نتایج جستجو

2014

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

202

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  491-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  2205
 • بازدید: 

  7079
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7079

دانلود 9195 استناد 2205 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  42-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2372
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2372

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAPIRO S.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  373-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5158
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5158

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

HOLISTIC NURSING PRACTICE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  18
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1634
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1634 استناد 18 مرجع 0
نویسندگان: 

NOGUCHI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  298-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  11188
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11188

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1022-1028
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2648
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2648

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

mindfulness

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  27
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  2147
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 2147 استناد 27 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  75
 • بازدید: 

  5
 • دانلود: 

  1674
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5

دانلود 1674 استناد 75 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  405-423
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2632
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2632

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript