نتایج جستجو

2937

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

294

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نظری راضیه | معظمی نسرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  393-400
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  913
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

قارچ ‍ Trichoderma reesei یک میکروارگانیسم سلولولتیک می باشد که به منظور تولید آنزیمهای سلولازی تحت شرایط تخمیر غوطه ور مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق، بعد از چندین مرحله جهش با موتاژن شیمیایی NTG و موتاژن فیزیکی uv، از مجموع 6500 کلونی بررسی شده از این قارچ، یک سویه سلولولیتیک کارآمد به نام 2: 6A به دست آمد که حداکثر میزان تولید آنزیم اگزوکلوکاناز توسط این سویه در روز چهارمU/ml  1.26 (130 درصد بیشتر از تیپ وحشی) و حداکثر میزان تولید آنزیم اندوگلوکاناز در روز چهارم 0.82 U/ml (156 درصد بیشتر از تیپ وحشی) بود.

آمار یکساله:  

بازدید 913

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پاکسیما جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  52-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

الگوریتم PageRank یکی از روش های رتبه بندی مبتنی بر گراف وب است که اولین بار توسط موتور جستجوی گوگل برای مشخص کردن میزان محبوبیت صفحات مورد استفاده قرار گرفته است. این الگوریتم برای پیدا کردن صفحات مهم از ساختار پیوندها در وب استفاده می کند. یکی از مشکلات PageRank و الگوریتم های مشابه مبتنی بر گراف وب، آن است که رتبه ی یک صفحه به صفحات خروجی آن بدون هیچ کنترلی انتشار می یابد درحالی که ممکن است صفحه خروجی واقعا توصیه شده توسط صفحه قبلی بطور مستقیم یا غیر مستقیم نباشد. در این مقاله با تغییر فرمول اصلی PageRank روشی ارائه شده است تا با نرمال سازی پیوندهای ورودی به یک صفحه از انتشار بدون کنترل محبوبیت جلوگیری به عمل آید. همچنین به منظور ارزیابی الگوریتم ارائه شده یک گراف وب نمونه ساخته شده است که در بعضی از گره ها دارای جهش رتبه است. این جهش رتبه بعد از اعمال الگوریتم پیشنهادی کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STACEY A. | JANCIC M. | GRUNDY I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  3855
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3855

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  372-375
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22562
 • دانلود: 

  50619
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction ore than 20 years have elapsed since the first single base pair substitution underlying an inherited disease in humans was characterized at the DNA level. Disease-associated gene lesions are currently collected and publicized by the Human Gene mutation Database (HGMD) in Cardiff, locusspecific mutation databases, and to some extent by the Genome Database (GDB) and Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) as comprehensive and up-to-date resources for information on genetic disorders and mutations causing them.1 – 4

آمار یکساله:  

بازدید 22562

دانلود 50619 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

XING M.

نشریه: 

ENDOCRINE RELATED CANCER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  245-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5282
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5282

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DASTSOOZ HASSAN | VAHEDI NAZANIN | FARDAEI MAJID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  946-949
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14773
 • دانلود: 

  14435
چکیده: 

Objective(s): Denaturing high performance liquid chromatography (DHPLC) is a high throughput approach for screening DNA sequence variations. To assess oven calibration, cartridge performance, buffer composition and stability, the WAVE Low and High Range mutation Standards are employed to ensure reproducibility and accuracy of the chromatographic analysis. The purpose of this study was to provide a cost-effective homemade mutation standard for DHPLC analysis.Materials and Methods: DHPLC was performed to evaluate different elution temperatures of a 374 bp DNA fragment with C>A mutation at position of 59 to achieve a peak profile similar to the Low mutation Standard. In order to verify the reproducibility of the homemade mutation standard using DHPLC, 15 different experiments were performed to compare the homemade mutation standard, the WAVE Low Range mutation Standard with a positive DNA control sample.Results: We identified a comparable elution temperature and a peak profile with the WAVE Low Range mutation Standard.Conclusion: This study confirmed the reproducibility of the peak profile of our homemade mutation standard compared to the Low mutation Standard using DHPLC analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 14773

دانلود 14435 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: HEPATITIS B VIRUS (HBV) HAS A mutation RATE ~10X GREATER THAN OF OTHER DNA VIRUSES. G145R IS THE MOST COMMON mutation OBSERVED IN THE A-DETERMINANT (FROM AA 124 TO AA 147) OF HBSAG REPRESENTING THE MARKER OF THE ESCAPE MUTANT UNDER IMMUNOLOGICAL PRESSURE (PASSIVE OR ACTIVE) AND CAPABLE OF DETERMINING FALSE NEGATIVE RESULTS WITH SOME ASSAYS FOR THE DETECTION OF HBSAG. THE G145R mutation HAS ALSO BEEN IMPLICATED IN THE DEVELOPMENT OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA….

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نشریه: 

GENE, CELL AND TISSUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18286
 • دانلود: 

  10912
چکیده: 

Background: A candidate gene for hereditary prostate cancer (PC), recently identified is the RNASEL gene on the chromosome loci 1q25. This gene mediates the apoptotic and antiviral activities of interferon. In some studies, a significant relationship has been reported between the chromosome 1q24-25 (HPC1) and prostate cancer risk, while some other studies did not approve.Objectives: The aim of this study was to determine the association between R462Q mutation and prostate cancer in a cross-sectional study.Patients and Methods: One hundred twenty one samples from 51 patients with sporadic PC and 70 patients with non-cancerous prostate were screened for the R462Q mutation. All samples were formalin-fixed and paraffin embedded. The samples were investigated by the use of amplification refractory mutation system (ARMS) PCR, followed by gel electrophoresis. To analyze the data the Fisher’s exact and Chisquare tests were used. Statistical analyses were performed, using SPSS 17 software program. Results: The present study findings showed that RR, RQ and QQ genotypes compromised 82, 14, and 4% of the cancerous samples and 87, 13 and 0 % of the non-cancerous samples, respectively.Conclusions: We did not find any association between the RNASEL Arg462Gln polymorphism and prostate cancer. Based on these results the RNASEL Gln/Gln genotype does not play an important role in the etiology of sporadic prostate cancer, in the general population. However, additional studies with bigger sample sizes are needed to more clearly explain the role of RNASEL mutations in hereditary prostate cancer.

آمار یکساله:  

بازدید 18286

دانلود 10912 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YU XIUPING | MATUSIK ROBERT J. | JIN RENJIE

نشریه: 

GENE, CELL AND TISSUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17081
 • دانلود: 

  9771
چکیده: 

Dear EditorProstate cancer (PCa) is the most common non-skin cancer in American men and second leading cause of cancer-related death. One in six men will get PCa during his lifetime and around 30,000 America men died of PCa in 2013. Gene mutations have been linked to PCa initiation and progression. For example, studies have shown that men with mutations in BRCA1, BRCA2, and HOXB13 have increased risk for PCa (1-3) and germline mutations of RNASEL have been associated with inherited PCa. However, there are conflicting views regarding the role RNASEL in the etiology of sporadic prostate cancer.

آمار یکساله:  

بازدید 17081

دانلود 9771 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  3885
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: ALOPECIA AREATA (AA) IS AN AUTOIMMUNE DISEASE CHARACTERIZED BY PATCHY HAIR LOSS OF THE BODY AND SCALP. ALTHOUGH THE ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF THIS DISEASE IS STILL UNKNOWN, A POLYMORPHISM WITHIN FASL GENE HAS BEEN DESCRIBED IN FEW STUDIES TO BE ASSOCIATED WITH ALOPECIA AREATA SUSCEPTIBILITY. …

آمار یکساله:  

بازدید 3885

دانلود 0
litScript