نتایج جستجو

595

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

60

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

کنه ی تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch بعنوان یکی از مهم ترین آفات مزارع لوبیا در بسیاری از مناطق ایران و جهان خسارت های زیادی به این محصول وارد می کند. ژنوتیپ های لوبیا سیاه Phaseolus vulgarisL. مقاومت بالایی به آفات و بیماری های مهم آنها دارند. گیاهان علاوه بر دفاع مستقیم در برابر آفات، به طور غیرمستقیم با جلب دشمنان طبیعی گیاهخواران از خود دفاع می کنند. با توجه به اینکه تاکنون دفاع مستقیم و غیرمستقیم ژنوتیپ های لوبیای سیاه در برابر کنه ی تارتن دولکه ای مطالعه نشده است، در این تحقیق ابتدا در گلخانه مقاومت شش ژنوتیپ لوبیا سیاه به کنه ی تارتن دولکه ای بررسی شد، سپس میزان جلب کنه ی شکارگر Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot در ژنوتیپ های لوبیا سیاه با کمک آزمون بوسنجی بررسی شد. نتایج آزمایش های گلخانه ای نشان داد که کلیه ژنوتیپ های لوبیا سیاه بررسی شده در این تحقیق به کنه ی تارتن دولکه ای مقاوم بودند. نتایج بوسنجی نیز حاکی از آن بود که دو ژنوتیپ لوبیای سیاه (1157KS و 1179KS) علاوه بر آنکه مقاومت بالایی به کنه ی تارتن دولکه ای داشتند، کنه ی شکارگر را هم بهتر از بقیه ژنوتیپ ها جلب نمودند، ولی این امر در همه ژنوتیپ های لوبیا سیاه مشاهده نشد. بنابراین می توان ژنوتیپ های کم تر خسارت دیده 1157KS و 1179KS را با کنه ی شکارگر تلفیق کرد و از آنها در برنامه های کنترل تلفیقی با آفت استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پی در پی 67)
 • صفحات: 

  78-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1275
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اینکه مایت از شایعترین آلرژنها بوده و شیوع عوامل آلرژن نیز در مناطق مختلف متفاوت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی حساسیت به مایت توسط تست پوستی پریک در کودکان مبتلا به آلرژی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در سال 1389 بر روی 180 نفر از کودکان مبتلا به آسم، رینیت آلرژیک، اگزما و کهیر مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا انجام شد. معیار خروج از مطالعه حمله شدید آسم، وجود ضایعات پوستی و مصرف آنتی هیستامین در چند روز گذشته بود. حساسیت به مایت توسط روش تست پوستی پریک انجام شد و تورم با قطر بیش از 3 میلی متر یا قرمزی بیش از 10 میلی متر در 15 تا 20 دقیقه بعد از تست بعنوان واکنش پوستی مثبت محسوب شد. یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد بررسی 3.2±6.8 سال بود. از نظر توزیع جنسی 87 نفر (48.3%) دختر و 93 نفر (51.7%) پسر بودند. آسم در 90%، رینیت آلرژیک در 36.1%، اگزما در 4.4% و کهیر در 2.2 % وجود داشت. IgE بالا در 60.6% کودکان مورد بررسی و ائوزینوفیلی در 68.9% کودکان وجود داشت. تست پوستی در 61% (109 نفر) مثبت بود. میزان حساسیت به مایت در کودکان مورد بررسی 60.6% (67.8- (CI95%: 53.3بود. درصد حساسیت به مایت در کودکان مبتلا به رینیت آلرژیک (80% در مقابل 49.6%) و اگزما (100% در مقابل 58.7%) و افراد با ائوزینوفیلی (71% در مقابل 37.5%) یا IgE بالا (88.1% در مقابل 18.3%) بطور معنی داری ((p<0.05 بیشتر از بقیه افراد بود. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که حساسیت به مایت در بیش از نیمی از کودکان مبتلا به آلرژی در منطقه وجود داشته و بیماران می بایست راههای کنترل آن را مدنظر داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1275

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CUTHBERTSON A.G.S. | BELL A.C. | MURCHIE A.K.

نشریه: 

ANNALS OF APPLIED BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  142
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  107-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5437
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5437

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CUTHBERTSON A.G.S. | MURCHIE A.K.

نشریه: 

THE FRUIT GROWER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4397
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4397

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  163-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1837
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Athias-Henriot)، یک شکارگر کارآمد برای کنترل بیولوژیک برخی حشرات، به ویژه تریپس ها و سفید بالک ها می باشد. برای مطالعه مطلوبیت اثرات دماهای مختلف، جدول زندگی کنه شکارگر با رژیم غذایی کنه انباری Carpoglyphus lactis L. بر اساس تئوری جدول زندگی دو جنسی سن- مرحله مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در دماهای22، 25، 30 و 32 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. طول دوره رشدی مرحله جنینی در دمای 30 درجه سلسیوس به طور معنی داری کوتاه تر از دماهای 22 و 32 درجه سلسیوس بود. طول دوره رشدی مراحل متحرک قبل از بلوغ، طول عمر بالغ نر و ماده نیز در دمای 32 درجه سلسیوس به طور معنی داری کوتاه تر از دمای 25درجه سلسیوس بود. باروری شکارگر در دمای 25 درجه سلسیوس (72.34 تخم/ماده) به طور معنی داری بالاتر از دماهای 22، 30 و 32 درجه سلسیوس بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) نرخ متناهی افزایش جمعیت (l)، نرخ خالص تولید مثل (R0) در دمای 22 درجه سلسیوس به ترتیب 0.226 بر روز، 1.25 بر روز، 25.53 فرد، در دمای 25 درجه سلسیوس به ترتیب 0.304 بر روز، 1.35 بر روز، 33.82 فرد، در دمای 30 درجه سلسیوس به ترتیب 0.097 بر روز، 1.102 بر روز، 2.42 فرد و در دمای 32 درجه سلسیوس به ترتیب 0.128 بر روز، 1.137 بر روز، 2.67 فرد به دست آمدند. در همه پارامتر های جمعیت کنه A. swirskii، به جز متوسط مدت زمان یک نسل (T)، در دمای 25 درجه سلسیوس به طور معنی داری بالاتر از دماهای 30 و 32 درجه سلسیوس بودند. پیش بینی کل جمعیت نشان می دهد که در اکثر زمان ها جمعیت کنه A. swirskii، در دمای 25 درجه سلسیوس بالاتر از سایر دماها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1837

دانلود 339 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHRISTIAN A. | KARG W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  77
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  13622
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13622

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BOCHKOV A.V.

نشریه: 

ANNALES ZOOLOGICAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  311-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2561
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2561

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15078
 • دانلود: 

  17289
کلیدواژه: 
چکیده: 

Sugarcane is one of the most important industrial crops in Iran and is cultivated exclusively in Khuzestan province in more than one hundred thousand hectares under irrigated system (Sadeghzadeh-Hemayatiet al.2011). During planting and vegetative growth of sugarcane, this plant is vulnerable to attack of different pest species including stalk borers (Askarianzadehet al.2008; Nikpay and Goebel 2016), root feeders and leaf feeders (Taherkhani 2016)….

آمار یکساله:  

بازدید 15078

دانلود 17289 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CUTHBERTSON A.G.S. | BELL A.C. | MURCHIE A.K.

نشریه: 

ANNALS OF APPLIED BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  142
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  107-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  7823
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7823

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
نویسندگان: 

MOSAVI SH. | OSTOVAN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5179
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5179

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript