نتایج جستجو

101

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

MARTIN G.R. | ASHASH U. | KATZIR G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4791
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4791

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAKERIAN A. | KARIM G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  117-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20939
 • دانلود: 

  6796
کلیدواژه: 
چکیده: 

Birds are routinely exposed to this fungus and only rarely become pathogenic and the lower respiratory tract is most severely affected by inhalation rout. There have been some recent reports about respiratory aspergillosis in ostrich (Kyoung 2001, Marks et al 1994). Aspergillus spp usually cause disease under condition of stress, immunosupression, and prolonged treatment with antibiotics or massive exposure to the microorganism. Clinical signs of aspergillosis in ostriches are weight loss, lethargy and dyspnea (Kyoung 2001). Other less common forms of aspergillosis in birds are encephalitis, ophthalmitis, osteomyelitis, dermatitis and systemic form (Fitzgerald & Moisan (1995). A fumigatus was isolated in some cases of respiratory aspergillosis (Campbell (1986). It has been reported that aspergillosis was observed in ostriches in the late 19th and early 20th centuries, but is relatively uncommon today (Terzich &. Vanhooser (1993). This is the first case report of aspergillosis due to A ftnigatus in Iran. The ostriches of this report had received chloramphenicol and enrofloxacin for a long time (45 days) so these drugs may have been the cause of the pulmonary aspergillosis.

آمار یکساله:  

بازدید 20939

دانلود 6796 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JOY A.

نشریه: 

MISSET WORLD POULTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  33-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5067
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5067

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KOHANSAL M.R. | SEYEDAN S.M. | FARAHPOUR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (102)
 • صفحات: 

  20-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13774
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Since the implementation and development of a productive activity would be recommendable and can be developed after identifying. its economic aspects, and because the accuracy of implementation of projects in different fields is extremely important, especially in animal husbandry, economic evaluation of production units in order to evaluate the performance of units is enjoy a special place. In this research effort were given to the examination of economic evaluation of ostrich fattening breeding units in Hamadan province, according to the present sitnations. units selected in this study using stratified sampling and data collected through interviews and questionnaires of ostrich farmers in Hamadan. Indices studied in this research were net present value, benefit to cost ratio and internal rate of return. The results showed that the net present value of ostrich fattening breeding units was positive and greater than zero, the benefit to cost ratio was greater than one internal rate of return was high. In other words, the construction of ostrich fattening breeding in Hamedan Province is economically beneficial.

آمار یکساله:  

بازدید 13774

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  28-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  488
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 488

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAC ALISTER A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  100
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7842
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7842

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14 (دوره جدید)
 • شماره: 

  3 (پیاپی 58)
 • صفحات: 

  2281-2288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1498
 • دانلود: 

  320
چکیده: 

تلفات جنینی به عنوان یکی از مهمترین عوامل زیان دهی در پرورش تجاری شترمرغ محسوب می گردد. در این میان نقش آلودگی های باکتریایی تخم های نطفه دار از اهمیت بالایی برخوردار است. بیشتر باکتری های گزارش شده از تلفات جوجه کشی شترمرغ از عوامل همه جایی می باشند. مواردی از این باکتری ها توانایی ایجاد التهاب در مجاری تناسلی را داشته و انتقال آن ها به داخل تخم از این مسیر امکان پذیر می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی باکتریایی تلفات جوجه کشی های شترمرغ بود که برای نخستین بار در کشور صورت می گیرد.تعداد 120 نمونه به صورت هفتگی در مدت 3 ماه و از سه واحد جوجه کشی شترمرغ جمع آوری گردید. در آزمایشگاه پس از ضدعفونی سطح پوسته تخم، در مجاورت شعله در ناحیه اتاقک هوایی پوسته آهکی تخم شکسته شد. سپس جنین موجود مورد کالبدگشایی قرار گرفته و از اندام های مختلف نمونه برداری صورت گرفت. شناسایی پرگنه های جداسازی شده با استفاده از تکنیک های استاندارد باکتری شناسی و ویژگی های بیوشیمیایی صورت گرفت.از مجموع 120 نمونه بررسی شده، در 56 نمونه (46.6 درصد) آلودگی باکتریایی تشخیص داده شد که از25  مورد (44.6 درصد) نمونه های مثبت بیش از یک جنس باکتری جداسازی شد. تعداد و درصد باکتری های جدا سازی شده نسبت به کل نمونه ها عبارت بودند از: 28 مورد سودوموناس (23.3 درصد)، 24 مورد اشریشیاکلی (20 درصد)،9  مورد کلبسیلا (7.5 درصد)،7 مورد باسیلوس (5.8 درصد)، 6 مورد سیتروباکتر (5 درصد)، 6 مورد استافیلوکوکوس (5 درصد)، 4 مورد پروتئوس (3.3 درصد)، 1 مورد آئروموناس ( 0.8درصد)، 1 مورد کورینه باکتریوم ( 0.8درصد) و 1 مورد انتروباکتر (0.8 درصد). بنابراین از 53.3 درصد نمونه ها آلودگی باکتریایی جداسازی نشد. بیشتر باکتری های گزارش شده از تلفات جوجه کشی های شترمرغ در این تحقیق از عوامل همه جایی می باشند. مواردی از این باکتری ها توانایی ایجاد التهاب در مجاری تناسلی را داشته و انتقال آن ها به داخل تخم از این مسیر محتمل است. بنابراین برای کاهش آلودگی تخم های نطفه دار شترمرغ، رعایت موازین بهداشتی و استانداردهای مدیریتی در گله های مولد، در زمان جمع آوری و نگهداری تخم های نطفه دار و همچنین در تاسیسات جوجه کشی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1498

دانلود 320 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  197-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EBRAHIMI SAADATLOU M.A. | SHAHROUZ R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  12 (NEW)
 • شماره: 

  4 (51)
 • صفحات: 

  7141-1750
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16844
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This study was conducted to understand the macroscopic and microscopic structure of the fibrous tunic of 20 healthy adult ostrich eyes. First, the fibrous tunic of the eye was anatomically examined in terms of appearance, dimensions, location and structure. Then prepared histological slides were studied microscopically after staining by H&E, Verhoeff, Van Geison and P.A.S. The results showed that in the ostrich ovally round cornea, the average corneal length (lateral-medial) and width (dorsal-ventral) were respectively measured as 2.58±0.05 and 2.28±0.04 centimeters. The corneal protrusion was 0.92±0.02. The thickest part of sclera was in the posterior portion of the eyeball, in optic nerve entrance. The whole thickness of cornea and its epithelium were measured 850 µm and 65 µm respectively. Anterior surface of cornea was nonkeratinized stratified squamous epithelium. There was Bowman's membrane with 7.5 mm thickness and positive P.A.S. reaction Descemet's membrane with 7.65 mm thicknesses. 450 mm-ticked sclera in ostrich had frequent collagen fibers which supported by hyaline cartilage with 217.8 mm thickness. Moreover, there were no elastic fibers in cornea and a little in sclera. It concluded that although there were little differences in dimensions and microscopic studies, the fibrous tunic of ostrich was similar to other birds but different from mammals.

آمار یکساله:  

بازدید 16844

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript