نتایج جستجو

9504

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

951

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

محمدی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 26
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

با توجه به این مساله که دستگاه های موجود در سطح پتروشیمی بندر امام (و برخی از مجتمع های مشابه) از قدمت زیادی برخورد دارند (بعضا حدود 30 سال) و عموما احتمال زیادی برای خرابی ناگهانی و عدم اطلاع سریع از خرابی های موجود وجود دارد لذا با توجه به طرح ذیل که برای اولین بار در سطح پتروشیمی بندر امام و به خاطر شرایط خاص این مجتمع مطرح شده است، کاربران این امکان را پیدا خواهند کرد تا دستگاه های موجود را بدون حضور فیزیکی کنترل و تعیین وضعیت و یا اصطلاحا Control Condition monitoring کرده و در صورتیکه در حال مشاهده دستگاه Condition monitoring به وسیله کامپیوتر نباشند دستگاه کنترلی به تنهایی قادر به کنترل و در صورت بروز خطا قادر به اعلام آلارم و قطع برق و جلوگیری از حرکت قطعات قسمت های مهم دستگاه برای جلوگیری از خرابی های بیشتر است. در نهایت مزایای این سیستم ما را بر این داشت تا بررسی های دقیقتری در این زمینه انجام داده و در نهایت کار بررسی، طراحی، و در صورت تصویب نهایی نصب و راه اندازی سیستم آزمایشی را به انجام رسانیم.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  5-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  871
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

مقدمه: صرع میوکلونیک جوانان یک سندرم صرعی منتشرشونده می باشد که سن شروع آن عمدتا 12 تا 18 سالگی می باشد. این سندرم از لحاظ بالینی از پرش های میوکلونیک، تشنج های تونیک - کلونیک منتشرشونده و تشنج های غیابی تیپیک تشکیل گردیده است. تشخیص این سندرم در برخی موارد با دشواری رو به رو شده و با اشتباه در تشخیص و تجویز داروهای نامناسب احتمال تشدید حملات وجود دارد. با استفاده از VEM می توان به تشخیص دقیق موارد مبهم کمک شایانی نمود. هدف این مطالعه ارزیابی نقش تشخیصی VEM در صرع های مقاوم به درمان بوده است.مواد و روش ها: این پژوهش به روش گذشته نگر و توصیفی بر روی بیمارانی که طی سال 1390 در بخش مغز و اعصاب بیمارستان رضوی مشهد با تشخیص صرع مقاوم به درمان جهت VEM بستری شده بودند انجام گردید. از بیماران جهت ارزیابی نتایج درمان مصاحبه تلفنی در فاصله زمان 6-18 ماه بعد از ترخیص انجام شد.یافته ها: از میان 250 بیمار که با سابقه ابتلا به صرع مقاوم به درمان بستری شده بودند، در مجموع 24 بیمار که با تشخیص نهایی صرع میوکلونیک جوانان ترخیص شده بودند، مورد مطالعه قرارگرفتند. 14 بیمار زن بوده و سن متوسط بیماران 24 سال و سن متوسط شروع بیماری 12.97 سالگی بود. حملات GTC قبل از انجام VEM، تعداد 2.76 حمله در ماه بود که بعد از انجام این تست و اصلاح درمان به 0.27 حمله در ماه رسید که کاهش معنی داری را نشان داد. میزان پلی تراپی نیز بطور معنی دار در بیماران بعد از انجام VEM کاهش یافت.نتیجه گیری: با انجام VEM در بیماران مبتلا به حملات کنترل نشده می توان مواردی را که بطور کاذب دچار صرع مقاوم به درمان شده اند تشخیص داد و با اصلاح برنامه درمانی، کاهش محسوسی در تعداد حملات آنها ایجاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 871

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  -
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1049
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1049

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

با توجه به این مساله که دستگاه های موجود در سطح پتروشیمی بندر امام (و برخی از مجتمع های مشابه) از قدمت زیادی برخور دارند (بعضا حدود 30 سال) و عموما احتمال زیادی برای خرابی ناگهانی و عدم اطلاع سریع از خرابی های موجود وجود دارد، لذا با توجه به طرح ذیل که برای اولین بار در سطح پتروشیمی بندر امام و به خاطر شرایط خاص این مجتمع مطرح شده است، کاربران این امکان را پیدا خواهند کرد تا دستگاه های موجود را بدون حضور فیزیکی کنترل و تعیین وضعیت و یا اصطلاحاControl Condition monitoring کرده و در صورتیکه در حال مشاهده دستگاه Condition monitoring به وسیله کامپیوتر نباشند دستگاه کنترلی به تنهایی قادر به کنترل و در صورت بروز خطا قادر به اعلام آلارم و قطع برق و جلوگیری از حرکت قطعات قسمت های مهم دستگاه برای جلوگیری از خرابی های بیشتر است.در نهایت مزایای این سیستم ما را بر این داشت تا بررسی های دقیقتری در این زمینه انجام داده و در نهایت کار بررسی، طراحی، و در صورت تصویب نهایی نصب و راه اندازی سیستم آزمایشی را به انجام رسانیم.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 16
عنوان: 
نویسندگان: 

BECK K.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  9-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4791
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4791

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NG V.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  283-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3629
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3629

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

FUKUSHIMA K. | MOROKUMA S. | SATO S. | NAKANO H.

نشریه: 

MASUI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  95-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4777
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4777

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  677-706
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2589
 • دانلود: 

  681
چکیده: 

زمینه و هدف: نظارت الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید مدیریتی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمی است که می تواند با نظم دادن یکپارچه به تمامی اطلاعات تولید شده و ثبت، دسته بندی و طبقه بندی، پردازش و ارایه گزارش های مدیریتی، تمامی این اطلاعات را در اختیار مدیران قراردهد تا در نظام برنامه ریزی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد.روش: جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ساختمان مرکزی سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد؛ که بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مدیران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهایی برای اجرا آماده گردید. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (a=0.90) برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های t تک نمونه ای، t برای مقایسه دو گروه مستقل و فریدمن استفاده شد.یافته ها: محدودیت های قانونی و آموزشی مهم ترین محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک هستند و مدیران و کارکنان از آگاهی فرهنگی و شناخت لازم از به کارگیری سیستم مذکور برخوردار می باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگیری این ابزار نظارتی است.نتیجه گیری: محدودیت های فنی، آموزشی، سیستمی، قانونی و فرهنگی از اهمیت یکسانی در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیستند و محدودیت های قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم اهمیت هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 2589

دانلود 681 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سقایی عباس | نعمت مسرت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  54-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1030
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

کاربرد روش های کنترل کیفیت آماری در بخش بهداشت و درمان، روز به روز در حال گسترش است. در کاربردهای متداول کنترل فرایند آماری، کیفیت فرآیند یا محصول توسط رابطه بین دو یا چند متغیر بیان می شود. این دسته از مسائل در قالب مفهومی به نام «پروفایل» مورد بررسی قرار می گیرند و نقش مهمی در فرآیند کنترل آماری ایفا می کنند. با وجود استفاده موردی موفق از روش پایش پروفایل ها در صنعت، این روش تاکنون در بهداشت و درمان برای پایش بیماری ها مورد استفاده قرار نگرفته است. در این مقاله، پایش پروفایل، در دو فاز I و II، بر روی تست عملکرد ریه یک بیمار انجام گرفت. از مدل های پروفایل، رگرسیون چند جمله ای برای این مطالعه مناسب تشخیص داده شد و از بین روش های موجود در پایش پروفایل های چند جمله ای ، روش آماره F در فاز I، و روش چند جمله ای های متعامد در فاز II، انتخاب شدند. اجرای یک مطالعه موردی واقعی نشان داد که این روش در بهبود بهداشت و درمان نیز مناسب و کارامد است.

آمار یکساله:  

بازدید 1030

دانلود 269 استناد 0 مرجع 1
litScript