نتایج جستجو

30259

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3026

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

REZAI A. | KESHAVARZI P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  240-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3047
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3047

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

مهارت آموزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  93-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1169
 • دانلود: 

  368
چکیده: 

نکات ضمنی که از آموزش پودمانی می توان استنباط کرد، این است که این آموزش ها به نوعی دنباله روی تفکر تیلوریسم است و مصداق آن در ویژگی های اساسی آموزش پودمانی وجود دارد. این مقاله در صدد است پیچیدگی های محیط کاری و نظام اشتغال را با توجه به تغییرات حاصله در ساختار الگوی تولید و ماهیت مشاغل در قالب پاردایم های جدید بیان کند. چرا که الگوی برنامه ریزی درسی فعلی آموزش پودمانی (یعنی تایلری) در قالب ساختار جدید تولید و مکانیزم بازار کار کارا نیست. برای برون رفت از این تنگنا، باید در کنار آموزش های تخصصی به آموزش مهارت های اشتغال زا به عنوان مهارت های تکمیلی در برنامه های درسی این دوره ها توجه شود. تبیین این امر یکی از اهداف مقاله حاضر است. هدف دیگر، علاوه بر به چالش کشیدن نظام موجود آموزش پودمانی، این است که با ارائه دورنمایی در صدد اصلاح و تغییر نگاه برنامه ریزان و سیاستگذاران در طراحی این دوره ها و توجه به مهارت های اشتغال زا در طراحی و تدوین پودمان های آموزشی است. در نهایت به منظور بهبود کمی و کیفی آموزش پودمانی راهکارهایی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1169

دانلود 368 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12063
 • دانلود: 

  4418
چکیده: 

Recently, it has been obtained a lot of results on hyperconvex space (see [1, 2, 3, 5]). In this paper we develop some of those results for modular hyperconvex spaces.

آمار یکساله:  

بازدید 12063

دانلود 4418 استناد 0 مرجع 1260
نویسندگان: 

RAHIMI H.R. | FIROOZNASAB M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  315-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  11849
 • دانلود: 

  6857
چکیده: 

In recent years, many authors have focused on hyperconvex space and obtained a lot of valuable results (see [1, 2, 3, 5]). In this paper we develop some of those results for modular hyperconvex spaces. As a consequence we show that Ar (Xr) Í er (Xr) Í Hr (Xr) where, Ar (Xr), er (Xr), and Hr (Xr) are modular admissible subsets, modular externally hyperconvex subsets and modular hyperconvex subsets in Xr, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 11849

دانلود 6857 استناد 630 مرجع 630
نویسنده: 

FALLAHI K. | RANJBAR K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE PURPOSE OF THIS TALK IS TO STUDY THE CONTINUITY AND BOUNDEDNESS OF LINEAR OPERATORS DEFINED BETWEEN PROBABILISTIC (I.E., FUZZY) modular SPACES IN THE PROBABILISTIC (I.E., FUZZY) SENSE.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
strs
نویسنده: 

LAEL FATEMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS TALK, FIRST WE REVIEW AND DISCUSS THE CONCEPTS OF 2-NORM AND 2-modular.THEN, WE PROVE THAT EVERY 2-modular INDUCES A 2-F-NORM. IN PARTICULAR, WE SHOW THAT A B-HOMOGENEOUS 2-modular INDUCES A 2-F-NORM WITH A SPECIAL FORM.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
نویسنده: 

RIAZI A. | TAHMASBI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

In this paper, we give some results concerning the modular function of a locally compact group. Among other results we prove that if G is a locally compact non-unimodular topological group with the left Haar measure l and E is a Borel subset of G, then: (i) G has a proper non-trivial closed normal subgroup K such that EÇK and E−1ÇK have the same measure l.(ii) G has a non-empty non-cyclic open subsemigroup S such that if 0 6¹l (EÇS) <¥ then l (EÇS) > l ((EÇS)−1). If G is unimodular then E and its inverse have the same measure l.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسندگان: 

JOGHATAEI A. | KAMALI M.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  B1
 • صفحات: 

  31-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12187
 • دانلود: 

  6682
چکیده: 

Smart systems in general, and specifically neural networks, are expected to be of great assistance in large scale matrix computation. However it was necessary to work with smaller problems at first step. To this end, a method based on using perceptrons and Kohonen networks for determining the first three modal frequencies of frames of up to 20 stories high and two bays wide from their stiffness and mass matrices, was developed. This paper introduces this modular network as a preferable alternative for designing smart systems for learning large scale mapping problems in structural engineering, and in addition, reports the successful application of this modular network to the eigenvalue and modal frequency determination of shear frame structures.

آمار یکساله:  

بازدید 12187

دانلود 6682 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TRICHINA E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  415
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 415

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript