نتایج جستجو

7616

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

762

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16103
 • دانلود: 

  11397
چکیده: 

A new emerging solution to prolong the lifetime of the energy-constrained wireless networks is energy harvesting. In this paper, an Amplify-and-Forward (AF) relaying network in downlink phase is proposed. The relay harvests energy through Free Space Optical (FSO) link from the source and uses it to forward information to the destination through the RF link. In addition, there is a direct RF link between the source and destination. The FSO link experiences Gamma-Gamma atmospheric turbulence conditions with pointing errors and Rayleigh fading is considered for RF channels. In this system, a closed-form expression for outage probability in the form of Meijer’ s-G function is derived.

آمار یکساله:  

بازدید 16103

دانلود 11397 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  22-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19794
 • دانلود: 

  6429
چکیده: 

In this paper, Ultra-wideband (UWB) multiple access relay channel with correlated noises at the relay and receiver is investigated. We obtain outer and inner bounds for the IEEE 802.15.3a UWB multiple access relay channel, and also, a diversity gain bound. Finally, we evaluate some results numerically and show that noise correlation coefficients play important role in determining relay position

آمار یکساله:  

بازدید 19794

دانلود 6429 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAEIFAR SH. | HODTANI G.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9792
 • دانلود: 

  6816
چکیده: 

Nowadays, the spectrum is becoming more and more scarce because of not only the demand increase for wireless services and applications but also inflexible and rigid spectrum allocation policies. A promising solution to overcome this challenge is to exploit spectrum holes for secondary users in cognitive radio. Taking advantage of cognitive radio and dynamic spectrum access improves the efficiency of spectrum utilization as it allows secondary users to exploit the available frequency bandwidth. Inan opportunistic spectrum access scenario, the secondary users can only utilize the frequency bandwidth when the primary user is inactive. In this paper, we assume that secondary users exploit the available frequency bandwidth using opportunistic spectrum access approach. As a result, one may model the available bandwidth to the secondary users as a random process taking value of 0 or 1. In this paper, we investigate the effects of Rayleigh fading environment on the capacity of AWGN point-to-point channel. Afterwards, we also go beyond point to point channels and analyze Multiple Access Channels. More precisely, we derive the closed form expression of ergodic capacity region of Multiple Access fading Channel with two independent sources. To the best of our knowledge, no prior work has investigated the ergodic capacity region of Multiple Access Channel under Rayleigh fading with the aforementioned approach. Numerical analysis are conducted to validate our theoretical results. Interestingly, numerical results indicate that, against the common sense, capacity of Rayleigh fading environment channels are higher than deterministic ones in Gaussian point-to-point channels.

آمار یکساله:  

بازدید 9792

دانلود 6816 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نجیمی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله، ارسال امن لینک بالا در ارسال چندگانه غیر متعامد (NOMA) با انتخاب کاربرهای مناسب جهت ارسال به سمت ایستگاه پایه (BS) در هر کانال و جمرهایی با قابلیت برداشت انرژی بررسی می گردد. در واقع، هر فریم زمانی به دو فاز تقسیم می شود. در فاز اول، جمرها توان خود را از ایستگاه پایه برداشت می کنند و در فاز دوم، کاربران انتخاب شده، ارسال لینک بالا را به صورت NOMA به ایستگاه پایه انجام می دهند، در حالی که جمر انتخاب شده، نویز ساختگی خود را برای گمراه کردن کاربر استراق سمع کننده ارسال می کند. در واقع، مسئله مورد نظر، بهینه سازی قابلیت گذردهی محرمانه با انتخاب کاربرهای مناسب در هر کانال فرکانسی جهت ارسال داده به ایستگاه پایه و نیز انتخاب جمرهای مناسب است، البته با قیودی که روی احتمال قطعی محرمانه (SOP) و احتمال قطعی ارتباط (COP) در نظر گرفته می شود. مسئله مورد نظر با استفاده از روش های مبتنی بر بهینه سازی محدب و شرایط KKT برای انتخاب کاربران مناسب، مطرح و الگوریتمی برای حل آن پیشنهاد می گردد و عملکرد سیستم برای روش پیشنهادی ارزیابی می شود. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که روش پیشنهادی، عملکرد بهتری از نظر بهبود قابلیت گذردهی و ایجاد امنیت در شبکه در شرایط و سناریوهای متفاوت نسبت به الگوریتم های محک در نظر گرفته شده دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Shakeri Majid | Ardalani Nahid | DERAKHSHAN POOYA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11840
 • دانلود: 

  4585
چکیده: 

In this paper, dual-hops and multi-hops cognitive radio Ad Hoc networks has been considered. It is vital mentioning that the primary user interference effect on the secondary user has also been considered. The design of the problem is to achieve an optimal solution for channel allocation and power in dual and multi hop in Cognitive Radio Ad Hoc Networks (CRNs). The main goal is to minimize the outage probability and increasing the length of your network life time, while simultaneously observing the transmission power constraints and the threshold of interference with the primary user. This problem was solved using the standard technique of solving convex optimization problem and weighted bipartite matching. All of the analysis is for both DF, and amplifying and transmission AF protocols. Comparison and measurement of the systems performance is outage probability. Simulation results have shown that the proposed scheme not only minimizes the outage probability compared to existing ones, but also reduces PU interference and saves overall transmission efficiency by Secondary Users.

آمار یکساله:  

بازدید 11840

دانلود 4585 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  122-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: استفاده از مدل های امتیازبندی مختلف جهت ارزیابی کیفیت عملکردی مراقبت های ویژه (ICU)، پیش بینی هزینه های مراقبت های ویژه و تجهیزات لازم جهت بیمار انجام می گیرد. سیستم های مختلفی تاکنون معرفی شده اند که مزایا و معایبی نسبت به هم دارند. در مطالعه حاضر به مقایسه Simplified Acute Physiology Score-III(SAPS-III) و Mortality probability Model-III(MPM-III) پرداخته شد. مواد و روش کار: مطالعه مقطعی حاضر، بر روی 240 بیمار که به علل غیرتروما بستری شده در ICU بیمارستان الزهرا (س) در سال 95-1394 انجام گرفت. اطلاعات بیماران شامل مشخصات دموگرافیک، میانگین فشار سیستولی، دیاستولی و شریانی، نبض، تعداد تنفس، تب، GCS، شمارش لکوسیتی، هماتوکریت، بیلیروبین، کراتینین، آنالیز گاز شریانی و وجود بیماری زمینه ای از پرونده بیمار جهت محاسبه MPM-III و SAPS-III استخراج و مقایسه شد. یافته ها: مطالعه حاضر بر روی 240 بیمار غیرترومایی انجام گرفت. قدرت تشخیص (discrimination) تست MPM-III در نقطه برش 17/0 برابر با 83/0(898/0-765/0: CI95%، 001/0P<)، حساسیت و اختصاصیت این تست در پیش بینی مرگ و میر به ترتیب 82 درصد و 73 درصد می باشد. در بیماران غیرترومایی بر اساس سیستم امتیازبندی SAPS-III قدرت تشخیص (discrimination) در نقطه برش 5/48 برابر با 78/0(001/0P<، 84/0-72/95: 0%CI)، حساسیت 83 درصد و اختصاصیت 70 درصد به دست آمد. مدت زمان بستری در ICU (002/0 و 028/0P=) و مدت زمان انتوباسیون (001/0>و 001/0P=) ارتباط مستقیمی با مرگ و میر در هر دو سیستم امتیازبندی داشت اما کل مدت بستری (002/0P=) فقط در SAPS-III معنادار شد. بحث و نتیجه گیری: مقایسه دو سیستم امتیازبندی SAPS-III و MPM-III در بیماران غیرترومایی، قدرت تشخیصی بالاتری را برای MPM-III نشان داد. همچنین بررسی ها نشان داد که مرگ و میر در سیستم امتیازبندی MPM-III به مدت زمان بستری در ICU و انتوباسیون بستگی دارد درحالی که در سیستم SAPS-III علاوه بر موارد فوق کل مدت زمان بستری نیز موثر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 10 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

ZAMANIFAR AZADEH | AMINI BABAK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ONE OF THE IMPORTANT GOALS OF POWER DISTRBUTION UTILITIES IS EFFICIENT USE OF GENERATED ELETRICITY, BY MINIMIZING NON DISTRIBUTED ELETRICITY. THEREFORE CONTINUOUS AND NON-INTERRUPTED DISTRIBUTION OF ELECTRICITY IS CRITICAL IN POWER INDUSTRY. MANY DIFFERNET FACTORS CAN RESULT IN INTERRUPTION OF ELECTRICITY DISTRIBUTION, FOR EXAMPLE NATURAL EVENTS, CUSTOMERS ABUSE, ANIMALS AND SO ON. PREVENTATION OF SOME OF THESE EVENTS IS IMPOSSIBLE, BUT IN TIMES OF FAULT OCCURRENCE, DETECTION OF FIRED PROTECTIVE DEVICE POSITION IN SHORTEST TIME IS THE BEST WAY TO REDUCE THE POWER CUT TIME.DETECTION OF FIRED PROTECTIVE DEVICE IN IRAN IS GENERALLY DONE BY TWO METHODS. ONE, BY USING FAULT INDICATORS ALONG MEDIUM VOLTAGE LINES AND THE OTHER, BY USE OF FAULT LOCATORS IN SUBSTATIONS.IN RECENT YEARS, CONSIDERABLE AMOUNT OF WORK HAS BEEN DONE IN DEVELOPMENT OF SOFTWARE SYSTEMS BASED ON CUSTOMER CALLS TO DETECT POSITION OF FIRED PROTECTIVE DEVICE IN TIMES OF FAULT OCCURRENCE. THIS METHOD IS MORE ECONOMICAL, EXTENDABLE AND EFFICIENT FOR LOW VOLTAGE NETWORKS. IN THIS PAPER WE EXPLAIN DESIGN AND IMPLEMENTATION OF NRI OMS SYSTEM BASED ON LATEST STUDIES IN THIS FIELD. WE HAVE DEVISED AN INTEGRATED SYSTEM, INCLUDING OMS, GIS AND CIS. THE DATA EXCHANGE BETWEEN OMS AND GIS IS DONE USING XML STANDARD SO THE OMS SYSTEM IS NOT DEPENDENT ON GIS SOFTWARE ARCHITECTURE AND DATABASES. THIS SYSTEM ALONG WITH CALCULATION USEFUL NETWORK FAULT INDICES CAN PREPARE VARIOUS USEFUL MANAGEMENT REPORTS.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  115-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

در این مقاله، شکل دهی پرتو و کمینه سازی توان مصرفی در ایستگاه پایه در یک شبکه سلولی با ارتباطات دستگاه به دستگاه زیرلایه بررسی می گردد. فرض شده است که اطلاعات حالت کانال در اختیار ایستگاه پایه نیست و تنها تخمینی از کواریانس آنها در دسترس است. خطای تخمین در ماتریس کواریانس اطلاعات حالت کانال به دو صورت در نظر گرفته شده است. در حالت اول فرض بر این است که کران بالای نرم فروبنیوس خطاها محدود است و هدف این است که شکل دهی پرتو در ایستگاه پایه به نحوی محاسبه شود که توان مصرفی ایستگاه پایه کمینه شده و نسبت سیگنال به نویز به اضافه تداخل برای همه کاربران از حد آستانه ای کمتر نشود. در حالت دوم فرض بر این است که توزیع آماری خطا مشخص است و هدف این است که شکل دهی پرتو به نحوی محاسبه شود که توان مصرفی ایستگاه پایه کمینه شده و احتمال عدم قطع برای کاربران از حد آستانه ی از پیش تعریف شده ای کمتر نشود. نشان داده می شود که اگرچه این مسائل بهینه سازی غیر محدب هستند، می توان آنها را با استفاده از تکنیک تخفیف نیمه معین به فرم محدب بازنویسی کرد و کران پایینی برای حل آنها به دست آورد. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روش های پیشنهادی ما عملکرد به مراتب بهتری نسبت به روش های Hybrid MRT_ZF، ZFBF و MRT دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 11 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

یک شبکه سلولی تمام دوبلکس (FD) فراسو را در نظر می گیریم، که در آن ارسال های فراسو و فروسو به طور همزمان در یک باند فرکانسی با استفاده از تکنیک دسترسی چندگانه غیر متعامد (NOMA) انجام می شود. با استفاده از شکل دهی پرتو اجبار به صفر (ZF) در ایستگاه پایه چند آنتنی FD، خودتداخلی حذف می شود و نرخ مجموع لحظه ای سیستم بیشینه می شود. به طور خاص، ما دو طرح شکل دهی پرتو مبتنی بر ZF را در ایستگاه پایه پیشنهاد می کنیم: طرح دریافت ZF (RZF) و انتقال ZF (TZF)، که به ترتیب از آنتن های دریافت و ارسال در BS برای لغو خودتداخلی در BS استفاده می کنند. بیان فرم بسته برای احتمال قطعی کاربران دور و نزدیک NOMA به عنوان تابعی از پارامترهای مختلف سیستم استخراج می شود. در نهایت دقت نتایج را با استفاده از نتایج شبیه سازی گسترده بررسی می کنیم. نتایج عددی ما نشان می دهد که برای هر دو طرح TZF و RZF، افزایش تعداد آنتن های ارسال و دریافت برای بهبود عملکرد قطع DL نزدیک کاربر مفید است، در حالی که افزایش تعداد آنتن های ارسال و دریافت به طور قابل توجهی عملکرد قطع کاربر دور را با طرح RZF را بهبود می بخشد.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  169-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  553
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

در بهره برداری از سیستم قدرت بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم کفایت تولید و وقوع پیشامدها امکان وقوع خاموشی وجود دارد. نحوه اعمال این خاموشی ها به مشترکین مختلف و پرداخت هزینه خاموشی به آنها مسئله ای است که نیاز به بررسی دقیق دارد. لذا لازم است راهکاری ارائه شود که با لحاظ ایمنی در بهره برداری از شبکه، امکان تقسیم بندی خاموشی ها بر اساس نوع و رفتار مشترک با کمترین هزینه بهره برداری از شبکه فراهم شود. در این مقاله با در نظر گرفتن پیشینه خاموشی مشترکین در دوره مورد مطالعه، روشی برای سهمیه بندی بهینه خاموشی ها ارائه شده است. علاوه بر این، در این مقاله ضریبی با عنوان تحمل پذیری مشترکین در برابر خاموشی تعریف شده است. مشترکین با اعلام این ضریب به اپراتور سیستم، میزان اهمیتی را که برای برق قایل هستند اعلام کرده و با توجه به همین ضریب، سهمیه خاموشی مشترکین تعیین می شود. همچنین اثر پاسخ گویی بار بر میزان خاموشی و هزینه ها بررسی شده و نتایج در حالات مختلف مقایسه می شوند. روش پیشنهادی بر روی شبکه تست bus-24 IEEE RTS پیاده سازی، سهمیه خاموشی مشترکین مختلف با در نظر گرفتن پیشینه خاموشی مشترکین و متناسب با تحمل پذیری آنها تعیین و هزینه خاموشی و مبلغ قبض پرداختی آنها به صورت بهینه محاسبه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 553

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
litScript