نتایج جستجو

1282

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

129

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  107-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  667
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

بحث ها و نوآوری های کلامی ملاصدرا، هر چند در قالب های رایج کلامی صورت نپذیرفته، اما تحولی عظیم در مسایل کلامی به وجود آورد. گذشته از آن، می توان گفت مهم تر از دست آوردهای کلامی صدرالمتالهین، روش وی در دست یابی به این نتایج است، هر چند که توجه بسیارِ خوانندگان آثار ملاصدرا به دست آوردهای محتوایی اندیشه او، مانع گردید که روش او در دست یابی به این نتایج، به نحو شایسته ای مورد عنایت و الگوبرداری قرار گیرد.بررسی روش صدرالمتالهین در دست یابی به نوآوری های کلامی، می تواند عامل پویایی و تحول کلام در عصر حاضر باشد، اما آن، مستلزم چارچوبی مفهومی است که در عین استواری و اعتبار، از گستردگی و شمول لازم نیز برخوردار باشد. در این نوشتار، با بهره گیری از برخی نظریه های ویژه در دانش هرمنوتیک (به طور مشخص، نظریه معروف قوس هرمنوتیکی با قرایت پل ریکور) و تبیین چارچوب مفهومی مناسب، روش کلامی صدرالمتالهین مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 667

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علی پور محمدصادق

نشریه: 

خردنامه صدرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (پیاپی 94)
 • صفحات: 

  87-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  222
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

شاید در طول تاریخ کمتر مکتب فلسفی یی مانند حکمت متعالیه، کانون قضاوتهای مختلف و گاه متقابل بوده باشد. گستره و نفوذ حکمت متعالیه، در کنار قوت و شمولش، باعث شده اندیشمندانی با گرایشهای فلسفی، عرفانی، کلامی و حتی قرآنی، به آن رو کنند و از پنجره دید خود، آن را توصیف کرده، خواسته یا ناخواسته، بنفع خود مصادره و تفسیر کنند. همین اختلافها موجب شده حقیقت و ماهیت آن دچار ابهام شود. معنا و حقیقت خود «حکمت» نزد صدرالمتالهین که متصف به صفت «متعالی» شده است، یکی از این موارد ابهام است. تلاش در راستای رفع این ابهام، ما را بر آن داشت که با مراجعه به سخنان و کلمات خود صدرالمتالهین، حکمتش را توصیف کنیم. در این راستا، پس از تعیین ماهیت حکمت و فلسفه، و بررسی تطبیقی تعریف حکمت مشهور با حکمت متعالیه و یافتن نقاط افتراق و اشتراک، مشخص شد این حکمت نوع خاصی از حکمت است که با منشئی نبوی و دینی، موهبتی است الهی که تنها نصیب بندگان خاص او میشود؛ حکمتی که عرفان و برهان را در سایه قرآن به ساحل امن هماهنگی و تعاضد میرساند. نیل به این مقصود، با این دو میسر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 222

دانلود 106 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حکمت معاصر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  786
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

پژوهش حاضر، به بررسی دیدگاه های ریکور و ملاصدرا در مبحث خیال و نقش موثر تخیل به ویژه در حوزه معرفت می پردازد. گرچه مبادی دو فیلسوف در این باره متفاوت است، در حوزه های خاصی شباهت های قابل توجهی در اندیشه های این دو ظاهر می شود. ریکور که یکی از فیلسوفان معاصر حوزه هرمنوتیک است از مباحثی نظیر نشانه شناسی، زبان شناسی، ساختارگرایی، و معرفت شناسی رایج در فلسفه تحلیلی، برای غنی ساختن هرمنوتیک استفاده بسیار کرده است. بدین سبب، مساله زبان در اندیشه وی نقشی محوری دارد. تفاوت مبنایی اندیشه ریکور با ملاصدرا در مبحث تخیل، به این جهت است که در اندیشه ریکور، «زبان»، مبنای تبیین تخیل است. وی نقش تخیل در شناخت را از طریق زبان توضیح می دهد. اما ملاصدرا عمل تخیل در ایجاد معرفت را عمل قوه ای از قوای نفس می داند و مستقیما به زبان نمی پردازد. اما به رغم این تفاوت مبنایی، هر دو فیلسوف تخیل را واسطه ای میان جهان اعیان و دنیای درون ذهن، می دانند و هر دو، این امکان را با مفهوم اجتماع دو امر متباین توضیح می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 786

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

خامنه ای سیدمحمد

نشریه: 

خردنامه صدرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  66
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  774
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در تقسیمی که بر اساس حصر عقلی صورت گرفته است، فیلسوفان حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده اند. برخی فیلسوفان حکمت نظری را برتر دانسته اند.اما چون حکمت نظری چیزی جز انفعال از اشیاء خارجی بواسطه کیف نفسانی نیست این موضوع مورد تردید است. شاید جدایی فلسفه نظری ارسطو از مبانی حکمت عملی بر این حکم سایه افکنده و این نتیجه ناصواب را موجب شده باشد. اما حکمت در فرهنگ اسلامی چونان مکتب اشراقی ایران قدیم، همواره بعد از تربیت باطن مطرح شده است. در این اسلوب، وجود راهنما، مرشد و معلم اخلاق برای رسیدن به کمالات انسانی ضروری است. متاسفانه حکمت عملی و اخلاق از ارسطو به بعد بدون معلم در نظر گرفته شد تا تعلیم دیدگان مشائی، اثمار نارس آن شوند و همین مساله زمینه احیای سنت اشراقی را فراهم آورد. در اخلاق بدون روح مشائی، فضیلت، قداست نداشت بلکه فقط یک حد وسط بود.در فلسفه ملاصدرا حکمت نظری و عملی رابطه دوسویه دارند. او بر اساس اصل برگشت همه وجودات به اصل حقیقی خود و با کمک از اصل حرکت جوهری، انسان و جامعه را در حال صیرورت بسوی کمال می داند در حالی که فضیلت نزد مشائیان این جهانی بود، در فلسفه صدرایی فضیلت و سعادت، هر دو جهانی است که با فزونی عیار هستی و رتبه وجودی همراه است. در نهایت قوه شهوت، غضب و ... به قوایی نورانی تبدیل می شوند که در سلوک سالک، ریاضت را به لذت تبدیل می کنند، این لذت همان تسلط نفس است برای آزاد بودن از بند شهوت. ملاصدرا علاوه بر عامل اراده برای کسب این مقام از عامل فیض الهی که همان روح مقدس اخلاق اشراقی است نام برده است.

آمار یکساله:  

بازدید 774

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عظیمی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALAWATI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  63/1
 • صفحات: 

  121-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10263
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

According to mulla sadra’s vision, man is an existence that has two motions: compulsive and voluntary ontological motion. Hence, based on his philosophy, man’s univocal specific unity is nullified and man’s specific plurality, gradational or contrast difference is presented with Ontological conversion. Furthermore, according to mulla sadra, man has a historical evolution in which human beings appear in the current of history. According to him, begin from Sense and ends with Imagination, Intellect and Slavery (Abdiyat). In other words, the beginning of historical man is the age of Adam while its end is the age of the last prophet. In this article, historical evolution is surveyed following explicit sayings of mulla sadra and according to his mystical approaches.

آمار یکساله:  

بازدید 10263

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

معرفت فلسفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  131-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1623
 • دانلود: 

  417
چکیده: 

زمان حقیقتی است که با وجود انسان پیوند یافته است و انسان همیشه خود را در چنبره آن می یابد، گویا انسان اسیرِ زمان است و راهی برای برون رفت از این اسارت ندارد. ملاصدرا و برگسون که فیلسوفانی از دو سنت فلسفی متفاوت هستند، در تلقی خویش از زمان، افقی تازه گشوده و راهی نو آغازیده اند. هم ملاصدرا و هم برگسون بر آن بوده اند که حقیقت زمان را باید در نسبت با وجود تفسیر کرد. ملاصدرا زمان را حقیقتی می داند که از نحوه وجود مادیات انتزاع می شود، برگسون نیز زمان را مرادف حرکت می داند و آن را دیرندی می شمارد که فقط از طریق خودآگاهی و شهود محض قابل درک است و بنیاد هستی ما را تشکیل می دهد. در این نوشتار، پس از تبیین زمان از منظر این دو فیلسوف، سعی خواهیم کرد تا میان این دو دیدگاه، الفتی ایجاد نماییم و روزنه ای برای مقارنه و تطبیق بگشاییم.

آمار یکساله:  

بازدید 1623

دانلود 417 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

HIJAZI NAHID

نشریه: 

KHERADNAME-YE sadra

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3 (55)
 • صفحات: 

  87-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9490
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

mulla sadra (979-1050 AH) and Parmenides (510-340 BC) are two of the most distinguished figures in the field of philosophy who have influenced philosophical thought with their innovations concerning the most important philosophical issues.Although one belongs to the era of the beginning of philosophical thought in ancient Greece and the other rose in a period in which his different thought was in its culmination, their theories of "being" are sometimes very close to and sometimes far from each other.Here, the writer first deals with the approaches, worldviews, and methods of the two philosophers regarding "being". Then she reveals what the meaning of this issue for each of them is and describes how they sometimes come close to and sometimes go far from each other in this regard. Firstly, both of them agree that "being" is real, base phenomena on "being", and maintain that anything other than it is unoriginal. Secondly, both believe that it is possible to demonstrate the principiality of "being" by means of logical reasoning. Thirdly, although their analyses are different, knowledge enjoys an ontological basis in their philosophies. For them, there is an agreement between thought and being; thought perceives being, which is not an abstract and mental issue. Nevertheless, mulla sadra and Parmenides move away from each other when they explain the kind of "being" and the mode of its principiality and actualization. This is because each of them follows a specific purpose.

آمار یکساله:  

بازدید 9490

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NAJAFI AFRA MEHDI

نشریه: 

KHERADNAME-YE sadra

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (60)
 • صفحات: 

  30-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17520
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Although mulla sadra followed the early theological and philosophical theories concerning the discussion of time, he still tried to create a tight relationship between time and being. By doing so, he corrected many of the ideas and theories of early philosophers in this regard and brought time from the domain of quiddities to the domain of being; he moved it from the soulless world of the body into the vast dimension of being and, finally, brought it into the domain of human mind and wisdom.In this way, human beings will be able to understand and experience changes not in the external world but in their own existence and all over the world of being. A study of the strong and weak points in his view of time is of importance to us because it provides us with a great insight into the future.

آمار یکساله:  

بازدید 17520

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEKMAT N.A. | SALAVATI A.A.

نشریه: 

KHERADNAME-YE sadra

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (57)
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9522
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Following an ontological approach and based on the theory of ontological motion, and the union of the intellect and intelligible, mulla sadra refutes the idea of the specific unity of human beings. Moreover, in terms of their secondary pre-mordial nature and internal mode, he divides them into various types, each having specific and exclusive judgments in terms of existence and knowledge.On the other hand, man's various types in the Transcendent Philosophy are in a tight relationship with man's stations in religions. Religion proposes certain grades and stations for human beings which can be made accessible, explained, and understood only through ontological evolution. The different types of human being can be explained and interpreted in the Transcendent Philosophy through man's stations in religion such as contentment and the divine vicegerent. The point is that in this interaction, religion does not decline to the level of corroborator, and, by maintaining an ontological approach, the Transcendent Philosophy does not turn into theology (kalam). In some of his works such as Asrar al-ayat, mulla sadra benefits from this interaction in clarifying the human types. The purpose of this paper is to demonstrate the specific plurality of human beings in mulla sadra's view and determine its domain and types.

آمار یکساله:  

بازدید 9522

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript