نتایج جستجو

182

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Heysieattalab Soomaayeh | SADEGHI LEILA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1075
 • دانلود: 

  521
چکیده: 

Objective: Sustained inflammation, which could be promoted by AB aggregation and tau hyperphosphorylation, is a critical player in Alzheimer's disease (AD) pathogenesis. In the first phase, this study was designed to evaluate the anti-inflammatory properties of Ecballium elaterium (EE), as a Mediterranean therapeutic plant, and its effects on biochemical and behavioral signs of nucleus basalis of Meynert lesioned (NBML) rats, as an approved model of AD. In the second phase, we investigated the effect of EE on nuclear factor (NF)-KB pathway which is responsible for encoding proteins involved in the inflammatory cascade. Materials and Methods: Animals were divided randomly into four groups as following: control, NBML rats (AD), AD rats that were treated by high-and low-dose EE. Prostaglandins (PGs) levels were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kits. Cyclooxygenase-2 (COX-2) and acetylcholinesterase (AChE) levels were assessed by fluorometric kit and Elman method, respectively. Behavioral signs were evaluated by Morris Water Maze (MWM) test and inflammatory proteins content was analyzed by immunoblotting method. Results: According to the results, treatment of NBML rats with EE fruit juice reduced PGs and cytokines more than 2-fold in comparison with AD rats through inhibition of COX-2 enzyme. Attenuation of inflammatory response in NBML rats was accompanied by reduced AChE activity (about 3-fold) and improved learning ability. Interestingly, EE reduced NF-KB expression for about 3-fold which resulted in a more than 10-fold increase in IKBa/P-IKBa ratio. Conclusion: Our results confirmed the TNF-a/cytokines/NFKB/COX-2 pathway involves as the main inflammatory response in NBML rats. We also provided biochemical and behavioral evidence which introduces EE as an anti-inflammatory adjuvant to improve pathophysiological signs in patients suffering from AD and related dementia.

آمار یکساله:  

بازدید 1075

دانلود 521 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

IMMUNITY & AGEING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  8-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  2095
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2095

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ONCOTARGET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  97977-97989
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  18373
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18373

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CLARK L.F.

نشریه: 

ACS CHEMICAL NEUROSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  520-527
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  22484
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22484

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  111-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  457
 • دانلود: 

  648
چکیده: 

: مقدمه همایش التهاب سیستم عصبی سومین سری از رویدادهای سالانه است که بررسی و تجزیه و تحلیل بحث طیف بیماری های التهاب عصبی را تسهیل می کند. همایش التهاب سیستم عصبی بر روی اختلالات التهاب عصبی از قبیل مالتیپل اسکلروز، تومورهای مغزی، صرع و اختلالات تحلیل برنده سیستم عصبی تمرکز دارد. همایش در 23-21 خرداد 1398 توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه مونستر برگزار شد که هدف آن روشن ساختن علت بیماری های التهاب عصبی و کشف مسیرهای جدید درمان بود.: نتیجه گیری ما در مورد جنبه های اصلی التهاب عصبی و بیماری های تحلیل برنده عصبی توسط یک برنامه علمی جامع با تمرکز بر وضعیت پایه و بالینی، تا مرحله پیشرفته درمان بحث کردیم. در این همایش 334 عنوان علمی ارائه و بحث گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 457

دانلود 648 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1445-1455
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24180
 • دانلود: 

  20736
چکیده: 

Preconditioning (PC) as a protective strategy against noxious insults can decline cell death and apoptosis. It has been approved that mitochondria play a key role in PC mechanism. The critical role of complex I (CI) in oxidative phosphorylation machinery and intracellular ROS production, particularly in the brain, accentuates its possible role in PC-induced neuroprotection. Here, differentiated PC12 cells were preconditioned with ultra-low dose LPS (ULD, 3 μ g/mL) prior to exposure to high concentration of LPS (HD, 750 μ g/mL). Our results showed that HD LPS treatment reduces cell viability and CI activity, and intensifies expression of cleaved caspase 3 compared to the control group. Intriguingly, PC induction resulted in enhancement of cell viability and CI activity and reduction of caspase3 cleavage compared to HD LPS group. In order to explore the role of CI in PC, we combined the ULD LPS with rotenone, a CI inhibitor. Following rotenone administration, cell viability significantly reduced while caspase3 cleavage increased compared to PC induction group. Taken together, cell survival and reduction of apoptosis followed by PC can be at least partially attributed to the preservation of mitochondrial CI function.

آمار یکساله:  

بازدید 24180

دانلود 20736 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  397-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  99
چکیده: 

سابقه و هدف: مغز در مواجهه با عوامل محرک باعث ایجاد تغییر در نورون ها و تولید عوامل شیمیایی و سایتوکاین های پیش التهابی می شود و التهاب عصبی مزمن به بروز اختلالات شناختی و بیماری های نورودژنراتیو می انجامد. مطالعه حاضر به بررسی اثر استیل ال کارنیتین بر اختلالات شناختی و سلولی منتج از التهاب القا شده به وسیله لیپوپلی ساکارید (LPS) با تاکید بر مسیرmTor در هیپوکمپ موش صحرایی نر پرداخت. روش بررسی: در این مطالعه برای ایجاد مدل التهابی شناخت از LPS با دوز 500 μ g/kg حیوان و برای بررسی اثر استیل ال کارنیتین نیز از سه دوز 30، 60 و 100 mg/kg در رت های دریافت کننده LPS استفاده شد. رفتار اجتنابی غیر فعال برای بررسی یادگیری و حافظه، روش های بیوشیمیایی و مولکولی برای میزان mTOR و AKT p-و فاکتورهای التهابی استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که استیل ال کارنیتین در مدل التهابی ناشی از ترزیق درون صفاقی LPS، به صورت وابسته به دوز موجب بهبود حافظه غیرفعال اجتنابی شد. همچنین با مهار التهاب نورونی از طریق کاهش بیان IL-6 و IL-1B و افزایش میزان mTOR و AKT p-توانست از مرگ نورون های هیپوکامپ جلوگیری کند. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که استیل ال کارنیتین می تواند موجب کاهش اثرات مخرب لیپوپلی ساکارید شود که به نظر می-رسد از طریق افزایش میزان mTOR و AKT باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 99 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  210-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31752
 • دانلود: 

  7215
چکیده: 

Migraine is a common chronic inflammatory neurological disease with the progressive and episodic course. Much evidence have shown a role of inflammation in the pathogenesis of migraine. Omega-3 fatty acids are an important components of cell membranes phospholipids. The intake of these fatty acids is related to decrease concentration of C-reactive protein (CRP), proinflammatory eicosanoids, cytokines, chemokines and other inflammation biomarkers. Many of clinical trials have shown the beneficial effect of dietary supplementation with omega-3 fatty acids in inflammatory and autoimmune diseases in human, including Parkinson’ s disease (PD), amyotrophic lateral sclerosis (ALS), Alzheimer’ s disease (AD), multiple sclerosis (MS) and migraine headaches. Therefore, omega-3 fatty acids as an alternative therapy can be potentially important. This review focuses on the pathogenesis of a migraine, with an emphasis on the role of omega-3 fatty acid and its molecular mechanisms.

آمار یکساله:  

بازدید 31752

دانلود 7215 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Dastgerdi Omid | KAKI AHMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

Background: neuroinflammation and oxidative stress play a pivotal role in the diabetic neuropathic pain. The aim of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise with melatonin on RAGE gene expression and some indicators of oxidative stress in rats with diabetic neuropathic pain Methods: Forty 8-week-old male Wistar rats (weight range 204 ± 11. 3 g) were randomly divided into five of 8 groups including: diabetic neuropathy (50 mg / kg streptozotocin intraperitoneal injection), diabetic melatonin neuropathy (mg / kg 10 melatonin daily for 6 weeks), diabetic neuropathy exercise (30 minutes of aerobic exercise at 15 meters per minute, 5 days a week for 6 weeks), diabetes melatonin neuropathy and healthy exercise and control. After confirmation of diabetic neuropathy by behavioral tests, exercise protocol and supplementation were performed. RAGE gene expression was measured by real-time technique and oxidative stress indices in spinal cord tissue by spectrophotometer. One-way analysis of variance and Tukey's post hoc test were used for statistical analysis. Results: Exercise and melatonin reduced the sensitivity of the nervous system to thermal hyperalgesia and mechanical allodynia. Aerobic exercise with melatonin significantly reduced RAGE gene expression and MAD concentration and increased the activity of SOD and CAT enzymes compared to the diabetic neuropathy group (P <0. 05). Conclusion: Aerobic exercise with melatonin modulates the expression of RAGE gene and oxidative stress indices and improves the sensitivity of nociceptors to pain factors. It is recommended to use aerobic exercise with melatonin for diabetics to reduce neuropathic pain.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 158 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  63-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27582
 • دانلود: 

  19654
چکیده: 

Objective(s): While traumatic brain injury (TBI) is a predisposing factor for development of posttraumatic epilepsy (PTE), the occurrence of seizures following brain trauma can infuriate adverse consequences of brain injury. However, the effect of seizures in epileptogenesis after mild TBI cannot yet be accurately confirmed. This study was designed to investigate the histopathological and molecular modifications induced by seizures on traumatized brain. Materials and Methods: Using a new method, head was traumatized and seizures were evoked by subconvulsive dose of pentylenetetrazole (PTZ) fifteen days after induction of focal mild TBI. Convulsion assessments were performed one hour after PTZ injection and was followed by histopathological and molecular evaluations. Results: A significantly higher score and longer duration of seizure attacks as well as higher number of epileptiform discharges were observed in the TBI+PTZ group compared to sham and TBI groups. An elevated number of apoptotic cells was observed in the TBI+PTZ group compared to sham and TBI rats. Molecular investigations revealed higher levels of Bax/Bcl2 ratio, Caspase 3, and NF-κ B in the TBI+PTZ group compared to the other animal groups. The value of Nrf2 did not change after mild TBI compared to sham and PTZ control groups. Occurrence of seizures after TBI, however, significantly decreased the level of Nrf2. Conclusion: Our data indicated that seizure occurrence following mild TBI aggravates cell injury and death via activation of neuroinflammatory processes and may increase the risk of PTE. Additionally, our results suggest a potential protective role of Nrf2 after chemically evoked PTE.

آمار یکساله:  

بازدید 27582

دانلود 19654 استناد 0 مرجع 0
litScript