نتایج جستجو

5857

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

586

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جعفرپورناصر ساناز

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

با پایتخت شدن تبریز در دوره ایلخانان (حک: 736-653 ه.ق.)، شهر به ناگاه با مهاجرت گسترده توده های مردمی مواجه شد. به نحوی که طی مدت کوتاهی در محدوده بیرونی هر یک از دروازه های باروی شهر، محلاتی متعدد برابر با وسعت شهر قدیم شکل گرفتند. این امر تبیین موقعیت اراضی در ناحیه ربض و شارستان را از لحاظ مالکیت هم ارز کرد، چنان که در اسناد و مدارک ثبتی مانند وقف نامه ها به وفور با اصطلاحاتی همچون محلات درونی و بیرونی، و یا داخل شهر و خارج شهر روبرو می شویم. از آنجا که محدوده باروی قدیم به عنوان معیاری جهت تفکیک موضع محلات و تعیین حدود شهر قدیم به کار رفته است، تدقیق در محدوده باروی قدیم تبریز (احداث: 435ه.ق.) عاملی تاثیرگذار در شناخت روند توسعه کالبدی شهر تاریخی قلمداد می شود. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد با شناسایی حریم باروی قدیم، تعداد و محل دروازه های تاریخی آن، نظام ساختاری شهر تبریز طی قرون میانه اسلامی را مورد بازخوانی قرار دهد. از طرفی، با توجه به آنکه نقشه دارالسلطنه تبریز (ترسیم: 1297ه.ق.) نشانگر موضع دروازه های نه گانه باروی نجف قلی خانی است، این سوال مطرح می شود که محدوده باروی قدیم تبریز نسبت به باروی اخیر شهر که پس از زمین لرزه 1194ه.ق. برپا گشته در چه موقعیتی واقع بوده است؟ بر این اساس با بهره گیری از منابع تاریخی، نام و تعداد دروازه ها و محل استقرار هر یک به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت، سپس داده های به دست آمده با اطلاعات حاصله از نقشه دارالسلطنه به منظور تعیین موقعیت مکانی دروازه های باروی قدیم انطباق داده شد. جهت نیل به اهداف پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی برای داده اندوزی استفاده شده است. منابع گردآوری داده ها نیز شامل اسناد و مدارک نوشتاری و تصویری همچون کتب مورخین، وقفنامه ها، و نقشه های تاریخی است. در نهایت نتایج حاصل به صورت نقشه ای شهری مربوط به اواخر قرن ششم هجری ترسیم شد که نشانگر هم پوشانی محدوده باروی قدیم شهر تبریز با محدوده باروی نجف قلی خانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سازه و فولاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  83-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  190
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

یکی از پدیده هایی که در آب های سطحی بخصوص مخازن سدها موجب زوال کیفیت آب می شود بروز تغذیه گرایی است که در اثر ازدیاد مواد مغذی مانند نیترات و فسفات در منابع آبی به وجود می آید. در این تحقیق با اندازه گیری ماهانه نیترات، فسفات و عواملی مانند درجه حرارت، کدورت، اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی و شیمیایی در شش ایستگاه طی سال های 1394-1393، وضعیت تغذیه گرایی در تالاب کانی برازان و عوامل مؤثر بر آن بررسی شد. محیط آبی تالاب ازنظر غلظت فسفر و نیتروژن کل به 4 سطح تغذیه ای الیگوتروف، مزوتروفیک، یوتروفیک و هایپریوتروفیک تقسیم و از طریق مقایسه با استاندارد بین المللی نورنبرگ، وضعیت تغذیه گرایی تالاب تعیین گردید. نتایج نشان داد میانگین سالیانه مقدار عامل درجه حرارت تالاب برابر 4/17 درجه سانتی گراد، اسیدیته آن معادل 02/8، کدورت 03/16 و اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی 8/5 میلی گرم بر لیتر است که بیشینه آن در بهار برابر 2/8 و کمینه 9/6 میلی گرم بر لیتر در فصل تابستان به دست آمد. مقادیر تمامی اشکال نیتروژن بین 4/0 تا 8/0 میلی گرم بر لیتر به دست آمد که نشان از سالم بودن تالاب ازنظر تروفی است. ازنظر فسفر تالاب از حد مجاز (30 میکروگرم در لیتر) به طور معنی داری (05/0=α ) بیشتر بوده و ادامه این روند می تواند پیامدهای ناگواری برای بوم سازگان تالاب داشته و جذابیت محیط آبی تالاب را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 190

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

دانش سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  465-488
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  223
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

مسأله ولایت فقیه و فروع آن از دیر باز محل بحث فقها و اندیشمندان شیعی بوده است. امام خمینی (ره) نیز با طرح مجدد این مسأله و تکمیل آن توانستند در عمل نیز به تشکیل حکومت اسلامی نائل شوند. در طریق مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن، شاگردان ایشان از جمله آیت الله مهدوی کنی نیز به بسط، تبیین و ترویج این نظریه پرداختند. هدف از این پژوهش، تبیین نظریه ولایت فقیه از منظر آیت الله مهدوی کنی به روش تحلیل محتوا است. برای این منظور ابعاد مهمی از این نظریه از قبیل مشروعیت حکومت اسلامی، حدود اختیارات ولی فقیه، صفات ولی فقیه و نظارت بر رهبری مورد تحلیل قرار گرفته است. آیت الله مهدوی کنی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را امری برخاسته از شرع و مبنای مشروعیت حاکم اسلامی را انتصاب الهی (نظریه انتصاب) می دانند و جایگاه مردم در حکومت اسلامی را صرفاً در مرحله فعلیت و تحقق حکومت اسلامی به رسمیت می شناسند. ایشان در خصوص اختیارات فقیه، قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و بر همین اساس رابطه ولی فقیه و قانون اساسی را تبیین می کنند و در خصوص نحوه نظارت بر رهبری نیز قائل به «نظارت حراستی» هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 223

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SEDGHI MAHSHID | KHANSHA JAVAD | NOROOZI MOSTAFA | SHAHZADEH FAZELI SEYED ABOLHASSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: MICROALGAE ARE MICROSCOPIC, AND DIVERSE GROUP OF EUKARYOTIC AND PROKARYOTE ORGANISMS THAT CONVERT SOLAR ENERGY INTO CHEMICALS THROUGH PHOTOSYNTHESIS. MICROALGAE HAVE MANY BIOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS IN INDUSTRY, MEDICINE, AGRICULTURE, ENVIRONMENT, AND FOOD SCIENCE SUCH AS SOURCE OF PROTEINS, BETA CAROTENES, AMINO ACIDS, PRODUCTIONS OF TOXINS WHICH THESE METABOLITES HAVE PLAYED AN IMPORTANT ROLE IN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  243-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1475
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

آزمایش سازگاری گونه های درختی و درختچه ای سوزنی برگ در ایران، اهمیت خاصی دارد. به همین دلیل مطالعه ویژگی های فیزیولوژیکی بذر این گونه ها به منظور تولید نهال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به دلیل شباهت ویژگی های اکولوژیکی رویشگاه طبیعی کاج چلغوزه با ارتفاعات شرقی ایران، پژوهش حاضر در مورد این گونه انجام شد. با توجه به اینکه بذرهای کاج چلغوزه (Pinus gerardiana) مانند بیشتر سوزنی برگان به عاملی برای برطرف کردن خواب فیزیولوژیکی احتیاج دارند، این آزمایش به منظور تعیین بهترین دوره زمانی سرمادهی و تاثیر آن بر افزایش درصد جوانه زنی به اجرا در آمد. تیمارها شامل 22 دوره سرمادهی مختلف از 10 تا 32 روز بود. آزمایش در قالب بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار با 30 بذر انجام گرفت. زمان اتمام دوره سرمادهی همه تیمارها با یکدیگر مصادف بود. سپس صفات درصد بذرهای پوسیده، درصد جوانه زنی بذر و طول ریشه چه ها محاسبه و تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده، اجرا شد. نتایج نشان داد که نگهداری بذرهای مرطوب در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 33 روز، جوانه زنی را 38 درصد افزایش داد، در حالی که سرمادهی کمتر از 16 روز سبب جوانه زنی نشد. در مجموع بهترین مدت سرمادهی برای بذر این گونه 30-23 روز قبل از کاشت تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1475

دانلود 295 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

فومی آبه نائو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

در این مقاله با توجه به این که خاندان نجفقلی خان دنبلی در تبریز دوره قاجاریه نفوذ داشت، اهمیت ازدواج بین نخبه محلی و خاندان سلطنتی مورد تحقیق قرار می گیرد. تاکنون به این موضوع در تحقیقات تاریخ ایران کمتر توجه شده است. نجفقلی خان «ثانی» به دلیل فداکاری در جنگ ایران و روس مورد توجه عباس میرزا واقع شد و در دیوانسالاری قاجار ترقی یافت. به علاوه او با دختر وی به نام مهر جهان ازدواج کرد. نگارنده مرسل های از محمدشاه به خواهرش مهرجهان را بررسی کرده و آشکار ساخته است که این مرسله هرچند خصوصی است، محتوای دیوانی هم دارد. نجفقلی خان از رابطه خصوصی بهره می برد و همزمان پادشاه نیز از طریق غیررسمی از نجفقلی خان می خواست تا مشکلات موجود در جامعه محلی را حل کند. لهذا می توان گفت که رابطه ازدواج برای هر دو اهمیت ویژه ای داشت و خاندان سلطنتی و نخبگان محلی از یکدیگر استفاده می کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 47 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  989-997
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

امروزه بحران های زیست محیطی و نابودی منابع طبیعی و پایه، یکی از معضلات جدی دولت ها در اداره امور مربوطه به شمار می آیند، بنابراین تدوین راهبردهای حفاظت و بهره برداری پایدار از این منابع به منزله ضرورتی بنیادی بیش از پیش احساس می شود. در این خصوص نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست انکارناپذیر است. این سازمان ها با اینکه قدمت زیادی دارند متاسفانه هنوز هم در حیطه محیط زیست و منابع طبیعی جایگاه مناسبی نیافته اند و همیشه این نگرانی وجود دارد که چه عواملی در جلب مشارکت افراد در فعالیت های زیست محیطی موثر است. اما برای پی بردن به شرایطی که به پررنگ تر شدن این نقش منجر می شود انجام تحقیقات نظام مند، ضرورت دارد. از این رو پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل موثر در مشارکت در اقدامات حفاظتی سازمان های غیردولتی زیست محیطی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق را اعضای سه تعاونی فعال در حوزه حفاظت از محیط زیست تالاب کانی برازان مهاباد (N=120) تشکیل می داد که از بین آن ها 92 نفر به منزله اعضای نمونه تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که به منظور تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای هر کدام از بخش های پرسش نامه بالاتر از 0.8 به دست آمد که بیانگر پایایی مناسب آن بود. همچنین، روایی پرسش نامه با استفاده از روش روایی صوری از سوی خبرگان تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج حاکی از تفاوت معنی داری در سطح یک درصد در بین زنان و مردان در میزان مشارکت در اقدامات حفاظتی زیست محیطی بود. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز حاکی از توانایی پیش بینی 71.1 درصد واریانس از طریق متغیرهای عامل اقتصادی، اطلاعاتی، مدیریتی و فرهنگی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  113-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4 (بخش زیست شناسی 2)
 • صفحات: 

  375-379
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق بقایای موش کورهای جنس Ellobius غار کانی میکائیل متعلق به حدود دوره کالکولیتیک و هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد مطالعه شده است. این بقایا به همراه سایر مهره داران کوچک به طور سیستماتیک پس از انجام سرند خشک به دست آمده اند. در تحقیق حاضر، در لایه های مختلف دو گونه از جنس الوبیوس، شامل حفار کردی (Ellobius lutescens) و ول حفار جنوبی (Ellobius fuscocapillus)، بر اساس مطالعات مورفولوژیکی و مورفومتریکی دندانها و همچنین مقایسه آنها با گونه های مشابه امروزی شناسایی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
litScript