نتایج جستجو

767

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

77

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BENITEZ C.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4800
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4800

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  237-251
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4732
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4732

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOHAMADNEJAD MEHDI | ELOUBEIDI MOHAMAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  233-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17975
 • دانلود: 

  15708
چکیده: 

Pancreatic cysts (PCs) are being increasingly detected due to the widespread use of high-resolution abdominal imaging. The main imaging modalities to diagnose PCs include high-resolution spiral CT scan, MRI, and endoscopic ultrasound (EUS). EUS has the added benefit of enabling cyst fluid sampling through FNA and significantly improves clinical diagnosis of PCs. Some PCs like pseudocysts, serous cystadenomas, and lymphoepethelial cysts are entirely benign lesions and can be managed non-operatively. However, other lesions like mucinous cystic neoplasms, or cystic neuroendocrine tumors are pre-malignant or malignant lesions and require surgical intervention. In this review, we describe diagnosis and management of common pancreatic cystic lesions.

آمار یکساله:  

بازدید 17975

دانلود 15708 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

ASHIZAWA S. | BRUNICARDI F.C.

نشریه: 

pancreas

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3978
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3978

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PANCREATOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1567-1575
تعامل: 
 • استنادات: 

  32
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1350
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1350 استناد 32 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  291-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19807
 • دانلود: 

  57090
کلیدواژه: 
چکیده: 

A 45-year-old housewife was referred to our center with a two-week history of moderate to severe pain and fullness of the epigastric and left upper quadrant area. She had no history of fever, jaundice, abdominal trauma, weight loss, or other symptoms. She gave a history of epigastric fullness and dyspepsia of one year duration, for which she was taking ranitidine on demand. Physical examination was normal except for the presence of a large, smooth, and nontender mass in the epigastric area extending to the left upper quadrant. Paraclinical investigations, including a complete blood count, liver and kidney function tests, serum lipase, blood chemistry, CA19-9, CEA, urinalysis, and stool examination for ova, parasites, and occult blood were reported normal except for an erythro­cyte sedimentation rate of 50 mm after the first hour and a serum amylase of 300 IU/dL. Chest X-ray was normal. Abdominal ultrasonography revealed a large cystic mass measuring about 15 cm in diameter compatible with a large pseudocyst of the pancreas. An abdominal computerized tomography (CT) scan was taken (Figure 1).      

آمار یکساله:  

بازدید 19807

دانلود 57090 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  143-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

هیپرانسولینی مسوول حدود 55% تمام موارد هیپوگلیسمی در کودکان زیر 1 سال است. در این مطالعه پانکراس 8 کودک که با هیپوگلیسمی دوران نوزادی ناشی از افزایش انسولین(HHI)  در 10 سال گذشته، در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) تحت پانکراتکتومی قرار گرفته بودند، با استفاده از روش های هیستوشیمیایی و اندازه گیری های مورفومتریک بررسی شد. سن کودکان بین 3 تا 13 ماه بود و در تمام آن ها بیماری همراه با تشنج، تست گلوکاگون مثبت و نسبت سطح سرمی انسولین به گلوکاگون بالا بوده است هیچ یک از بیماران به درمان طبی (دیازوکساید، سوماتواستاتین یا هیدروکورتیزون) پاسخ نداده بودند. بر ش های تهیه شده از پانکراس بیماران و موارد شاهد با توجه به گسترش جزایر و بررسی های کمی اندازه جزایر و سطح کلی اشغال شده توسط بافت اندوکرین مورد بازبینی قرار گرفت. چهار بیمار هیپرپلازی منتشر سلول جزیره ای و سایر بیماران به ترتیب هیپرپلازی کانونی، دیسپلازی سلول جزیره ای، آدنوم سلول جزیره ای و پانکراس طبیعی داشتند. رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی می تواند تغییرات اندک در ساختمان جزایر یا افزایش سلول های بتا را به خوبی نشان دهد. برش های انجمادی در طی جراحی نیز می توانند به تمایز آسیب شناسی این بیماری کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KIM S.K. | HEBROK M.

نشریه: 

GENES DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  111-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4801
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4801

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BASIRATNIA R. | HEKMATNIA A. | KOLAHRIZ M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20016
 • دانلود: 

  11546
چکیده: 

BACKGROUND: pancreas as the insulin-producing gland is subjected to destruction and change in the diabetes-producing process. Real-time sonography can assess the gland in 95% of cases and its accuracy in diagnosis of pancreatic disease matches that of CT-scan. The purpose of this study was to evaluate pancreatic diameter and echogenicity by sonography and to examine the correlation of these two factors with duration of disease in diabetes types I and II in comparison with controls.METHODS: In two groups of 60 diabetic patients and healthy controls, diameter and echogenicity of pancreas was determined. RESULTS: Diameter of pancreas was significantly different in diabetic patients and correlated with duration of disease.CONCLUSIONS: In type I diabetes, decrease in the size of pancreas was more prevalent than in type II diabetes and these changes become more prominent over time.

آمار یکساله:  

بازدید 20016

دانلود 11546 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MEHRABI A. | GOLRIZ M. | ZEIER M. | BUCHLER M. | SCHEMMER P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  133-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17981
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Total pancreatectomy (TP) is associated with post-operative endocrine and exocrine insufficiency, steatohepatitis and potentially liver failure. Insulin therapy, in particular, requires good patient compliance, reduces patients’ quality of life, and may lead to long-term diabetes-associated complications.Objective: We reviewed the literature with regard to the potential option of pancreas transplantation alone (PTA) following TP in patients with chronic pancreatitis or benign tumors.Methods: A Medline search (1958–2013) using the terms [pancreas Transplantation], [pancreas Transplantation Alone], [Total Pancreatectomy] and [Morbidity] and [Mortality], [Insulin Therapy] and [Quality of Life] was performed. Current textbooks and congress proceedings were also reviewed.Results: The number of patients undergoing TP for benign or borderline tumors of the pancreas as well as chronic pancreatitis (rarely) is continuously increasing. Despite improvement of exogenous insulin therapy, >50% of these patients experience severe glucose control problems, which cause up to 50% long-term mortality. PTA can cure not only endocrine but also exocrine insufficiency and reduce the associated risk for cardiac, ophthalmic and renal diseases. The 3-year graft and patient survival rates after PTA are up to 73%, and 100%, respectively.Conclusion: PTA following TP in patients with pancreatitis or benign tumors improves the recipient’s quality of life and reduces long-term mortality. This is attributed to elimination of exogenous insulin replacement, frequent daily blood glucose measurements and many of the dietary restrictions imposed after TP. Considering the amount of available organs and potential candidates, PTA can be a treatment option for patients following TP with chronic pancreatitis or benign tumors.

آمار یکساله:  

بازدید 17981

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript