نتایج جستجو

1909

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

191

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

دهقانی مبارکه مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  560
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

فازهای( M2Ga6Te10 (M: Li,Na در گروه فضایی R32 (شماره Z=2,155 ) متبلور می شوند و پارامترهای شبکه ی آنها (2)9/1436 (a=1463.9 (2 و c=1759.0 (4)m pm برای Li2 Ga6 Te10 در T=180K و( a=1485.0 (1 c=1776.1 (4) pm برای Na2 Ga6 Te10 در T=290K است. ساختارهای بلوری هر دو ماده بر اساس Mn ، مشابه انباشته اوتکتیک متشکل از 20 اتم -Te در یک سلول شبه ـ مکعب هستند که 12 درصد از حفره های چهاروجهی به وسیله ی Ga3+ پر شده و Li+/Na+ در همه حفره های متاپریسم قرار گرفته اند. سلول واحد در شبه ـ مکعب (Z=2 برای M2Ga6Te10 ) محتوی 100 حفره چهاوجهی و 4 حفره متاپریسم است. فرض اولیه که ممکن باشد Li+ در Li2 Ga6 Te10 و Na+ در Na2 Ga6 Te10 بخشی از حفره های چهاروجهی را بدون نظم ویژه و به روش اتفاقی پرکنند (مشابه یون های بسیار متحرک Ag+ در رسانای یونی 5I 4a-RbAg)، تایید نشد. در عوض یون های Li+/Na+ مکان هایی را که مربوط به یون های غیر متحرک Rb+ در I5 a-RbAg4 هستند را اشغال می کنند. اندازه گیری های MAS-nmr و به ویژه nmr چند کوانتومی (multiple quantum nmr)امکان تشخیص دو موضع متفاوت بلورشناسی M + به وسیله ی سیگنال های تفکیک شده 7Li و 23Na را دادند. تشخیص درست سیگنال های nmr مشاهده شده، با اندازه گیری نمونه هایی که در آنها بخشی از یون های +Li به وسیله ی کاتیون های بزرگ تر (Sn2+, Pb2+) جایگزین شده بودند، تأیید شد.

آمار یکساله:  

بازدید 560

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  283-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  901
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

sulforaphane یک ایزوتیوسیانات است که در کلم بروکلی و سایر سبزیجات چارپر یافت می شود که به عنوان یک ماده ضد سرطان و ضد اکسیدان عمل می کند و نیز دارای اثرات ضد آلرژی بوده و همچنین باعث کاهش فشار خون می شود. در این مقاله، ما از شش روش تئوری برای محاسبه پارامترهای فیزیکی مانند بارهای اتمی، انرژی، آنیزوتروپی جابجایی شیمیایی (d)، پارامتر بی تقارنی (h)، آنیزوتروپی جابجایی شیمیایی (Ds)، ممان دوقطبی، ایزوتروپی، آنیزوتروپی، دترمینان nmr و دترمینان distance matrix برای sulforaphane و چند ترکیب مشابه آن استفاده کردیم. تمام محاسبات را با استفاده از برنامه Gaussian 98 انجام دادیم، و از روش HF با basis set های 6 - 31 G و 6 - 31 G* و 6 - 31 + G و روش های B3 LYP و BLYP و B3 PW9 با basis set، 6 - 31 G استفاده کردیم، و محاسبات مربوط به GIAO را با برنامه Gaussview انجام دادیم و همچنین نمودارهای جابجایی شیمیایی را برای همه مولکول ها در همه روش ها رسم کردیم. اصل مقاله بصورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 901

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1341
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

مدلسازی ساختار پلی وینیل استات تهیه شده از راه پلیمر شدن در محلول وینیل استات در متانول با استفاده از آغازگر بنزوئیل پروکسید بررسی شده است. از روش رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و کربن Hnmr) و (13C nmr برای بررسی ساختار پلی وینیل استات و نوع هیدرولیز شده آن استفاده شده است. واکنشهای اصلی این پلیمر شدن نیز با توجه به ساختار پلیمر مشخص و درصد تبدیل وزنی پلیمر نسبت به زمان با استفاده از روش طراحی تجربی محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از این نتایج درصد هیدرولیز و متوسط عددی وزن مولکولی محاسبه و گزارش شده است. از مدل آماری برنولی نیز در تعیین نوع کوپلیمر و درصد هیدرولیز آن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از این طریق می توان اثر زمان، حلال و دمای پلیمر شدن و ساختار کوپلیمر نهایی را با توجه به این معادلات مدلسازی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1341

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 17
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

کلیکس [n] آرن ها به طور وسیعی در زمینه شیمی درشت مولکول ها به کار برده می شوند. مشتقات آن ها به دلیل حفره ویژه با کارآیی و گزینش پذیری بالا در سیستم های میزبان- میهمان در حالت جامد و مایع مناسب برای تشکیل کمپلکس با یون ها و مولکول های کوچک آلی، فلزات قلیایی خاکی، فلزات قلیایی ،فلزات واسطه و لانتانیدها بوده و عموما موضوع مطالعات متعددی می باشند. در این مقاله مطالعات روی ویژگی های کمپلکس های پاراسولفوناتوکلیکس [4] آرن با برخی کاتیون های فلزات قلیایی به روش هارتری فاک گزارش شده است. این کمپلکس ها بسته به نوع کاتیون و اتصال آن روی لیگاند خواص متفاوتی از خود نشان می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FARAHANI M. | GHASEMI Z. | SEIF A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (13)
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26471
 • دانلود: 

