نتایج جستجو

169

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

17

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MCNAMARA D.P. | BEACH M.A. | FLETCHER P.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  290-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2677
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2677

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LOVE D.J. | HEATH J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  106-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7311
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7311

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

ظرفیت سیستم های مخابرات بی سیم را می توان با بکار بردن چند آنتن در فرستنده و چند آنتن در گیرنده به نحو قابل ملاحظه ای افزایش داد. در چنین سیستم هایی، که mimo نام دارند، گیرنده با دانشی که از کانال دارد، به آشکارسازی سیگنال ارسالی می پردازد. روش-های مختلفی برای آشکارسازی بهینه و زیربهینه سمبل های ارسالی پیشنهاد شده است. اخیراً مفاهیم یادگیری عمیق و استفاده از شبکه های عصبی به منظور آشکارسازی در حد بهینه و حجم محاسبات کمتر در فرآیند تست، در مقایسه با سایر روش های سنتی پیشین، بکار گرفته شده است. درصورتی که اطلاعات کانال در گیرنده با خطا همراه باشد، کارایی این نوع آشکارساز کاهش یافته و درنتیجه نرخ خطای بیت افزایش می یابد. با توجه به اینکه در عمل، گیرنده تخمینی از کانال میان فرستنده و گیرنده را در اختیار دارد و نه مقدار دقیق آن را، مقاله حاضر روشی بهبودیافته برای آشکارسازی مبتنی بر یادگیری عمیق و مقاوم در برابر خطای تخمین کانال، پیشنهاد می کند. در این روش آشکارسازی با استفاده از ماتریس کوواریانس تخمین گر کانال و استفاده از مفاهیم یادگیری عمیق، یک آشکارساز مقاوم در برابر خطای تخمین کانال پیشنهاد و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی مبین کارایی روش پیشنهادی در سیستم های mimo است.

آمار یکساله:  

بازدید 35

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MOLISCH A.F. | WIN M.Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  570-574
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4499
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4499

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

در این مقاله، الگوریتمی برای انتخاب پویای دسته ای از کاربران موجود در کانالهای mimo پخش گشترده، (mimo BC)، به منظور دسترسی به بیشینه کردن ظرفیت این سیستم ها ارائه شده است. ویژگی اصلی الگوریتم پیشنهاد شده حجم پایین محاسباتی آن در مقایسه با الگوریتم های مشابه می باشد. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی و تخصیص توان بهینه برای کانالهای mimo BC می توان به نتایج قابل قبولی از نظر ظرفیت سیستم دست یافت. نتایج حاصل از شبیه سازی های انجام یافته نیز کارایی مناسب الگوریتم را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 19
نویسندگان: 

JEBALI S. | KESHAVARZ H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15294
 • دانلود: 

  24060
چکیده: 

In this paper, the problem of target detection in phased-mimo radars is considered and target detection performance of phased-mimo radars is compared with mimo and phased-array radars. Phased-mimo radars combine advantages of the mimo and phased-array radars. In these radars, the transmit array will be partitioned into a number of subarrays that are allowed to overlap and each subarray transmits a waveform which is orthogonal to the waveform transmitted by other subarrays. In this paper, target detection performance of phased-mimo radars is analyzed with two detectors theoretically in addition to the investigation of simulation results. First, it is assumed that the transmitted waveforms are ideally orthogonal and secondly the transmitted waveforms are considered to be correlated (not fully coherent or ideally orthogonal). The Generalized likelihood ratio test (GLRT) and the likelihood ratio test (LRT) are used for target detection. The closed-form expressions of the false alarm and detection probabilities in presence of Gaussian noise are obtained. Simulation results validate the theoretical analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 15294

دانلود 24060 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MERLINE A. | THIRUVENGADAM S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19675
 • دانلود: 

  15359
چکیده: 

The role of waveform design is central to effective radar resource management for state-of-the art radar systems. The waveform shape employed by any radar system has always been a key factor in determining the performance and application. The design of radar waveform to minimize mean square error (MMSE) in estimating the target impulse response is based on power allocation using waterfilling. This paper shows the effect of various power control strategies in the MMSE performance of the waveform design. We find that the truncated power control strategy exhibits a good MMSE performance. The performance improvement results from the fact that with the truncated power control no power is wasted in poor quality modes.

آمار یکساله:  

بازدید 19675

دانلود 15359 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رادار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

در این مقاله، مساله مکان یابی بیضوی اهداف در رادارهای چند ورودی چند خروجی با آنتن های توزیع یافته بررسی شده است. هدف مکان یابی بیضوی، تخمین موقعیت هدف از روی دسته ای از اندازه گیری های نویزی تاخیر بای استاتیک می باشد. از آنجایی که تخمین ML متناظر با مکان یابی بیضوی مساله ای غیرمحدب می باشد، استفاده از روش های عددی برای حل آن می تواند منجر به همگرایی به نقاط کمینه محلی شود. برای رفع این مشکل، در این مقاله تخمین گرهایی (عموما شکل بسته) برای حل مساله مکان یابی ارایه شده است که این الگوریتم ها برای همگرایی به پاسخ سراسری مشکلی نخواهند داشت. روش های ارایه شده، از نظر عملکردی تا سطوح نسبتا بالای نویز کارا بوده و به باند کرامر-رایو می رسند. این روش ها دقت مکان یابی بالاتری نسبت به روش های موجود دارند. همچنین، با توجه به ذات شکل بسته و جبری روش های ارایه شده، پیچیدگی محاسباتی آن ها بسیار پایین است. البته از این نظر، عملکرد سایر روش های شکل بسته موجود در ادبیات نیز مشابه می باشد. لازم به ذکر است که ایده های ارایه شده در این مقاله می تواند به عنوان پایه ای برای ادامه پژوهش در حوزه مکان یابی راداری در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 37

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  249-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  388
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

سیستم های چندورودی-چندخروجی (mimo)، به ویژه سیستم های mimo انبوه، با به کار گرفتن تعداد زیاد آنتن بازده طیفی بزرگی به دست می آورند. یک مسئله مهم در این سیستم ها شکل دهی پرتو است. اگر شکل دهی پرتو به صورت کاملاً دیجیتال در باند پایه انجام شود، به ازای هر آنتن یک زنجیره RF لازم است که منجر به هزینه و مصرف توان بالا می شود. در شکل دهی پرتو کاملاً آنالوگ، فقط یک زنجیره RF استفاده می شود و الگوی انتشار توسط شیفت دهنده های فاز تنظیم می شود ولی با این روش نمی توان بازدهی طیفی بهینه را ایجاد کرد. به همین دلیل روش های ترکیبی آنالوگ-دیجیتال برای شکل دهی پرتو مورد توجه هستند. در این مقاله، یک روش شکل دهی ترکیبی پرتو پیشنهاد می شود که در آن تعداد زنجیره RF مورد نیاز نسبت به حالت کاملاً دیجیتال بسیار کمتر است. طراحی پیش کدگذار و فیلتر گیرنده بر اساس بیشینه کردن بازده طیفی انجام شده است. این هدف در فرستنده، با نزدیک کردن حاصل ضرب دو ماتریس شکل دهنده پرتو آنالوگ و دیجیتال به ماتریس شکل دهی پرتو بهینه (که حاوی بردارهای منفرد سمت راست ماتریس کانال است) و با یک روش تکراری برآورده می شود. معیار نزدیک بودن دو ماتریس، نرم فروبنیوس تفاضل در نظر گرفته می شود. در گیرنده، طراحی شکل دهنده ترکیبی پرتو به طریق مشابه و با استفاده از معیار کمترین میانگین مربعات خطا انجام می شود. همچنین برای بهبود روش، یک الگوریتم مبتنی بر گرادیان برای کمترکردن خطا پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی، برتری عملکرد روش پیشنهادی نسبت به روش های مشابه و همچنین پیچیدگی کمتر آن را نشان می دهد. بسته به سناریوی انتخابی، فاصله بازدهی طیفی روش پیشنهادی با روش بهینه به کمتر از dB 2 می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 388

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  74-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1532
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

در این مقاله، یک سیستم فروسو با ویژگی های سلولی و تقسیم- فرکانس دوطرفه در نظر گرفته شده است، که هر کاربر اطلاعات وضعیت کانال اطلاعات را به ایستگاه خانگی ارسال می کند. از آنجا که همکاری بین همه ایستگاه ها در عمل امکان پذیر نیست، تعدادی از ایستگاه ها به خوشه هایی (cluster) دسته بندی می شوند. کاربران باید کانال مربوط به خود را توسط ارسال پایلوت هایی به ایستگاه مرکزی، تخمین، و اطلاعات وضعیت کانال را به ایستگاه بازخورد کنند. از طرفی، ایستگاه تا وقتی اطلاعات کانال همه کاربران را دریافت نکرده، از ارسال خودداری می کند، این امر سبب تاخیر در ارسال داده در فروسو می گردد. در این تحقیق، چهار روش برای کاهش بازخورد اطلاعات وضعیت کانال در سیستم فروسو پیشنهاد شده است. ایده اصلی روش های پیشنهادی، تقسیم کاربران به دو گروه بر اساس قدرت کانال کاربران و فاصله کاربران از ایستگاه فرستنده است. مساله مهم در اتصال چند نقطه ای هماهنگ شده (CoMP) این است که اطلاعات وضعیت کانال باید در کسر کوچکی از زمان چسبندگی کانال جمع آوری شود، تا زمان کافی برای ارسال اطلاعات داشته باشد. با استفاده از شبیه سازی، مشاهده می گردد تاثیر روش های پیشنهادی برای کاهش بازخورد اطلاعات وضعیت کانال بر روی عملکرد سیستم در مقایسه با روش های دیگر بسیارکم است.

آمار یکساله:  

بازدید 1532

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
litScript