نتایج جستجو

82

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SADRIAN M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  26811
 • دانلود: 

  21366
چکیده: 

The vast diversity of the proposed definitions of parody, both before and after the twentieth century, can be an emblem of the lack of a thorough agreement amongst the literary critics about the definition of this literary technique (genre?!). While there is not a comprehensive all-accepted definition of parody, modern and postmodern literatures both exhibit a wide application of it. After looking at the definition of parody under Bakhtin's dialogic concepts, Genette's structuralist viewpoints, and Barthes's poststructuralist notions this study endeavours to put forward a more comprehensive and more applicable definition of parody mainly based on Bakhtin's dialogic criticism. parody then can be defined as a deliberate imitation or transformation of a socio-cultural product (including literary and non- literary texts, and utterance in its very broad Bakhtinian understanding of it) that recreates its original subject having at least a playful stance towards it.

آمار یکساله:  

بازدید 26811

دانلود 21366 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  17-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1550
 • دانلود: 

  417
چکیده: 

اصطلاح نقیضه یکی از فنون عمده طنز، در ادبیات فارسی معادل پارودی در ادبیات غرب قرار گرفته است؛ اما از بسیاری جهات با آن تفاوت دارد. در ادبیات فارسی همه مقوله های پارودی، بورلسک، تراوستی و ... زیر عنوان نقیضه جای می گیرند و نقیضه به تنهایی بار تمامی این اصطلاحات را به دوش می کشد. نوشتار حاضر ضمن بررسی انواع اصطلاحات مربوط به حوزه نقیضه، به مشخص کردن این تفاوت ها پرداخته و ضمن به کارگیری اصطلاح نقیضه در همان مفاهیم معمول و سابق آن، مناسب تر دانسته است که نقیضه معادل بورلسک به کار برده شود نه پارودی.

آمار یکساله:  

بازدید 1550

دانلود 417 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

زختاره حسن | قویمی مهوش

نشریه: 

قلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  143-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1166
 • دانلود: 

  433
چکیده: 

تقریبا تمام مطالعات ادبی در خصوص لوتره آمون به حضور پررنگ تقلید سخره آمیز در آثار این شاعر اشاره دارند، اما نمی توان مطالعه ای را یافت که منحصرا به این مساله پرداخته باشد زیرا تقلید سخره آمیز همواره توسط نقد ادبی به حاشیه رانده می شد. در واقع، ادبیات، نقد ادبی و بوطیقا در سده بیستم به تقلید سخره آمیز ارزش و اعتبار بخشیدند. مقاله کنونی، در راستای مطالعات بینامتنیتی، در نظر دارد چگونگی حضور این فن، مطابق دیدگاه بعضی از نظریه پردازان ادبی، یا نوع ادبی و کارکردهای آن را در سروده های مالدورو بررسی نماید. چنین مطالعه ای، نه تنها حضور فراوان مضمون ها و گفتمان های تکراری ادبی، برگرفته از منابع گوناگون، را در اثر یاد شده نمایان نموده، بلکه نشان می دهد چگونه این اثر مفاهیمی چون نوع ادبی، نوشتار و خونش را نیز زیر سوال می برد. اصل مقاله بصورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1166

دانلود 433 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صدریان محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  171-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1382
 • دانلود: 

  272
چکیده: 

نقضیه و نقیضه گویی از دیرباز در ادبیات کهن فارسی به دو صورت جد و هزل وجود داشته است. نقیضه گویی در ادب فارسی به نظم محدود نبوده و در نثر هم استفاده می شده است. در ادبیات انگلیسی نزدیک ترین واژه به نقیضه، پارودی می باشد. پارودی در ادبیات اروپا‍‍‍ به شکل های مختلف استفاده شده ولی تعاریف متفاوت معاصر آن، بیانگر نبود تعریفی مورد قبول همگان از این نوع ادبی است. با تاکید بر نظریه گفتگویی باختین و با توجه به دیدگاه های ژنت و بارت، این مقاله تعریفی دیگر از پارودی در ادبیات انگلیس ارایه می کند که می تواند مثال های بیشتری از استفاده آن را در بر بگیرد. بر این اساس می توان پارودی را چنین تعریف کرد: پارودی تقلید یا تغییر شکل عامدانه محصولی فرهنگی- اجتماعی (شامل انواع متون ادبی و غیر ادبی و گفتار در معنای بسیار گسترده باختینی آن) است که با دیدگاهی دست کم سرگرم کننده، نه لزوما تمسخرآمیز، موضوع اصلی خود را باز آفرینی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1382

دانلود 272 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  155
 • صفحات: 

  125-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1522
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

با توجه به اهمیتی که استقبال از نظر کمی و کیفی دارد بر آن شدیم تا به اختصار این موضوع را در شعر فارسی بررسی کنیم. پس اشاره به معانی لغوی استقبال با نگاهی گذرا به تعریف اهمیت و تقسیمات به بیان لوازم و عوامل آن پرداخته ایم. سبک شناسی در قوالب شعر نیز در نظر داشته ایم. سپس به شعر یکی از غزلسرایان خوب و معروف فارسی، بابافغانی شیرازی (925 هـ.ق) نظر انداخته ایم، بدان سبب که غزل هایش بیش از دیگران مورد توجه و استقبال واقع شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1522

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قاسمی پور قدرت

نشریه: 

نقد ادبی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  127-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

در این مقاله به بررسی جایگاه نقیضه در گستره نظریه های ادبی معاصر پرداخته می شود. برخی از نظریه های ادبی معاصر از نقیضه به عنوان گونه ای ادبی برای تشریح روندها و سازوکارهای حاکم بر سخن ادبی استفاده می کنند و برخی از آن ها نیز همچون نظریه ساخت شکنی، خود به مانند نقیضه عمل می کنند. از نظر فرمالیست های روسی، نقیضه در حکم گونه ای ادبی است که دگرگونی و تطور انواع ادبی و آشنایی زدایی متون ادبی را به بهترین وجه به گونه ای آشکار به نمایش می گذارد. میخاییل باختین نیز نقیضه را در بطن منطق گفت و گویی خود می گذارد. از نظر او، هر نقیضه ای آمیزه زبانی مبتنی بر منطق گفت و گویی عامدانه است که در بطن آن، زبان ها و سبک های گوناگونی نهفته است. از نظر ساختگرایان نیز نقیضه از گونه های ادبی ثانویه و پیچیده است که مساله بینامتنیت را نمایان می کند. رابطه میان نقیضه و ساخت شکنی نیز به شیوه عملکرد این ها مربوط است؛ هر دوی این ها با رخنه کردن و اقامت گزیدن در متون پیشین باعث نقض و ازهم گسیختن ساختارهای آن ها می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 47 استناد 3 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پی در پی 28)
 • صفحات: 

  181-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1158
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1158

دانلود 358 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

شفیعیون سعید

نشریه: 

ادب پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  27-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ایضاح و ابهام هنری در ادبیات همیشه محل منازعه بوده است تا آنجا که گاه امتیاز اصلی یک اثر تنها به دیریابی معنی آن وابسته بوده است. البته ارزش این تلاش تا حد زیادی به صداقت هنری باز می گردد. از این رو برخی از شعرا و نویسندگان عمده همتشان را بر سر این کار گماشته و سخن خود را به مخاطره افکنده اند. برخلاف تصور رایج، سابقه این سبک سخن در ادبیات فارسی بسیار بیشتر از مکاتب ادبی غربی ای چون دادائیسم و سوررئالیسم است و قدمای ما خاصه آنان که در وادی عرفان قلم می زدند و یا آنها که با مضمون و صور خیال پنجه نرم می کردند سخنشان اغلب خصلت معنی گریزانه داشته است تا بدانجا که برخی از عرفا شاید در طعن این سخت کوشی های گاه مذبوحانه، نقیضه ای با نام تزریق برساختند تا با آن، شیوه مذکور را به نقد کشند. مقاله حاضر تمام تلاش خود را در تبیین تاریخی و تحلیلی این نوع ادبی به کار داشته تا اهمیتش را فراتر از تفنن و در حد یک اصطلاح فراگیر در نقد و انواع ادبی خاطرنشان سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 87 استناد 1 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  71-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  348
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

ابوالفضل زرویی نصرآباد از برجسته ترین طنزپردازان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. آثار وی در طنز، هر دو زمینة نظم و نثر را در بر می گیرد. زرویی کار خود را از مطبوعات طنز و بخصوص، گل آقا آغاز کرده است. یکی از مهمترین ویژگی های سبکی آثار او استفادة مناسب و ماهرانه از فنّ نقیضه است. نقیضه، لزوماً متنی است طنزآمیز به نظم یا نثر، در تقلید از متنی دیگر که از لحاظ ادبی، شهرت فراوان دارد و برای مخاطب آشناست. پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا می توان نقیضه را ویژگی سبکی زرویی نصرآباد دانست؟ نقیضه های زرویی از لحاظ صوری، مضمونی و لفظی دارای اهمّیّت است. زرویی از این شگرد برای بیان انتقادهای سیاسی و اجتماعی، انتقال افکار خود به خواننده و بیان سخن مؤثّر، بهره می گیرد. وی به دلیل تسلّط کافی بر حوزة ادبیّات کلاسیک و معاصر فارسی توانسته است از فنّ نقیضه در هر دو زمینه نهایت استفاده را ببرد. با این حال، در نقیضه های به کار رفته در بعضی از آثار نخستین زرویی-بخصوص «تذکرة المقامات»-به دلیل پرداختن به شخصیّت های سیاسی و اجتماعی مقطع زمانی خاصّ، باعث شده است که این آثار با گذشت زمان، کارکرد خود را از دست داده و دچار محدودیت تاریخ مصرف گردند. نقیضه های دیگری که زرویی در آن سعی در بیان وانتقال مضون و فضاسازی کلّی طنز داشته است، ماندگارتر و موفّق تر بوده اند. نکتة دیگر اینکه زرویی در نقیضه، علاوه بر فرم و قالب ها به آثار مشخّصی از متون کلاسیک نظر داشته است؛ به طوری که در آثارش بسامد نقیضه گویی از آثار قدمایی چون سعدی و مولانا و در بین معاصرین، اخوان ثالث بیشتر از دیگر شعرا است.

آمار یکساله:  

بازدید 348

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  165-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

این نوشتار به تحلیل محتوایی و ساختاری نقیضه های شاعر طنزپرداز معاصر، ناصر فیض، در چهار مجموعه شعر طنزآمیز او («املت دسته دار»، «نزدیک ته خیار»، «فیض بوک» و «فیضا له») پرداخته است. نگارندگان بر آن بوده اند تا تعریفی دقیق از نقیضه ارایه دهند و بر اساس آن کوشیده اند نقیضه های ناصر فیض را واکاوی نمایند. در زمینه محتوایی نقیضه های فیض ضمن خنداندن مخاطبان و بهره گیری از عناصر طنزآمیز، انتقادهایی را در حیطه مسایل اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی مطرح ساخته است. در زمینه ساختاری، نقیضه های فیض با اعمال قواعدی در قلمرو زبان، موسیقی، معنا و تصویر، ناسازگاری هایی را پدید آورده است که با ساختار نقیضه ها همسویی دارد؛ به عنوان مثال، شاعر در ساختار زبانی از طریق واژه سازی، بازی زبانی، جمع الجمع سازی، عامیانه نویسی و. . . مهارت های خود را نشان داده است. در زمینه موسیقی شعر، با برهم زدن قواعد معمول در وزن و قافیه و ردیف، فضای متناسبی را پدید آورده؛ به لحاظ معنایی دست به آشنایی زدایی زده و در عرصه خیال پردازی، تصاویری طنزآمیز و کاریکاتوروار خلق کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 23

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
litScript