نتایج جستجو

13896

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1390

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

میرزاجانی فاطمه

نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  129-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  980
 • دانلود: 

  699
چکیده: 

امروزه نانوذرات سنتزی گستره وسیعی از ذرات با ویژگی های منحصر به فرد را دربر می گیرند و کاربردهای زیادی در حوزه نانوتکنولوژی دارند. خواص ویژه نانوذرات و برهمکنش آنها با مولکول های زیستی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. این ذرات به دلیل اندازه کوچک و ویژگی های منحصربه فرد، قابلیت استفاده در علوم مختلف، مخصوصا علوم زیستی را دارند. بررسی های گذشته در حوزه نانوذرات نشان می دهند که به دلیل عدم وجود یک مدل منطقی از برهمکنش این ذرات با مولکول های زیستی، تاکنون از روش های آزمایش و خطا به ویژگی های یک نانوذره و اثرات آن بر محیط واکنش و مولکول های حاضر در آن محیط پی می بردند. به دلیل ورود این ذرات به گیاهان و بدن جانوران، و مخصوصا استفاده روزافزون آنها در محصولات مورد استفاده انسان، بررسی اثرات ایجادشده توسط این ذرات بر مولکول ها و میزبان های زیستی ضروری به نظر می رسد.، در این مقاله مروری اثرات سمی نانو ذرات نقره در محیط های زیستی و آثار مخرب آنها بررسی شد و نتایج پژوهش های بین المللی در حوزه های مختلفی از جمله مولکول های زیستی، میکروارگانیسم ها، گیاهان، جانوران و انسان مرور شده است. در این میان یافته های مرتبط با تریپسین و آلبومین سرم خونی انسانی در حوزه رفتارهای مولکولی، باکتری های Staphylococcus aureus و Bacillus thurigiensis در زیرمجموعه باکتریایی و گیاه Oryza sativa L. (برنج)، از نظر ریخت شناسی و پرتئومیکس به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 980

دانلود 699 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LIU L.

نشریه: 

KEY ENGINEERING MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  295-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9905
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9905

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

,Ananta Rama Sastry Susarla Venkata

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  13550
 • دانلود: 

  5760
چکیده: 

nanotechnology is getting an incredible drive due to the potential of manipulating metals into their nano-size particles. The synthesis and characterization of nanoparticles using green technology have many applications. The wet chemical techniques used presently in the synthesis of nanoparticles are deleterious along with flammable conditions. Silver nanoparticles have the capability of killing microbes effectively. This paper explains the green technology and pollution-free methodology for synthesizing silver particles at the nanoscale using 1mM silver nitrate solution from the extracts of Carica papaya, Emblica officianalis, Azadirachta indica, and Cocos nucifera. When the silver nanoparticles are synthesized the solution turns to brownish-yellow color. The tools used in the characterization of silver nanoparticles are Ultra Violet-Visible absorption Spectroscopy and Field emission Scanning Electron Microscopy. The solutions with silver nanoparticles showed the maximum absorption at 450 nm with Ultra Violet-Visible spectroscopy. It is found that C. Papaya and E. oficianalis showed the maximum absorbance of 0. 578 and 0. 59 respectively at 450 nm. The average range of the produced silver nanoparticles is analyzed to be 5-70 nm with FESEM and the shape is examined to be spherical.

آمار یکساله:  

بازدید 13550

دانلود 5760 استناد 315 مرجع 3150
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS RESEARCH WORK, A NOVEL, FAST, CLEAN, AND SIMPLE METHOD FOR PREPARATION OF THE PURE THORIA nanoCRYSTALLINE WAS DEVELOPED. THE MECHANISM OF TH (OH)4 DEPOSITION IS THE BASIS OF BASE GENERATION AT THE ELECTRODE SURFACE [1]....

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسنده: 

PIRMORADI M. | HASHEMIAN S. | SHAYESTEH M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ZINC OXIDE, WITH ITS UNIQUE PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES, SUCH AS HIGH CHEMICAL STABILITY, HIGH ELECTROCHEMICAL COUPLING COEFFICIENT, BROAD RANGE OF RADIATION ABSORPTION AND HIGH PHOTOSTABILITY, IS A MULTIFUNCTIONAL MATERIAL [1, 2]. ZINC OXIDE nanoparticles WERE SYNTHESIZED USING A SIMPLE PRECIPITATION METHOD WITH ZINC SULFATE AND SODIUM HYDROXIDE AS STARTING MATERIAL. THE FTIR, TEM AND XRD WERE USED FOR CHARACTERIZATION OF ZNO. THE FTIR AND XRD RESULTS SHOWED FORMATION OF ZNO nano particles. THE TEM IMAGE SHOWED PARTICLE SIZE OF 35 NM FOR ZNO (FIG.1). REMOVAL OF TOXIC CYANIDE IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY ZNO particles WAS STUDIED. EFFECT OF DIFFERENT PARAMETERS SUCH AS CONTACT TIME AND PH ON THE REMOVAL OF CYANIDE IONS BY ZNO WAS INVESTIGATED. RESULTS SHOWED THAT THE CONTACT TIME OF 60 MIN (FIG.1) AND PH 2 (FIG.2) MAXIMUM REMOVAL OF CYANIDE ION WAS OCCURRED. THE ZNO nano particles CAN ACTS AS SUFFICIENT SORBENT FOR CYANIDE REMOVAL.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  307-314
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

