نتایج جستجو

19015

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1902

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1547
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

به مدت کوتاهی پس از جنگ خلیج فارس هزاران نفر از سربازان بازگشته از جنگ خلیج فارس علائم بیماری مرموزی را نشان دادند که امروزه آن را بنام بیماری جنگ خلیج (Gulf War Illness) می شناسیم. با وجود مطالعات بسیار زیادی که توسط مراجع مختلفی (رسمی و یا بیطرف) انجام شده است. هنوز این بیماری بر اساس طبق بندی بین المللی بیماریها (ICD) به صورت ناشناخته (طبق بندی نشده) باقیمانده است و علت قطعی برای آن تعیین نشده است و دلیل بروز این عارضه را ناشی از مجموعه ای از عوامل گوناگون (روانی وفیزیکی) می دانند که در میان این ها نقش استفاده از سلاحهای حاوی اورانیوم فقیر شده (Depleted uranium) و عوامل بیولوژیک و شیمیایی از همه جالب تر و مهم تر می نماید. در این مقاله علاوه بر بررسی این بیماری به عوامل مطرح شده به خصوص عوارض ناشی از مصرف سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک و انتشار اورانیوم ضعیف شده (DU) در منطقه جنگ خلیج پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1547

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  691-698
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1143
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

انگل توکسوکارا کتی جزو انگل های معمول و شایع در گربه می باشد که می تواند انسان بویژه کودکان را آلوده و موجب بروز عوارض و علایم متعددی گردد. به علت ارتباط نزدیک این نژاد به عنوان یک حیوان خانگی با انسان و نیز ارتباط متقاطع این گربه با گربه های ولگرد (مستقیم و یا غیرمستقیم) این بررسی به طور اختصاصی جهت تعیین وضعیت آلودگی گربه های نژاد پرشین شهرستان تبریز برای اولین بار به این انگل صورت گرفت. در این بررسی از 50 گربه پرشین مورد بررسی 13 قلاده (26%) آلوده به انواع انگل های روده ای بودند که 10 قلاده (20%) آلوده به انگل توکسوکارا کتی بودند بر اساس نتایج حاصله، میزان آلودگی مابین گربه های پرشینی که در منزل نگهداری می شدند با گربه های که در پانسیون نگهداری می شدند، اختلاف معنی داری مشاهده شد(P<0.05) . در این بررسی اختلاف معنی داری مابین نسبت آلودگی جنسی نر و ماده مشاهده گردید (P<0.05). . بررسی حاضر اختلاف معنی داری مابین نسبت آلودگی در گربه های پرشینی که داروی ضدانگل دریافت کرده بودند با سایرگربه ها نشان داد(P<0.05) . با توجه به نتایج بررسی حاضر و آلودگی بالای گربه های پرشین به انگل توکسوکارا کتی و با توجه به اینکه این انگل زئونوز نیز می باشد، استفاده از یک برنامه منظم دارویی ضد انگلی جهت پیشگیری و درمان، برای تمامی گربه ها مخصوصا گربه هایی که در پانسیون ها نگه داری می شوند، ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1143

دانلود 274 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  251-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  834
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

زمینه مطالعه: قارچ ها یکی از عوامل شایع بیماریزا در التهاب مجرای شنوایی خارجی بشمار می روند.هدف: هدف این مطالعه مقایسه فلور قارچی مجرای شنوایی خارجی و بخش مقعر لاله گوش گربه های نژاد ایرانی و موکوتاه اهلی سالم بود.روش کار: نمونه برداری از 120 قلاده گربه سالم (60 قلاده نژاد ایرانی و 60 قلاده نژادموکوتاه اهلی) با استفاده از روش نوار چسب و سواب انجام شد.نتایج: از مجموع 103 مورد کشت مثبت، 83 مورد (80.6%) مربوط به قارچ های رشته ای بود. عفونت های درماتوفیتی در 3 مورد (5%) تشخیص داده شد. آلودگی های مخمری نیز در 20 مورد (19.4%) وجود داشت. براساس نتایج این مطالعه تفاوت معنی داری بین فلور قارچی گوش در گربه های ایرانی و موکوتاه اهلی وجود نداشت.نتیجه گیری نهایی: در مجرای شنوایی و لاله گوش بسیاری از گربه های سالم قارچ های مخمری و رشته ای وجود دارد که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب ممکن است شکل بیماریزا پیدا کنند. همچنین عوامل درماتوفیتی ممکن است در گربه های به ظاهر سالم به صاحبانشان منتقل شود.

آمار یکساله:  

بازدید 834

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

غوث کمال | تعویذی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  499
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 499

دانلود 68
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (13)
 • صفحات: 

  91-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15657
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Pyothorax (thoracic empyema) in two females 4 and 3.5-4-month-old cats are reported. The cats were referred to Small Animal Hospital, School of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran, with the clinical signs and symptoms of acute fever, severe respiratory distress, anorexia and malaise. The clinical and radiological examinations pointed to an accumulation of fluid within the thoracic cavity. Because of the severity of the disease the animals died without obtaining any treatment. In post mortem examination, a bilateral pyothorax was diagnosed. Both Pasteurella multocida and Nocardia asteroides and Pasteurella multocida alone were isolated from case 2 and case 1, respectively.  

آمار یکساله:  

بازدید 15657

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

SHOKRI HOJJATOLLAH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  7245
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: FELINE OTOMYCOSIS IS A VERY COMMON AND ETIOLOGICALLY COMPLEX DISEASE.BECAUSE OF THE AVAILABILITY OF SEVERAL PREDISPOSING FACTORS, SUCH AS HUMIDITY, PH, ALLERGIES, FOREIGN BODIES AND OTOACARIASIS, THE EXTERNAL EAR CANAL OF THE CAT PROVIDES AN IDEAL ENVIRONMENT FOR THE GROWTH OF DIFFERENT FUNGI. THE AIM OF THIS STUDY WAS TO EVALUATE THE OCCURRENCE OF DIFFERENT FUNGI IN THE EXTERNAL EAR CANAL OF cats WITH OTITIS EXTERNA....

آمار یکساله:  

بازدید 7245

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

Noori z. | MOOSAVIAN H.R. | ESMAEILZADEH H. | Vali y. | FAZLI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (67)
 • صفحات: 

  151-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14546
 • دانلود: 

  11946
چکیده: 

Background: Autosomal-dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is the most prevalent inherited genetic disease of cats, predominantly affecting persians and persian-related cats. Aims: The purpose of this study was to determine prevalence of polycystic kidney disease (PKD) in persian cats in Iran, and also to assess the relationships between PKD and gender, age as well as clinical and paracilinical manifestations. Methods: Sonographic screening examination was performed on all healthy and unhealthy persian and persian-related cats referred to Small Animal Hospital of Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, from April 2014 to May 2015. cats were classified as positive when at least one anechoic cavity was found in at least one kidney. Results: Of 76 persian and persian-related cats submitted for PKD ultrasound screening, 36. 8% were found to have the disease and 63. 2% were negative. Therefore, the prevalence of PKD was estimated 36. 8% in persian and persian related cats in Tehran, Iran, which is approximately similar to prevalence in other parts of the world. Furthermore, there was a significant correlation between PKD and age, as in affected cats the detection probability of renal cysts in sonography was increased in older animals. For each year increase in age, the detection probability of PKD in sonography was increased about 2. 62 times. Conclusion: The prevalence of the PKD amongst persian cats in Iran is relatively high, and insufficient attention to incidence and prevalence of PKD especially in breeding programs, would spread the disease throughout in persian cats.

آمار یکساله:  

بازدید 14546

دانلود 11946 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TORDA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  743-744
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  13531
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13531

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAREBAVANI M. | PEZESHKI A. | JAMSHIDI SHAHRAM | REZAEIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21154
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Giardiasis caused by the intestinal flagellate Giardia duodenalis. It is postulated that animals may be a reservoir for human infection and vice versa, thus, giardiasis classified as a zooanthroponotic disease. Therefore, accurate information about the Giardia infection in animals can help the control and prevention of disease in human. With respect to considerable population of cats in Iran and close relation to human, in the current study we tried to determine the infection rate of Giardia in stray, semi-stray and domestic cats. One hundred eighty one cat fecal specimens were collected and after formol-ether concentration, Giardia cysts were detected using light microscope. Twenty one samples (11.6%) out of 166 samples were Giardia cyst positive. The highest levels of infection with Giardia were in domestic cats (75%). The findings prominence the necessity for cat owners to have knowledge about zoonotic transmission of Giardia.

آمار یکساله:  

بازدید 21154

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 3996
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18583
 • دانلود: 

  21396
چکیده: 

Background: Cat as definitive host of Toxoplasma gondii is important in the epidemiology of toxoplasmosis. The object of this study was to determine the seroprevalence of T. gondii as well as parasite isolation from faeces and brain tissues of stray cats in Kashan, central Iran.Methods: The prevalence of T. gondii was determined in serum, feces and brain tissue of 50 stray cats. IgG specific antibody to T. gondii was assessed by indirect fluorecent antibody test (IFAT).Results: Overall infection rate was 86% in 1:20 to1:640 titers. The highest percentage (22%) was for 1:160 and the least (6%) were for 1: 640. T. gondii tissue cyst isolated from 2(4%) cats by bioassay in mice. No oocysts detected from cat stool by direct and concentration methods.Conclusion: This study showed that the prevalence of T. gondii in stray cats is high in Kashan region.

آمار یکساله:  

بازدید 18583

دانلود 21396 استناد 0 مرجع 0
litScript