ادبی سایر ملل شرق مانند هندوستان، اعراب، چین و جنوب شرقی آسیا نیز در این زمینه وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  28132
 • دانلود: 

  20952
چکیده: 

Background: Functional gastrointestinal diseases are common in general populations and comprise more than 40% visits to gastroenterologists. Treatment options of gastrointestinal diseases have been limited. There are a few medications for functional gastrointestinal diseases and some of medications are not available in the market or in the place where the patient lives. Traditional persian medicine (TPM) is a branch of alternative and traditional medicine based on individual viewpoint and humoral theory, focuses on lifestyle modification and uses natural products to manage the patients. Methods: In this study, a set of compound drugs known as digesters (jawarishes) and other applications are described based on main TPM text books. Results: Jawarishes have different formulations containing various medicinal herbs used for better food digestion and improved gastric functions and also used for other disorders including reinforcing the brain, heart, liver and some therapeutic approaches. Conclusions: By reviewing medieval persian pharmaceutical manuscripts, we can conclude that many herbs are effective in different systems of the body and improve gastric functions. Zingiber officinalis and Piper nigrum are mixed together to get various formulations. The variety of jawarishes formulations and their different clinical applications can indicate continuity of their use.

آمار یکساله:  

بازدید 28132

دانلود 20952 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  579-587
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14656
 • دانلود: 

  13343
چکیده: 

Background: Acne Vulgaris is a common skin condition in 35%-90% of youth. Although traditional methods of treating acne in Iran seem to be common and high demand, a few studies about this issue have been accomplished. This study aimed to find out how much definitions and recommendations about this condition in Traditional persian medicine (TPM) are similar to contemporary medicine. Methods: Seven main reference books from TPM were selected. The equivalents of acne in TPM were found and comparison of the definitions and recommendations of TPM and CM were extracted. Two diseases called Namlah and Bosoor-Labanieh were most similar to acne. These keywords were searched in TPM Books by using “ Noor software” . Results: In TPM references, two diseases of “ Namlah” and “ Bosoor-Labanieh” are very similar to acne. The cause of these diseases in TPM textbooks has been explained as the effort of the body for the disposal of wastes through the skin and accumulation of them below it. The treatments are lifestyle modification, drug therapy, and manual interventions. Conclusion: Interventions of TPM have been experienced by Iranian physicians of the Old Testament over hundreds of years. There are meaningful similarities among TPM texts in descriptions and advice. In addition, there are remarkable similarities in the disease characteristics and some of the recommendations for acne in TPM and CM. The effectiveness and cost-benefit of the recommended TPM therapeutics and methods can be considered and evaluated as hypotheses for the case and group studies and clinical trials.

آمار یکساله:  

بازدید 14656

دانلود 13343 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  142
 • صفحات: 

  277-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  1406
 • دانلود: 

  738
چکیده: 

سابقه و هدف: سالک بیماری پوستی است که عامل آن انگلی به نام لیشمانیا می باشد. در حال حاضر درمان استاندارد سالک ترکیبات دارویی آنتی موان پنج ظرفیتی سیستمیک می باشند، اما به دلیل هزینه بالا، تزریقی بودن، مدت طولانی درمان، عوارض شدید و بروز مقاومت دارویی، استفاده از آن ها صرفا برای موارد شدید توصیه می شود، لذا تحقیقات در زمینه یافتن داروهای جدید به عنوان یک ضرورت احساس می گردد. هدف از این مطالعه نگاهی به سالک و راه های درمان آن از دیدگاه طب سنتی ایران، به منظور بررسی امکان بهره گیری از روش های درمانی حکمای قدیم جهت درمان بیماری سالک می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت یک مطالعه مروری توصیفی انجام گرفت که 15 کتاب از معتبرترین منابع مکتوب طب سنتی ایران به عنوان نمونه های بررسی انتخاب شدند. مطالب مربوط به ریش بلخی، بلخیه، حبه بغدادی این کتب مورد بررسی قرار گرفتند. مطالب مرتبط فیش برداری شده، دسته بندی گردیده، بدون تحلیل در کنار هم قرار گرفته و جمع بندی گردیدند.یافته ها: اپیدمیولوژی، راه انتقال، علایم بالینی و روش های درمان سالک از دیدگاه طب سنتی ایران استخراج گردید.استنتاج: بازخوانی متون طب سنتی ایران و به روز رسانی دانش موجود در این متون و بهره گیری از روش های درمانی اثر بخشی آن ها طی انجام پژوهش های مبتنی بر شواهد به تایید می رسند، خواهند توانست روش های درمانی ساده تر، کم عارضه تر و کم هزینه تری را در کنار روش های درمانی فعلی فراهم آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1406

دانلود 738 استناد 489 مرجع 0
نشریه: 

تاریخ پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  97-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4171
 • دانلود: 

  10393
چکیده: 

«زکام» و «نزله» از جمله بیماری هایی است که در طب سنتی ایران مورد بحث قرار گرفته و به آن توجه ویژه ای شده است. ماده نزله از دماغ (مغز) به سمت پایین ریزش می کند و با ورود به اعضای مختلف بدن یا احتباس در دماغ می تواند سبب مشکلات متعددی در فرد مبتلا شود؛ در نتیجه در برخی منابع از نزله به عنوان «ام الامراض» یاد شده است.در این مقاله، برای آشنایی هرچه بیشتر با موضوع، تعدادی از منابع معتبر طب سنتی ایران بررسی شده است؛ نظرات حکیمان و طبیبان ارجمند روزگاران پیشین جمع آوری و مروری اجمالی بر برخی مفاهیم طب کلاسیک منطبق بر مبحث زکام و نزله در طب سنتی ایران صورت گرفته است.زکام و نزله در طب سنتی طیف وسیعی از مفاهیم را شامل می شود و نمی توان برای آن یک معادل دقیق در طب کلاسیک در نظر گرفت. به نظر می رسد مواردی چون سرماخوردگی (Common Cold)، رینیت ها (Rhinitis)، سینوزیت ها (Sinusitis)، ترشحات پشت حلقی (Post Nasal Drip) و عوارضشان ارتباطی تنگاتنگ با زکام و نزله دارند.امید است با تحقیقات مشترک پزشکان طب سنتی با پزشکان طب کلاسیک، ابعاد مختلف این بیماری بیش از پیش روشن شود و راه های درمانی مناسب تر و موثرتری برای کمک به بیماران ارائه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 4171

دانلود 10393 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

AS ONE OF THE IMPORTANT ITEMS OF URINE EXAMINATION, URINE COLOR, COULD HELP TO DIFFERENTIATE VARIOUS DISEASES. IN TRADITIONAL persian medicine (TPM) THERE IS A SPECIAL ATTENTION TO DISCOLORATION OF URINE AS A DIAGNOSTIC SCALE...

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  197-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1411
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1411

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript