نتایج جستجو

14757

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1476

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MARUCCIO G. | CINGOLANI R. | RINALDI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  542-554
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3997
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3997

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

کریمی نژاد محمدحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  2856-2857
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  2683
کلیدواژه: 
چکیده: 

بخش پنجم: در این بخش ساختار نوکلئوتید، کدهای ژنتیک، ساختار DNA و RNA، ساختار ژن، ساخت پروتئین، جهش (موتاسیون) و انواع آن، اصول مهندسی ژنتیک خیلی مختصر یادآوری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 2683 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جلالی جواران مختار | محب الدینی مهدی | معصومی اصل اسد | سیفی نبی آباد حیدر | علیزاده هوشنگ | مهبودی فریدون | اسماعیلی احمد | رجبی معماری حمید | معینی احمد | هنری حسین | باقری خدیجه | یعقوبی محمدمهدی | زبرجدی علیرضا | رسایی محمدجواد | شکیب علی محمد | رهبری زاده فاطمه | معصومی حسین | فروزنده مقدم مهدی | شریفی سیرچی غلامرضا | دیمیاد سبا | سادات نوری سیداحمد | ویشلقی ندا | حسینی پور اکبر | طاهری جوان نازنین | رزمی شهلا | رحیمی فر پویا | لطیف بابک | عبدلی نسب مریم | اژدری حامد | پورخالقی مسلم | رزمی آرش | خسروی حسین | کاظمی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  375
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

با بهره گیری از تکنولوژی زراعت ملکولی (molecular farming) توانسته ایم گیاهان را به بیوراکتور، برای تولید پروتئین های نوترکیب ارزان قیمت، با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم. این تکنولوژی موفقیت هایی در زمینه تجاری سازی چند محصول اولیه بدست آورده و محصولات نو ترکیب متعدد دیگری فازهای نهایی تولید را می گذرانند. طی ده سال گذشته بیش از 100 پروتئین نوترکیب در گیاهان تراریخت تولید شده و یا در حال تولید می باشد. گیاهان دارای مزایای زیادی نسبت به سایر سیستم های بیانی، بویژه از نظر اقتصادی، ایمنی، عملیات اجرایی و تولید می باشند. اما به هر حال مشکلاتی هم در پیش رو جهت استفاده از گیاهان به عنوان رآکتورهای زیستی وجود دارد که باید برطرف شوند. از جمله این عوامل مهم: کیفیت محصول نهایی، تخلیص و فرآوری ماکرومولکول های دارویی مشتق شده از گیاهان و همچنین ایمنی زیستی می باشد. در این بررسی سعی شده علاوه بر مرور زراعت مولکولی در جهان، به مواردی از موفقیت های حاصل شده در این زمینه در ایران شاره گردد. طی بیش از 8 سال تحقیق در زمینه کشاورزی ملکولی در ایران به ویژه در دانشگاه تربیت مدرس، می توان به بخشی از این موفقیت ها اشاره نمود که عبارتند از: 1- تولید آنتی بادی تک دومینی VHH در گیاهان توتون و کلزا 2- تولید پروتئین نو ترکیب tPA در توتون 3- بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلزا و توتون 4- انتقال ژن لوسیفراز کرم شبتاب به کلزا، توتون، بنفشه آفریقایی و ... مواردی از موفقیت های حاصل است. پروژه های ارزشمند دیگری در زمینه انتقال ژن به کلروپلاست گیاهانی مانند توتون و کاهو در حال اجرا است که بحمدا... به موفقیتهای اولیه خوبی رسیده اند. در پروژه انتقال ژن پروانسولین به کلروپلاست، پس از تهیه سازه کلروپلاستی حاوی ژن پروانسولین، با استفاده از روش بیولستیک ژن هدف به کلروپلاست گیاه توتون منتقل گردید. سلولهای تراریخت روی محیط اسپکتینو مایسین باززایی و گیاه کامل بدست آمد. گیاهان حاصله با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و روش PCR بررسی شدند که اکثر گیاهان باززایی شده تراریخت بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 375

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  753
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 753
نویسندگان: 

WU J. | PISULA W. | MULLEN K.

نشریه: 

CHEMICAL REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  107
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  718-747
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2624
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2624

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOSH A. | LEDWICH G.

نشریه: 

IEEE TUTORIAL COURSE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5837
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5837

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FEDAK V. | BAUER P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  567-572
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4712
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4712

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LOTFY AMIN | RANJBAR JAFERI MOHAMMAD HOSSEIN | MOHAMMADI SEYED MOHAMMAD ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26667
 • دانلود: 

  19669
چکیده: 

In this paper the traditional and state-of-the-art educational methods and experience in teaching of power electronic devices for undergraduate students are described. The main attention is dedicated to possibilities how to improve the study using e-learning methods. The interactive screens with animations created for better understanding features of power semiconductor devices are presented.

آمار یکساله:  

بازدید 26667

دانلود 19669 استناد 0 مرجع 1332
نویسندگان: 

MARZBANI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  44-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  562
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In the era of "professional work and rapidity of its performance", it is very important to note that the players should know the principles, rules and regulations of the game very well. It should be noted that there is a complete difference between working more intelligently and working more or harder. An intelligent work means the maximum usage of possibilities, equipment and time; The latter is the most important among all. The article is a realistic view over this subject; In fact it is the result of the study, research and finally the expertise sessions held by the elite in this field ( for three years) with the presence of different car electronics in not too long ago. The aim of this article is not to open up the theoretical backgrounds, but it is going to provide a perspective, though briefly, in the field of car electronics and utilizing the patterns in their suitable stand in order to make this view practical (from electronics point of view , suggested methods for upgrading homemade car production).Nowadays, governments are trying to control the amount of toxic, dangerous and harmful pollutants production by the ecology rules and regulations. Of course, in these societies, considering their limited resources in huge economy, it is an undeniable necessity to save as much fuel as possible from one side, and considering the possibility of satellite connection and suitable communication infrastructures, a car is not taken as a mere transport means from the other side.

آمار یکساله:  

بازدید 562

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3 (59)
 • صفحات: 

  109-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15129
 • دانلود: 

  8815
چکیده: 

Riboflavin and protoporphyrin IX are two molecules that participate in oxidation and reduction reactions in the living cell. Changing some functional groups of riboflavin and protoporphyrin IX can provide compounds with self-assembled monolayer properties with wide applications in designing the molecular electronic devices. In this study, the amphiphilic structure of riboflavin and protoporphyrine IX is resulted from the reaction of stearic acid with riboflavin and phosphatidyl ethanol amine with protoporphyrin IX. The reaction products were purified and analyzed by different spectroscopy techniques such as IR, Uv-Vis, fluorimetry and NMR.The electron transfer ability was confirmed by cyclic voltametry. The finding approves that the produced amphiphilic compounds have kept theirs intrinsic properties as well.

آمار یکساله:  

بازدید 15129

دانلود 8815 استناد 0 مرجع 0
litScript