نتایج جستجو

4471

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

448

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  124
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4545
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

مقدمه: نفروپاتی دیابتی، که می تواند به ESRD تبدیل شود، شایع ترین علت انتظار برای پیوند کلیه در آمریکا محسوب می شود. دو عامل مهم دخیل در نفروپاتی دیابتی شامل اختلالات همودینامیک و اختلالات متابولیک در کلیه ها هستند که از این میان، یکی از مکانیسم های مهم آسیب کلیه ها را تولید و افزایش Reactivie oxidative system (ROS) می دانند. یکی از گیاهان شناخته شده با مصرف دارویی زیاد از سالیان قدیم، گیاه خار مریم (milk thistle) است که اثرات درمانی آن را به خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی، اثری ترمیمی و اثر ضدالتهابی نسبت می دهند. در این مطالعه، به بررسی اثر milk thistle [به صورت قرص لیورگل (Livergol)] بر نفروپاتی دیابتی پرداختیم.روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال های 1389-1388 در میان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با نفروپاتی دیابتی شناخته شده، که به طور فعال به مرکز تحقیقات غدد اصفهان مراجعه می کردند، انجام شد. بیماران واجد شرایط، که 65 نفر بودند، به صورت تصادفی به دو گروه 35نفره مورد و 30 نفره شاهد تقسیم شدند. بعد از رد موارد منع مصرف احتمالی، به صورت دو سو کور گروه مورد به مدت 3 ماه قرص لیورگل به میزانmg 140 سه بار در روز و گروه شاهد، دارونما به همین میزان دریافت کردند. برای بیماران قبل و بعد از انجام مداخله، میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) اندازه گیری و محاسبه eGFR انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون های 2χ، t و Paired-t آنالیز شد.یافته ها: در این مطالعه، در گروه مورد 6 نفر و در گروه شاهد 7 نفر به علل مختلف از سیر مطالعه خارج شدند. در گروه مورد 31 درصد افراد مورد مطالعه مرد و 69 درصد زن و در گروه شاهد 35 درصد افراد مرد و 65 درصد زن بودند، دو گروه از نظر توزیع جنسیتی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.1). میانگین سنی بیماران در گروه مورد 55.9 و در گروه شاهد 57.7 سال بود، دو گروه از نظر میانگین سنی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.2). میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) در گروه مورد 106.2 و در گروه شاهد 82.5 بود، دو گروه از این نظر بعد از تجویز دارو و یا دارونما تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.07) ولی در گروه مورد، میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار بعد از تجویز دارو به طور معنی داری بیشتر شده بود (P=0.04). در گروه مورد، میانگین eGFR بعد از تجویز دارو تغییر معنی داری یافت (P=0.001) ولی در گروه شاهد بعد از تجویز دارونما تغییر معنی داری در میانگین eGFR مشاهده نشد (P=0.07).نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، تجویز عصاره گیاه خار مریم، با وجود خواص دارویی زیادی که دارد، با میزان 140mg سه بار در روز در درمان نفروپاتی دیابتی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند عملکرد کلیوی بیماران را از نظر دفع آلبومین تصادفی ادرار بدتر نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 4545

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 27
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

خارشیر Silybum marianum (milk Thistle) برای سالها به عنوان داروی گیاهی برای درمان بیماریهای کبدی مورد استفاده قرار می گرفته است. تاکنون گزارشات متناقضی در مورد نقش این دارو به عنوان یک داروی حفاظت کننده نورونی و موثر بر تمایز و بقای نورون ارایه شده است. به منظور بررسی اثر سیلیمارین بر فرایند یادگیری و به یادآوری حافظه، موشهای صحرایی ماده از روز هفتم بارداری با دوزهای متفاوت (90 و 180 میلی گرم بر کیلوگرم) دارو تیمار شدند. همچنین پس از مدت 4 هفته تیمار با سیلیمارین مطالعات رفتاری بر روی موشهای نر حاصل صورت گرفت. میزان تاثیر دارو بر روی فرایند یادگیری با استفاده از شیوه احترازی غیر فعال و تعیین زمان احتراز از ورود به بخش تاریک  شاتل باکس (Step - through latency, STL) و زمان قرار گرفتن حیوان در بخش تاریک آن (Time in dark compartment, TDC) ارزیابی گردید. نتایج حاکی از آن است که سیلیمارین به صورت وابسته به دوز موجب افزایش معنی دار در فرایند یادگیری و به یادآوری حافظه می شود. سیلیمارین احتمالا با تاثیر بر روی فاکتور رشد نورونی (nerve growth factor) NGF و همچنین حفاظت نورونهای ناحیه هیپوکامپ مغز در مقابل عوامل اکسیداتیو اثر تقویت کننده بر روی یادگیری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 3
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

CASSILETH B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1319-1319
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4835
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4835

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

DAVOODI H. | ESMAEILI S. | MORTAZAVIAN A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

milk IS CONSIDERED TO BE THE ONLY FOODSTUFF THAT CONTAINS APPROXIMATELY ALL DIFFERENT SUBSTANCES KNOWN TO BE ESSENTIAL FOR HUMAN NUTRITION. IN TERMS OF CANCER RISK, DAIRY FOODS HAVE BEEN REPORTED AS BOTH PROTECTIVE AND OCCASIONALLY AS HARMFUL. …

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

THORLEY VIRGINIA

نشریه: 

WOMENS HEALTH BULLETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22011
 • دانلود: 

  11387
چکیده: 

Context: Articles discussing human milk banking and the sharing of milk among women have increasingly been appearing in the medical and nursing literature in the early-21st century. The articles usually focus onWestern-style milk banks, as well as informal ways of providing women’s milk to premature or sick infants and others in need of human milk. This article will review this literature within the context of Muslims living in predominantly Islamic countries and the potential effects of migration within a country or to another country on knowledge of these issues.Evidence Acquisition: Articles consulted were sourced from the bibliographies of the author’s previous articles and the references in other articles consulted during previous research. Following that, a search of the term “milk kinship” was conducted on Medline viaWeb of Science and in PubMed, but all relevant articles had already been accessed.Results: A relatively few articles have discussed these matters in the Islamic context, to acknowledge the constraints that the creation of a kinship relationship by milk under Islamic law places on how breastfeeding or breast milk is shared. Nevertheless, these issues, and how needy infants can be provided with the life-giving breast milk they need, have begun to receive attention in international journals. Yet Muslim mothers may not be conversant with the issue of milk kinship in relation to milk banking or milk donation.Conclusions: Some recent authors have made recommendations on how human milk donation can be achieved in the hospital setting through complying with the religious requirements. Donatedhumanmilk can be used in the hospital, provided the conditions are met.

آمار یکساله:  

بازدید 22011

دانلود 11387 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  21
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 21
عنوان: 
نویسندگان: 

HAUG A. | CHRISTOPHERSEN O.A. | HOSTMARK A.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  127
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2542-2545
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4124
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4124

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

EL HODHOD M.A. | YOUNIS N.T. | ZAITOUN Y.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 PT 2
 • صفحات: 

  407-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7098
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7098

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  148-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1034
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این پژوهش، تهیه نوشیدنی شیر میوه با استفاده از کنسانتره و پوره سیب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در یک سری آزمایش مقدماتی شیر با پوره و کنسانتره و اسانس سیب به نسبتهای مختلف مخلوط و برای تعیین بهترین درصد اختلاط نمونه های تهیه شده از نظر طعم و عطر توسط پانلیستهای مجرب مورد قضاوت قرار گرفت. علاوه بر این برای تعیین بهترین ترکیب درجه حرارت - زمان جهت پاستوریزاسیون نمونه ها، سه شرایط 75 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه، 85 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه و 95 درجه سانتیگراد به مدت 5 دقیقه بررسی گردیدند. در مرحله بعد بر اساس یافته های آزمایش مقدماتی، نوشیدنی شیر سیب تهیه و در پاکتهای دوی پک بسته بندی گردید و سپس برای بررسی قابلیت انبارمانی، نمونه ها به مدت 6 هفته در شرایط یخچال نگهداری شدند. در این فاصله نمونه ها هر هفته از نظرpH ، رنگ و کیفیت ظاهری، طعم و مزه، عطر و کیفیت میکروبی آزمایش گردیدند. نتایج حاصله حاکی از آن بود که در طول مدت یاد شده کیفیت ارگانولپتیک نمونه ها بدون تغییر ماند، نتیجه آزمایشهای میکروبی نیز از نظر وجود کپک، مخمر، کلی فرمهای مدفوعی و غیر مدفوعی منفی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1034

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript