نتایج جستجو

7895

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

790

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  71-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

سامانه های مبتنی بر داده به راحتی می توانند به سایر زبان ها یا دامنه ها منتقل شوند. استفاده از این رویکرد در تجزیه وابستگی منجر به ارائه روش های مبتنی بر داده شد که تنها نیازمند پیکره ای حاوی جملات و درخت وابستگی متناظر با آن به عنوان داده آموزشی است. الگوریتم های طراحی شده برای تجزیه وابستگی با وجود صحت بالا در زبان انگلیسی، بر روی دسته ای از زبان ها با افت صحت مواجه می شوند که دلیل این امر را می توان در پررنگ تر بودن عامل بی ترتیبی و غنای ساخت واژی آنها دانست. این بدان معناست که سامانه های مبتنی بر داده نیازمند انتخاب خصوصیات و تنظیم دقیق پارامترها به منظور رسیدن به کارایی بهینه هستند.زبان فارسی که به تازگی پیکره وابستگی برای آن طراحی شده است، جزو زبان هایی است که دو عامل بی ترتیبی و غنای ساخت واژی را دارد. در این مقاله سعی شده است عوامل تاثیرگذار بر کاهش صحت تجزیه وابستگی در زبان فارسی شناسایی و راهکارهایی برای بهبود صحت آن ارائه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25323
 • دانلود: 

  11231
چکیده: 

Although intracytoplasmic sperm injection (ICSI) allows proper fertilization in most cases of male sub fertility, it is one of the most unphysiological techniques in assisted reproductive technologies (ART). Thus, over the last decade, researchers have tried to improve sperm observation with higher-resolution microscopy techniques such as the intracytoplasmic morphologically selected sperm injection (IMSI) technique. In order to identify literatures for this review, the PubMed database was searched from 2000 onwards using the terms IMSI, motile sperm organelle morphology examination (MSOME) and sperm vacuole. Approximately 10 years after the introduction of the MSOME and IMSI procedures, several questions related to the prevalence, origin, location, and clinical consequences of sperm vacuoles have not yet been clarified. It seems that IMSI as a routine application is not state of the art and the only confirmed indications for IMSI are recurrent implantation failure following ICSI and severe male factor.

آمار یکساله:  

بازدید 25323

دانلود 11231 استناد 0 مرجع 6216
نویسندگان: 

گویری سوزان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37
 • صفحات: 

  71-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2662
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مقاله حاضر شامل سه بخش است. در بخش نخست تقسیم بندی گروه های خویشاوند زبانی از جمله خانواده های زبانی "چینی- تبتی"، "مجاری- فنلاندی"، "اورال- آلتایی"، "افریقایی- آسیایی"، "مالایایی- پولینزیایی"، "خانواده زبانی قاره امریکا" به بحث گذارده می شوند. بخش دوم به بحث درباره خویشاوندی خانواده بزرگ زبان های هند و اروپایی از جمله زبان های ایرانی که یکی از شاخه های این خانواده زبانی است می پردازد. در بخش سوم زبان های ژرمنی در سه گروه شرقی، غربی و شمالی، به ویژه ژرمنی غربی که شامل شاخه های انگلوفریزی و آلمانی- هلندی است بررسی می شوند. همچنین زیر شاخه های آلمانی- هلندی درگروه های آلمانی سفلا و آلمانی علیا که از سده پنجم میلادی به سبب تغییرات آوایی از گروه آلمانی سفلا جدا و به گروه آلمانی مناطق مرکزی و شمالی محدود شده است نگریسته می شود. در بخش پایانی زبان آلمانی و خاستگاه و تحولات تاریخی آن (تا پایان جنگ جهانی دوم) مورد بحث قرار می گیرد. افزون بر این، در بخش سوم تاثیر زبان های لاتینی، یونانی و فرانسوی بر زبان آلمانی نشان داده می شود. سپس درباره پدید آمدن کانون های حفظ و گسترش زبان آلمانی و پالایش آن از واژه های بیگانه سخن می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 2662

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LO MONTE G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  608-615
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4371
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4371

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پی آیند 78) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  96-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1343
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل با 4 تکرار و 12 تیمار در هر تکرار که دارای 4 سطح مختلف کودی شامل: F0: شاهد (بدون محلول پاشی کود)،F1: 2.5 در هزار سولفات آهن، F2= 2.5 در هزار سولفات مس، F3= 5 در هزار (سولفات آهن + سولفات مس) در 3 مرحله رشد ذرت شامل: G1= چهاربرگی، G2= هشت برگی، G3= دوازده برگی به اجرا درآمد. صفات مورد بررسی ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ، زمان ظهور گل نر، طول بلال، قطر بلال، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت و پروتئین دانه بود. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر محلول پاشی در مراحل مختلف رشد گیاه به جز صفات ارتفاع گیاه، زمان گلدهی و وزن هزار دانه، برای تمامی صفات مورد بررسی همگی معنی دار شد. همچنین استفاده از سطوح مختلف کودی بر روی همه صفات در سطح 1 درصد معنی دار بود. بالاترین عملکرد دانه در مرحله 8 برگی به میزان 11.05 تن در هکتار به دست آمد. در خصوص استفاده از سطوح مختلف محلول پاشی، بهترین سطح عملکرد مربوط بود به استفاده از محلول پاشی کود سولفات آهن 2.5 در هزار. در بررسی اثرات متقابل تیمارهای مختلف کودی بهترین عملکرد را در مراحل مختلف رشد مربوط به مرحله 8 برگی با محلول پاشی 2.5 در هزار سولفات آهن به دست آمد. در نهایت مصرف کود سولفات آهن 2.5 در هزار در مرحله 8 برگی و بدون مصرف محلول کودی سولفات مس در بیشتر موارد بهترین نتایج را به خود اختصاص داد، که می تواند جهت افزایش عملکرد و غنی سازی محصول و برطرف کردن کمبودهای غذایی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 315 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33 (ویژه نامه زبان های خارجی)
 • صفحات: 

  35-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  956
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

نماد واژگانی کلمات ساده، ترکیبی و مرکب زبان فارسی بر اساس این فرضیه که نماد واژگانی واژه (یا نماد ذهنی یک واژه ) بر مبنای ساختار هجایی - خطی اولیه (BOSS) آن تعریف می شود ، دراین مقاله مورد بررسی قرار می گیرد . بر اساس نظریه تافت (1975) و تافت و فورستر (1975،1976) و تافت (1975) BOOSبر مبنای عوامل ساخت واژی و خطی یک واژه تعریف می شود .در این مقاله بحث می شود که مفهوم BOOS، همراه با برخی تعدیلات اساسی می تواند تبیین کننده نماد واژگانی و دستیابی واژگانی واژه های ساده و مرکب فارسی و اشتقاق های آنها باشد ، اما نمی تواند بیانگر نماد ذهنی - واژگانی واژه های قرضی عربی موجود در زبان فارسی باشد . سه نظریه ذخیره سازی نمادهای واژگانی مورد بررسی قرار می گیرد . دو نظریه اول که شامل نظریه BOOS می گردد برای تبیین نمادهای ذهنی - واژگانی کلمات فارسی نارساهستند . نظریه بر مبنای مدخل های ماهواره ای (Satellite entry) برای این منظور پیشنهادی و اخاذ می شود

آمار یکساله:  

بازدید 956

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: جراحی دندان عقل، اغلب منجر به درد، تورم و نقص استخوانی می شود. فاکتورهای رشد موجود در پلاسمای غنی از پلاکت PRP (Platelet-rich plasma) می توانند روند بهبودی را تسریع کنند، در نتیجه، دوره ی بهبودی بعد از عمل کوتاه می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر کاربرد موضعی پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم بافت نرم بعد از جراحی دندان عقل نهفته ی نسج نرم فک پایین بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی یک سوکور، تعداد 30 بیمار که نیاز به جراحی دندان عقل نهفته ی نسج نرم فک پایین داشتند، از بین مراجعه کنندگان به بخش جراحی دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1394 انتخاب شدند. بیماران به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم گردیدند. در گروه آزمایش، بعد از جراحی دندان عقل، در ساکت دندان PRP قرار داده شد در حالی که گروه شاهد، هیچ دریافتی نداشتند. شدت درد، مدت زمان خون ریزی، میزان باز شدن دهان، درای ساکت، بازشدگی زخم، شدت تورم و رنگ مخاط ناحیه ی تحت جراحی بررسی شدند. داده ها با آزمون های آماری t-test، Mann-Whitney و Fisher تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value). یافته ها: میانگین نمره ی شدت درد در روز سوم بعد از جراحی و فراوانی بازشدگی زخم در روز هفتم بعد از جراحی در گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (0/001 > p value). میانگین مدت زمان خون ریزی در روز سوم بعد از جراحی، اگرچه در گروه آزمایش کمتر از گروه شاهد بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (0/59 = p value). میزان بروز درای ساکت در روز هفتم و میانگین میزان باز شدن دهان در روزهای سوم و هفتم بعد از جراحی نیز بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: استفاده از PRP موضعی، اثر مفیدی روی بهبود ترمیم ساکت دندان، بعد از جراحی مولر سوم داشت. بر خلاف گروه شاخص، گروه تحت نظر با PRP، کاهش درد و ترمیم بهتری را در بافت نرم ثبت کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 38

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

UTAS B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  142-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20035
 • دانلود: 

  16715
کلیدواژه: 
چکیده: 

The main West Iranian languages, i.e. Old Persian, Parthian, Middle Persian, New Persian and – in some respects – Avestan, may be studied in a uniquely continuous development stretching over close to 3 000 years. These languages are not only the result of their genetic inter-relations but also of their cultural, religious and political history. They may be labelled ‘high languages’ (‘Hochsprachen’), in the sense that they are cultured and standardized and used for a great number of purposes by people of various linguistic backgrounds. This article presents an over-view of their development seen from a specific perspective. The traditional Iranian walled-in garden, the pairi-daēza-of the Avesta, is used as a metaphor for a high language in contrast to the free vegetation of spontaneous human speech in social interaction. The latter is here called ‘dialect’, a concept that includes both ‘geolect’ and ‘sociolect’. These high language ‘gardens’ are thus viewed as a kind of cultural artefacts. Among other things, this has implications for views on the dichotomy literacy/orality, showing that writing is not language and that ‘orality’ belongs both to ‘high language’ and ‘dialect’. It is furthermore argued that literacy and orality were present in complementary distribution throughout the whole known history of the Iranian cultural sphere.

آمار یکساله:  

بازدید 20035

دانلود 16715 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SARI ASLANI F. | SALEHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  139-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16427
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Argyrophilic staining of nucleolar organizer regions (AgNOR) has been considered to be useful in the diagnosis and prognostic evaluation of different cutaneous turnors. In order to evaluate the role of the AgNOR technique in discriminating aggressive from non-aggressive basal cell carcinoma (BCC), paraffin-embedded histologic sections from 30 cases of aggressive BCC (BCC2)and 30 cases of non-aggressive BCC (BCC1)were investigated for  nucleolar organizer regions (NOR), and these cases were categorized on the basis of histologic criteria. The means of AgNOR counts were higher in BCC2 than BCC1 without overlapping in the range of NOR numbers. In BCC2 the majority of the dots had irregular borders and was of varying sizes, whereas in BCC1, the dots had regular borders with little variation in size. The means of AgNOR counts were 4.81 with an SD (standard deviation) of 0.88 for aggressive and 2.39 with an SD of 0.61 for the non-aggressive group. The difference was statistically significant (p value= 0.000). The AgNOR number, their configuration and size, may provide information to be useful for recognition of aggressive BCC. Considering histologic criteria, AgNOR counting and clinical features, we can predict the behavior of most BCC tumors.      

آمار یکساله:  

بازدید 16427

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAW P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  343-357
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4771
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4771

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript