نتایج جستجو

112507

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11251

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  1136
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1136

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

TAVARES AIDA ISABEL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  235-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17964
 • دانلود: 

  14722
چکیده: 

Background: Portugal has a strong tradition of conventional western healthcare. So it provides a natural case study for the relationship between Complementary/Alternative Medicine (CAM) and Western Medicine (WM). This work aims to test the relationship between CAM and WM users in the diagnosis and treatment stages and to estimate the determinants of CAM choice.Methods: The forth Portuguese National Health Survey is employed to estimate two single probit models and obtain the correlation between the consumption of CAM and WM medicines in the diagnosis and treatment stages.Results: Firstly, both in the diagnosis and the treatment stage, CAM and WM are seen to be complementary choices for individuals. Secondly, self-medication also shows complementarity with the choice of CAM treatment. Thirdly, education has a non-linear relationship with the choice of CAM. Finally, working status, age, smoking and chronic disease are determinant factors in the decision to use CAM.Conclusion: The results of this work are relevant to health policy-makers and for insurance companies. Patients need freedom of choice and, for the sake of safety and efficacy of treatment, WM and CAM healthcare ought to be provided in a joint and integrated health system.

آمار یکساله:  

بازدید 17964

دانلود 14722 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Environ Chem Sustain

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  23-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  446
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 446

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TOGNETTI BORDOGNA MARA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  625-626
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19725
 • دانلود: 

  9168
چکیده: 

The article takes its cue from models of quantitative research applied to complementary/alternative medicine (CAM) and pinpoints some innovative features in the case at issue (Portugal). It goes on to outline new research scenarios moving beyond the either biomedical or CAM framework.

آمار یکساله:  

بازدید 19725

دانلود 9168 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 47)
 • صفحات: 

  110-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2408
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

استئاتوهپاتیت غیرالکلی یعنی اینکه بدون وجود سابقه ای از مصرف الکل، در نمونه برداری کبدی تغییراتی وجود داشته باشد که در هپاتیت الکلی دیده می شوند. تشخیص با نمای رادیولوژیک کبد چرب مطرح می شود و با بیوپسی تایید می گردد. افزایش موارد جدید این بیماری در ایران، اهمیت آگاهی از این بیماری و نحوه برخورد با آن را نشان می دهد. این بیماری به طور شایع همراه دیابت قندی، چاقی و هیپرلیپیدمی دیده می شود و به نظر می آید یکی از تظاهرات مقاومت به انسولین در بدن باشد. سیر این بیماری در بلند مدت معلوم نیست ولی مسلما بهتر از کبد چرب الکلی است. در پاتولوژی، طیفی از تغییرات از استئاتوز ساده تا سیروز ممکن است دیده شوند. در تشخیص افتراقی این بیماری، بیماریهای مزمن کبدی نظیر بیماریهای کبدی ناشی از دارو، هپاتیت های مزمن ویروسی، بیماریهای متابولیک کبدی و بیماریهای خود ایمن باید رد شوند. در حال حاضر درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و روشهای درمان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، کاهش عوامل خطرساز است که شامل کاهش وزن، درمان هیپرانسولینمی و بیماری قند، کنترل هیپرتری گلیسیریدمی و لپتین می شود. دسته دوم داروهایی هستند که اثر محافظتی بر سلول های کبدی دارند، مانند: ویتامین E و C، پروبوکل، سیلیمارین، اسید اورسودی اوکسی کولیک، کاهش بار آهن، ان- استیل سیستئین، مکملهای غذایی و سیتوکین ها، شیوع این بیماری در بین کودکان رو به افزایش است که بیشتر به علت افزایش چاقی در این گروه سنی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2408

دانلود 279 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  46-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1322
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

