نتایج جستجو

68165

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6817

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حسینی مرتضی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2230
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این پژوهش، روش میدان الکتریکی غیر یکنواخت دای الکتروفورز (Dielectrophoretic) با جریان سینوسی برای انعقاد و حذف ذره های کلوییدی پساب کارخانه فرش البرز بابلسر مورد مطالعه و مقایسه با سایر روش ها قرار گرفته است. در این مطالعه اثرهای دما، زمان و ولتاژ بر بازده جداسازی ذره های کلوییدی پساب های صنعتی بررسی شده است. مشخص شد که روش میدان الکتریکی غیر یکنواخت می تواند روش برگزیده ای برای جداسازی ذره های کلوییدی در پساب ها باشد. اندازه گیری کدورت در این کار آزمایشگاهی به وسیله دستگاه کـدورت سنج بـا واحـد «فورمزین نفلومتـری یونیت» (FNU=Formazine Nephelometry Unit) صورت گرفته است. در شرایط آزمایشگاهی و در ولتاژ 7500 ولت و در دمای 40 درجه سانتی گراد و با فرکانس 50 هرتز، میزان کدورت از مقدار FNU=1 به میزان کدورت FNU=0.04 یعنی بازده جداسازی 96 درصد به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 2230

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  141-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

نیاز به استفاده از اعضای غیریکنواخت در سازه از گذشته تا به حال مطرح بوده است در عین حال موضوعات و مراجع تحقیقی در این مورد زیاد نمی باشند. در مورد این اعضا یکی از مهمترین مسایلی که باید مورد بررسی قرار گیرد کمانش ستون ها است که در صورت رخ دادن، باعث از دست رفتن عضو می گردد که ممکن است منجر به فروپاشی موضعی یا کل ستون و یا سازه شود. در این مقاله روشی دقیق بر اساس اجزای محدود برای بررسی مسیله کمانش ارتجاعی ستون های یکنواخت و غیر یکنواخت با هر سطح مقطع و هر حالت بارگذاری ارایه شده است. این روش برای تمام شرایط مرزی تکیه گاهی قابل کاربرد است. در ابتدا ستون را به تعداد جزء دلخواه تقسیم-بندی کرده و سپس ماتریس سختی و ماتریس سختی هندسی را بر اساس روابط موجود برای هر جزء و سپس برای کل ستون تشکیل شده است و پس از اعمال شرایط تکیه گاهی با استفاده از رابطه ی مقدار مشخصه بار بحرانی کمانش بدست آمده است. نتایج این روش با روش سایر محققین که به صورت تقریبی محاسبه شده اند مقایسه شده است. روش ارایه شده علاوه بر دقت بالا دارای جامعیت نیز می-باشد و با کمک برنامه کدنویسی شده Matlab می توان از آن بهره گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GORJI M. | GHASSEMI H. | MOHAMMADI J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  530-538
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10714
 • دانلود: 

  7901
چکیده: 

This research has been carried out to determine the marine propeller hydro-acoustic characteristics by Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) solver in both uniform and non-uniform wake flow at different operating conditions Wake flow can cause changes in pressure fluctuation and gas effect on propeller noise spectrum. Noise is generated by the induced trailing vortex wake and induced pressure pulses. The two-step Fflowcs Williams and Hawkings (FW-H) equations are used to calculate hydrodynamic pressure and its performance as well as sound pressure level (SPL) at various points around the propeller. The directivity patterns of this propeller and accurate explanation of component propeller noise are discussed. Comparison of the numerical results shows good agreement with the experimental data. Based on these results, effects of wake flow and operating conditions on the noise reduction are investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 10714

دانلود 7901 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ZAREI M. | GHALAMI CHOOBAR M. | RAHIMI G.H. | FAGHANI G.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  399-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19101
 • دانلود: 

  19319
چکیده: 

In this paper, axisymmetric free vibration analysis of a circular Nano-plate having variable thickness was studied. The variation in thickness of plate was considered as a linearly in radial direction. nonlocal elasticity theory was utilized to take into account size-dependent effects. Ritz functions was utilized to obtain the frequency equations for simply supported and clamped boundary. To verify accuracy of Ritz method, differential transform method (DTM) also used to drive the size dependent natural frequencies of circular nano-plates. The validity of solutions was performed by comparing present results with those of the literature for both classical plate and nano plate. Effect of nonlocal parameter, mode number and taper parameter on the natural frequency are investigated. Results showed that taper parameter has significant effect on the non-dimensional frequency and its effects on the clamped boundary condition is more than simply support.

آمار یکساله:  

بازدید 19101

دانلود 19319 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  29-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  15402
 • دانلود: 

  8406
چکیده: 

In this work a glass micromodel which its grains and pores are non-uniform in size, shape and distribution is considered as porous medium. A two-dimensional random network model of micromodel with non-uniform pores has been constructed. The non-uniformity of porous model is achieved by assigning parametric distribution functions to pores throat and pores length, which was measured using image analysis technique. Statically derived expressions have been used for prediction of macroscopic properties of porous model including: dispersion coefficients, permeability-porosity ratio and capillary pressure. The results confirmed that predicted transport properties are in good agreement with the available experimental data.

آمار یکساله:  

بازدید 15402

دانلود 8406 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI HASHEMI SH.

نشریه: 

IJE TRANSACT C: ASPECTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1473-1479
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3771
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3771

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

در سامانه های راداری برای حذف بازگشتی های ناشی از اهداف ناخواسته ثابت از فیلترهای نشان دهنده اهداف متحرک (MTI) استفاده می شود. عملکرد فیلترهای MTI با تعیین دو دسته شاخص یعنی ضرایب و دوره های آن مشخص می گردد. بهینه کردن ضرایب فیلتر نقش اساسی در بیشینه نمودن حذف کلاتر دارد و همچنین بهینه کردن دوره ها از ایجاد شکاف عمیق در باند عبور فیلتر جلوگیری می کند. در این مقاله برای محاسبه ضرایب، خطای تفاضل فیلتر طراحی شده و فیلتر ایده آل با معیار حداقل مربعات بهینه می شود. در بهینه سازی، صفر شدن پاسخ فرکانسی فیلتر در تعداد محدودی از فرکانس های باند حذف به عنوان قید به تابع هزینه افزوده می شود تا به واسطه این قیدها میزان حذف کلاتر افزایش یابد. برای به دست آوردن دوره ها، بهره سیگنال به کلاتر فیلتر در یک حلقه تکرار با دوره های تصادفی محاسبه می شود تا مقدار کمینه بهره سیگنال به کلاتر در باند عبور حداکثر شود. در ادامه با استفاده از دو معیار ضریب بهبود و کمینه بهره سیگنال به کلاتر فیلتر در باند عبور، عملکرد روش پیشنهادی و سایر روش ها مقایسه می شود و با توجه به نتایج شبیه سازی نشان داده می شود که روش پیشنهادی عملکرد بهتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 11 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER FOCUSES ON THE EFFECT OF PILE SHAPE IN THE PENETRATION OF PILE AND MAGNITUDE OF STRESS IN PILE BODY. FOR THIS PURPOSE, CONCRETE TAPERED PILES OF THE SAME VOLUME AND LENGTH IS CONSIDERED. ALL PILES HAVE CONIC SHAPE WITH DIFFERENT SLOPES ALONG THE SHAFT. IN ALL ANALYSES, THE HAMMER IMPACT IS MODELED USING A SINGLE FUNCTION WHICH OBTAINS FROM CURRENT LITERATURES. THE SUBSOIL IS ASSUMED AS NORMALLY CONSOLIDATED CLAY. THE SOIL IS ASSUMED TO BE SATURATED AND UNDRAINED. LINEAR ELASTIC BEHAVIOR IS ASSUMED FOR THE PILE WHEREAS THE MOHR-COLOUMB FAILURE CRITERION IS CONSIDERED FOR CLAY. INTERFACE ELEMENTS ARE USED TO ALLOW THE SLIP BETWEEN THE PILE AND THE SOIL. TO ENSURE THE CORRECTNESS OF THE CONSTRUCTED NUMERICAL PILE DRIVING MODELS, THE RESULTS OBTAINED FROM THIS PROPOSED MODEL IS COMPARED WITH NUMERICAL DATA OBTAINED FROM AN AVAILABLE SOPHISTICATED ANALYSIS. PARAMETRIC STUDIES HAVE BEEN CARRIED OUT TO DETERMINE THE INFLUENCE OF CONTRIBUTING FACTORS SUCH AS TAPERED ANGLE AND SOIL STRATIFICATION ON PILE DRIVING PHENOMEnon. THE EFFECT OF TAPER ANGLE ON PERMANENT PILE PENETRATION AND DRIVING STRESSES WILL BE PRESENTED.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  107-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

رسوبگذاری به صورت دلتا در ورودی مخزن اتفاق می افتد و ذرات درشت دانه تر تشکیل دلتا را می دهند. در این تحقیق تاثیر غیریکنواختی ذرات رسوبی برروی پیشروی و شکل دلتا در حالت ماندگار و غیرماندگار بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در آزمایش هایی که از ذرات غیر یکنواخت در آنها استفاده شد حرکت دلتا نسبت به زمانی که از ذرات یکنواخت رسوبی استفاده شد دو بعدی تر بود. تقارن در شکل نهایی دلتا به غیریکنواختی ذرات بستگی نداشته و در کلیه آزمایش ها تقارن خوبی مشاهده گردید. در آزمایش هایی غیر یکنواختی درحالت ماندگار، توان رابطه اسونسن برای پایه برابر 0.788 به دست آمد که با توجه به اینکه در حالت یکنواخت این توان برابر 0.85 بود حرکت کندتری برای دلتا نشان داد که این مورد در جریان غیرماندگار نیز مشاهده شد. بعد از عبور سیلاب در شیب پیشانی دلتا نیز در حالت وجود ذرات غیر یکنواخت کاهش بیشتری دیده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 186 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  19-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

آبشستگی پایه پل یکی از مهم ترین مسایل در ایمنی پل ها می باشد. با توجه به فیزیک طبیعی مصالح رودخانه ای (رسوبات غیریکنواخت) و اثرگذاری بالای آن بر ابعاد و تکامل زمانی گودال آبشستگی، بررسی برهم کنش جریان و سازه با بستر رسوبی غیریکنواخت به دلیل تشکیل لایه سپر از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور، بررسی توسعه زمانی آبشستگی در اطراف تک پایه دایره ای در بسترهای رسوبی با شرایط دانه بندی متفاوت مورد آزمایش قرار گرفت. لایه سپر توسعه یافته از انتقال انتخابی ذرات ریزتر در رسوبات غیریکنواخت سبب پیچیدگی در تخمین عمق آبشستگی می شود. در این پژوهش، 15 آزمایش در قالب 5 بستر رسوبی مختلف، یکنواخت و غیریکنواخت، در دو جریان ماندگار (20 و 35 لیتر بر ثانیه) و یک جریان غیرماندگار صورت گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش دبی جریان (افزایش عمق جریان، اثر h/b، در شدت جریان مشابه، u/uc) در بسترهای رسوبی یکسان، نه تنها عمق آبشستگی در حدود 27 درصد افزایش یافته است، بلکه لایه سپر درشت تری در سطح بستر ایجاد می شود. مقایسه آزمایش های متناظر در بسترهای یکنواخت و غیریکنواخت نشانگر کاهش قابل ملاحظه (تا 70 درصد) عمق حداکثر آبشستگی با افزایش میزان غیریکنواختی ذرات است. اگرچه میزان کاهش قابل توجهی در عمق آبشستگی با افزایش غیریکنواختی ذرات در بین دو بستر غیریکنواخت مشاهده نشد. کاهش قطر میانه ذرات (افزایش نسبت b/d50) در بسترهای غیریکنواخت با درنظرگیری انحراف معیار هندسی یکسان، سبب افزایش میزان عمق آبشستگی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
litScript