نتایج جستجو

27987

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2799

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کریمی نژاد محمدحسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  2856-2857
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  793
 • دانلود: 

  2682
کلیدواژه: 
چکیده: 

بخش پنجم: در این بخش ساختار نوکلئوتید، کدهای ژنتیک، ساختار DNA و RNA، ساختار ژن، ساخت پروتئین، جهش (موتاسیون) و انواع آن، اصول مهندسی ژنتیک خیلی مختصر یادآوری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 793

دانلود 2682 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جلالی جواران مختار | محب الدینی مهدی | معصومی اصل اسد | سیفی نبی آباد حیدر | علیزاده هوشنگ | مهبودی فریدون | اسماعیلی احمد | رجبی معماری حمید | معینی احمد | هنری حسین | باقری خدیجه | یعقوبی محمدمهدی | زبرجدی علیرضا | رسایی محمدجواد | شکیب علی محمد | رهبری زاده فاطمه | معصومی حسین | فروزنده مقدم مهدی | شریفی سیرچی غلامرضا | دیمیاد سبا | سادات نوری سیداحمد | ویشلقی ندا | حسینی پور اکبر | طاهری جوان نازنین | رزمی شهلا | رحیمی فر پویا | لطیف بابک | عبدلی نسب مریم | اژدری حامد | پورخالقی مسلم | رزمی آرش | خسروی حسین | کاظمی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  375
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

با بهره گیری از تکنولوژی زراعت ملکولی (molecular farming) توانسته ایم گیاهان را به بیوراکتور، برای تولید پروتئین های نوترکیب ارزان قیمت، با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم. این تکنولوژی موفقیت هایی در زمینه تجاری سازی چند محصول اولیه بدست آورده و محصولات نو ترکیب متعدد دیگری فازهای نهایی تولید را می گذرانند. طی ده سال گذشته بیش از 100 پروتئین نوترکیب در گیاهان تراریخت تولید شده و یا در حال تولید می باشد. گیاهان دارای مزایای زیادی نسبت به سایر سیستم های بیانی، بویژه از نظر اقتصادی، ایمنی، عملیات اجرایی و تولید می باشند. اما به هر حال مشکلاتی هم در پیش رو جهت استفاده از گیاهان به عنوان رآکتورهای زیستی وجود دارد که باید برطرف شوند. از جمله این عوامل مهم: کیفیت محصول نهایی، تخلیص و فرآوری ماکرومولکول های دارویی مشتق شده از گیاهان و همچنین ایمنی زیستی می باشد. در این بررسی سعی شده علاوه بر مرور زراعت مولکولی در جهان، به مواردی از موفقیت های حاصل شده در این زمینه در ایران شاره گردد. طی بیش از 8 سال تحقیق در زمینه کشاورزی ملکولی در ایران به ویژه در دانشگاه تربیت مدرس، می توان به بخشی از این موفقیت ها اشاره نمود که عبارتند از: 1- تولید آنتی بادی تک دومینی VHH در گیاهان توتون و کلزا 2- تولید پروتئین نو ترکیب tPA در توتون 3- بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلزا و توتون 4- انتقال ژن لوسیفراز کرم شبتاب به کلزا، توتون، بنفشه آفریقایی و ... مواردی از موفقیت های حاصل است. پروژه های ارزشمند دیگری در زمینه انتقال ژن به کلروپلاست گیاهانی مانند توتون و کاهو در حال اجرا است که بحمدا... به موفقیتهای اولیه خوبی رسیده اند. در پروژه انتقال ژن پروانسولین به کلروپلاست، پس از تهیه سازه کلروپلاستی حاوی ژن پروانسولین، با استفاده از روش بیولستیک ژن هدف به کلروپلاست گیاه توتون منتقل گردید. سلولهای تراریخت روی محیط اسپکتینو مایسین باززایی و گیاه کامل بدست آمد. گیاهان حاصله با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و روش PCR بررسی شدند که اکثر گیاهان باززایی شده تراریخت بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 375

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  753
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 753
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

AROMATASE INHIBITORS (AIS) ARE A CLASS OF DRUGS USED IN THE TREATMENT OF BREAST CANCER. AROMATASE IS THE ENZYME THAT SYNTHESIZES ESTROGEN. THE UNDESIRABLE EFFECTS FOUND IN AROMATASE INHIBITORS (AIS) THAT ARE IN CLINICAL USE NECESSITATE THE DISCOVERY OF NOVEL AIS WITH HIGHER SELECTIVITY, LESS TOXICITY AND IMPROVING POTENCY. …

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ON THE ATOMIC SCALE, molecular dynamic (MD) SIMULATIONS OF THE IMPACT OF A SINGLE CLUSTER ONTO THE SURFACE HAVE BEEN CARRIED OUT. THE IMPACT OF A NI NAN CLUSTER ON A NI (100) SUBSTRATE WAS STUDIED FOR IMPACT ENERGIES OF 1-20 EV/ATOM. WE INVESTIGATED THE CLUSTER SIZE DEPENDENCE OF THE MAXIMUM SUBSTRATE TEMPERATURE TMAX AND OF THE TIME TMAX WITHIN WHICH THIS TEMPERATURE IS REACHED. TIME, CLUSTER SIZE AND CLUSTER ENERGY DEPENDENCE OF THE NUMBER OF DISORDERED ATOMS IN THE SUBSTRATE WAS OBSERVED. WE ALSO INVESTIGATED THE ENERGY AND CLUSTER SIZE DEPENDENCE OF THE NUMBER OF THE SUBSTRATE SPUTTERING AND IMPLANTATION ATOMS.

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
نشریه: 

اقیانوس شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

به دلیل کمبود اطلاعات اندازه گیری در بسیاری از مناطق ساحلی و دریایی، خصوصیات موج با استفاده از روش های مختلف تخمین زده می شود. پروژه های دریایی پیش بینی/پیش یابی اقلیم موج غالبا توسط مدل‎های عددی یا روش های تجربی انجام می شود. تاکنون نیز روش های تجربی مختلفی برای پیش یابی امواج گسترش یافته اند که توسط مهندسین و محققین مورد استفاده قرار می گیرند. با گسترش پردازنده هایی با سرعت بیشتر، مدل های عددی پیچیده مختلف برای پیش بینی موج گسترش یافته است. این مدل ها غالبا مدل های موج طیفی میانگین گیری شده فازی هستند که در سه نسل گسترش یافته اند. در دو دهه اخیر نیز، مدل های موج نسل سوم به طور گسترده در پروژه های علمی و مهندسی به کار رفته است. سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به عنوان بخشی از سه فاز اولیه پروژه پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران، نسبت به توسعه و پایه گذاری مدل PMO dynamic اقدام نموده است. بسته نرم افزاری PMO dynamic برای کاربرد در پروژه های مختلف با اهداف مهندسی و علمی توسعه یافته است. این بسته از چندین زیر برنامه تشکیل یافته است که برای اهداف مختلف قابل کار برد است. مدل موج موجود در این نرم افزار به منظور تولید و انتقال امواج ناشی از باد در نواحی ساحلی به کار برده می شود. در این مقاله، به قابلیت های مدل PMO در پیش بینی پارامترهای موج خلیج بوشهر پرداخته شده و مقایسه جامعی بین نتایج مدل موج ایرانی با مدل شناخته شده MIKE21 SW و داده های اندازه گیری انجام شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 86 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

GHADAMGAHI M. | AJLOO D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: NOWADAYS, NANOTUBES ARE USED WIDELY AS CONTAINER AGENTS TO TRANSPORT BIOACTIVE PEPTIDES, PROTEINS, AND DRUGS, AND USED TO DELIVER THEIR CARGOS TO CELLS AND ORGANS IN HUMAN BODIES [1]. THE ADVANTAGES OF USING A CARBON NANOTUBE-ASSISTED DRUG DELIVERY SYSTEM INCLUDE EFFICIENT TARGETING AND AMPLIFICATION OF TUMOR TARGETING DUE TO AN ENHANCED PERMEABILITY AND RETENTION EFFECT OF THE CARBON NANOTUBE [2]. AT THIS AIM, COMPUTER SIMULATIONS CAN EXAMINE THESE INTERACTIONS AND PREDICT STRUCTURE PARAMETERS AND ENERGY CHANGES OF SMALL AND LARGE-SIZE MOLECULES [3].

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسنده: 

CHOOBINEH L. | SHAMLOUEI H.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: IT IS DIFFICULT TO IMAGINE THE LIFE WITHOUT POLYMERS. POLYMERS ARE USED AS A PART OF BUILDINGS, PACKAGING MATERIALS AND COATINGS, TRANSPARENT AND OPTICAL MATERIALS, AND OTHER APPLICATIONS. IN SOME CASES, SUCH AS HIGH TEMPERATURE, POLYMER PROPERTIES ARE NOT SUFFICIENT TO EMPLOY. IT SEEMS THAT ADDITION OF A QUANTITY OF OTHER MATERIAL MAY MODIFY THE PROPERTIES OF POLYMERS. IN SPECIAL CASE ADDING THE CLAY NANOMINERALS (BENTONITE, HECTORITE, ETC.) TO POLYMER IMPROVE PROCESSABILITY AND FINAL PRODUCT PROPERTIES LIKE TENSILE STRENGTH [1], HEAT DISTORTION TEMPERATURES [2], THERMAL AND ELECTRICAL CONDUCTIVITIES [3], FIRE RETARDANCY [4] AND ENHANCED GAS BARRIER PROPERTIES [5].

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  972-978
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  395
 • صفحات: 

  952-957
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2281
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

مقدمه: در شکستگی های اینترتروکانتریک، وسیله ای که بیش از همه مورد استفاده قرار می گیرد، dynamic hip screw (DHS) می باشد، اما مطالعات متعددی نتایج خوبی از این وسیله در شکستگی های Transverse و Reverse-oblique گزارش نکرده اند. این مطالعه با هدف مقایسه ی نتایج فیکس کردن شکستگی های اینترتروک Reverse-oblique و ساب تروکانتریک Short segment با استفاده از DHS و dynamic condylar screw (DCS) در بیماران مراجعه کننده به اورژانس ارتوپدی بیمارستان های الزهرا (س) و آیت اله کاشانی اصفهان در سال های 1390 تا 1393 انجام شد.روش ها: طی یک مطالعه ی مقطعی، 50 بیمار مبتلا به شکستگی های اینترتروک Revers-oblique و ساب تروکانتریک Short segment در دو گروه 25 نفره تحت درمان با استفاده از DHS و DCS وارد مطالعه شدند. بیمارانی که حداقل 6 ماه از عمل آن ها گذشته بود، جهت ویزیت و معاینه دعوت شدند و از نظر عوارض عمل جراحی شامل جوش نخوردن و Fail شدن وسیله و همچنین، میزان بهبود شکستگی بررسی شدند؛ این موارد، توسط رادیوگرافی ساده ارزیابی شد. نتایج به دست آمده در دو گروه، مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: در 6 ماه بعد از عمل، در 56 درصد از گروه DHS و 84 درصد از گروه DCS، جوش خوردگی کامل ایجاد شده و بهبودی گروه DCS به طور معنی داری بیشتر بود (P=0.031). همچنین، در 6 ماه بعد از عمل، وسیله ی به کار رفته در 14 نفر از گروه DHS و 24 نفر از گروه DCS فیکس بود و تفاوت دو گروه معنی دار بود (P=0.001). از دو گروه DHS و DCS، به ترتیب 20 درصد و 44 درصد بهبودی کامل یافتند، اما تفاوت دو گروه معنی دار نبود. بررسی شدت درد در این بیماران نیز نشان داد که شدت درد در بیماران تحت عمل با DCS، کمتر بود؛ به طوری که از این گروه 40 درصد و از گروه DHS، 12 درصد به طور کامل بدون درد بودند (P=0.020).نتیجه گیری: استفاده از DCS نسبت به DHS حداقل از نظر شدت درد، میزان جوش خوردن استخوان و نیز ثابت بودن وسیله، برتری دارد و استفاده از آن توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2281

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
litScript