نتایج جستجو

59524

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5953

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  439-452
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

خسارت غیر سرمایی پوست (NCPP ) یکی از عوامل تخریب فیزیولوژیکی و بعد از برداشت در پوست میوه های مرکبات می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر کمبود رطوبت نسبی در انبار خشک(%35-30=RH و دمای 22-18درجه سانتیگراد) نسبت به انبار معمولی (%75-70= RH و دمای 8-6درجه سانتیگراد) و 24-اپی براسینولید صفر، 5 و 10 میلی گرم در لیتر در زمان های مختلف انبارداری( 15 روز و 30 روز) بر عمر پس از برداشت پرتقال تامسون ناول می باشد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در زمستان 1394 به مدت 30 روز و در سه تکرار و 5 نمونه انجام شد. صفاتی نظیر درصد کاهش وزن، میزان خسارت غیرسرمایی پوست، درصد باز بودن روزنه ها، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، نشت یونی، میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و مقدار مالون دی آلدئید در میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که تنش خشکی به طور معنی داری باعث افزایش کاهش وزن (%67/9)، خسارت غیر سرمایی پوست (33/3 code) و فعالیت آنزیم کاتالاز پوست میوه ها (136/0) گردید. نگهداری میوه ها در محیط خشک منجر به کاهش روزنه-های باز پوست میوه از 3/55 به 1/36 درصد شد که با کاربرد 24-اپی براسینولید، روزنه های روی پوست میوه به دلیل اثر متعادل کننده این تنظیم کننده رشد، در حد انبار معمولی (1/51 درصد) باز باقی ماندند. همچنین کاربرد 24-اپی بر در غلظت 5 میلی گرم در لیتر به طور معنی داری سبب کاهش خسارت غیرسرمایی پوست و کاهش وزن شد. با توجه به اثر معنی دار غلظت 5 میلی گرم در لیتر 24-اپی براسینولید روی کاهش نرخ افت وزن، مقدار خسارت غیر سرمایی پوست و مقدار فعالیت کاتالاز پوست میوه ها، این تیمار به صورت کاربردی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پی آیند 78) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  88-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  319
چکیده: 

با هدف کاهش آسیب سرمازدگی پس از برداشت و ارزیابی بافت شناختی سرمازدگی و مقاومت به آن، لیموهای لیسبون قبل از اینکه به مدت 6 و 12 هفته در دمای 1.5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 درصد و یک هفته اضافه در دمای 20 درجه سانتی گراد نگهداری شوند، با محلول های تا 7.5 درصد (W/V) کلرور کلسیم توسط غوطه وری (15 درجه سانتی گراد، مدت 25 دقیقه) یا نفوذ در خلا (15 درجه سانتی گراد، 33- کیلو پاسکال، به مدت 10 دقیقه) تیمار شدند. پس از 12 هفته نگهداری، تیمارهای غوطه وری در 3 درصد کلرور کلسیم و نفوذ در خلا با 1.5 درصد کلرور کلسیم موثرترین بودند و شدت پوست فرورفتگی را به ترتیب 58.9 و 53.2 درصد کاهش دادند. پوست فرورفتگی به صورت تخت شدن پارانشیم و فروریختن اپیدرم و تعداد متغیری از لایه های سلولی زیر اپیدرم که بین غده های روغنی گسترده شده بود، بروز نمود. اولین علایم صدمه سلولی با سلول های فرورفته در بالای غده های روغنی و تراوش جانبی محتویات غده های روغنی مرتبط بودند، احتمالا نشان می دهد که منشا لایه های سلولی صدمه دیده، پارگی غده روغنی می باشد. دیواره های سلولی اپیدرم، زیر اپیدرم و پارانشیم میوه های تیمار شده با کلسیم بعد از نگهداری در دمای سرد رنگ بیشتری گرفتند که احتمالا شاهدی برای ورود کلسیم به داخل میوه می باشد. این نتایج با نقش کلسیم در چسبندگی سلول به سلول و ویژگی های استحکام در گیاهان هم خوانی داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 319 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  189-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1099
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

لیکن نیتیدوس (lichen nitidus) بیماری ناشایعی است که از نظر بالینی با پاپول های سر سوزنی با سطح براق و مسطح و معمولا بدون علامت مشخص می شود. نمای آسیب شناسی این ضایعه ها کاملا مشخص است. در این گزارش آقای 30 سال های با علایم بالینی و آسیب شناسی لیکن نیتیدوس همراه با pit های متعدد کف دست ها معرفی می شود که با درمان کلوبتازول موضعی به بهبود قابل توجه و پایداری در ضایعه ها دست می یابد. در جست و جوی منابع، موردی از همراهی لیکن نیتیدوس و pitting کف دست ها یافت نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1099

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 47)
 • صفحات: 

  110-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2408
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

استئاتوهپاتیت غیرالکلی یعنی اینکه بدون وجود سابقه ای از مصرف الکل، در نمونه برداری کبدی تغییراتی وجود داشته باشد که در هپاتیت الکلی دیده می شوند. تشخیص با نمای رادیولوژیک کبد چرب مطرح می شود و با بیوپسی تایید می گردد. افزایش موارد جدید این بیماری در ایران، اهمیت آگاهی از این بیماری و نحوه برخورد با آن را نشان می دهد. این بیماری به طور شایع همراه دیابت قندی، چاقی و هیپرلیپیدمی دیده می شود و به نظر می آید یکی از تظاهرات مقاومت به انسولین در بدن باشد. سیر این بیماری در بلند مدت معلوم نیست ولی مسلما بهتر از کبد چرب الکلی است. در پاتولوژی، طیفی از تغییرات از استئاتوز ساده تا سیروز ممکن است دیده شوند. در تشخیص افتراقی این بیماری، بیماریهای مزمن کبدی نظیر بیماریهای کبدی ناشی از دارو، هپاتیت های مزمن ویروسی، بیماریهای متابولیک کبدی و بیماریهای خود ایمن باید رد شوند. در حال حاضر درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد و روشهای درمان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، کاهش عوامل خطرساز است که شامل کاهش وزن، درمان هیپرانسولینمی و بیماری قند، کنترل هیپرتری گلیسیریدمی و لپتین می شود. دسته دوم داروهایی هستند که اثر محافظتی بر سلول های کبدی دارند، مانند: ویتامین E و C، پروبوکل، سیلیمارین، اسید اورسودی اوکسی کولیک، کاهش بار آهن، ان- استیل سیستئین، مکملهای غذایی و سیتوکین ها، شیوع این بیماری در بین کودکان رو به افزایش است که بیشتر به علت افزایش چاقی در این گروه سنی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2408

دانلود 279 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  46-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1322
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

زمینه و هدف: گسترده ترین آزمونی که برای ارزیابی سلامت جنین قبل از زایمان انجام می گیرد NST یا آزمون بدون استرس جنین می باشد. در این آزمون تعداد تسریع های ضربان قلب به کمک دستگاه داپلر یا مانیتور الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این آزمون میزان مثبت کاذب بالایی دارد. مطالعات مختلف همراهی تحریک صوتی ارتعاشی با NST را جهت کاهش موارد غیر واکنشی و مدت آزمون پیشنهاد نموده اند.روش بررسی: این پژوهش از نوع بررسی تست ها به صورت یک گروهی و به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. تعداد نمونه ها 40 نفر و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه و برگ ثبت اطلاعات، دستگاه سونوگرافی و non Stress Test (NST)، کاغذ الگوی ضربان قلب، مسواک جنین از روی شکم مادر انجام و NST ده دقیقه دیگر ادامه می یافت. سپس نتایج آن را ثبت و بیمار جهت پروفایل بیوفیزیکی (BPP) ارجاع می شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی کای دو و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در این پژوهش 70% موارد غیر واکنشی با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی به واکنشی تغییر یافت و در همه آنها نمره BPP طبیعی (نمره هشت از هشت) بود (ارزش پیشگویی منفی 100%)، میزان مثبت کاذب با تحریک صوتی ارتعاشی کمتر از NST بود.نتیجه گیری: با استفاده از تحریک صوتی ارتعاشی در ارزیابی سلامت جنین می توان با صرفه جویی در وقت و هزینه و پرسنل، سلامتی جنین را زودتر و بهتر تشخیص داد. 

