نتایج جستجو

103920

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10392

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مظفریان ولی اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  638
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

دو گونه جدید برای جهان گیاه شناسی شرح داده می شود، همچنین یک گزارش تازه و گونه ای جالب از جنگل های گیلان برای ایران تشخیص داده شده که تصاویر آن ها ارایه می گردد. گونه های جدید شامل: Lactuca birjandica وLactuca gilanica (Asteraceae) و گزارش های تازه به نام Cichorium glandulosum Boiss. & Huet. و. Lactuca muralis L گونه جالب توجه از جنگل های گیلان است. صفات تاکزونومیکی و تصاویر همه گونه ها ارائه شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 638

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

Oxytropis guilanica Maassoumi & Moradi به عنوان گونه ای جدید از کوه های تالش (شمال ایران) معرفی می شود که خویشاوندی نزدیک با O. pilosa (L. ) DC. دارد. گونه دیگری با نام Androsaceelongata L. که در محدوده رویشی نامبرده برای گونه جدید جمع آوری گردید، برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این گونه ها با نزدیک ترین خویشاوندان خود مقایسه شده، تصاویر و نقشه پراکنش جغرافیایی آن ها ارایه می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

براساس نمونه های جمع آوری شده از نواحی نیمه بیابانی شمال شرق ایران، 53 گلسنگ گزارش می شود. چهار گونه (Caloplaca albovariegata، Rinodina afghanica، Lecidea promixta و Schaereria fuscocinerea) برای اولین بار از ایران و 17 گونه دیگر نیز از شمال شرق کشور معرفی می شوند. همچنین 32 گونه از نواحی جدیدی واقع در شمال شرق گزارش می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

امینی راد محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  84-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

طی مطالعه گیاهان جمع آوری شده از جنوب شرق کشور (بلوچستان)، نمونه ای تحت نام Coelachyrum brevifolium شناسایی گردید. از این جنس تا بحال تنها C. piercei از ایران گزارش شده است و این گیاه به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران معرفی می گردد. گیاه مذکور برخلاف C. piercei، دارای شکل رویشی یکساله می باشد. خصوصیات مورفولوژیکی، رویشگاه، تصاویر، نقشه پراکنش به همراه کلید شناسایی گونه های این جنس ارائه می شوند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونه Ferula hindukushensis Kitamura که پیش از این فقط از افغانستان و پاکستان گزارش شده بود، برای اولین بار برای فلور ایران از کوه میش سبزوار در استان خراسان رضوی جمع آوری شده و گزارش می شود. نکاتی درباره ریخت شناسی، رده بندی، پراکندگی جغرافیایی و وضعیت حفاظتی این گونه ارائه می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  433
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

گیاه Rupr. Potamogeton friesii برای اولین بار به عنوان گونه ای جدیدی برای محدوده فلور ایرانیکا گزارش می شود. این گونه از استان های چهار محال و بختیاری، گیلان، اصفهان و خوزستان جمع آوری شده است. صفات کلیدی جدا کننده آن با گونه های نزدیک شامل عرض برگ بیشتر، تعداد 5-7 رگبرگ و گوشوارک های دو قسمتی و در حالت تازه به رنگ قرمز مایل به قهوه ای است. در این مقاله توصیف این گونه به همراه تصویر، صفات آناتومی مهم و نقشه پراکنش ارائه می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 433

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقاله حاضر نتیجه مطالعات انجام شده بر روی گلسنگ های استان اصفهان، در طی بازه زمانی اوایل خرداد ماه تا اواخر شهریور ماه 1390 می باشد. در این مطالعه گونه Psora himalayana (C. Bab. ) Timdal نخستین بار برای مایکوتای گلسنگی ایران گزارش می گردد. توصیفی مختصر و تصاویری از خصوصیات آناتومیکی مهم این گونه ارائه می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونه Primula fedtschenkoi که براساس فلورا ایرانیکا پراکنش آن تا کنون فقط از افغانستان و ازبکستان گزارش شده است، در این مقاله برای اولین بار از ایران (استان خراسان) گزارش می شود. این گونه از نظر ویژگی های ریخت شناسی با گونه شبیه به آن مقایسه شده است و تصویرها و نقشه پراکنش آن در ایران نشان داده شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  55-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

تیره اگزالیداسه در ایران منحصرا دارای جنس Oxalis است. در این مقاله گونه ای چند ساله به نام O. articulata از ایران گزارش می شود. از این جنس تنها یک گونه بنام O. corniculata قبلا از ایران ذکر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

جم زاد زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  143-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

گونه Nepeta natanzensis که از کوه کرکس جمع آوری شده است به عنوان گونه جدید شرح داده می شود. قرابت و ارتباط آن با گونه N. lasiocephala مورد بحث قرار می گیرد. این گونه متعلق به گروه گونه هایی است که در بخش Capituliferae قرار می گیرند و با داشتن گلاذین کپه ای، لوب میانی لبه پایینی جام گل و کاسه گل از سایر گروه ها قابل تشخیص می باشند. به علاوه گونه N. trachonitica برای اولین بار از ایران از استان آذربایجان غربی گزارش می گردد. این گونه قبلا از ترکیه و عراق گزارش شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript