نتایج جستجو

3605

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

361

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BIRD A.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  447
 • شماره: 

  7143
 • صفحات: 

  396-398
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8571
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8571

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MILES S. | LEINSTER S.J.

نشریه: 

MEDICAL EDUCATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  265-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6312
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6312

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

DAYANANDAN A. | DONKER H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  163-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10534
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10534

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BUERHAUS P.I. | DONELAN K. | ULRICH B.T.

نشریه: 

NURSING ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  110-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8277
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8277

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BROWN M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5718
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5718

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

رستمی فاطمه | نظری محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  57-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

این تحقیق به دنبال شناسایی ادراک­ های مثبت و منفی است که مشتریان به تخفیف ارایه شده در فروشگاه­ ها نسبت می­ دهند. با شناخت ادراک­ ها می­ توان به مدیریت آن­ ها پرداخت و ادراک­ های مثبت را تقویت و ادراک­ های منفی را بهبود نمود تا به تخریب ارزش منجر نشود. این پژوهش ابتدا با استفاده از فراترکیب و سپس برای شناخت ادراک­ های مصرف­ کنندگان از تخفیف با 17 مصرف­ کننده و به منظور مدیریت بهبود ادراک­ های منفی تخریب­ کننده ارزش و ارتقا ادراک­ های مثبت ایجاد­ کننده ارزش با 14 نفر از مدیران و خبرگان مصاحبه­ های عمیق انجام شد. با استفاده از تحلیل تم مصاحبه­ های عمیق با مصرف­ کنندگان، ادراک­ های آنان استخراج و با نتایج فراترکیب مقایسه و ترکیب شد. بدین منظور مصاحبه­ ها برای کد­ گذاری وارد نرم­ افزار مکس­ کیو­ دی­ اِی شدند، پس از کد­ گذاری در مرحله دوم 128 کدِ متمایز شناسایی شد. از بین کد­ های شناسایی شده، کدِ عدم­ کیفیت (15 ارجاع)، خرید بهینه (11ارجاع)، حس خوشایند (9 ارجاع) و حقه و فریب­ دهنده (7 ارجاع)، بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع داشتند. در مرحلة بعد کد­ ها در قالب 45 تم فرعی و در نهایت تم­ ها در 9 تم اصلی تقسیم­ بندی شدند. همچنین از بین کد­ های شناسایی شده با مدیران بازاریابی و فروش و خبرگان برای مدیریت ادراک­ ها، تخفیف حجمی (8 ارجاع)، مرجوعی کالا (8 ارجاع)، ذکر سود در فاکتور (7ارجاع) و خرید آنلاین (6 ارجاع)، بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BORDEAN N.O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  173-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3040
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3040

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DARBY L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  425-445
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4143
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4143

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  780
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

ایجاد آسودگی برای بیماران، اساس مراقبت پرستاری است و پیامدی با ارزش از اقدامات پرستاری محسوب می شود. شناسایی مفاهیم آسودگی و ایجاد آسایش برای بیمار از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. این مقاله بخشی از یک تحقیق کیفی با رویکرد نظریه پایه (گراندد تئوری) است که به منظور کاوش و توصیف تجربه ها و دیدگاه بیماران بستری درباره آسودگی و ناآسودگی صورت گرفت و تعداد 31 بیمار زن و مرد که در بخش های داخلی، جراحی و ارتوپدی بستری بودند در این مطالعه شرکت کردند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار (Semi-structure) و مشاهدات و یادداشت های در عرصه از 5 مرکز آموزشی درمانی جمع آوری شد. در این مقاله درون مایه هایی (Theme) که حاصل تجربه و دیدگاه بیماران از مساله پرستار آسودگی بخش می باشد، مورد بحث قرار گرفته و شامل مطالب مربوط به در دسترس بودن، پاییدن، برخورد انسانی و توجه به راحتی جسمی بوده است. یافته های این مطالعه برای شناخت بیش تر پرستاران از بیماران و نیازهای آن ها و آن چه که درک آن ها از آسودگی در بیمارستان است کمک کننده می باشد. این امر ممکن است به طور غیر مستقیم در طراحی، اجرا و ارزیابی اقدامات مناسب پرستاری موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 780

دانلود 104 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

NASRABADI A.N. | EMAMI A.

نشریه: 

NURSE OUTLOOK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  320-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6895
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6895

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript