نتایج جستجو

20927

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2093

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شمالی محمدعلی

نشریه: 

اندیشه دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  3-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1457
 • دانلود: 

  100
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از مهم ترین مباحث فلسفه اخلاق این است که خاستگاه اخلاق کجاست و یا به عبارت دیگر، اخلاق بر چه امر یا اموری مبتنی می باشد. در این باره نظریه های مختلفی هم چون نظریه مبتنی بر قانون طبیعی، نظریه مبتنی بر سرشت انسان، نظریه مبتنی بر نیازها، نظریه مبتنی بر توافقات میان اشخاص ارایه شده است. نظریه مختار در این مقاله دارای مشترکات زیادی با نظریه دوم و سوم بوده و در واقع از امتیازات هر دو نظریه برخوردار است و در عین حال سعی می کند تا از اشکالات آن ها اجتناب کند. در این مقاله علاوه بر تبیین ماهیت امر اخلاقی و تفاوت آن با آداب و رسوم، به خاستگاه اخلاق پرداخته و ضمن ارزیابی جایگاه حب ذات در اخلاق، سعی می شود تا جایگاه میل های اصیل انسانی در شکل گیری اخلاق و فرآیند تصمیم گیری اخلاقی بیان شود. در این مقاله هم چنین عوامل دخیل در داوری اخلاقی از یکدیگر بازشناخته شده و توضیح داده می شود چگونه مفاهیم اخلاقی از ملاحظه رابطه میان سرشت انسان، افعال و صفات اختیاری و تاثیرات مثبت یا منفی آن ها بروی انتزاع می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1457

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

توکلی غلامحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3718
 • دانلود: 

  1039
چکیده: 

بحث این مقاله پاک سرشتی یا بدطینتی انسان است. در آغاز به تمایز میان آلودگی وجودی و آلودگی اخلاقی اشاره می شود و سپس بحث روی آلودگی اخلاقی متمرکز می شود. در این مورد چهار رای وجود دارد: رای اول این است که اقتضای ذات انسان بدسرشتی است. رای دوم شخصیت انسان را دو پاره می داند و بر آن است که در ذات انسان هم اقتضای نیکی هست و هم بدی، سومین رای انسان را از حیث خوبی و بدی لااقتضا و تعیین گر اصلی را شرایط بیرونی می داند و نهایتا رای چهارم مدافع پاک سرشتی است. در این مقاله رای اول به تفصیل بیشتر مورد بحث قرار می گیرد و دلایل موافقان و مخالفان بررسی می شود. سپس به دو رای دیگر اشاره می شود و مقاله با دفاع از نیک سرشتی انسان پایان می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 3718

دانلود 1039 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

همایونی نازگل

نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  73-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  785
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

این کوتاه سخن، تلاشی است، البته به قدر بضاعت، در جهت شناختی عمیق تر از هستی و کشف رموز نهفته در پشت این ظاهر، طبیعت، پدیده و خداوند پدید آورند. این عظیم ترین اثر هنری است باشد که آدمی با درک اینچنین هماهنگی و عظمتی، خویشتن خوشی را که جزیی از این طبیعت بیکران است، دریافته و با بیدارشدن ندای درون، در اتحاد با هستی، گام بردارد که نتیجه این اتحاد همانا نیکی و کمال انسانی است و غایت و هدف خلقت نیز چیزی جز این نخواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 785

دانلود 429 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

صنایعی علی

نشریه: 

تولید علم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

گسترش تئوری های نوین فیزیک نشان داد پای تفکر کلاسیک نیوتنی، چوبین و غیرقابل تغییر است. همچنین با گسترش تئوری آشوب، بر اندام مکانیک کوانتومی که از اصول اصیل آن، اصل برهم نهی اجزاست، تزلزلی افتاد که مورد موافقت پاره ای از فیزیک دانان نبود. این تئوری نشان داد که با تئوری مکانیک کوانتومی و کامپیوترهای کوانتومی نمی توان برای طبیعت برنامه ریزی قطعی کرد. این مقاله قصد دارد پاسخی درخور برای پرسش مهم و اساسی «طبیعت از کدام راه (ها) می رود؟» بیابد. از این رو، ابتدا به طرح تفکر کلاسیک با عنوان نگرش استاتیکی افراطی پرداخته شده و پاره ای از اصول اصلی آن شرح داده شده است. در بخش های دیگر، نگرشی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در مقابل نگرش استاتیکی افراطی قرار می گیرد. در نهایت، نگرش سوم به منظور یافتن راه های طبیعت مطرح می گردد. این نگرش که ذات طبیعت را در حرکت، تحول و تکامل می داند، می تواند در یافتن معانی دقیق نگرش سیستمی به پدیده های گوناگون یاری گر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کی نوش شاهین

نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  7-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  853
 • دانلود: 

  126
چکیده: 

