نتایج جستجو

3708

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

371

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  2 (پیاپی 194)
 • صفحات: 

  171-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

بیماری لکه قهوه ای برنج که عامل آن قارچ Bipolaris oryzae می باشد، در اغلب مناطق کشت این محصول پراکنش داشته و خسارت آن گاهی اهمیت اقتصادی دارد. گیاهان همواره در مبارزه با آفات و بیمارگرها هستند و در طول زمان برای بقا در برابر این مهاجمین مکانیسم های مختلفی کسب کردند. نظیر سایر گیاهان برنج نیز با استفاده از سدهای ساختمانی و سیستم دفاعی بر اساس پروتیین ها و سایر مواد ضدمیکروبی در مقابل بیمارگرها مقاومت می کند. در این میان پروتیین های مرتبط با بیماری زایی (pathogenesis- Related proteins) نقش برجسته ای دارند. در این بررسی الگوی بیان چند ژن این گروه در دو ژنوتیپ مقاوم (خزر) و حساس (طارم ) پس از آلودگی به عامل بیماری با استفاده از تکنیک Quantitative Real Time PCR مطالعه شد. نتایج نشان داد که بیان ژن های Thionin، Defensin، Allen oxide synthase و Proxidase در هر دو ژنوتیپ پس از مایه زنی نسبت به شاهد افزایش قابل ملاحظه ای داشت و در تمامی ساعات مورد بررسی نرخ بیان این ژن ها در رقم مقاوم خزر نسبت به رقم حساس افزایش معنی داری داشت. این یافته ها بیانگر نقش فعال این ژن ها در مقاومت برنج به قارچ B.oryzea می باشد. این پژوهش می تواند مقدمه ای جهت استفاده از این ژن ها برای افزایش بیان (Over expression) و ایجاد ارقام مقاوم برنج به عامل بیماری لکه قهوه ای باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WEISS R.A.

نشریه: 

TRENDS IN MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  314-317
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6321
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6321

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  84
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

شناخت دقیق تنوع ژنتیکی بیماری زایی عامل بیماری لکه برگی سپتوریایی برای مقاومت به بیماری ضرورت است، تا بر اساس آن ارقام مقاوم متناسب حاوی ژن های موثر مقاومت برای هر منطقه تهیه شود. جهت تعیین تنوع ژنتیکی جدایه های قارچMycosphaerella graminicola ، واکنش گیاهچه ای 21 رقم افتراقی بین المللی گندم که هر کدام حاوی یک یا چند ژن شناخته شده مقاومت به بیماری لکه برگی سپتوریایی بودند همراه چهار رقم به عنوان شاهد حساس، نسبت به 13 جدایه ی قارچM. graminicola  که در طی سال های 1390، 1391 و 1392 از مزارع آلوده ی استان های گلستان، خوزستان و ایلام جداسازی شده بودند، در دو تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه های بخش غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه ی نهال و بذر کرج بررسی شد. واکنش گیاهچه ای ارقام، 21 روز پس از مایه زنی براساس، میزان علائم نکروتیک و پیکنیدیوم بعنوان دو پارامتر بیماری بصورت جداگانه و با استفاده از مقیاس مک کارتنی و همکاران تعیین شد. براساس واکنش ارقام نسبت به جدایه ها و ارتباط آن با ژن های شناخته شده مقاومت به سپتوریای برگی موجود در ارقام، بیماری زایی / عدم بیماری زایی (Avir/Vir)، جدایه ها تعیین شد. در این بررسی سیزده پاتوتیپ مختلف شناسایی گردیدند. در بین ارقام افتراقی گندم مایه زنی شده با جدایه ها ی قارچ عامل بیماری، ارقام Arina،Riband ،M3 ‎ به ترتیب حاوی ژن های Stb15,6،Stb15  و Stb16,17 نسبت به تمام جدایه ها مقاوم بودند. فراوانی ژن های بیماری زایی جدایه های قارچ M. Graminicola نشان داد که برای ژن هایStb17، Stb16 و Stb15 در هیچیک از جدایه ها فاکتور یا ژن بیماری زایی وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ADCOCK IAN MICHAEL

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  SUPP 1
 • صفحات: 

  3-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11298
 • دانلود: 

  6030
کلیدواژه: 
چکیده: 

The immunopathology of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is based on the innate and adaptive inflammatory immune responses to the chronic inhalation of cigarette smoking. In the last quarter of the century, the analysis of specimens obtained from the lower airways of COPD patients compared with those from a control group of age-matched smokers with normal lung function has provided novel insights on the potential pathogenetic role of the different cells of the innate and acquired immune responses and their pro/anti-inflammatory mediators and intracellular signalling pathways, contributing to a better knowledge of the immunopathology of COPD both during its stable phase and during its exacerbations. This also has provided a scientific rationale for new drugs discovery and targeting to the lower airways. This review summarises and discusses the immunopathology of COPD patients, of different severity, compared with control smokers with normal lung function.

آمار یکساله:  

بازدید 11298

دانلود 6030 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MINERVA GINECOLOGICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  447-461
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3535
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3535

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MICROBIAL pathogenesis

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  104
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  97-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4839
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4839

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DUMMER R. | WILLERS J. | KAMARASHEV J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  78-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3036
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3036

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  123-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

محور اصلی بحث در این مقاله، نقد و بررسی کتاب نقد و بحران: روشنگری و آسیب زایی جامعه مدرن نوشته راینهارت کوزلک است. این کتاب نخستین بار در سال 1959م به زبان (اصلی) آلمانی منتشر شده است و آخرین ترجمه آن درسال 1988م به زبان انگلیسی توسط انتشارات The MIT Press منتشر شده است. تلاش برای نشان دادن و توضیح ریشه های توتالیتاریانیسم سده بیستمی در «روشنگری» سده هجدهمی وجه اصلی همت کوزلک در این کتاب است. مطلقه گرایی در اروپا و ساختار دوگانه تابع/متبوع و اخلاق شخصی/سیاست عمومی آن به عنوان بستر ظهور روشنگری عملا مانع رهایی بخشی مدنظر روشنگری شده و خود در تحلیل نهایی در دامی بزرگتر در غلتیده است. چالش های سیاسی انضمامی متعاقب فروپاشی مطلقه گرایی بویژه بعد از 1789م به بعد روشنگری را درگیر خلق الگوهایی از اندیشیدن و رفتار اخلاقی کرده که تناقض های لاینحل ناشی از آن، تسلیم شدن در برابر تصویری اوتوپیایی از جامعه و پیش بردن ریاکارانه آن را موجب شده و راه را بر ترور و دیکتاتوری گشوده است. به نظر می رسد ایده اصلی کوزلک در نقد روشنگری و ادعای درهم تنیدگی آن با توتالیتاریانیسم سده بیستم که متاثر از ایده کارل اشمیت در کتاب لویاتان در نظریه دولت تامس هابز است عمدتا تصویری جانبدارانه و گزینشی است.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROODMAN G.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  109
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  283-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4440
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4440

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CHILD T.J. | TAN S.L.

نشریه: 

DRUGS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1735-1750
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3452
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3452

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript