نتایج جستجو

18808

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1881

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مکرم مرضیه | نگهبان سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  225-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1356
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

امروزه شناسایی لندفرم ها و طبقه بندی زمین مبتنی بر روش کارشناسی است که به صورت دستی و با استفاده از عکس های هوایی و نقشه های توپوگرافی انجام می شود و روشی وقت گیر و دارای دقت کمی است. از این رو، استفاده از روش های نیمه خودکار و خودکار به منظور طبقه بندی لندفرم ها برای افزایش دقت و سرعت کار ضروری به نظر می رسد. این پژوهش سعی دارد که به طبقه بندی لندفرم ها بر اساس الگوریتم شبکه های عصبی خودسازمانده (SOM) در حوضه آبخیز گاوخونی بپردازد. پژوهش از نوع تحلیل و توصیفی مبتنی بر روش های آماری، نرم افزار و میدانی است؛ بدین صورت که به منظور استفاده از الگوریتم SOM برای طبقه بندی لندفرم ها از شش پارامتر استفاده شد شامل جهت (aspect)، ارتفاع (elevation)، شیب (slope)، پروفیل طولی و عرضی (plan, profile) و انحنا (curvature). برای این منظور، ابتدا با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI)، لندفرم های منطقه مورد مطالعه طبقه بندی شد. از کلاس های لندفرم حاصل از TPI به منظور آموزش مدل SOMاستفاده شد. در مرحله بعد، پنجاه نقطه به عنوان نمونه برای آموزش شبکه استفاده شد. نتایج حاصل از طبقه بندی لندفرم ها با استفاده از الگوریتم SOM نشان داد که شش خوشه (کلاس) در محدوده مورد مطالعه وجود دارد، به طوری که خوشه 1 و 5 شامل لندفرم هایی است که در ارتفاعات زیاد قرار دارد و خوشه 3 شامل لندفرم هایی است که در کمترین ارتفاع واقع شده است. بقیه خوشه ها شامل لندفرم هایی هستند که در ارتفاعات متوسط در حوضه آبخیز مورد مطالعه قرار دارد. بنابراین از الگوریتم فوق می توان به منظور پیش بینی لندفرم های منطقه مورد مطالعه استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1356

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قربانی رحیم

نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  773-791
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در همراهی با ضرورت تحول سازمانی ناشی از مشتری محوری، رقابت پذیری و پویایی محیط به عنوان الزامات هزاره جدید، این پژوهش جهت ارایه الگوی مدیریتی توسعه برای صنعت جوان کاشت و تولید نیشکر با رویکرد ناب (سازمان ناب) سیستم تولیدی تویوتا انجام شده است. در این پژوهش جهت تعقیب رسالت مذکور طی مقدمات لازم و توجیه استراتژی اثربخش سازمانی (تحلیل گرا) برای شرکت تحت مطالعه مرتبط و با رجوع به خبرگان و مدیران ارشد جهت تعیین ضرایب اهمیت آنها از طریق مقایسات زوجی و تحلیل با تکنیک AHP و با بکارگیری نرم افزارهای Excel و Expert Choice انجام گردید و برای سنجش و ارزیابی عملکرد شرکت در شاخص های مذکور تحت مقیاس 5 درجه ای لیکرت با مراجعه به نظر مدیران عملیاتی و محاسبه نرخ همگرایی شرکت و مجرد متغیرها و شاخص ها با حالت ناب ایده آل از طریق مدل ریاضی (DOA) اقدام گردیده است. با آزمون 2 فرضیه اصلی الف و ب و 7 فرضیه فرعی ب، درجه تناسب عوامل و میزان نرخ همگرایی شرکت با حالت ناب نتایج حاصل از پژوهش به جامعه آماری تعمیم داده شده و مشخص گردید متغیرها و شاخص های برگزیده شرکت برای مواجهه با رویکرد ناب درجه تناسب 80% به بالا و میزان همگرایی شرکت و متغیرهای برگزیده هفت گانه به حالت ناب ایده آل به استثنای متغیر تعهد رهبری و مدیریت ارشد به تعالی و ناب سازی سازمان زیر 70% است و از نرخ مطلوبی برخوردار نیست و برای ارتقا آنها چرخه بهبود با تمرکز روی فرآیندهای خرد تحت سیستم (LDMS) پیشنهاد گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

خطیبی امید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

چیدن بهینه اشکال دو بعدی بر روی ورق استاندارد کاربردهای فراوانی در بسیاری از صنایع دارد. چیدن بهینه اشکال یک مساله عمومی است که اغلب طراحان در صنایع مختلف از قبیل کشتی سازی، نساجی و صنایع شیشه و چوب با آن روبرو هستند. در این مقاله الگوریتمی ارایه شده است که به کمک یک روش دو مرحله ای، با استفاده از دو الگوریتم چیدن کمکی خودآرا و بازپخت مصنوعی، عملیات چیدن اشکال را بر روی ورق استاندارد بطور اتوماتیک انجام می دهد. روش چیدن بهینه ارایه شده شامل دو مرحله است: مرحله چیدن اولیه و مرحله بهبود آرایش. در این الگوریتم ابتدا یک آرایش نسبتا مناسب با استفاده از الگوریتم چیدن کمکی خودآرا (SOLA) ایجاد شده و سپس بوسیله الگوریتم بازپخت مصنوعی (SA) آرایش اشکال بهینه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 11
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CEVAT C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10245
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10245

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  95-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  7268
 • دانلود: 

  1561
چکیده: 

رفتار اخلاقی و ارزش های اخلاقی موضوع مهمی است که در بسیاری از تحقیقات مرتبط با اخلاق کسب و کار می باشد. زیربنای همه ارزش ها در سازمان، ارزش های اخلاقی می باشد. این ارزش ها به استقرار و حفظ استانداردهایی کمک می کند که می تواند بر هدایت افراد به سوی اقداماتی که برای سازمان مطلوب هستند تاثیر بگذارد. به طور ویژه، هنگامی که استانداردها یا ارزش های اخلاقی سازمان به طور گسترده ای میان اعضایش رایج شود موفقیت سازمانی افزایش می یابد. در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی و رفتارهای شهروندی سازمانی) و روابط بین آن ها پرداخته شود. نتایج مقاله نشان می دهد که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تاثیر دارد. عدالت رویه ای و عدالت توزیعی نیز به طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر می گذارد. هم چنین رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بعد جوانمردی و بعد نوع دوستی رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 7268

دانلود 1561 استناد 7 مرجع 0
نویسندگان: 

SAKALAS A. | VENSKUS R.

نشریه: 

ENGINEERING ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8101
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8101

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  13-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7590
 • دانلود: 

  2866
چکیده: 

سرعت فزاینده تغییرات فن آورانه، از یک سو، و تغییر ماهیت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها، از سوی دیگر، باعث شده است که سازمان ها به شدت به دنبال کسب مزیت های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیاز مشتریان باشند. در این موضوع، به نظر می رسد که حرکت به سوی ایجاد سازمان هایی که از سرعت و انعطاف پذیری بالایی در پاسخ محیط متغیر، ناپایدار و پیش بینی ناپذیر برخوردارند راه حلی جدید و حیاتی است. حصول چنین اهدافی در سایه مفهوم جدیدی به نام «چابکی سازمانی» به دست می آید. ازاین رو، این مقاله به دنبال تعیین ارزش و اهمیت چابکی سازمانی به مثابه محور اساسی سرعت پاسخ گویی و انعطاف پذیری سازمانی در مقابل تغییرات ایجادشده است. بدین منظور، مبانی نظری چابکی سازمانی و سازمان های چابک به صورت عمیق بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، سازمان های سنتی نمی توانند به نیازهای مشتریان و تغییر و تحولات محیط پیرامون خود پاسخ به موقع بدهند؛ در وهله بعد، این امر تداوم حیات آنها را غیر ممکن می سازد. همچنین، پژوهش و بررسی منابع گوناگون نشان داده است که سازمان های یادگیرنده و سازمان های مجازی ازجمله سازمان هایی هستند که، به سبب برخورداری از ویژگی های مربوط به سازمان های چابک، بهتر و سریع تر می توانند خود را با محیط پیرامونی خود سازگار سازند و از این طریق در صحنه رقابت باقی بمانند.

آمار یکساله:  

بازدید 7590

دانلود 2866 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  3-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  451
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

به رغم گذشت بیش از ده سال از طرح نظریه سازمان یادگیرنده توسط پیترسنگه، به دلیل عمق و وسعت بسیارش هنوز جنبه های مبهم بسیاری در این ایده وجود دارد که آشکار سازی آن ها نیازمند تحقیقات بیشتری است. در این مقاله چیستی سازوکارهای یادگیری سازمانی همراه با مدلی از سازمان یادگیرنده بحث شده و هم چنین سازوکارهای یادگیری سازمانی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت ایران با روش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اعتبار سنجی پرسشنامه، نتایج به دست آمده از آزمون دو جمله ای حاکی از آن است که شرکت مذکور از سازوکارهای مناسب یادگیری سازمانی جهت تسهیل یادگیری سازمانی، تشخیص نیازهای یادگیری و توسعه، برآوردن نیازهای یادگیری توسعه و اجرای دانش فراگرفته شده در عمل، برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 451

دانلود 262 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

SHARMA B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9385
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9385

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

خجسته باقرزاده حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1778
 • دانلود: 

  566
چکیده: 

مدیریت رسانه یکی از حوزه های پژوهشی جدید در جهان است. این رشته دانشگاهی به کشور ما نیز وارد شده است. اما به سبب تازگی و جوانی هنوز آن گونه که باید و شاید ابعاد گوناگون آن بررسی و واکاوی نشده است. متاسفانه این رشته علمی به شدت تحت تاثیر اصول مدیریت سازمان های صنعتی است. در حالی که تفاوت ذاتی و ماهوی بسیاری بین این دو نوع سازمان وجود دارد، بنابراین، یکی از نخستین اقدامات نظری و کاربردی شناخت ماهیت سازمان های رسانه ای و تفاوت آن با سازمان های صنعتی است تا مدیران و محققان فارغ از تشابه لفظ سازمان که البته خود موجب شباهت هایی در میان آن دو می شود به تمایزات و تفاوت های آن دو که یکی واژه صنعتی است و دیگری رسانه ای، نیز توجه کافی بشود تا ادبیات مدیریت سازمان های رسانه ای درجهت واقعیت آن ها حرکت کند و دستاوردهای مفیدی برای اداره هرچه بهتر این سازمان ها برجا بگذارد. از این رو، این مقاله کوششی است درجهت توصیف ویژگی های سازمان های رسانه ای و تفاوت آن با سازمان های صنعتی. این تفاوت و تعیین خطوط تمایز یکی از مقدمات ضروری برای درک بهتر چیستی رشته جدید و جوان مدیریت رسانه است و هم به روشنی ضرورت و اهمیت توجه به این رشته را نمایان می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1778

دانلود 566 استناد 0 مرجع 0
litScript