هیدروکسی آپاتیت (HA) اصلی ترین جزء معدنی سازنده استخوان و دندان است. این بیوسرامیک قابلیت رشد استخوان را زیاد می کند و هنگامی که بافتهای استخوان بر سطح این سرامیک رشد می کنند با آن تشکیل یک پیوند شیمیایی محکم می دهند. در این کار پژوهشی ریخت شناسی پودر HA سنتز شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی تابش میدانی جاروبی FESEM مورد بررسی قرارگرفته است. علاوه بر این ترکیب فازی و مولکولی با XRD روشهای و اسپکتروسکوپی فروسرخ(FTIR) بررسی شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که با استفاده از روش سنتز به کار رفته پودرHA با خلوص بالا ته نشین می شود. این پودر دارای ذرات با ریخت شناسی میله ای شکل کوتاه و متوسط ابعاد تقریبی طول و قطر ذرات اولیه ته نشین شده، به ترتیب 200nm و 50nm است. رها کردن ذرات معلق برای مدتی پس از افزودن محلول اسیدی، باعث افزایش ابعاد، کاهش سطح ویژه ذرات و نیز بروز تغییراتی در ریخت شناسی و شکل آنها می شود. همچنین دیده شد که ذرات پودر HA سنتز شده سمتگیریهای ویژه ای دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Zerafati f. | MAJIDIAN H. | NIKZAD L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19271
 • دانلود: 

  16756
چکیده: 

In the present research, the aqueous suspensions of nano-sized YSZ particles were prepared using a common and available dispersant (Dolapix CE64) at different pH values and their stability were evaluated through the sedimentation height, viscosity measurement, and microstructural observation. Different amounts of dispersant were tested and the optimum percentage was examined by measuring the viscosity of suspensions. It was found that the use of Dolapix CE64 resulted in a suspension with a low sedimentation height and viscosity. The suspension prepared at pH = 4 with the optimum amount of dispersant (Dolapix CE64 0. 1wt%) indicated a reasonable value of zeta potential. Moreover, the packing of particles in sediment layers was evaluated by sedimentation parameters (sedimentation volume and packing density) and the sediment layers were characterized by the microstructural observation. The microstructural observation revealed homogeneous packing of particles in the sedimentation layer, demonstrating the suspension stability, and proper dispersion of particles.

آمار یکساله:  

بازدید 19271

دانلود 16756 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 5)
 • صفحات: 

  188-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1352
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

زمینه و هدف: فاضلاب های رنگی صنایع نساجی یکی از منابع مهم آلودگی محیط زیست اند. استفاده از روش های مناسب دوستدار محیط زیست به منظور حذف این آلاینده ها ضروری است. در سال های اخیر، استفاده از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته، بر پایه تولید اجزای بسیار فعال و واکنش پذیر مانند رادیکال هیدروکسیل پیشنهاد شده است. هدف از انجام این تحقیق، تجزیه فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تحریک شده با پرتو فرابنفش (UVA)  است.روش بررسی: در این تحقیق تجزیه فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو به کمک غلظت های مختلف نانوذرات اکسید روی با قطر زیر 50 نانومتر و پرتو فرابنفش (UVA) در یک راکتور ناپیوسته (Batch) مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت رنگ، غلظت نانو ذرات اکسید روی، شدت پرتو اشعه اولتراویوله از جمله متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق بودند.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که حذف رنگ متیلن بلو ارتباط مستقیمی با شدت تابش دارد. بهترین نتیجه حذف رنگ در غلظت 150 میلی گرم در لیتر نانو ذرات اکسید روی و شدت تابش240 میکرووات بر سانتی  متر مربع حاصل گردید. با افزایش غلظت رنگ سرعت حذف رنگ کاهش می یافت. متعاقب حذف رنگ، 7/32% از میزان COD اولیه نیز کاسته  می شد.نتیجه گیری: فرایند تجزیه فتوکاتالیستی به کمک نانو ذرات اکسید روی تحت تابش UVA در حذف کامل رنگ متیلن بلو و کاهش COD است.

آمار یکساله:  

بازدید 1352

دانلود 402 استناد 0 مرجع 0
litScript