  12228
چکیده: 

Magnesium oxide nanotubes of finite length are investigated by the Density Functional Theory (DFT) at the B3LYP/6-31G (d) level. The (6, 0) zigzag and (4, 4) armchair of MgO nanotubes were considered and nuclear magnetic resonance properties including isotropic and anisotropic chemical shielding parameters (CSI and CSA) were calculated for 25Mg and 17O atoms of the optimized structures for the first time. The calculated CS parameters indicated that the Mg atoms cause slight changes of electronic environment in the MgONT structures, but the changes for the O atoms are more significant. Results indicated that the zigzag MgONTs could be considered a more reactive material than the armchair model for interactions with other atoms or molecules.

آمار یکساله:  

بازدید 26471

دانلود 12228 استناد 0 مرجع 888
نویسنده: 

REZAEI SAMETI M. | DADFAR E.S. | SAKI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: SINCE AFTER THE DISCOVERY OF NOVEL NANO MATERIALS EXTENSIVE INVESTIGATION OF ADSORPTION ON THESE REMARKABLE SUBSTRATES HAVE BEEN DONE. MUCH OF THIS EFFORT HAS BEEN DIRECTED TOWARD POTENTIAL APPLICATIONS, SUCH AS GAS STORAGE, GAS ADSORPTION AND GAS SEPARATION, WHICH EXPLOIT THE FACT THAT EVERY SINGLE-WALL OF NANO TUBE CAN PROVIDE TWO SURFACES, INSIDE AND OUTSIDE OF THE TUBE, FOR POTENTIAL GAS ADSORPTION[1-5]. IN THIS RESEARCH THE STRUCTURAL, QUANTUM, nmr AND NQR PARAMETERS OF PRISTINE AND C-DOPED ON THE (4, 4) ARMCHAIR AND (8, 0) ZIGZAG MODELS OF BORON PHOSPHIDE NANOTUBES (BPNTS) HAVE BEEN INVESTIGATED BY DENSITY FUNCTIONAL THEORY (DFT).

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (nmr) IS A PHYSICAL PHENOMENON IN WHICH NUCLEI IN A MAGNETIC FIELD ABSORB AND RE-EMIT ELECTROMAGNETIC RADIATION. THIS ENERGY IS AT A SPECIFIC RESONANCE FREQUENCY WHICH DEPENDS ON THE STRENGTH OF THE MAGNETIC FIELD AND THE MAGNETIC PROPERTIES OF THE ISOTOPE OF THE ATOMS; IN PRACTICAL APPLICATIONS, THE FREQUENCY IS SIMILAR TO VHF AND UHF TELEVISION BROADCASTS (60–1000 MHZ). nmr ALLOWS THE OBSERVATION OF SPECIFIC QUANTUM MECHANICAL MAGNETIC PROPERTIES OF THE ATOMIC NUCLEUS. MANY SCIENTIFIC TECHNIQUES EXPLOIT nmr PHENOMENA TO STUDY MOLECULAR PHYSICS, CRYSTALS, AND NONCRYSTALLINE MATERIALS THROUGH nmr SPECTROSCOPY. nmr IS ALSO ROUTINELY USED IN ADVANCED MEDICAL IMAGING TECHNIQUES, SUCH AS IN MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI).METHODS: DIFFERENT CYCLIC COMPOUND WITH VARIANT DERIVATE WAS OPTIMIZED BY B3LYP/6-311G THEN COMPUTED THE nmr CHEMICAL SHIFTS BY THE SAME METHOD AS OPTIMIZATION. RESULTS: THE EXPERIMENTAL AND THEORETICAL CHEMICAL SHIFTS OF EACH COMPOUND COMPARED WITH EACH OTHER’S. THE ROLE OF CHEMICAL MEDIA SUCH AS NUCLEOPHILIC AND ELECTROPHILIC DERIVATE HAS BEEN OBTAINED. CONCLUSION: IN EXPERIMENTAL nmr SPECTRUM THE CHEMICAL SHIFT OF CARBON AND HYDROGEN MAY HAVE CHANGED WHEN THE MEDIA OF THEM CHANGED SINCE THE ROLE OF SOME ELECTRON DONOR AND ELECTRON ACCEPTOR INTRODUCED THE NEAR FACT PLACE OF CHEMICAL SHIFT OF CARBON AND HYDROGEN IN THEORETICAL STUDY.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

MEHDIZADEH BARFORUSHI MARYAM | ZARE KARIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16098
 • دانلود: 

  12893
کلیدواژه: 
چکیده: 

The Dopamine has been studied theoretically at the B3LYP/6-31G* level were performed in gas phase. We calculated physical parameters like atomic charges, energy (DE), asymmetry parameter (h), chemical shift siso, dipole moment and isotropic nmr determinant and in this work we used Gaussian 03 at nmr and calculation by using B3LYP methods with 6-31G* basis set.

آمار یکساله:  

بازدید 16098

دانلود 12893 استناد 0 مرجع 0
litScript