نتایج جستجو

7228

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

723

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پی در پی 39)
 • صفحات: 

  65-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  375
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

سابقه و هدف: تجربیات انجام شده بر روی دوک عضلانی muscle Spindle (MS) موجود در عضله سولئوس در موشهای بیهوش شده نشان داده است که، بعد از تحت تاثیر قرار دادن این عضله با محرک کشش آهسته Slow Stretch (SS) مکانیکی، MS موجود در این عضله در یک وضعیت سکون slack باقی مانده است و یا به عبارتی MS فاقد فعالیت بوده است. این حالت سکون یعنی عدم فعالیت الکترومکانیکی MS را هم چنین در MS ایزوله مشاهده نمودند و این حالت در شرایطی اتفاق افتاد که همواره دوک عضلانی تحت تاثیر حداقل تحریک فیبرهای حرکتی گاما (g) قرار داشت.با استفاده از محرک ارتعاش (Vibration) پاسیو بر روی دوک عضلانی عضله سولیوس این حالت سکون باز هم مشاهده شد. البته در این تجربه، قبل از این که دوک عضلانی را تحت تاثیر این محرک قرار دهند، ابتدا آن را به وسیله فیبرعصبی gs فعال شده تحریک نموده و عملکرد واضحی در دوک عضلانی مشاهده گردید. اما بر خلاف تاثیر مثبت فیبر عصبی gs بر روی MS، فیبر عصبی gd قادر به ایجاد فعالیتی در دوک عضلانی نبوده است.دوک عضلانی در وضعیت سکون هم، همواره دارای تخلیه زمینه ای Resting Discharge (RD) قابل قبولی بوده است به طوری که، هنگام تحت تاثیر قرار دادن MS با محرک SS و بخصوص با تحریک فیبر عصبی gs، RD هم چنان وجود داشته است. ولی تحریک gd اثر قابل ملاحظه یی بر روی MS-RD نداشت.بنابراین تغییر در فعالیت MS می تواند ناشی از تحت تاثیر قرار گرفتن تغییراتی در طول عضله اسکلتی باشد. پاسخ MS در این روند وابسته به فعالیت فیبر عصبی gs بوده است. ضمنا، تحریک فیبر عصبی gs که خود به دنبال فعال شدن فیبر حسی فیبر زنجیره ای (chain fiber) موجود در MS حاصل گردیده است. بنظر می رسد که در این حلقه عصبی- عضلانی برای فعالیت فیبر کیسه ای (bag fiber) جایگاهی وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 375

دانلود 47 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 26
عنوان: 
نویسندگان: 

KEYHANI ELAHE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16797
 • دانلود: 

  9560
کلیدواژه: 
چکیده: 

muscle biopsy has been used for a long time for diagnosis of muscular, nerurogenic and systemicdisorders with muscle involvement, because only very few of these disorders show sufficient specific clinical features for definite diagnosis. Since the presence of difficulties in the screening of numerous genes, muscle biopsy could be a time and cost effective procedure for solving the diagnostic problems. The aim of this article is to mention the importance of muscle tissue in the evaluation of primary and secondary muscle diseases, special consideration of how to biopsy, handling the specimen and performing the special staining, and the microscopic findings in order to have better interpretation results.

آمار یکساله:  

بازدید 16797

دانلود 9560 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

MILLER T.M. | LAYZER R.B.

نشریه: 

muscle AND NERVE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  431-442
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8463
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8463

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KUANG SH. | SHAN T. | LIU W. | LIANG X. | BI P.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  54-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8426
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Objective: Obesity and aging both involve ectopic accumulation of adipose (fat) and deterioration of muscle function. Postnatal growth and hypertrophy of skeletal muscle and adipose tissues are maintained by tissue resident stem cells. Adipose stem cells are found in various tissues while muscle stem cells (satellite cells) reside only in the skeletal muscles. Understanding how muscle and fat interact has important implications in the treatment of aging related muscular diseases and obesity.Materials and Methods: Stem cell lineage tracing and lineage ablation analysis, tissue regeneration assay and metabolic analysis in mice are employed to dissect thein vivointeraction between muscle and fat and its implication in muscle regeneration and obesity.Results: We discovered that intramuscular adipose progenitors are necessary for proper regeneration of injured skeletal muscles (Liu et al 2012, Dev Biol). By contrast, we show that skeletal muscle cells robustly inhibit the differentiation of adipose stem cells. This is the first study establishing a requirement for adipose tissue in skeletal muscle function and challenges the traditional view that muscle degeneration in the aging population is triggered by ectopic fat accumulation. Instead, our result suggests that ectopic fat accumulation in the aged and dystrophic muscle is a consequence of muscle deterioration (wasting) that abrogates the inhibitory effect of healthy muscle on adipose differentiation. Consistent with this notion, we demonstrate that muscle hypertrophy due to myostatin mutation reduces intramuscular fat content and promotes the conversion of the lipid-storing white adipocyte into lipid-catabolizing brown adipocytes (Shan et al, 2013 FASEB J). We further identify irisin as a myokine (muscle hormone) that mediates the effect of muscle hypertrophy on adipose tissues.Conclusion: Together, our studies demonstrate active interactions between skeletal muscle (stem cells) and adipose (stem cells). We provide compelling evidence that intramuscular adipose is necessary for proper muscle function but muscle hypertrophy promotes the conversion of white adipocytes to brown adipocytes, therefore reducing obesity risks.

آمار یکساله:  

بازدید 8426

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب توانبخشی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  271-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

مقدمه و اهداف: قدرت عضلانی یک جز مهم و اساسی در تعیین عملکرد ورزشکاران است که ممکن است با تیپ بهبود یابد. کینزیوتیپ یک نوع تیپ الاستیک است که جهت بهبود عملکرد عضلانی استفاده می شود و برای اولین بار در سال 1970 در ژاپن مطرح شد. این نوع تیپ به سرعت در بین ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفت و بعد از المپیک 2008 استفاده از آن افزایش یافت. علی رغم استفاده زیاد از کینزیوتیپ، میزان اثرات آن مورد سوال است. مطالعه مروری حاضر مطالعات را جهت بررسی میزان اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی، مورد مطالعه قرار می دهد.مواد و روش ها: برای انجام پژوهش حاضر مقالات انگلیسی چاپ شده در بانک های اطلاعاتی PEDro، Cochrane Library، Medline، Google Scholar، Science Direct، scopus، Up to Date، Pubmed جستجو شدند. در این جستجو که محدود به مطالعات سال های 2000 تا 2015 بود از کلیدواژه های ترکیبی Kinesiology Tape، Kinesiotape، Elastic Tape، Tape and muscle، Tape and strength استفاده شد.یافته ها: از میان تقریبا 26 مقاله مرتبط با موضوع، 21 مقاله برای بررسی وارد پژوهش شدند که بر اساس نتایج مطالعات به دو دسته تقسیم شدند: دسته اول مقالاتی که نتایج آنها نشان می داد کینزیوتیپ بر افزایش قدرت عضلانی موثر است و دسته دوم مقالاتی که نتایج آنها بیان می کرد کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی موثر نیست.نتیجه گیری: کینزیوتیپ در تغییر ارتفاع پرش و تست های عملکردی بی اثر است، ولی باعث تغییر در زمان بندی فعالیت عضله و کاهش زمان رسیدن به حداکثر فعالیت عضله می شود. اثر کینزیوتیپ بر فعالیت الکترومیوگرافی و نیروی عضله بستگی به نحوه استفاده از کینزیوتیپ دارد و اگر در شرایط صحیح استفاده شود، می تواند موثر باشد. بیان دقیق نحوه استفاده صحیح از کینزیوتیپ نیاز به مطالعات با کیفیت بالاتر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GUNDERSEN K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  219
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  235-242
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6555
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6555

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

JANKOWSK R.J. | DEASY B.M. | HUARD J.

نشریه: 

GENE THERAPY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  642-647
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  11861
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11861

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

BAYAT CHADEGANI E. | FATAHI M. | TABEI A. | NAJARZADEH A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  87-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11566
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Moderate intensity exercise enhances the endogenous enzymatic antioxidant defense system. The increase in antioxidant capacity in Heavy and prolonged high-intensity exercise is not sufficient and may result in the breaking capacity of detoxification reactions of compounds of oxygen to the body. It has been proven that after intense exercise Instead of increasing the antioxidant capacity the lipid peroxidation and muscle damage occurs. Consumption of antioxidants enhances the antioxidant status and may reduce the damaging effects of radicals during intense exercise.The purpose of this study was to review the studies that examined the association between antioxidant intake and muscle damage.Methods: In the present study two completely separate searches in PubMed and Google Scholar, Scopus and SID using antioxidants, muscle injury, exercise, vitamin C, ascorbic acid, vitamin E, extracts of articles with clinical trial similar articles were eliminated and a total of 8 papers were studied.Results: At present, evidence suggests that dietary supplements containing antioxidants to prevent oxidative stress and muscle damage after exercise is very beneficial.Conclusions: Some of the studies from Improved indicators of muscle damage in athletes after taking antioxidants have spoken; But there are studies that these effects have not been reported and this need for clinical trials and other studies will tell. It is also recommended that additional studies with larger sample size and with different doses and in different sports athletes will be scrutinized.

آمار یکساله:  

بازدید 11566

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LEE S. | FARRAR R.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  80-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6277
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6277

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript