نتایج جستجو

4776

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

478

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WARING M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  159-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5006
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5006

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SARRAF H. | LOUDA P. | SKARPOVA L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2066
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2066

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  مسلسل 36
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

مطالعه ویرولانس از موضوعات مهم تحقیقات توکسوپلاسما گوندیی است. در مطالعه حاضر سویه های غیر ویرولان توکسوپلاسما گوندیی از مغز خروس وگوسفند به روش زیست سنجی در موش جدا شد. متعاقب تلقیح داخل صفاقی کیست های نسجی به موشهای تحت تزریق سیکلوفسفامید تاکی زوئیت ها از حفره صفاقی موش ها جمع آوری و شمارش شد. چهل و شش پاساژ سریال تاکی زوئیت ها غیراز پاساژهای 26 - 23 با استفاده از اگزودای صفاقی انجام شد. در16 پاساژ اول موش ها تحت تزریق سیکلوفسفامید بودند. در پاساژهای 1 ،5،  12،22،46تاکی زوئیت های جمع آوری شده از حفره صفاقی ومدت بقا موشها پس از تلقیح تاکی زوئیت ها مقایسه گردید. همچنین، از این جهات با سویه RH توکسوپلاسما گوندیی مقایسه شد. براساس یافته ها، تاکی زوئیت ها متعاقب پاساژهای سریال تغییر ویرولانس یافتند و از فرم غیر ویرولان به فرم ویرولان تبدیل شدند. تاکی زوئیت هایی که در پاساژهای اولیه برای موشها کشنده نبودند، پس از پاساژهای سریال برای موشها کشنده شدند. تعداد تاکی زوئیت های جمع آوری شده از حفره صفاقی افزایش یافت ومدت زمان بقا موش ها پس از تلقیح کاهش یافت. حتی تلقیح 500 تاکی زوئیت تغییر ویرولانس یافته اثر کشندگی داشت. در مقایسه با سویه RH، تعداد تاکی زوئیتهای جمع آوری شده از حفره صفاقی به طور معنی دار کمتر بود و مدت بقا موش های تلقیح شده با سویه تغییر ویرولانس یافته تا حدی طولانی تر از موش های تلقیح شده با سویه RH بود.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 22 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IT IS WELL ESTABLISHED THAT THE CHEMICAL modification OF WOOD IS ABLE TO IMPROVE BIOLOGICAL RESISTANCE.CHEMICAL modification REACTIONS INVOLVE THE FORMATION OF A CHEMICAL BOND BETWEEN A REAGENT AND THE CELL WALL POLYMERS OF WOOD. OFTEN, THIS REACTION OCCURS BETWEEN THE HYDROXYL GROUPS OF THESE POLYMERS AND THE REAGENT MOLECULES [1-2]...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SILICON CARBIDE (SIC) IS A MATERIAL THAT CONSISTS OF THE COVALENT BONDING OF SI AND C ATOMS IN ATETRAHEDRON FORM IN WHICH SI (ORC) IS THE CENTRAL ATOM. AS A KIND OF SEMICONDUCTOR MATERIALS, SIC HAS BEEN DEMONSTRATED ATTRACTIVE PROPERTIES, SUCH AS, HIGH MODULUS, HIGH STRENGTH, GOODCORROSION/OXIDATION RESISTANCE, AND GOOD HIGH-TEMPERATURE STRENGTH….

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  9-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2792
 • دانلود: 

  2571
چکیده: 

چرا مدیران و کارکنان سازمان ها به ویژه سازمان های پلیس در مقابل تغییر و تحول واکنش مثبت نشان نمی دهند یا دیر واکنش نشان می دهند؟ این تحقیق به روش مروری از نوع تشریحی انجام گرفته است. با استفاده از منابع مختلف از جمله کتاب ها، مقاله ها و به ویژه اینترنت و با کلید واژه های تغییر در سازمان و تغییر در سازمان پلیس به بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون تغییر، عوامل موثر در ایجاد تغییر، ضرورت آن در سازمان ها، مقاومت در برابر تغییر، شیوه های مقابله با مقاومت در برابر تغییر در سازمان ها به ویژه در سازمان های پلیس و مشکلات پلیس در اثر تغییر پرداخته شده است. در آخر راهکارهایی برای مقابله با مقاومت در برابر تغییر در سازمان های پلیس ارایه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2792

دانلود 2571 استناد 1 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  500
 • بازدید: 

  1627
 • دانلود: 

  514
کلیدواژه: 
چکیده: 

چوب راش پس از اینکه خشک و آرد شد با عاملهای آلکیل دار و استیل دار کننده واکنش داد. چوب راش عمل آوری نشده در مجاورت سدیم هیدروکسید با بنزیل کلرید واکنش داد. در آزمایش دیگر، آرد چوب راش به وسیله اتیلن گلیکول به عنوان مایع خمیر کننده برای حذف لیگنین خمیر شد و چوب لیگنین زدایی شده با بنزوئیل کلرید در مجاورت سدیم هیدروکسید واکنش داد. چوب عمل آوری نشده و لیگنین زدایی شده پس از بنزوئیل دار شدن خاصیت جریان یابی گرمایی را طبق تجزیه و تحلیل مکانیک گرمایی نشان داد. دو محصول بنزوئیل دار شده با مخلوط استیک اسید و استیک انیدرید استیل دار شد. جریان یابی گرمایی محصولات استیل دار شده با تجزیه گرمایی مکانیکی اندازه گیری شد. برای شناسایی مشتقات از طیف سنجی FTIR و NMR استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1627

دانلود 514 استناد 500 مرجع 0
نویسندگان: 

GOHLKE H.

نشریه: 

HERZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  139-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10222
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10222

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5 (پیاپی 67)
 • صفحات: 

  303-311
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  287
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

در چند دهه اخیر، تحقیقات وسیعی برای اصلاح قیر و آسفالت با استفاده از پلیمر بویژه لاستیکهای گرمانرم انجام شده است. امروزه، توجه زیادی به اختلاط دو یا چند پلیمر مختلف برای تهیه لاستیک گرمانرم و استفاده از آن در قیر شده است. در این پژوهش، از یک لاستیک گرمانرم، که از اختلاط فیزیکی PS و PB بطور مکانیکی تهیه شده، برای ساخت یک مخلوط قیر - پلیمر استفاده شده است. سپس، مکانیسم پایداری و خواص آن در قیر مورد بررسی قرار گرفته است. در آمیخته با ترکیب درصد زیاد پلی استیرن (75 درصد (PS و قیر، علاوه بر اینکه قطره های پلی استیرن درشت اند، پایداری خوبی نیز ندارند. ولی، در آمیخته با ترکیب درصد فاز هم پیوسته PS /PB با قیر نه تنها قطره ها ریزتراند. بلکه از پایداری خوبی نیز برخوردارند که می توان آن را ناشی از پایدارکردن فضایی آمیخته دانست. در مرحله بعد، آمیخته PS/PB/SBR و قیر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که این آمیخته علاوه بر بهبود خواص مخلوط قیر - پلیمر، خاصیت بازگشت الاستیک را به مقدار قابل توجهی بهبود می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 287

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 27
 • صفحات: 

  19-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1319
 • دانلود: 

  451
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی دیدگاه مدیران ارشد بخش تربیت بدنی در فرآیند خصوصی سازی و تعدیل ساختار ورزش قهرمانی در کشور بود. بدین منظور 8 گروه اصلی مدیران بخش های ستادی و اجرایی سازمان تربیت بدنی، مدیران تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مورد پرسش قرار گرفتند. روش پژوهش بررسی کتابخانه ای و تحلیل مطالعات انجام شده و نیز میدانی و پیمایشی بوده است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه که یکی از ابزارهای تحقیق زمینه یابی است، نظرهای مدیران ورزش کشور در مورد موضوع تحقیق در خصوص تعدیل ساختاری از طریق سیاست خصوصی سازی در ورزش بررسی شد. روایی و پایایی پرسشنامه که برای بررسی متغیرهای مورد نظر به کار گرفته شد، پس از تایید مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج تحقیق، 89.2 درصد مدیران ورزش کشور با تعدیل ساختاری ورزش کشور از طریق خصوصی سازی موافق اند. در این میان مدیران آموزشی بیشترین توافق و مدیران اجرایی کمترین توافق را با این نظر داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1319

دانلود 451 استناد 1 مرجع 0
litScript