نتایج جستجو

182

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مصطفوی سبزواری رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  139-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

سرزمین زیبا و اصیل هندوستان همواره مهد و پرورشگاه شاعران پارسی گوی در درازای قرون و اعصار بوده است. نظیری نیشابوری یکی از صدها شاعر ایرانی است که کرامت و ادب پروری عبدالرحیم خان ملقب به خان خانان او را به عنوان نخستین شاعر ایرانی به دربار او در خطه «شکرشکنان قند پارسی» کشاند و از سال 992 ه.ق که بدو پیوست تا سال 1021 که در گجرات درگذشت، به مدت حدود سی و یک سال مقیم هند بود و بزرگان و نیکوکاران آن سرزمین شاعرپرور را ستود و به عنوان یک مسلمان متعهد و شیعه دوازده امامی و عاشق صادق ذات حق و پاک باخته راه شریعت در آن دیار زیست.اما سال های دوری از وطن و زادگاهش، شهر نیشابور و خراسان، همواره او را به یاد آنجاها می انداخت که انعکاس این هجرت در اشتیاق به دیدار آن دیار همواره در اشعارش متجلی است.توصیفات نظیری از شهر باستانی و تاریخی نیشابور و نیز خراسان بزرگ، شنیدنی است که گاه نیشابور را «کان خوش نمک» می خواند و وقتی به دلیل این که آنجا مدفن عطار نیشابوری است بدانجا «گل عطار» خطاب می کند و زمانی از «فیروزه خطان» نیشابوری دم می زند و در دیگر زمان به یاد «سرای مادر و قبر پدر» در نیشابور می افتد تا در آنجا «مقام گیرد». اطلاعات ذی قیمتی که نظیری از زادگاهش نیشابور و هم خراسان به دست می دهد، شنیدنی و در خور توجه است.در این مقاله به مدد توصیف ابیات وی، گوشه هایی از این تعلقات را بررسی می کنیم. باشد که در پژوهش های مربوط به شناخت بیشتر نظیری نیشابوری، رهنمون پژوهشگران باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 63 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

سخدری حسن | صبوحی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  150-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

تخصیص بهینه زمین های کشاورزی در یک منطقه یکی از مسائل بسیار اساسی در استفاده بهینه از منابع تولید کشاورزی است. برنامه ریزی فرا آرمانی یکی از مدل های تصمیم گیری چند معیاره است. در این برنامه ریزی تصمیم گیری هایی انعطاف پذیرتر از سایر برنامه ریزی های آرمانی برای تصمیم گیرندگان فراهم می شود. در مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی و فرا آرمانی برای کشاورزی منطقه نیشابور در دوره زمانی 87-86 تعیین شد. نتایج نشان داد که کل سطح زیرکشت در برنامه ریزی آرمانی 69016 هکتار و در برنامه ریزی فرا آرمانی مقدار 72092 هکتار می باشد. همچنین، در تمام الگوهای بهینه کشت محصول گندم بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داد. با توجه به تحولات زیاد در تخصیص یارانه ها و کاهش شدید منابع آب در طی سال های اخیر، استفاده از الگوهای بهینه کشت که در آن انحراف از آرمان ها کمتر است، پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 30 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

منطقه ارغش در 45 کیلومتری جنوب غرب نیشابور واقع شده است. واحدهای نیمه عمیق در منطقه شامل بیوتیت هورنبلند کوارتز مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند بیوتیت کوارتز مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند مونزونیت پورفیری، بیوتیت هورنبلند مونزونیت پورفیری، مونزودیوریت پورفیری و بیوتیت کوارتز مونزودیوریت پورفیری می باشد. واحدهای آتشفشانی در منطقه شامل هورنبلند بیوتیت داسیت، بیوتیت هورنبلند داسیت، آندزیت و بازالت بالشی است. واحدهای درونی شامل هورنبلند مونزودیوریت، هورنبلند مونزونیت، کوارتز مونزونیت، هورنبلند کوارتز مونزودیوریت، بیوتیت گرانودیوریت، هورنبلند گرانودیوریت، بیوتیت هورنبلند گرانودیوریت، بیوتیت کوارتز دیوریت و پیروکسن دلریت می باشد. پنج نوع آلتراسیونی که در منطقه شناسایی شده شامل پتاسیک، پروپیلیتیک، کربناته، سیلیسی و سرسیتی است و بر اساس فراوانی کانیهای حاصل از دگرسانی به 12 زون تفکیک شده است. کانی سازی اولیه از نوع کانی سولفیدی پیریت به صورت افشان با فراوانی 3-4% بوده و کانی سازی ثانویه شامل لیمونیت، هماتیت و ژاروسیت است. برای انجام مطالعات دقیق هاله های ژئوشیمیایی و مشخص کردن زون بندی ژئوشیمیایی عناصر، تعداد 20 نمونه خرده سنگی و 8 نمونه رسوب آبراهه برداشت شد. نمونه ها به روش طیف سنجی جذب اتمی (AAS) برای فراوانی عناصر (Cu, Zn, Pb, Ag and Sb) آنالیز شدند. در نمونه های رسوب رودخانه فراوانی مس 34-58 ppm، روی45-422 ppm ، سرب 28-42 ppm و نقره2-12 ppm  می باشد، در حالی که در نمونه های خرده سنگی میزان مس8-1137 ppm ، روی ،13-411 ppm سرب 15-97 ppm و نقره 3-32 ppm است.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 40 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  103-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1142
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

بخش عمده ای از سرزمین ایران را مناطق کوهستانی فرا گرفته است. یکی از مخاطراتی که همواره این مناطق را تهدید می کند، ناپایداری های دامنه ای است. در این میان یکی از مخاطره آمیزترین این ناپایداری ها، پدیده زمین لغزش می باشد. دامنه های جنوبی بینالود مرکزی واقع در شمال حوضه آبریز کال شور به عنوان منطقه متراکم کوهستانی، پتانسیل بالایی برای وقوع زمین لغزش ها داشته و هر ساله خسارات زیادی را به اراضی دامنه ای و سکونتگاه های روستایی وارد می کند. شرایط خاص زمین شناسی از جمله سازندهای مستعد لغزش، تشدید کاربری زمین و وضعیت رطوبتی منطقه از مهم ترین عوامل موثر در وقوع زمین لغزش ها در محدوده مورد نظر بوده است. در این مقاله با هدف مشخص نمودن عوامل تاثیر گذار در وقوع زمین لغزش ها با استفاده از مدل تجربی آنبالاگان (Anbalagan)، ابتدا واحدهای کاری مشخص و با تعیین وزن عوامل که بیانگر میزان نقش آنها در رخداد لغزش ها است، مجموع امتیازات به دست آمده و در نهایت با همپوشانی لایه های مختلف اطلاعاتی و عملیات میدانی با استفاده از  GPSنقشه پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش تهیه گردید. نتایج حاصله بیانگر آن است که %64 از مساحت منطقه در پهنه های پرخطر و شدیدا پرخطر از نظر وقوع زمین لغزش ها قرار دارند. شناسایی و معرفی این نواحی از لحاظ حرکات توده ای دامنه می تواند برای برنامه ریزان و مدیران سرزمین در سطح محلی و منطقه ای حایز اهمیت باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1142

دانلود 244 استناد 1 مرجع 6
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  86
 • صفحات: 

  221-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

نوشتار حاضر نتایج حاصل از مطالعات اخیر باستان شناسی در نیشابور با استفاده از مقاومت ویژه الکتریکی و قطبش القایی برای اکتشاف بخشی از شهر مدفون نیشابور کهن را ارائه می نماید. هدف از این پژوهش ها، اثبات کارآمدی و موثر بودن این روش ها در شناسایی ساختار ها و بقایای باستان شناسی مدفون در ایران و مکان های مشابه بوده است که به طور معمول از خشت و آجر پخته شده ساخته شده اند. افزون بر چندین نیمرخ (پروفیل) اجرا شده در منطقه، از یک نیمرخ شاهد و نتایج آزمایشگاهی مقاومت ویژه و قطبش القایی بر روی نمونه ها نیز استفاده شد. نیمرخ شاهد بر روی بیرون زدگی یک دیوار خشتی انجام شده است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که این روش ها در شناسایی ساختار هایی مانند دیوار، کوره های کهن و سنگ کف که مصالح آنها مقدار زیادی رس دارند، بسیار موثر و ارزشمند هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

به منظور بررسی و گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی نخود و تعیین مناسب ترین شاخص های مقاومت به خشکی، آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی نیشابور انجام شد و طی آن 150 ژنوتیپ نخود تیپ کابلی از بانک بذر حبوبات دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح ارزیابی مقدماتی عملکرد اگمنت به همراه شش شاهد (شامل نمونه حساس به خشکی، ارقام نخود رایج در کشور و شاهد رقم محلی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش، شاخص های کمی مقاومت به خشکی مانند شاخص تحمل تنش (STI)، شاخص حساسیت به تنش (SSI)، میانگین بهره وری (MP)، میانگین هندسی بهره وری (GMP)، شاخص تحمل (TOL) و میانگین هارمونیک (HM)، بر اساس عملکرد دانه نمونه ها در شرایط تنش خشکی (کشت دیم) و شرایط بدون تنش خشکی (کشت فاریاب) محاسبه شدند. بر اساس نتایج، ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر همه شاخص های کمی مقاومت به خشکی (به جز شاخص هایTOL  و SSI)، تفاوت های آماری معنی داری با یکدیگر داشتند(P≤0.05) . بیشترین میزان عملکرد دانه در شرایط تنش، در ژنوتیپ های MCC302، MCC427، MCC352، MCC1، MCC50، MCC62،MCC118  و MCC423 به ترتیب با عملکرد 960، 905، 638، 625، 609، 602، 592 و 581 کیلوگرم در هکتار و در شرایط بدون تنش، در ژنوتیپ های MCC312، MCC380، MCC304، MCC50، MCC117، MCC427،MCC301  و MCC311 به ترتیب با عملکرد 2185، 1856، 1820، 1636، 1622، 1567، 1520 و 1514 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه همبستگی صفات در این آزمایش، شاخص های GMP، STI، MP و HM به عنوان بهترین شاخص ها برای گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی، مشخص شدند. بر این اساس، ژنوتیپ های MCC50،MCC352  و MCC427 به عنوان ژنوتیپ های نخود متحمل به خشکی پیشنهاد می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  46-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

اثر فسیلهای قاره ای در نهشته های الیگوسن واقع در پهنه بینالود همراه با رخساره سنگی در دو برش دامنجان و طاغان واقع در شمال شهر نیشابور مورد مطالعه قرار گرفتند. اثر فسیلهای شناسایی شده شامل Arenicolites isp.، Cochlichnus isp، Scoyenia isp.، Steinichnus isp.، Taenidium barretti.، Horizontal U-shaped burrows، J–shaped burrows.، Root trace. می باشند. این اثر فسیلها مربوط به اثر رخساره اسکوینیا بوده و فقط در لایه های ماسه سنگی گسترش دارند. مطالعه محیط رسوبی بر پایه داده های رسوب شناختی و رخساره ای و همچنین نوع و فراوانی اثر فسیلها در رسوبات مورد مطالعه، نشان دهنده تشکیل این رسوبات در یک محیط رودخانه ای (کانال و حاشیه کانال) است.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 51 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  424-427
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20880
 • دانلود: 

  18815
چکیده: 

Background: HTLV-1 infection is endemic in Mashhad, Northeast of Iran. This study was designed to assess the epidemiology of HTLV-1 and potential risk factors in neyshabour, Northeastern Iran.Methods: All those who referred to Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) - Mashhad Laboratory in neyshabour for evaluation of HTLV-I by ELISA, were tested using WB if the ELISA result was positive. A questionnaire about risk factors of infection was completed for all cases.Results: HTLV-1 infection was positive in 7.2% (35/483) of the participants according to the results of enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and western blot (WB) tests. Infection was significantly associated with age, family size, income and blood transfusion. However, gender, education, birthplace, race, marital status, and history of surgery, dentistry, traditional cupping, and hospitalization showed no significant relation.Conclusion: It seems that HTLV-I infection is highly endemic in neyshabour and it is seems that more effective treatment strategies are needed.

آمار یکساله:  

بازدید 20880

دانلود 18815 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  165-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

وقف به عنوان یکی از نهادهای تاییدی در تاریخ ایران محسوب می شود. واقف با تعیین متولی بر موقوفات، حفظ و نگهداری از امور موقوفه را مدیریت می کرد و همچنین در مواردی برای مراقبت کارهای متولی از شخصی به عنوان ناظر (استصوابی یا اطلاعی) استفاده می کند. ساختار نظارت بر موقوفات در دوره قاجاریه را می توان به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول که بیشتر تحت اداره روحانیون و معتمدین محلی و خویشاوندان واقفان بود، و دوره دوم قانون مند شدن اداره موقوفات بود که تحقق قطعی آن در بعد از مشروطه در ماده 6 قانون شعبان 1328 و در متمم قانون 19 جمادی الثانی 1329 بیان شد. در بررسی 250 وقف نامه وابسته به نیشابور در دوره قاجاریه، با 56 وقف نامه مواجه هستیم که در آن صراحتا بحث نظارت بر موقوفات در متن اصلی وقف نامه بیان شده است. از بررسی و مقایسه متن این اسناد به این نتیجه می رسیم که ناظرین بر موقوفات به طور کلی سه نوع وابستگی با واقف دارند؛ 1. رابطه خویشاوندی و بطنی ناظر با واقف، 2. رابطه غیر خویشاوندی ناظر با واقف، 3. معتبرین و معتمدین محلی. بحث نظارت بر موقوفات در جامعه نیشابور بیشتر به میل و انتخاب واقف بستگی داشته است و عمدتا آن را یا برای خود یا خویشاوندان مورد اعتماد خود واگذار کرده است، سیر جانشینی و فرض انقراض از نکاتی است که از چشم واقف دور نمی ماند و معمولا در نهایت نظارت به علماء و روحانیون محلی واگذار می شد و یا اینکه از همان ابتدا روحانیون و علماء محلی ناظر بر موقوفات بودند. از جمله معتبرین و معتمدین محلی دیگر سادات بودند که در برخی وقف نامه ها نظارت بر ایشان مفوض شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 28

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  7-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

مقدمه سواد سلامت را می توان به صورت توانایی خواندن، درک کردن و عمل کردن بر اساس توصیه های بهداشتی و سلامت تعریف نمود. سواد سلامت و سبک زندگی از عوامل موثر بر سلامت هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی سطح سواد سلامت و ارتباط آن با سبک زندگی سالم در رابطین بهداشتی می باشد. مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی، 250 نفر از رابطین بهداشتی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، شرکت کردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه سبک زندگی سالم (HPLPΙ Ι ) و پرسش نامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان (TOFHLA) انجام شد. برای آنالیز داده ها از شاخص های توصیفی و نیز برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون آماری کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش: میانگین سن افراد مورد پژوهش 7/9+9/32 سال بود. 5/61 درصد دارای سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی بودند. سواد سلامت 6/44 درصد از رابطین در حد ناکافی، 2/32 درصد مرزی و 1/23 درصد در حد کافی بود. میانگین نمره سبک زندگی سالم در افراد مورد بررسی 8/23+130 محاسبه گردید. در این مطالعه بین سن، سطح تحصیلات و سطح سواد سلامت ارتباط معنی دار آماری مشاهده شد، به طوری که سواد سلامت ناکافی در افراد با سنین بالاتر و تحصیلات کمتر شایع تر بود. بین سطح سواد سلامت با تغذیه، معنویت، مسئولیت پذیری سلامت، فعالیت فیزیکی، روابط بین فردی و مدیریت استرس همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده گردید (P<0. 001). بحث و نتیجه گیری نتایج این پژوهش سطح سواد سلامت را در رابطین بهداشتی پایین نشان داد. این موضوع نشان از لزوم توجه به مسئله سواد سلامت و تلاش در جهت بهبود سطح سواد سلامت افراد می دهد. ایجاد رسانه ها و مواد آموزشی ساده، قابل فهم و دسترس و هم چنین مداخلات آموزشی تئوری محور از جمله راه های افزایش سطح سواد سلامت می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 120 استناد 455 مرجع 0
litScript