نتایج جستجو

181088

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18109

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

YAZDANI GHOLAMREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  303-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8779
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Under the guarantee contract, the guarantor’ s obligation is indebted to the person whom a guarantee is given (creditor), and the right of the creditor is granted to the guarantor’ s obligation, the creditor does not have any objective (tangible) right to the guarantor’ s property. The guarantor, in the releasement of the obligation of his or her own, determines the property of his/her property and pays it to the to the person whom a guarantee is given (creditor). The creditor is free to choose (disjunctive) any example of his/her property. Now, if during the guarantee contract, it is provisioned that the guarantor pays a certain amount of money to the creditor, what is the condition of such a provision in terms of validity and nullity? In this matter, there is a difference of opinion among the jurists. One group absolutely considers the condition to be valid, and another group has ruled that it is invalid, and another group considers the issue to be detailed way (including all particulars). In the present article, the author, using the library method and based on the analytical-descriptive method, has come to the conclusion that the condition of payment from a certain property, whenever it is foreseen as a condition in the proviso of guarantee contract (condition as an integral part of contract); the condition and contract are correct, but if they are as a qualification (provision) of contract, both the contract and the condition are null (void). Furthermore, if the condition of payment from a certain property is given to the same object from the very beginning so that the guarantor is not engaged as a result of the guarantee contract, then both the contract and the condition will be void.

آمار یکساله:  

بازدید 8779

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  65-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مطالعه ای به منظور ارزیابی تمایل به پرداخت (WTP) دامداران ایالت شبه جزیره ای تامیل نادو واقع در جنوب هند جهت دریافت خدمات بهداشتی سالانه به دام های شیری انجام گرفت. گستره ایالت بر اساس خط مبنای توسعه اولیه به دو منطقه با دامداری توسعه یافته (LD) و دامداری توسعه نیافته (LUD) تقسیم گردید. از روش ارزیابی مشروط (CV) برای ارزیابی حداکثر WTP دامداران برای دریافت دو نوع خدمات بهداشتی استفاده شد: 1) تامین خدمات بهداشتی در مراکز دامپزشکی دولتی (درون- مرکزی) و 2) تامین خدمات بهداشتی در محل زندگی دامدار (سر مزرعه). شکلی از کارت پرداخت (PC) برای ارزیابی حداکثر WTP دامداران جهت دریافت خدمات بهداشتی به گاوها و گاومیش ها به کار گرفته شد. از روش حداکثر راست نمایی فاصله روی نقاط میانی استفاده شد. به طور کلی، میانگین WTP دامداران برای دریافت خدمات بهداشتی سالانه در مراکز دامپزشکی دولتی (درون- مرکزی) برای گاوها، 202.34 روپیه بود. در حالیکه WTP دامداران برای دریافت همین خدمات در محل زندگی دامدار (سر مزرعه)، 261.66 روپیه محاسبه گردید. به همین ترتیب میانگین WTP دامداران برای دریافت خدمات بهداشتی سالانه برای گاومیش ها، 135.78 روپیه در مراکز دامپزشکی دولتی (درون- مرکزی) و 186.20 روپیه در محل زندگی دامدار (سر مزرعه) بود.میانگین ارزش WTP بیان شده برای دریافت خدمات در مراکز دامپزشکی دولتی و در محل زندگی دامدار در مناطق با دامداری توسعه یافته در مقایسه با مناطق با دامداری توسعه نیافته، بالاترین میزان را نشان داد که زمینه ای برای جبران هزینه های افزایش یافته را ایجاد می کند. این تخمین های WTP، معیاری را برای بازیابی هزینه ها نشان می دهد که می تواند به جای ارایه رایگان خدمات گسترش یافته جاری مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این می تواند کلیدی برای طراحی سیاست vet-claim که همسو با سیاست medi-claim برای انسان هاست، باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 20 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  11-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  557
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

فیشینگ یکی از تکنیک های مهندسی اجتماعی برای فریب کاربران است که برای کسب اطلاعات محرمانه مانند نام کاربری، گذرواژه یا اطلاعات حساب بانکی کاربران استفاده می شود. از مهم ترین چالش های موجود در اینترنت، خطر حملات فیشینگ و کلاه برداری های اینترنتی است. از این رو پژوهشگران، تلاش های زیادی برای شناسایی و مقابله با این گونه حملات داشته اند. هدف این تحقیق، ارائه روش جدیدی برای شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری اینترنتی می باشد. روش پیشنهادی نقاط ضعف روش های شناسایی و مقابله مانند عدم بررسی وضعیت رایگان بودن میزبانی وب سایت ها، عدم تمرکز روی بانکداری اینترنتی را ندارد. این روش از مزایای تکنیک های مختلف شناسایی وب سایت فیشینگ استفاده می کند و امکان شناسایی لحظه صفر وب سایت های فیشینگ فارسی زبان که سرویس های بانکداری اینترنتی در ایران را مورد حمله قرار می دهند، را داراست. روش پیشنهادی، وب سایت های قانونی را فیشینگ تلقی نمی کند(خطای مثبت صفر درصد) و همچنین تنها 3% از وب سایت های فیشینگ را شناسایی نمی کند(خطای منفی 3%).

آمار یکساله:  

بازدید 557

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  317-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11003
 • دانلود: 

  7497
چکیده: 

This study contributes to the literature on supply chain coordination by coordinating the research and development (R&D) effort, retail price, and inventory decisions. It investigates a real case in the home appliance industry. The main purpose of this study is to examine the optimal values of R&D effort, pricing, and inventory decisions under decentralized and centralized structures. Then, a delay in payment contract is proposed under coordinated structure to simultaneously coordinate all decisions. Moreover, to share the extra profit obtained from the coordinated model between both parties, a profit allocation strategy is proposed. The findings reveal that the coordinated model not only enhances the green supply chain (GSC) profitability in comparison with the decentralized structure but also enhances the profits of all members. Further, the proposed contract improves the GSC performance from both environmental and economic viewpoints.

آمار یکساله:  

بازدید 11003

دانلود 7497 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پیاپی 70)
 • صفحات: 

  541-552
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

اهداف پژوهش پیش رو مقایسه انواع افت چوب مشاهده شده به صورت شکستگی، جداشدن ورقه ای، ترک و ارتفاع بلند کنده و بررسی اجزای قطع شامل ارتفاع و عمق بن زنی، دهانه بن زنی، ارتفاع و عمق بن بری و عرض حاشیه برش بین گروه های کاری روزمزد و کارمزد بود. در پارسل های شماره 138 و 139 در سری یک ناو اسالم، به صورت تصادفی 150 اصله درخت قطع شده توسط گروه های کاری روزمزد و کارمزد انتخاب شدند. مقایسه میانگین افت کنده بین روش پرداخت دستمزد با آزمون t مستقل و مقایسه میانگین اندازه هر یک از اجزای قطع با قطع متداول با آزمون t جفتی انجام شد. به جز عمق بن بری در گروه دوم (33/41 سانتی متر) و عرض حاشیه برش در گروه اول (6/78 سانتی متر) بین مقادیر دیگر قطع در گروه های مختلف با مقادیر استاندارد، تفاوت معنی داری وجود داشت. میانگین افت کنده برای گروه های چهارگانه به ترتیب 0/0350، 0/0355، 0/0498 و 0/0438 متر مکعب بود و گروه های کاری روزمزد به طور معنی داری افت کنده کمتری در مقایسه با گروه های کاری کارمزد داشتند. میانگین افت به ازای هر درخت قطع شده بین چهار گروه کاری به ترتیب 0/2915، 0/2286، 0/3775 و 0/4637 متر مکعب بود و مقدار آن در گروه های کاری کارمزد به طور معنی داری بیشتر از گروه های کاری روزمزد بود. حجم بیشتری از افت چوب در تمام گروه های کاری به صورت شکستگی و خرد شدن بود. با توجه به قیمت محصولات مختلف تولیدی از چوب آلات مقطوعه، نتایج نشان داد که گروه های کاری کارمزد بیشترین مقدار کاهش ارزش پولی را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 177 استناد 0 مرجع 6
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  193-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  861
 • دانلود: 

  325
چکیده: 

بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حق بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مویدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حق بیمه قطعی، برای جبران خسارات (موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 861

دانلود 325 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قدیانی لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (ویژه نامه 10)
 • صفحات: 

  56-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1163
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه و هدف: در این مقاله دو روش آموزشی تحت عناوین Case Study ,Case method به عنوان تکنیکهای آموزشی مورد بررسی و نقد قرار گرفته و تفاوتها و شباهتهای هر کدام به طور جداگانه بررسی شده است و نکات کاربردی هر روش در آموزش پرستاری مورد بحث قرار گرفته است.مرور مطالعات: در این مقاله ابتدا تعاریف دو نوع متد آموزشی ارایه گردیده و سپس موارد استفاده از هر متد به طور جداگانه بحث شده است، و با توجه به ماهیت آموزش پرستاری ایران پیشنهادات کاربردی در این زمینه ارایه شده است. Case method در گروههای آموزشی کوچکتر که مشاهدات ذهنی کمتری دارند و در ابتدای تجربه می باشند استفاده می شود. ولی Case Study در گروههای آموزشی بزرگتر که مشاهدات ذهنی بیشتری دارند و قدرت تجزیه و ترکیب و رشد بحث در آنها بیشتر می باشد استفاده می شود. از ویژگیهای مهم آنها می توان به افزایش قدرت تصمیم گیری افراد در موقعیتهای مختلف، لذتبخش تر کردن آموزش و علاقمند کردن به امر تدریس و ... نام برد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش و با توجه به محتوی برنامه های آموزشی پرستاری، محقق استفاده از روشهای Case Study ,Case method را برای دانشجویان پرستاری توصیه می نماید. زیرا بهترین آموزش یادگیرنده ها زمانی مطرح می باشد که دانش هماهنگ و متنوع مهارتهای آموزشی با تجربیات در کنار هم می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1163

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  46 (94 مسلسل)
 • صفحات: 

  103-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

مشارکت عمومی در پرداخت مالیات از جمله اهداف بنیادین تمامی سیستم های مالیاتی بوده است. حرکت به سوی مدیریت تمکین داوطلبانه رهیافتی است که به انگیزه های اجتماعی و اقتصادی شهروندان توجه نموده و پیش از وقوع عدم تمکین، زمینه های آن را شناسایی نموده و اصل را بر پیشگیری قرار می دهد. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در افزایش مشارکت عمومی در پرداخت مالیات است. بر همین اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و مرور پیشینه 61 مولفه شناسایی گردید. فهرست مذکور طی پرسشنامه نیمه باز در اختیار خبرگان قرار گرفت که نتیجه غربال گری این عوامل با استفاده از میانگین گیری مبتنی بر منطق فازی، تعداد 15 عامل حذف شده اند. همچنین بر اساس نظر خبرگان تعداد 21 عامل به عنوان عوامل موثر در افزایش مشارکت در پرداخت مالیات شناسایی شده اند. نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها با تکنیک تاپسیس فازی نشان داد متغیر " عادلانه و منصفانه بودن نظام مالیاتی" با کسب بیشترین ضریب نزدیکی در رتبه اول و " جنسیت مودیان" با کمترین ضریب نزدیکی در رتبه های آخر قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 76 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

افشارقوچانی زهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  9-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

فورفیتینگ یک شیوه تامین مالی است که در آن فورفیتر مطالبات مدت دار صادرکننده را براساس نرخ تنزیل و بدون حق رجوع خریداری نموده و مالک آنها می گردد. در این روش تامین مالی اسناد مثبت طلب نقش حیاتی ایفا نموده و حسب اینکه چه نوع سندی، مثبت حق مطالبه پرداخت و طلب باشد احکام متفاوتی بر فورفیتینگ حاکم خواهد بود. در حالیکه صادرکننده(فروشنده حق مطالبه پرداخت) و موسسه مالی(خریدار حق مطالبه پرداخت) طرفین این قرارداد مالی محسوب می گردند اما فورفیتینگ در مقابل مدیون اصلی و بانک او نیز قابلیت استناد داشته و فورفیتر خواهد توانست مدیون را الزام به ادای دین در سررسید نماید. اگرچه ممکن است فورفیتینگ به عنوان قراردادی میان صادرکننده، مدیون و موسسه مالی، مبنی بر واگذاری دین از جانب مدیون به فورفیتر محقق گردد اما در شکل سنتی خود عقدی است میان صادرکننده و فورفیتر با موضوع واگذاری مطالبات به موسسه مالی مالی. چنین قراردادی اگرچه با نهادهای حقوقی مختلفی همانند تنزیل دین یا تنزیل سند تجاری، حواله، انتقال طلب، معامله اسناد تجاری، تبدیل تعهد و بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت نزدیکی دارد لیکن به نظر می رسد بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت مناسب ترین قالب قراردادی برای این شیوه نوین تامین مالی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
litScript