زمینه و هدف: گسترده ترین آزمونی که برای ارزیابی سلامت جنین قبل از زایمان انجام می گیرد NST یا آزمون بدون استرس جنین می باشد. در این آزمون تعداد تسریع های ضربان قلب به کمک دستگاه داپلر یا مانیتور الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این آزمون میزان مثبت کاذب بالایی دارد. مطالعات مختلف همراهی تحریک صوتی ارتعاشی با NST را جهت کاهش موارد غیر واکنشی و مدت آزمون پیشنهاد نموده اند.روش بررسی: این پژوهش از نوع بررسی تست ها به صورت یک گروهی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. تعداد نمونه ها 40 نفر و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و برگ ثبت اطلاعات، دستگاه سونوگرافی و non Stress Test (NST)، کاغذ الگوی ضربان قلب، مسواک جنین از روی شکم مادر انجام و NST ده دقیقه دیگر ادامه می یافت. سپس نتایج آن را ثبت و بیمار جهت پروفایل بیوفیزیکی (BPP) ارجاع می شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی کای دو و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این پژوهش 70% موارد غیر واکنشی با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی به واکنشی تغییر یافت و در همه آنها نمره BPP طبیعی (نمره هشت از هشت) بود (ارزش پیشگویی منفی 100%)، میزان مثبت کاذب با تحریک صوتی ارتعاشی کمتر از NST بود.نتیجه گیری: با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی در ارزیابی سلامت جنین می توان با صرفه جویی در وقت و هزینه و پرسنل، سلامتی جنین را زودتر و بهتر تشخیص داد. 

آمار یکساله:  

بازدید 1322

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: BAIRD & ASSOCIATES HAS BEEN INVOLVED IN THE MODELING, DESIGN AND CONSTRUCTION OF NUMEROUS conventional, non-conventional AND INNOVATIVE BREAKwater DESIGNS OVER THE PAST 25 YEARS. THIS PAPER PROVIDES A DISCUSSION OF THE DESIGN PROCESS UTILIZED BY BAIRD & ASSOCIATES FOR THE DESIGN OF BREAKwaterS AND OTHER COASTAL STRUCTURES. THIS IS FOLLOWED BY BRIEF SUMMARIES OF FOUR RECENT PROJECTS THAT REQUIRED THE DEVELOPMENT OF UNIQUE RUBBLEMOUND BREAKwater DESIGNS TO MEET PROJECT SPECIFIC CONSTRAINTS, CRITERIA AND REQUIREMENTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پی در پی 6)
 • صفحات: 

  268-275
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

زمینه و هدف: کیفیت آب تصفیه شده ممکن است قبل از مصرف تحت تاثیر خطوط انتقال آب، منابع ذخیره و دستگاه های نصب شده بر روی خطوط گیرد. دستگاه های آب سرد کن از جمله وسایلی هستند که به طور وسیع در فصول گرم سال مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه ها به دلیل ساختار داخلی نظیر داشتن مخزن و هم چنین لوله ها و اتصالات موجود ممکن است بالقوه بر روی کیفیت آب آشامیدنی تاثیر داشته باشند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر این دستگاه ها بر روی کیفیت آب مصرفی طرح ریزی گردید.روش بررسی: در این مطالعه آب 29 دستگاه آب سردکن فلزی متداول موجود در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1378 از لحاظ شمارش بشقابی باکتری های هتروتروف و پارامترهای فیزیکوشیمیایی شامل کدورت، pH، درجه حرارت و فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفت. هم زمان نمونه های کنترل نیز از نزدیک ترین شیر آب آشامیدنی به هر دستگاه برداشت گردید.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که باکتری های شمارش بشقابی باکتری های هتروتروف کمتر از حد استاندارد بوده و اختلاف معنی داری بین نمونه های کنترل و دستگاه ها وجود ندارد. در مورد فلزات سنگین نیز اختلاف معنی داری بین نتایج نمونه های کنترل و آب دستگاه ها وجود نداشت و تنها در مورد مس این اختلاف معنی دار نشان داده شد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که دستگاه های آب سرد کن فلزی متداول تغییر خاصی را در کیفیت آب ایجاد نمی کنند و نگرانی در ارتباط با مصرف آب از این دستگاه ها وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امیری منوچهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4 (ب)
 • صفحات: 

