نتایج جستجو

108986

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10899

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1408
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

تحلیل اگزرژی اطلاعات سودمندی در راستای بهینه سازی سیستم ها فراهم می کند. در کار حاضر، ابتدا یک مدل احتراق چندمنطقه ای برای موتورهای دیزلی توسعه داده شده و سپس معادلات حاکم بر تحلیل اگزرژی به آن اعمال شده است. در مدل احتراق چندمنطقه ای از مفهوم تعادل شیمیایی بر اساس روش اولیکارا و برمن برای محاسبه غلظت گونه های تعادلی استفاده شده است. همچنین، در محاسبه اگزرژی شیمیایی مخلوط داخل سیلندر در هر لحظه از مفاهیم اگزرژی شیمیایی اکسیداسیونی، احیا و نفوذی بهره گرفته شده است. در این کار، تحلیل اگزرژی به سیکل بسته موتور دیزلی، یعنی از لحظه بسته شدن سوپاپ ورودی تا لحظه بازشدن سوپاپ خروجی، اعمال می شود. در ادامه جمله های مختلف اگزرژی به صورت جداگانه بر حسب درجه میل لنگ محاسبه و تاثیر زمان پاشش سوخت بر جمله های مختلف اگزرژی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که با پیش انداختن زمان شروع پاشش، اگزرژی کار و اگزرژی حرارت اتلافی افزایش و بازگشت ناپذیری کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1408

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

تحقیقات موتور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  21-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر توسعه یک الگوی چند منطقه ای برای شبیه سازی عملکرد موتورهای دیزل پاشش مستقیم است. هندسه بندی مناطق الهام گرفته از شکل مخروطی فواره بوده است. برای محاسبه زاویه مخروطی فواره از معادله سایبرز استفاده شده است. برای محاسبه طول منطقه مایع نیز از معادله هیگینز استفاده شده است. برای محاسبه مقدار جرم ورودی به داخل محفظه احتراق از فشار تجربی پشت افشانه استفاده شده است. مقدار جرم ورودی به هر منطقه از افشانه از معادله ارائه شده در مرکز تحقیقات موتور سندیا به دست آمده است. در این الگو از سازوکار سینتیک شیمیایی برای شبیه سازی عملکرد موتور دیزل استفاده شده است. بنابراین برای محاسبه نرخ نفوذ ذرات سوخت و هوا در داخل یکدیگر از قانون فیک بهره گرفته شده است. از زیر الگوهای کمکین برای شبیه سازی شیمی احتراق استفاده شده است. از سازوکار سینتیک شیمیایی ارائه شده در دانشگاه چالمرز برای شبیه سازی شیمی احتراق سوخت دیزل استفاده شده است. این سازوکار دارای 76 گونه و 327 واکنش است. و در آن از 6 واکنش برای شبیه سازی تولید دوده و از 14 واکنش برای شبیه سازی تولید اکسیدهای نیتروژن استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی نشان می دهد که الگو دارای قابلیت مطلوبی در پیش بینی آلاینده ها و عملکرد موتور است. بیشینه خطای الگو در پیش بینی دوده %20 و در پیش بینی اکسیدهای نیتروژن %15 برآورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

XIAOJUN C. | LIZHONG Y.

نشریه: 

FIRE SAFETY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  267-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3589
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3589

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FU Z. | HADJISOPHOCLEOUS G.

نشریه: 

FIRE SAFETY JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  257-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7590
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7590

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پیاپی 93)
 • صفحات: 

  141-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

زمینه و هدف ارزیابی توان تفرج ابزاری مهم برای توسعه پایدار گردشگری است و مدیریت مناسب توسعه اکوتوریسم باعث حفظ و غنای زیستی منطقه و رشد اقتصادی مردم محلی می گردد. این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی مکان های بالقوه اکوتوریسم پارک جنگلی حسن آباد سنندج انجام شد. روش بررسی دو روش ارزیابی تجزیه و تحلیل سیستمی مخدوم و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ترکیب با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بکارگرفته شد. در روش (AHP) عوامل تاثیرگذار بر تفرج منطقه شناسایی و در قالب پرسش نامه توسط کارشناسان تفرج مورد مقایسه زوجی قرار گرفتند و پس از وزن دهی، در محیط GIS لایه سازی و تلفیق گردیدند. در روش مخدوم پس از شناسایی منابع اکولوژیکی، تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها، واحدهای همگن اکولوژیکی تشکیل و با ویژگی های اکولوژیکی مدل اکولوژیکی توریسم مخدوم مقایسه شد و نقشه توان تفرجی منطقه بدست آمد در نهایت نقشه های بدست آمده از دو روش در محیط GIS هم پوشانی گردید. یافته ها نتایج مدل AHP نشان داد کل محدوده 6/434 هکتاری پارک دارای طبقات توان تفرج متوسط به بالا است و محدوده فاقد زون توان تفرج بسیار پایین می باشد. در روش مخدوم منطقه دارای همه طبقات تفرجی به جز زون توان تفرج متمرکز طبقه یک بود. بحث و نتیجه گیری طبقات توان تفرجی در دو روش دارای 50 درصد هم پوشانی هستند و چون در هر دو روش محدوده پارک فاقد زون های نامناسب گردشگری می باشد، منطقه برای توسعه طرح های طبیعت گردی مناسب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SEONG J.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6622
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6622

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1 (پیاپی 83)
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  880
 • دانلود: 

  256
چکیده: 

یکی از عوامل مهم در افزایش کارآیی آنتن FZPA، ضریب کارآیی فاز این نوع ساختار است. این ضریب متناسب با تعداد لایه های به کار رفته شده در ساختار FZPA چند لایه و تنوع دی الکتریک مورد استفاده در ساختار چنددی الکتریکی بوده و افزایش آن منجر به افزایش کارآیی آنتن می شود. البته در افزایش ضریب کارآیی فاز باید محدودیت های عملی و تئوری را نیز مد نظر داشت، لذا طراحی بهینه آنتن منوط به انتخاب مناسب پارامترهای آن می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی روش های مختلف تحلیل این ساختارها، سعی شده است که در هر قطر مشخص از آنتن روش طراحی مناسبی ارایه شود به طوری که برای هر تغذیه با پترن تشعشعی متقارن بتوان محل تغذیه و شعاع نواحی را به گونه ای تعیین نمود که حداکثر بهره آنتن حاصل شود. در نهایت نیز با در نظر گرفتن یک تغذیه طراحی مناسب بر مبنای آن ارایه شده و نتایج حاصل از اندازه گیری با نتایج تئوری مربوطه مقایسه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 880

دانلود 256 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

سوخت و احتراق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  292
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

در این مقاله سازوکار سینتیک شیمیایی تفصیلی (76 گونه شیمیایی، 464 واکنش) برای مخلوط گاز طبیعی و هپتان نرمال، با جزء جرمی دلخواه بین 34 و 85 درصد گاز طبیعی، با استفاده از ترکیب واکنش های تفصیلی گاز طبیعی و هپتان نرمال توسعه یافت. سپس با انجام تحلیل حساسیت سازو کار ترکیبی، واکنش های مهم مشخص شدند. همچنین از الگوریتم ژنتیک، برای بهینه سازی ضرایب آرنیوس واکنش های مشخص شده توسط آزمون حساسیت، استفاده شد. سرانجام با استفاده از دو پیکره بندی مختلف (شش منطقه ای و یازده منطقه ای) برای مدل چند منطقه ای احتراق و نتایج آزمایشگاهی موجود، دقت سازوکار ارایه شده بررسی شد. همچنین نتایج دو پیکره بندی مختلف برای مدل چند منطقه ای احتراق با هم مقایسه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که دو پیکره بندی مختلف، متغیرهای احتراقی، عملکردی یعنی شروع احتراق، تداوم احتراق، فشار متوسط، بازده گرمایی و انتشار آلاینده های موتور مخلوط همگن اشتعال تراکمی یعنی هیدروکربن های نسوخته و مونواکسیدکربن را به صورت مناسبی پیش بینی کرده است، به طوری که توافق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. همچنین نتایج مدل احتراقی با شش منطقه، نزدیک به مدل احتراقی با یازده منطقه بود. اما زمان محاسبات لازم برای مدل احتراقی با یازده منطقه تقریبا دو برابر مدل احتراقی با شش منطقه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 292

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PIROUZPANAH V. | KHOUSHBAKHTI SARAI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  83-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21309
 • دانلود: 

  14563
چکیده: 

This work is carried out to investigate combustion characteristics of a dual fuel (diesel-gas) engine at part loads, using a quasi-dimensional multi zone combustion model (MZCM) for the combustion of diesel fuel and a single zone model with detailed chemical kinetics for the combustion of natural gas fuel. Chemical kinetic mechanisms consist of 184 reactions with 50 species. This combustion model is able to establish the development of the combustion process with time and the associated important operating parameters, such as pressure, temperature and heat release rate (H.R.R). The dual-fuel engines, inevitably suffer from lower thermal efficiency, higher carbon monoxide and unburned hydrocarbon at part local conditions. Therefore this paper is an attempt to investigate the combustion phenomena at part loads and using methods such as injection timing advance, increasing pilot fuel quantity, and intake air throttling to improve the mentioned problems. It was found that the advancing of diesel injection timing gave little improvement in combustion parameters but other proposed methods promoted better combustion. Predicted values show good agreement with corresponding experimental values over a whole range of engine operating conditions. Implications will be discussed in details.

آمار یکساله:  

بازدید 21309

دانلود 14563 استناد 0 مرجع 0
litScript