نتایج جستجو

121124

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12113

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حمزه بهنام | اسدی مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

Piptatherum denaense به عنوان گونه ای جدید از کوه دنا در جنوب غرب ایران شرح داده می شود. این گونه با داشتن پوشینه بدون کرک در بخش تحتانی و انتهایی، بساک بدون کرک و برگ های رویشی باریک از گونه نزدیک به آن، P. laterale، تفاوت دارد. P. holciforme subsp. holciforme var. glabrum به عنوان یک واریته مشخص مورد تایید قرار نمی گیرد. P. sphacelatum که قبلا با گونه P. molinioides مترداف شده بود با داشتن صفات مورفولوژیکی مشخص و تفاوت های مولکولی به عنوان یک گونه مستقل شناخته می شود. در مجموع تعداد تاکزون های جنس Piptatherum در ایران به 9 گونه، 2 زیرگونه و 4 واریته تغییر می یابد. کلید شناسایی تاکزون های موجود در ایران، نقشه پراکنش P. denaense، P. laterale subsp. laterale و تصویر گونه جدید ارائه می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مظفریان ولی اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  638
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

دو گونه جدید برای جهان گیاه شناسی شرح داده می شود، همچنین یک گزارش تازه و گونه ای جالب از جنگل های گیلان برای ایران تشخیص داده شده که تصاویر آن ها ارایه می گردد. گونه های جدید شامل: Lactuca birjandica وLactuca gilanica (Asteraceae) و گزارش های تازه به نام Cichorium glandulosum Boiss. & Huet. و. Lactuca muralis L گونه جالب توجه از جنگل های گیلان است. صفات تاکزونومیکی و تصاویر همه گونه ها ارائه شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 638

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  114-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونه Onobrychis sanandajensis متعلق به بخش Onobrychis به عنوان گونه جدیدی از غرب ایران نامگذاری و شرح داده می شود. گونه جدید در شکل، اندازه و تعداد جفت برگچه؛ اندازه کاسه گل؛ رنگ و اندازه جام گل و ویژگی های نیام با O. megataphros، O. shahpurensisو O. neychalanensis تفاوت دارد. علاوه براین، توضیحات گونه جدید همراه با تصاویر و ویژگی های کلیدی آن در مقایسه با گونه هایی که بیشترین مشابهت را با آرایه جدید دارند ارائه می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اسدی مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  521
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

جنس Elymus که متعلق به تیره گندمیان و قبیله گندم است به منظور تهیه فلور ایران مورد بررسی آرایه شناسی قرار گرفته است. محدوده جنس مورد بحث قرار می گیرد. در این تحقیق نمونه های هربایومی موجود در هرباریوم مرکزی ایران شناسائی شدند و کلید شناسائی گونه های ایرانی جنس تهیه گردید. در بین نمونه ها، گونه ای جدید از سلسله جبال زاگرس تشخیص داده شد که به نام Elymus shirazicus نامگذاری شد. این گونه به همراه تصویری از آن معرفی می گردد. گونه جدید در بین گونه های ایرانی این جنس با داشتن سیمای پشته ای و سنبله متراکم بدون سیخک یا با سیخک کوتاه متمایز می گردد و با گونه نزدیک خود به نام Elymus transhyrcanus با داشتن سنبله بسیار متراکم تر و میانگره های بسیار کوتاه تر تفاوت دارد. ترکیب جدید Elymus dorudicus بر اساس نام پایه E. nodosus subsp. dorudicus معرفی می گردد. زیرگونه Elymus lazicus subsp. iranicus به عنوان زیرگونه جدیدی معرفی می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 521

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  98-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این تحقیق در منطقه بیابانی Ustyurt که یکی از مناطق بیابانی آسیای مرکزی (ازبکستان) است با استفاده از روش های کلاسیک فلورستیک و مطالعات ریخت شناسی و جغرافیایی انجام شد. دو گزارش جدید شامل Astragalus vulpinus Willd. و Centaurea apiculata Ledeb برای فلور Ustyurtکشور ازبکستان ارایه می گردد. این نمونه ها که توسط نویسنده مقاله جمع آوری شده است وارد بانک اطلاعاتی شده و در هرباریوم Ustyurt در TASH نگهداری می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونه جدید Nepeta wuana از استان شانکهای چین شرح داده می شود و تصویر آن ارایه می گردد. نزدیکترین گونه خویشاوند به آن گونه انحصاری N. sungpanensis C. Y. Wu است ولی مشخصا از آن با داشتن لوب میانی لبه پایینی بلند تر، برگ های خیلی بزرگتر و دندانه های کاسه گل تیز تر متفاوت می باشد. صفات میکرومورفولوژیکی اپیدرم برگ، دانه گرده و فندقه گونه جدید شرح داده می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونه Campanula kurdistanica به عنوان گونه جدید برای علم گیاهشناسی از غرب ایران، استان کردستان، جهات شمالی تا شمال غربی کوه شاهو معرفی می گردد. این گونه متعلق به زیرجنس Campanula و بخش Saxicolae می باشد. از این بخش در ایران تعداد 10 گونه که تعداد 8 گونه از آنها انحصاری ایران هستند یافت می شود. این گونه از محتمل ترین خویشاوند خود C. cymbalaria با داشتن صفاتی تفکیک می گردد. ساقه به طول تا 11 سانتیمتر، در حالیکه طول ساقه در گونه C. cymbalaria 10 تا 30 و به ندرت تا 40 سانتیمتر می باشد. لوب های کاسه گل در C. kurdistanica به طول 5. 1 میلیمتر، ولی در گونه C. cymbalaria طول لوبهای کاسه 3 تا 6 و بعضاً تا 10 میلیمتر می باشد. در C. kurdistanica طول جام 5. 4 تا 9 میلیمتر و جام در حدود سه چهارم طول بریده شده است ولی در گونه C. cymbalaria طول جام 10 میلیمتر و یک سوم تا یک دوم طول جام بریده شده است. گونه C. cymbalaria در ترکیه و لبنان رویش دارد. گونه جدید همچنین با گونه های موجود در ایران شامل C. perpusilla, C. escalerae, C. hermanniiوC. humillimaخویشاوندی و تشابه دارد با این تفاوت که با داشتن جام گل استکانی پهن و چرخه ای و نیز خامه غیر بیرون زده از جام با گونه C. perpusilla و همچنین با داشتن دمگل بدون کرک و لوب های کاسه کم و بیش هم اندازه با لوله جام و یا اندکی بلندتر از لوله با گونه C. escalerae تفاوت دارد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1388
تعامل: 
 • بازدید: 

  112
کلیدواژه: 
چکیده: 

اهداف از این طرح بررسی ارتباط رادیکال های آزاد موجود در مایع منی با آسیب DNA، پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری، اپوپتوز و میزان لقاح در بیماران نابارور با علت مردانه می باشد. برای رسیدن به این اهداف از نمونه اسپرم 120 زوج مراجعه کننده به پژوهشکده رویان جهت درمان ناباروری به علت فاکتور مردانه استفاده شد و از نظر پارامترهای اسپرمی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه مایع منی به میزان 1 میلی لیتر پس از آنالیز اولیه پروسس شده سپس به مدت 7 دقیقه در 500×g سانتریفوژ نموده و pellet تشکیل شده را به هفت الیکوت تقسیم نموده قسمت اول جهت swimـup و درمان ICSI و بررسی میزان لقاح مورد استفاده قرار گرفته و مابقی الیکوت ها از نظر میزان ROS، RNS، آسیبDNA اپوپتوز، پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری و اندازه گیری آنتی اکسیدان ها مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری میزان ROS،RNS  ازDCFH ـDA از روش اسپکتروفلورومتری استفاده شد. آنتی اکسیدان موجود در مایع منی با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. برای بررسی آسیب DNA از Sperm Chromatin Dispersion Test (SCD)استفاده شد. میزان آپوپتوز به کمک رنگ AnnexinvـPI و میزان پتانسیل غیرطبیعی غشای میتوکندری با رنگ 1 JCـ به روش فلوسایتومتری اندازه گیری شد. در انتها ارتباط میزان رادیکال های آزاد با پارامترهای ROS ،RNS، آسیب DNA، اپوپتوز، پتانسیل غیرطبیعی غشاء میتوکندری موجود در مایع منی و میزان لقاح توسط تست همبستگی پیرسون و منحنی ROC مورد ارزیابی قرار گرفت. بین میزان رادیکال های آزاد موجود در مایع منی با پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری، آپوپتوز و پارامترهای اسپرمی (غلظت، تحرک و مرفولوژی غیر طبیعی) که توسط تست همبستگی پیرسون آنالیز گردید رابطه مثبت وجود داشت و اختلاف معنی دار بود. در بررسی با منحنی ROC، تنها بین رادیکال H2O2 با پتانسیل غیر طبیعی غشاء میتوکندری، اپوپتوز و مرفولوژی غیر طبیعی رابطه مشاهده شد در حالی که بین میزان رادیکال های آزاد با آسیب DNA و درصد لقاح که توسط هر دو تست مورد ارزیابی قرار گرفت ارتباطی مشاهده نشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با وجود ارتباط مثبت بین رادیکال های آزاد با بعضی از پارامترهای اسپرمی، نمی توان حضور رادیکال های آزاد در مایع منی را ملاک خوبی برای عدم وقوع لقاح و به دنبال آن ناباروری دانست و از تکنیک ART جهت درمان این بیماران صرف نظر نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 112

نویسندگان: 

معصومی علی اصغر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  123-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

برای گونه های چاپ شده غیرمعتبر، نام های جدید انتخاب شده اند و با مطالعه مجدد نمونه های نامگذاری شده، تعدادی به عنوان مترادف تشخیص داده شده و نام های معتبر نیز انتخاب شده اند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.   لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

وکیلی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  313-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

دایره ی المعارف جنبش های دینی نوظهور، ویراست پیتر بی کلارک، دیدگاهی به راستی جذاب و معتبر از جنبش های دینی نوظهور در پس زمینه ای جهانی ارائه می کند. این دایره ی المعارف حاوی 428 مقاله از دانشگاهیان برجسته است که نمونه هایی قابل توجه از جنبش های دینی نوظهور در هریک از قاره ها را بررسی می کنند. کلارک به عنوان ویراستار درآمدی عالی با عنوان «ادیان جدید به عنوان پدیده ای جهانی»، «راه نمای منابع مطالعات جُدِن»، و مقاله ای مفید با عنوان «گونه شناسی ادیان جدید» در این دایره ی المعارف گنجانده است. این دایره ی المعارف مرجعی برجسته، تحقیقی، روزآمد، مهم، و ارزش مند برای کتاب خانه های دانشگاهی به شمار می رود. با این حال، این دایره ی المعارف از اشکالات و معایبی رنج می برد: از جمله، وجود تناقضات آشکار در نمایه ها، بروز اغلاط تاریخی، چاپی و غیره در متن آن، و یکی دانستن جُدِن ها با فرقه ها، گروهک ها، و گروه های ضد فرهنگ.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
litScript