  627-646
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

ترکیب شیمیایی آب آبیاری نقش مهمی در میزان عملکرد گیاهان زراعی و حفظ یا تخریب ساختمان خاک ایفا می نماید و مورد توجه برنامه ریزان بخش کشاورزی می باشد. با عنایت به مزه ترش و سوزنده آب برخی از چاه های کشاورزی در اطراف روستای همه کسی در استان همدان، تصور می شود که ترکیب آب آن ها نامتعارف بوده و برای ساختمان خاک و رشد گیاهان زیان آور است. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت آب چاه های مذکور و شناسایی روند تغییر ترکیب آن ها انجام گردید. در این پژوهش، تعداد شش حلقه چاه آب گازدار شناسایی و مقدار شوری آب آن ها، 15 مرتبه در طی سه سال (هر سال پنج بار) اندازه گیری گردید و روند تغییر هدایت الکتریکی آن ها توسط نرم افزار SPSSمورد بررسی قرار گرفت. همچنین از هر چاه یک نمونه آب برداشت شد و برای تعیین مقادیر هدایت الکتریکی، کاتیون ها و آنیون ها مورد تجزیه قرار گرفتوشاخص های شیمیایی آنمحاسبه و به کمک معیارها و دیاگرام ها، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کلسیم و بی کربنات، بیشترین سهم یونی را در این آبها دارا بوده و آب چاه های مذکور جزو آب های نامتعارف و نوع بی کربنات کلسیم-منیزیم محسوب می شود. شوری آبِ این چاه ها زیاد (از 96/2 تا 07/6 دسی زیمنس بر متر) بوده و بعد از اصلاح نسبت جذب سدیم، در کلاس آب های خیلی شور و سدیک (C4S4) قرار گرفت. با عنایت به شوری زیاد آب، بافت ریزدانه ی خاک و نبود آب کافی برای شستشو، انتظار می رود که سیستم خاک منطقه در اثر آبیاری با این آب در ناحیه ریشه ی گیاه به شدت شور شده و در نتیجه، عملکرد گیاهان و به خصوص گیاهان چند ساله کاهش یابد. ولی بررسی آماری تغیبرات هدایت الکتریکی آب چاه های گازدار منطقه همه کسی نشان داد که مقدار شوری آب آن ها به طور معنی داری با گذشت زمان کاهش یافته که در نتیجه، کیفیت آب چاه های گازدار منطقه ی همه کسی از نظر آبیاری با گذشت زمان بهبود حاصل می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  94
 • صفحات: 

  105-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  864
 • دانلود: 

  487
چکیده: 

non-compaction ایزوله میوکارد بطن چپ یک کاردیومیوپاتی نادر به دلیل اختلال در شکل گیری اندومیو کارد می باشد. انسیدانس آن در جمعیت کلی 0.25 - 0.05 درصد در سال تخمین زده می شود. non-compactionکاردیومیوپاتی اختلالی در عضله قلبی می باشد که هنوز آن چنان که باید در بین پزشکان شناخته نشد و برای اولین بار در سال 1984 توسط Engberding وbender  توصیف شد. اکوکاردیوگرافی متد تشخیصی انتخابی می باشد. ما تجربه اخیرمان را در شش بیمار  non-compactionکاردیومیوپاتی که بین شهریور 1390 و فروردین 1391 به بیمارستان ما مراجعه نمودند را در اینجا گزارش می نماییم. سه بیمار به شدت علامت دار، دو بیمار با علایم خفیف و یک بیمار، بدون علامت بود. فالو آپ سریال و درمان دارویی برای بهبود Outcome در این بیماران توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 864

دانلود 487 استناد 0 مرجع 0
litScript