آمار یکساله:  

بازدید 1322

دانلود 329 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOAYED M.H. | NEWMAN R.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  B1
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11006
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In order to record metastable pit current transients, a 904L austenitic stainless steel was polarized potentiostatically by applying 750 mV (Ag/AgCl) in 1 M NaCl solution at 45, 49 and 54°C, knowing that the alloy CPT is 56°C. Stable pit current transients were recorded employing the same potential and test solution but at 62°C. It was found that the metastable pit current, I, follows a power law relation ship of I ∝ tn during the initiation and growth prior to repassivation. The value of n was found to vary with temperature, however, values of 0.5 to 1.5 were obtained in all cases. The results of Scanning Electron Microscopy (SEM) studies on these transients showed two types of pit morphology: small pits associated with the small transients, whose interior surface were not visible, and open pit cavities with polished surface for larger transients, recorded at temperature closed to the CPT. Current transients from the stable pits showed an initial shape similar to that of stable pit. The stable pit currents rises approximately in proportion to t3/2, but only for a few seconds and then continues to increase proportion to t1/2 without repassivation. The SEM studies also revealed that stable pits are covered with a lace-like pattern with polished interior surface.

آمار یکساله:  

بازدید 11006

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  147
 • صفحات: 

  392-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 348 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: SHOT NOISE THEORY IS BASED ON THE ASSUMPTION THAT THE SIGNALS ARE COMPOSED OF PACKETS OF DATA DEPARTING FROM A BASE LINE. THIS THEORY CAN BE APPLIED TO THE ANALYSIS OF ELECTROCHEMICAL NOISE DATA FROM CORROSION SYSTEMS, THE CURRENT NOISE SIGNALS BEING CONSIDERED AS PACKETS OF CHARGE [1].

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  377-388
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

در این پژوهش، اثر تیمارهای پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA)، متیل جاسمونات (MeJA) و متیل سالیسیلات (MeSA) بر سرمازدگی، ویژگی های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دمای 3 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90% به مدت 150 روز بررسی شد. تیمار GABA در غلظت 20 و 40 میلی مولار با استفاده از خلاء با فشار 30 کیلو پاسکال به مدت 8 دقیقه و بخار MeJA و MeSA در غلظت 50 و 100 میکرومولار به طور جداگانه به مدت 18 ساعت انجام شد. نمونه برداری در روزهای 1، 30، 60، 90، 120 و 150 انبارمانی انجام گرفت. تیمارها باعث کاهش سرمازدگی و نشت یونی میوه ها شد و میوه های شاهد در پایان دوره انبارمانی بیشترین شاخص سرمازدگی و نشت یونی را داشتند. کمترین میزان رطوبت پوست و آب میوه و بیشترین میزان ماده های جامد محلول کل (TSS) و pH در تیمار شاهد به دست آمد. میوه های تیمار شده با MeSA کمترین میزان a* و بیشترین زاویه فام (Hue° ) را داشتند. کمترین میزان روشنایی (L*)، b*، زاویه فام و کروما در تیمار شاهد به دست آمد. در کل غلظت 100 میکرومولار MeSA موثرترین تیمار برای کاهش سرمازدگی و حفظ ویژگی های پوست و آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  94
 • صفحات: 

  105-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  864
 • دانلود: 

  487
چکیده: 

non-compaction ایزوله میوکارد بطن چپ یک کاردیومیوپاتی نادر به دلیل اختلال در شکل گیری اندومیو کارد می باشد. انسیدانس آن در جمعیت کلی 0.25 - 0.05 درصد در سال تخمین زده می شود. non-compactionکاردیومیوپاتی اختلالی در عضله قلبی می باشد که هنوز آن چنان که باید در بین پزشکان شناخته نشد و برای اولین بار در سال 1984 توسط Engberding وbender  توصیف شد. اکوکاردیوگرافی متد تشخیصی انتخابی می باشد. ما تجربه اخیرمان را در شش بیمار  non-compactionکاردیومیوپاتی که بین شهریور 1390 و فروردین 1391 به بیمارستان ما مراجعه نمودند را در اینجا گزارش می نماییم. سه بیمار به شدت علامت دار، دو بیمار با علایم خفیف و یک بیمار، بدون علامت بود. فالو آپ سریال و درمان دارویی برای بهبود Outcome در این بیماران توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 864

دانلود 487 استناد 0 مرجع 0
litScript