نتایج جستجو

227033

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22704

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

عمران و پروژه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  10-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  524
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

به دلیل پیچیدگی بارهای وارده به اسکله های شمع و عرشه به دلیل نوع کاربردی ویژه آن ها به عنوان سازه های پهلوگیری، همواره طراحی چنین سازه هایی دارای چالش های بسیاری می باشد؛ به طوری که در سال های اخیر شاهد انجام پژوهش هایی نوین بسیاری در این زمینه هستیم. پس از رخ داد چند زمین لرزه شدید در کشورهای لرزه خیز دارای ساحل، مشخص شده است که طراحی لرزه ای سازه های ساحلی به روش رایج نیروئی نیاز به بازبینی دقیقی دارد به طوری که بتوان رفتار آن ها را در هنگام زلزله به درستی پیش بینی نمود تا از ایجاد خسارات به تأسیسات روی عرشه و نیز ناپایداری کلی چنین سازه هایی پیشگیری به عمل آورد. در نهایت روش طراحی براساس عملکرد به عنوان روشی با قابلیت اطمینان بالا که می تواند میزان خرابی های رخ داده در سازه تحت اثر زلزله هایی با شدت های مختلف را پیش بینی نماید، به عنوان روشی مطمئن در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه سازه های دریائی برای طراحی لرزه ای اسکله های شمع و عرشه درنظر گرفته شده است. ولی همچنان شاهد استفاده از روش طراحی نیرویی در کشورمان هستیم که این مسئله ممکن است باعث شود تا در هنگام زلزله شاهد خساراتی جدی در این سازه ها و صرف هزینه های بسیار زیادی جهت تعمیر آسیبات کنترل نشده باشیم؛ لذا در این مطالعه به بررسی نتایج روش های طراحی نیروئی رایج در کشور براساس نشریه 631، استاندارد 2800 و نیز روش عملکردی براساس آئین نامه14-61 ASCE/COPRI پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از روش طراحی عملکردی موجب توزیع بهینه تر مقاومت در سازه، کاهش ضخامت و قطر شمع های فولادی و نیز افزایش قابلیت اطمینان عملکرد سازه در هنگام زلزله خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 524

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

موسوی حمیدرضا

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1251
 • دانلود: 

  421
چکیده: 

تمرکز بر مهندسی سازه برای پایداری بنا، به کاهش تلفات جانی انجامیده است اما به واسطه افزایش هزینه ها نتوانسته رضایت گروه های ذینفع را فراهم آورد.طرح ریزی ساختمان از سیاستگذاریهای کلان آغاز و در قالب برنامه های فرادست چارچوب طرح و ایستایی بنا را پایه ریزی می نماید. در این فرآیند معمار پیکربندی بنا که مهمترین تاثیر را بر روی عملکرد لرزه ای آن دارد، مشخص می کند.آسیب شناسی صنعت ساختمان در طراحی معماری نشان میدهد که اسناد نظام فنی و اجرایی کشور واجد مشکلات زیر است:1ـ فقدان اسناد جامع و کارآمد در حوزه طراحی معماری2ـ تکیه بر اسناد تجویزی متضاد با ماهیت خلاقانه معماریماهیت روش طراحی لرزه ای مبتنی بر کارایی (PBSD) بیشترین انطباق را با طراحی معماری و پاسخگویی به مسایل گروه های ذینفع دارد. در این راستا مقاله به شناسایی مولفه های مشترک روش طراحی لرزه ای مبتنی بر کارایی و طراحی معماری و روش های دستیابی به اسناد و تبیین نقش معماران می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1251

دانلود 421 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

وهدانی شهرام | رادپی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1(پیاپی 103)
 • صفحات: 

  131-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

در سال های اخیر استفاده از روش طراحی مبتنی بر عملکرد در سازه ها با توجه به خصوصیات این نوع طراحی گسترش یافته است. بکارگیری این روش در طراحی و ارزیابی پوشش تونل ها به منظور درک عمومی رفتار پوشش تونل و توده زمین با در نظر گرفتن اهداف عملکردی بسیار سودمند می باشد. از میان روش های متداول تحلیل و طراحی تونل ها، روش همگرایی - همجواری با نگرش و گام های روش تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد، تطابق خوبی دارد. در این تحقیق سعی شده است با بهره گیری از مفاهیم روش همگرایی - همجواری و روال طراحی مبتنی بر عملکرد، روشی برای تعیین رفتار پوشش تونل با وجود پدیده هایی نظیر خواص غیرخطی، توده میزبان و فشار جانبی غیر یکنواخت پیشنهاد گردد. با توجه به حساسیت بیشتر تونل های سگمنتی به پدیده های فوق، این نوع پوشش مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی های انجام شده نشان دهنده دقت مطلوب نتایج حاصل از تحلیل و طراحی به روش پیشنهادی، با وجود ساده.سازی های صورت گرفته در آن هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

در روشهای معمول طراحی بر اساس عملکرد، عموما سازه با استفاده از سعی و خطا برای تامین سطح عملکرد مورد نظر طراحی می شود. هدف از این تحقیق، تعریف و تشکیل روابط ریاضی مساله طراحی بر اساس عملکرد در قالب یک مدل بهینه سازی و توسعه یک روش رایانه ای برای یافتن طرح بهینه قابهای بتن مسلح بر اساس عملکرد است. پس از تعریف مدل بهینه سازی، روابطی صریح برای تابع هدف و قیود مساله با استفاده از تحلیل حساسیت غیرخطی سازه نسبت به متغیرهای طراحی و به کارگیری روش تقریب سازی محدب استخراج می شود. برای حل مساله بهینه سازی به دست آمده، از روش دوگان استفاده می شود. با ارایه یک قاب ده طبقه به عنوان نمونه، نشان داده می شود که روش توسعه یافته قادر است به صورت همزمان سختی و مقاومت قاب بتنی را بهینه کند.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOLIZADEH S. | KAMYAB R. | DADASHI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  327-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15480
 • دانلود: 

  9954
چکیده: 

This study deals with performance-based design optimization (PBDO) of steel moment frames employing four different metaheuristics consisting of genetic algorithm (GA), ant colony optimization (ACO), harmony search (HS), and particle swarm optimization (PSO). In order to evaluate the seismic capacity of the structures, nonlinear pushover analysis is conducted (PBDO). This method is an iterative process needed to meet code requirements. In the PBDO procedure, the metaheuristics minimize the structural weight subjected to performance constraints on inter-story drift ratios at various performance levels. Two numerical examples are presented demonstrating the superiority of the PSO to the GA, ACO and HS metaheuristic algorithms.

آمار یکساله:  

بازدید 15480

دانلود 9954 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  267-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1540
 • دانلود: 

  483
چکیده: 

با توجه به هزینه بالای ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب و نقش کلیدی که این سیستم ها در ارائه خدمات به ساکنین شهرها و حفاظت محیط زیست ایفا می کنند،‏ بهینه نمودن هزینه های ساخت و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب نقش اساسی در اجرای سریعتر و هر چه بیشتر چنین طرح هایی در سراسر کشور خواهد داشت. بر اساس تجارب کشورهای پیشرفته در زمینه نگهداری و بهره برداری از شبکه های موجود،‏ علاوه بر بهینه نمودن هزینه های ساخت شبکه،‏ بهینه سازی عملکرد سیستم به منظور کاهش هزینه های زمان بهره برداری و نگهداری شبکه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین طرح شبکه ای با سرویس دهی مطلوب و قابلیت اطمینان بالا که قادر به انتقال فاضلاب بدون ایجاد بار هیدرولیکی اضافی به سیستم باشد،‏ باید مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق،‏ بهینه سازی شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی با هدف حداقل ساختن هزینه های ساخت و راهبری شبکه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و همچنین گنجاندن قیود شاخص های عملکرد شبکه و قید قابلیت اطمینان علاوه بر قیود مرسوم در طراحی شبکه های فاضلاب انجام شده است. در این راستا کوشش شده است تعریف مناسبی از قابلیت اطمینان شبکه فاضلاب ارائه شود و از شاخص های عملکرد شبکه در ارزیابی کارآمدی آن استفاده گردیده است. عملکرد مناسب مدل پیشنهادی در مقایسه با سایر مدل ها با حل مساله نمونه در حالت مشابه از نظر قیود،‏ نشان داده شده است. همچنین با حل مساله نمونه در حالت هایی که قید عملکرد هیدرولیکی شبکه و قابلیت اطمینان منظور شده است،‏ مشاهده می شود با افزایش اندکی در هزینه ساخت شبکه از احتمال بروز مشکلات ناشی از تحمیل اضافه بار هیدرولیکی به سیستم و اثرات زیست محیطی کاسته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1540

دانلود 483 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

عمران و پروژه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  52-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  339
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

امروزه اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران به حمل و نقل های دریایی وابسته شده است، به طوری که شاهد افزایش ساخت سازه های ساحلی به عنوان محل پهلوگیری شناورهای تجاری و نظامی و نیز به عنوان سازه های نگهدارنده تاسیسات حمل بار هستیم. لذا در سال های اخیر مطالعات بسیاری در زمینه طراحی اسکله ها توسط کشورهای مختلف انجام گرفته که در نهایت روش طراحی براساس عملکرد به عنوان روشی با قابلیت اطمینان بسیار بالا جهت طراحی این سازه ها توسعه داده شده است. با توجه به اینکه کشور ایران نیز از نظر لرزه خیزی در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات مستند علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمین لرزه های پرقدرت محسوب می شود، به همین دلیل روش طراحی براساس عملکرد در سال های اخیر توسط بسیاری از پژوهشگران جهت افزایش قابلیت اطمینان طرح سازه های ساختمانی در مقابل بارهای لرزه ای توسعه داده شده و جای خالی استفاده از این روش در طراحی سازه های حجیم و گران قیمتی مانند اسکله های شمع و عرشه دیده می شود. اهمیت این موضوع از این جهت است که هزینه های ساخت و نگهداری اسکله های شمع و عرشه به عنوان قسمت اصلی بنادر بسیار بالا بوده و وقوع آسیب هایی کنترل نشده در این سازه ها در هنگام زلزله می تواند منجر به صرف هزینه های اقتصادی بسیار زیادی برای کشور شود. لذا در این مطالعه به معرفی و بررسی آئین نامه طراحی لرزه ای اسکله های شمع و عرشه انجمن مهندسین آمریکا به همراه تمرکز بر روش طراحی براساس عملکرد پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 339

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOGHADDAM H. | HAJIRASOULIHA I.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  368-378
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31066
 • دانلود: 

  34895
کلیدواژه: 
چکیده: 

This paper presents a new method for optimization of the dynamic response of structures subjected to seismic excitation. This method is based on the concept of uniform distribution of deformation. In order to obtain the optimum distribution of structural properties, an iterative optimization procedure has been adopted. In this approach, the structural properties are modified so that inefficient material is gradually shifted from strong to weak areas of a structure. This process is continued until a state of uniformed formation is achieved. It is shown that, in general, for a MDOF structure, there exists a specific pattern for distribution of structural properties that results in an optimum seismic performance. It has been shown that the seismic performance of such a structure is optimal and behaves generally better than those designed by conventional methods. The application of the proposed method for optimum seismic design of different structural forms, such as truss-like structures and shear-buildings, is presented. The effects of fundamental period, target ductility demand, damping ratio and seismic excitations on an optimum distribution pattern are investigated.  

آمار یکساله:  

بازدید 31066

دانلود 34895 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SOBHE KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER PRESENTS A performance-based PLASTIC design (PBPD) METHODOLOGY FOR THE design OF STEEL CONCENTRIC BRACEDFRAMES (CBF). THE design BASE SHEAR IS OBTAINED based ON ENERGY-WORK BALANCE EQUATION USING PRE-SELECTED TARGET DRIFTAND YIELD MECHANISM. IN ORDER TO ACHIEVE THE INTENDED YIELD MECHANISM AND BEHAVIOR, PLASTIC design IS PERFORMED TODETAIL THE FRAME MEMBERS. THREE LOW-TO-MEDIUM RISE CBF (3-STORY, 6-STORY AND 9-STORY) WERE designED BY THE PROPOSEDMETHODOLOGY AND CURRENT SEISMIC CODES THAT INCLUDE PROVISIONS TO design DUCTILE CONCENTRIC BRACED FRAMES CALLED SPECIALCONCENTRIC BRACED FRAMES (SCBF). RESULTS OF INELASTIC DYNAMIC ANALYSES CARRIED OUT ON EXAMPLE FRAMES designED BY THEPBPD METHOD SHOWED THAT THE FRAMES MET ALL THE INTENDED performance OBJECTIVES IN TERMS OF YIELD MECHANISMS ANDTARGET DRIFT LEVELS. ON THE OTHER HAND, WHEN designED BY CURRENT CODE AS SCBF THE SAME STRUCTURES SHOWED VERY POORRESPONSE DUE TO PREMATURE BRACE FRACTURES LEADING TO UNACCEPTABLY LARGE DRIFTS AND INSTABILITY. FINALLY IT SHOULD BE NOTEDTHAT NO ITERATIONS WERE CARRIED OUT TO ACHIEVE THE performance OBJECTIVES OF CBF IN THE PBPD METHOD.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

GHOLIZADEH S. | MILANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  607-623
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43632
 • دانلود: 

  24912
چکیده: 

In the present paper, seismic performance-based optimization of steel frames is implemented using a number of advanced meta-heuristic algorithms. The optimization process is implemented by two newly developed meta-heuristics, dolphin echolocation optimization (DEO) and enhanced colliding bodies optimization (ECBO). In the present study, a slight modification is achieved on the ECBO to improve its convergence rate and therefore it is named here as ECBO-II. Furthermore, the results of DEO, ECBO and ECBO-II are compared with those of particle swarm optimization (PSO). Evaluating the structural responses by nonlinear time-history analysis during the optimization process is very time consuming. In order to reduce the computational rigor, radial basis function (RBF) neural network is utilized to predict the necessary structural time-history responses during the optimization process. Two numerical examples are presented to illustrate the efficiency of the meta-heuristics for tackling the seismic performance-based optimization problems.

آمار یکساله:  

بازدید 43632

دانلود 24912 استناد 0 مرجع 0
litScript