این مقاله در پی تحلیل رویکرد علوم دقیقه در شناخت طبیعت، و نگرش فراگیر آن در ارزش گزاری طبیعت و پاره ای از اثرات تحدید کننده آن می باشد. علوم دقیقه و نگرش علمی حاصل از آن در قرن گذشته، همواره سعی در بازشناسی طبیعت به عنوان یک نورم قابل فهم را داشته است. لذا تعمیم گزاره های علمی در قالب نگاهی فراگیر به طبیعت فارغ از بستر فرهنگی و رابطه آن با مفهوم جهانی طبیعت، وجه نامتعادل و گاه متعدی را به طبیعت از بشر به نمایش در آورده است. امروزه جهان علم تعاقب نقد علوم دقیقه به ساحت تازه ای از نگاه علمی قدم گزارده است. این نگاه که در ادامه مکتب ساختارگرایی وینکنشتاین و پارادایم شیفت کوهن قرار دارد؛ با نام واقعیت گرایی سازنده مطرح گردیده است. در این نگرش فهم یک گزاره علمی تنها زمانی به شکل جامع ممکن است که در پارادایم متفاوتی از پرادایم مولدش درک و بررسی گردد که این فرایند را بیگانه یابی نامند اما این فهم زمانی به عمق نهایی می رسد که نه تنها در پرادایم متفاوت علمی بلکه در بستر متفاوت فرهنگی به وقوع بپیوندد و به اصطلاح بیگانه یابی شود. این بدین معنی است که فلسفه علم از این دریچه ساحتی تازه ای از رابطه طبیعت و فرهنگ در فهم محیط و رابطه محیط مصنوع و طبیعی دست یافته است. این مقوله و چگونگی دست یافتن به ساحت مزبور در این مقاله مورد بحث قرار گرفته و در نمونه ای از مراسم کاشت و تولید برنج در ژاپن به تصویر کشیده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 853

دانلود 126 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OLSON R.K.

نشریه: 

DYSLEXIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3370
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3370

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GYLFASON T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  558-588
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  8054
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8054

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
عنوان: 
نشریه: 

نامه مفید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی23)
 • صفحات: 

  163-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2900
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

مساله چیستی زمان از زیباترین و در عین حال بغرنج ترین مسائل فلسفی به شمار می رود. از دیرباز فلاسفه برای شکافتن این مبحث از طبیعیات مدد می جستند و در حال حاضر نیز بدون استمداد از یافته های علم فیزیک امکان بحث جدی در این زمینه وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است بطور بسیار فشرده گزیده ای از آرای گوناگونی که در خصوص چیستی زمان در طول تاریخ مدون فلسفه ارائه شده است، مرور شود و با توجه به نتایج اخذ شده از نظریه های جدید فیزیکی، میزان معرفت ما به طبیعت زمان تا حدودی روشن گردد

آمار یکساله:  

بازدید 2900

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

Divani Amir

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  365-381
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

This paper argues that the nature of reason has a prior and undifferentiated knowledge, purely and necessarily, of what religion is. Accordingly, whenever the reason encounters the reality of religion, based on this prior knowledge, it succeeds in recognizing this reality, and whenever reason encounters a pseudo religion, it does not accept this kind of religion and put it aside on the basis of that undifferentiated knowledge. Based on this undifferentiated knowledge, many of the definitions of religion are disregarded. Eventually, this knowledge is revealed both in theoretical and practical reason and the two are related to each other. These foundations in theoretical reason are the origin of the being, the guide of existence, and the ultimate world, and in practical reason, are the origin, the guide, and the world of morality. The principles and the bases of being and morality are the knowledge of the nature of reason that together provide a definition of religion that can be accepted by all the people and can be far from personal and individual opinions. By this definition, we can get closer to the universal knowledge of religion.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  33-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1896
 • دانلود: 

  640
چکیده: 

چکیده فارسی:در تحلیل ماهیت جعاله، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است، دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودن جعاله، هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند. طرفداران عقدی بودن جعاله، قبول و موافقت عامل را شرط تحقق جعاله می دانند، اما در اندیشه فقیهانی که نظریه ایقاعی بودن جعاله را برگزیدند، قبول عامل، تاثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عنوان رکن در جعاله، تلقی نمی شود، این فقیهان، عقدی دانستن جعاله را مستلزم نادیده گرفتن قواعد عمومی عقود می دانند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز نظریات دیگری همچون: تسبیب، برزخ بین عقد و ایقاع، اقتضایی بودن جعاله، را مطرح کرده اند و معتقدند که جعاله به طور مطلق نه عقد است و نه ایقاع. در میانه این اختلاف آرا، نوشتار حاضر ضمن بررسی حقیقت جعاله، نظریه اقتضایی بودن جعاله را پی می گیرد. چکیده عربی:هناک آراء مختلفة بین الفقهاء فی حقیقة الجعالة؛ بعضُهم یعتبرونها عقداً و البعض الآخر یعتبرونها إیقاعاً؛ کل منهما یحاول الاستشهاد بأدلّة خاصة فی تبیین حقیقتها. کفعل انشائی. فالقائلون بکونها عقداً یعتبرون قبول العامل شرطاً لتحقق الجعالة شرعاً. و القائلون بکونها إیقاعاً لا یرون دورَ قبول العامل کَرُکن أساسی فی تأثیر إیجاب الجاعل. لأن اعتبار الجعالة عقداً یستوجب عدم الالتزام بالقواعد العامة للعقود و انتهاکها. و جدیر بالقول إنّ لبعض الفقهاء وُجهاتِ نظر اُخری فی تبیین حقیقة الجعالة تُجاة الرأیین المذکوریین آنفاً کالتسبیب و البرزخیة بین العقد و الایقاع و الاقتضائیة بمعنی أنَّ الجعالة لا تکون عقداً و لا إیقاعاً بتّاً. بل تتسّع لکل واحد منهما فی ظروف مختلفة. و نحن اخترنا نظرة الاقتضائیة بعد دراسة عن حقیقة الجعالة و البحث فی طبیعتها.

آمار یکساله:  

بازدید 1896

دانلود 640 استناد 0 مرجع 0
litScript