نتایج جستجو

182

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  127
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  624-633
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  6762
 • دانلود: 

  19321
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6762

دانلود 19321 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MOLECULAR NEUROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  8243-8250
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  3615
 • دانلود: 

  19321
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3615

دانلود 19321 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  4020
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4020

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  92
 • بازدید: 

  1207
 • دانلود: 

  9078
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1207

دانلود 9078 استناد 92 مرجع 0
نویسندگان: 

CROTTI A. | GLASS C.K.

نشریه: 

TRENDS IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  364-373
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  10176
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10176

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  73
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  8745
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 8745 استناد 73 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  761
 • بازدید: 

  6304
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6304

دانلود 19233 استناد 761 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  75-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  362
 • بازدید: 

  2654
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2654

دانلود 12698 استناد 362 مرجع 0
نویسندگان: 

HIRSCH E.C. | HUNOT S.

نشریه: 

LANCET NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  382-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  10128
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10128

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
نویسندگان: 

FURTADO M.

نشریه: 

PSYCHIATRY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  229
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  11754
 • دانلود: 

  19321
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11754

دانلود 19321 استناد 408 مرجع 0
litScript