نتایج جستجو

32517

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3252

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 8
عنوان: 
نویسندگان: 

BURTON G.J. | JAUNIAUX E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3773
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3773

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  715-748
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2859
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2859

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

OZDAMARA A.S. | SOYLUA A.G. | CULHAA M. | OZDENB M. | GOKALPA A.

نشریه: 

UROLOGIA INTERNATIONALIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  343-347
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4118
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4118

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MITTLER R.

نشریه: 

TRENDS IN PLANT SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  405-410
تعامل: 
 • استنادات: 

  2205
 • بازدید: 

  13015
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13015

دانلود 9195 استناد 2205 مرجع 0
نویسندگان: 

VINSON J.A.

نشریه: 

PATOPHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  151-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5910
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5910

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CZERSKA M. | MIKOLAJEWSKA K. | ZIELINSKI M.

نشریه: 

MEDYCYNA PRACY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  393-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4533
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4533

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ENDOMETRIOSIS: AN OVERVIEW ENDOMETRIOSIS IS A CHRONIC PELVIC INFLAMMATORY DISEASE CHARACTERIZED BY THE PRESENCE OF ENDOMETRIAL TISSUE OUTSIDE THE UTERINE CAVITY SUCH AS PELVIC PERITONEUM, OVARIES AND THE RECTO-VAGINAL SEPTUM AND RARELY IN PERICARDIUM, PLEURA, AND BRAIN...

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  427-434
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  3593
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3593

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

BLOMHOFF R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  124
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1643-1645
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7179
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7179

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript