نتایج جستجو

36749

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3675

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  467-474
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  970
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

کنترل بیولوژیکی Listeria monocytogenes با باکتریوفاژ، یکی از راههای مبارزه با این باکتری است. در این مطالعه تاثیر pH و درجه حرارت، بر 4 نوعListeria monocytogenes  عاری از فاژ بطور تجربی آلوده شده به 5 باکتریوفاژ آلوده شدند تعیین گردید. با کشت Listeria monocytogenes لیزوژن جداشده از جنینهای سقط شده روی محیط TSB، فاژهای آزاد شده از Listeria monocytogenes لیزوژرنیک با فیلتر 0.45 میکرون جدا گردید. از مجموع این فاژها 5 فاژ مختلف با غلظت 109PFU/ml  انتخاب و با یکدیگر مخلوط شد، سپس در سه لوله آزمایش تقسیم و pH آنها بترتیب به 4، 7 و 9 رسید. سپس 2.5 میلی لیتر از هر pH را در چهار لوله جداگانه ریخته و در درجه حرارتهای 0-7، 8-14، 15-25، 26-37 سانتی گراد با 0.5 میلی لیتر از هر یک از انواعListeria monocytogenes  با همان pH و درجه حرارتهای مختلف مخلوط و در گرمخانه بمدت 24 ساعت قرار داده شد. بعد از آن یک قطره از هر یک از لوله ها، بروی محیط آگار خوندار کشت و در گرمخانه قرار گرفت. کشت 24 ساعته عاری از باکتری و یا دارای کلنیهای تغیریافته لیزوژن بودند. بیش از 2.3 Listeria monocytogenes های موثر در سقط دامها در شمال شهر اصفهان آلوده به فاژ هستند. بهترینpH  برای الحاق باکتریوفاژها به لیستریا عاری از فاژ، pH خنثی است. تبدیل این باکتری به فرم لیزوژن درpH  خنثی و در درجات مختلف (37-0 سانتی گراد) صورت می گیرد. ولی در pH اسیدی و یا قلیایی و در درجه حرارت بالاتر از 15 درجه سانتی گراد با احتمال P<0.05 اختلاف معنی دار است و باکتری در درجه حرارت بیش از 15 درجه سانتی گراد بیشتر بفرم لیزوژن تبدیل میشود. برای کنترل بیولوژیListeria monocytogenes  در طبیعت توسط باکتریوفاژ باید از تمام فاکتورهای موثر در اتصال و ورود DNA باکتریوفاژ به سیتوپلاسم و یا الحاق آن به ژنوم باکتری آگاهی داشت تا بتوان از باکتریوفاژ بعنوان وسیله ای مناسب برای از بین بردن باکتری در طبیعت و مواد غذایی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 970

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

تنوع ریختی و بوم شناسی و ارتباط درون گونه ای جلبک قرمز جنس هیپنه آ بر روی 15 جمعیت متعلق به 5 گونه از دریای عمان در این پژوهش بررسی شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل خوشه ای، تجزیه مولفه های اصلی و تحلیل روابط بوم شناسی گونه ها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که صفاتی مثل وجود انشعابات خاص، موقعیت تتراسپورانژها و نحوه اتصال جلبک به زیستگاه جلبک بیشترین نقش را به عنوان صفات تشخیصی جدا کننده گونه ها در این جنس داشته اند. دو خوشه اصلی تشکیل شد که H. boergesenii در خوشه اول قرار گرفت و خوشه دوم شامل دو زیر خوشه بود که در زیر خوشه اول گونه های H. charoides، H. valentiae و H. musciformis و در زیرخوشه دوم H. pannosa قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنوع در زیرخوشه اول به میانگین شوری سالیانه و در زیر خوشه دوم به میانگین سالیانه اسیدیته، دمای آب و میانگین ناخالصی ها ی آن شامل مواد ارگانیک و غیر ارگانیک مرتبط است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  18-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27664
 • دانلود: 

  257083
چکیده: 

Water flooding is one of the most influential methods for pressure maintenance and enhanced oil recovery. However, water flooding is likely to develop the formation of oilfield scale. Scale formation in reservoirs, due to the mixing of injection water and formation water, could cause formation damage and production limit. Therefore, it is necessary to simulate the compatibility of brine and injection water. Scale prediction is performed using many thermodynamic and/or kinetic based models. In this study, simulations with speciation (ion pairing) are studied, which is a thermodynamic based tool. The utilization of reservoir conditions, formation water analysis, and sea water analysis as the inputs in this method resulted to the accurate prediction of potential scales. In this study, the factors impacting on the scale potential such as pH, Temperature, and mixing ratio were also investigated. The obtained results showed that calcite and aragonite were the major scale potential to precipitate. Finally, the results illustrated the important effect of pH and Temperature on different scales formation.

آمار یکساله:  

بازدید 27664

دانلود 257083 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GHANIZADEH GH. | SARAFPOUR R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  139-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174941
 • دانلود: 

  137740
چکیده: 

The effluent quality of a sewage treatment plant using activated sludge process and finally secondary treatment depends on the flocculation efficiency and settling of the flocs. The survey of various treatment processes in water and wastewater treatment shows that Temperature and pH are the important factors affecting efficiency of flocculation and settling properties. This study was performed to determine the effects of pH and Temperature on settling of the flocs in activated sludge process. It was carried out for three months in two phases, using mixed liquor suspended solids (MLSS), obtained from aeration tank from one of wastewater treatment plants in Tehran. In the primary phase, the Temperature of samples was increased from 15oC to 35oC. As a result, the sludge volume index (SVI) and effluent suspended solids increased and consequently, COD removal percent decreased.In the second phase, the pH was increased from 5.7 to 9. As a result, SVI and effluent suspended solids decreased and COD removal percent increased.

آمار یکساله:  

بازدید 174941

دانلود 137740 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HANACHI P. | Aghababaie A. | NOROOZI M. | NOROOZI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2 (106)
 • صفحات: 

  290-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  13088
چکیده: 

The production of secondary metabolites varies under the different environmental conditions. The aim of this study was to investigate the effects of pH and Temperature on the content of antioxidant compounds in a species of microscopic algae. First, the microalgal strain Monoraphidium sp. was cultured under the different Temperature and pH treatments. The biochemical assays were then performed on the compounds such as photosynthetic pigments, phenolic compounds, and total flavonoids. The total antioxidant activity was evaluated by FRAP and DPPH methods. The results of this study showed that the microalgae Monoraphidium sp. had the maximum growth and high content of antioxidant compounds at the acidic pH and Temperature 28°, C. The results indicated that the optimal conditions can be achieved for the high production of antioxidant compounds in microalgae by changing the environmental factors, which can be used in the pharmaceutical, medical, and production of nutritional supplements industries.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 13088 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

NANOMEDICINE JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  187-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82526
 • دانلود: 

  26165
چکیده: 

Objective (s): Nowadays hydrogels are one of the upcoming classes of polymer-based controlled-release drug delivery systems. Temperature and pH-responsive delivery systems have drawn much attention because some diseases reveal themselves by a change in Temperature and/or pH. The objective of this work is to prepare and characterize composite membrane using responsive nanoparticles into a polymer matrix.Materials and Methods: These nanoparticles were made of the copolymer poly (N-isopropyl acrylamide-comethaçrylic acid) by an aqueous dispersion polymerization process and are responsible for dual sensitivity to Temperature and pH. Morphology study with SEM, swelling behavior with Dynamic Light Scattering Technique, in vitro drug release behavior with side-by-side Diffusion Cells were also investigated in this paper. Doxorubicin hydrochloride was used as a model solute.Results: The study on the release of doxorubicin hydrochloride showed that the release rate was higher at pH 5 than pH 7.4, increased with the increase of Temperature. Nevertheless, ionic strength only poses a minor direct effect at higher pH.Conclusion: Such system may be potentially used as a tumor-targeting doxorubicin hydrochloride delivery in the body.

آمار یکساله:  

بازدید 82526

دانلود 26165 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  255
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  781-790
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  9720
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9720

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  113-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  658
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

مطالعه فیزیولوژی میکروارگانیزمها نظیر باکتری های بیماری زا و رفتار رشد آنهادر برابرعوامل محیطی نه تنها به جنبه های پیشگیری وکنترل بیماری های حاصله کمک می نماید بلکه از این طریق می توان به ایجادشرایط بهینه برای تولید محصولات بیولوژی مانند واکسن ها دسترسی یافت. در این مطالعه اثرات درجه حرارت و pH بر رفتار رشد استرپتوکوکوس اینیایی یکی از عوامل استرپتوکوکوزیس در ماهیان بررسی گردید. آزمایش ها در درجه حرارت های 35oC و 30oC و 25oC و pH های آغازین 8.5 و 7 و 5.5 انجام شد. مقایسه رگرسیون خطی بدست آمده از این آزمایش ها نشان داد که در pH خنثی (7) بیشترین رشد در درجه حرارت 35oC و در pH های آغازین (8.5 و 5.5) در درجه حرارت 30oC بود وکمترین میزان رشد در درجه حرات 25oC و pH آغازین 5.5 بدست آمد.مطالعه آماری نشان دادکه تاثیر pH بر رشد باکتری بیشتر از درجه حرارت بوده است. تفاوت معنی داری در رفتار رشد باکتری در درجه حرارت های مختلف در 5.5pH (P<0.05) دیده شد.د رجه حرارت 30oC و pH آغازین 8.5 منجر به بیشترین میزان زیست توده باکتری گردید. نتایج این مطالعه نشان دادکه در طی 24 ساعت کشت باکتری بیشترین میزان تعداد سلول های زنده (Cfuml-1) 1.3 ´ 109، زیست توده باکتری برابر (g/L)1.08، میزان لاکتات تولید شده برابر (g/L) 1.87، ضریب بازده گلوگزبرابر (g.g-1)yx/s=0.438، بیشرین سرعت رشد ویژه در مرحله رشد لگاریتمی برابر (h-1)m=0.35 و کمترین میزان گلوگزباقیمانده برابر (g/L)0.0018 و کوتاهترین زمان تقسیم باکتری (h) 1.88 اندازه گیری شد. این یافته ها نشان دادکه استرپتوکوکوس اینیایی در شرایط بسته و درجه حرارت 30oC و pH آغازین 8.5 از رشد بهتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 658

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHASEM ALASKARI M.K. | NICKDEL TEYMOORI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  238-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138923
 • دانلود: 

  71363
چکیده: 

The rheological and filtration properties of drilling mud under down-hole conditions may be very different from those measured at ambient pressures and Temperatures at the surface. This paper presents the results of an experimental investigation into the Temperature and salinity and pH effects on drilling mud rheological and filtration properties. Results are given from tests on water base mud containing CMC polymer and XC polymer. Drilling fluid was investigated at three different Temperatures (21.1°C, 48.9°C, 80°C) containing 8.165Kg/bbl bentonite. The drilling mud salinities in this study were fresh water (Ahwaz water: ppm: 400, Hardness: 120), 2000 ppm, 4000 ppm, 8000 ppm and 40000 ppm. It was found that pH of drilling mud should be kept at range of 8-10, because increasing pH of drilling mud will increase its rheological properties. The salinity and Temperature effects show that as the salinity and Temperature of drilling mud are increased the effectiveness of polymers in drilling mud will decreased. Moreover, they have a negative effect on filtration properties of drilling mud. In suspensions of sodium montmorillonite that are well dispersed and have low gel strength, both plastic viscosity and yield point decrease with increasing Temperature.

آمار یکساله:  

بازدید 138923

دانلود 71363 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96018
 • دانلود: 

  28624
چکیده: 

Inabilities to attain adequate aqueous solubility and stability have made the preparation of a clinically suitable formulation of taxol difficult. Addition of nicotinamide (ND), 2-hydroxypropyl-b-cyclodextrin (HPßCD), polyethylene glycol, (PEG), bile salts (BS, 50:50 sodium cholate: deoxycholate), and cremophor EL can improve the solubility of taxol. Studies were undertaken to compare the stability of taxol in HPßCD (20%), ND (20%), PEG (20%), BS (20%), and cremophor EL (cremophor: ethanol 0.5% of each) solutions at 25, 37, 50, and 60oC. Taxol concentration was measured by HPLC method. The rate of degradation proceeded in a Log-linear fashion and increased progressively with the elevation of Temperature in all solutions except in HPbCD which taxol had negligible degradation. In the absence of added agents, taxol exhibited the lowest and highest stability at pH 1.2 and 4.5, respectively. Taxol was most stable in HPbCD followed by PEG and then ND. The stability of taxol increased linearly with the HPbCD concentration (0-5% w/v). Due to the observed improved stability and solubility, HPbCD may be considered for pharmaceutical studies as a suitable stabilizer for formulation of taxol.

آمار یکساله:  

بازدید 96018

دانلود 28624 استناد 0 مرجع 0
litScript