نتایج جستجو

37040

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3704

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (پیاپی 86)
 • صفحات: 

  2-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

پنیرهای ذوب شده یا پرورده به دلیل تنوع زیاد مواد اولیه، در انواع بسیار زیاد تولید می شوند. امکان فرمولاسیون پنیر فراپالایش و ماده هم رسوب پروتئینی شیر نیز در چنین پنیری وجود دارد. بافت خامه ای پنیر فرآیند شده گستردنی، جایگزین و رقیب ارزان تر و خوبی برای پنیر فرا پالایش فتا می باشد که به دلیل بافت مطلوب، تولید و مصرف آن در سال های اخیر بسیار افزایش یافته است. ضمن اینکه به دلیل استفاده از مقادیری از ماده هم رسوب پروتئینی شیر، هزینه تولید آن نیز کمتر و به دلیل فرایند داغ، قابلیت نگهداری و شکل پذیری بیشتری برای انواع بسته بندی دارد. با استفاده از 30-25 درصد پروتئین هم رسوب شیر همراه با انواع پنیر، نمونه های خوبی از نقطه نظر بافت، قوام، چسبندگی، قابلیت گسترش و عطر و طعم می توان تهیه کرد که به دلیل استفاده از 15-5 درصد پنیر کهنه و حداقل 55 درصد پنیر فراپالایش، ارزان تر از محصول معمولی است. چون بازیابی مواد جامد شیر در پروتئین هم رسوب، 16 درصد از پنیرتازه (لخته آنزیمی) بیشتر است، راندمان تولید پنیر فرا پالایش نیز حداقل 20 درصد از راندمان تولید پنیر تازه معمولی بیشتر است و پنیر کهنه نیز به دلیل رسیدن بیش از حد و پروتئولیز شدید، برای مصرف مستقیم مناسب نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پی در پی 28)
 • صفحات: 

  129-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

سابقه و هدف: سیستمهای پراکنده جامد به منظور افزایش سرعت انحلال داروهای کم محلول در سال 1961 ابداع گردید. در این مطالعه سرعت انحلال، نحوه پراکندگی و پایداری فیزیکی ایندومتاسین در همرسوبی با پوویدون بررسی گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، به منظور تعیین نوع پراکندگی و بررسی علت افزایش سرعت انحلال ایندومتاسین در همرسوبی، آزمایشات ذیل به عمل آمد: 1- بررسی سرعت انحلال مخلوطهای مکانیکی و نمونه های همرسوبی با درصد ایندومتاسین یکسان، 2- مطالعه سرعت انحلال همزمان ایندومتاسین و پوویدون، 3-بررسی روند انحلال با استفاده از تصاویر میکروسکوپی 4-تعیین حلالیت ایندومتاسین در غلظتهای مختلف پوویدون و 5- بررسی پراکندگی ذرات در همرسوبی با میکروسکوپ الکترونی. یافته ها: در این تحقیق مشاهده شد، سرعت انحلال ایندومتاسین تابع وزن مولکولی پوویدون و درصد وزنی داروی پراکنده شده در سیستم می باشد. به طوری که، سرعت انحلال نمونه هایی که دارای پوویدون با وزن مولکولی پایین هستند تقریبا 10 برابر سرعت انحلال نمونه هایی با وزن مولکولی بالا است. همچنین سرعت انحلال در نمونه های حاوی در صد کم دارو به 110 برابر سرعت انحلال نمونه هایی که دارای درصد بالایی از ایندومتاسین هستند، می رسد. نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج حاصل از این مطالعه پراکندگی مولکولی یا کلوییدی ایندومتاسین را در غلظت های کمتر از 13.5% تایید می نمایند. مطالعه پایداری نمونه های هم رسوبی در رطوبت های نسبی مختلف نشان می دهد که سیستم در رطوبت نسبی 60% به دلیل پدیده شبه sdting-out بسیار ناپایدار می باشد، ولی در رطوبت های بالاتر از 70% به دلیل کاهش شدید دمای گذار شیشه، ویسکوزیته پلیمر و همچنین نقش پلاستی سایزری آب در پلیمر سرعت انحلال نمونه ها افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALTAN HALENUR | COSGUN ALEM | ALTAN AHMET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (13)
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23442
 • دانلود: 

  20417
چکیده: 

Context: Immunological reactions against proteins found in cow’s milk (casein and whey proteins) are called Cow’s milk protein Allergy (CMPA). CMPA has systemic as well as oral symptoms. Also, any casein-containing products used for preventive and therapeutic purposes in dentistry may trigger this allergy. The objective of this compilation is to reveal the importance of CMPA in dentistry by adhering to the literature.Evidence Acquisition: A literature search was done using PubMed, with focus on articles published in the last 10 years. Searched terms included the following: cow’s milk protein allergy, child, pathogenesis, prevention, management, and dentistry. Results: Oral allergy syndrome and dental erosion caused by gastroesophageal reflux were observed in 40% of patients with CMPA that were detected by the dentists. Conclusions: Pediatric dentists should be aware of CMPA and pediatricians should be given support in definitive diagnosis of CMPA.

آمار یکساله:  

بازدید 23442

دانلود 20417 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DAHER S. | TAHAN S. | SOLE D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  339-342
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6212
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6212

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HAKANSSON T. | SUER P. | MATTIASSON B. | ALLARD B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (18)
 • صفحات: 

  267-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22777
 • دانلود: 

  20418
چکیده: 

Combined treatment with electroremediation and sulphate reducing bacteria (SRB) was tested in laboratory and pilot scale. The contaminated soil came from a chlor-alkali factory and contained about 100 mg/kg Hg. Iodide/iodine complexing agent was used to mobilize mercury. Mercury iodide complexes were moved to the anode solution using an electric field. The anode solution was then mixed with hydrogen sulphide (H2S) containing water, causing precipitation of mercury sulphide. The H2S was produced at site by a SRB reactor. Precipitation problems arising from the nature of the anode solution were expected, since this solution is highly acidic, very oxidised and may contain iodide/iodine that strongly complexes mercury and can hinder mercury sulphide precipitation. Mercury concentrations in the anode solution were up to 65.7 mg/L (field) and 15.4 mg/L (lab. scale). Reduction of mercury in the water was >93% at all times. Iodide did not hinder the process: Nonetheless, in the lab system, iodide concentration was high in the anode solution but mercury reduction was > 99.9%. The redox potential was sufficiently low for HgS precipitation during the experiments, except for a short period, when the mercury removal decreased to 94%. Sulphate reducing bacteria are shown as a viable tool for the treatment of mercury contaminated, acidic, oxidative, iodide containing water, such as that produced by electrokinetic remediation. A second SRB step or other water treatment is required to reduce the mercury concentration to environmentally acceptable levels. Redox potential is the most sensitive factor in the system.

آمار یکساله:  

بازدید 22777

دانلود 20418 استناد 0 مرجع 1776
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  124
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4545
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

مقدمه: نفروپاتی دیابتی، که می تواند به ESRD تبدیل شود، شایع ترین علت انتظار برای پیوند کلیه در آمریکا محسوب می شود. دو عامل مهم دخیل در نفروپاتی دیابتی شامل اختلالات همودینامیک و اختلالات متابولیک در کلیه ها هستند که از این میان، یکی از مکانیسم های مهم آسیب کلیه ها را تولید و افزایش Reactivie oxidative system (ROS) می دانند. یکی از گیاهان شناخته شده با مصرف دارویی زیاد از سالیان قدیم، گیاه خار مریم (milk thistle) است که اثرات درمانی آن را به خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی، اثری ترمیمی و اثر ضدالتهابی نسبت می دهند. در این مطالعه، به بررسی اثر milk thistle [به صورت قرص لیورگل (Livergol)] بر نفروپاتی دیابتی پرداختیم.روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال های 1389-1388 در میان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با نفروپاتی دیابتی شناخته شده، که به طور فعال به مرکز تحقیقات غدد اصفهان مراجعه می کردند، انجام شد. بیماران واجد شرایط، که 65 نفر بودند، به صورت تصادفی به دو گروه 35نفره مورد و 30 نفره شاهد تقسیم شدند. بعد از رد موارد منع مصرف احتمالی، به صورت دو سو کور گروه مورد به مدت 3 ماه قرص لیورگل به میزانmg 140 سه بار در روز و گروه شاهد، دارونما به همین میزان دریافت کردند. برای بیماران قبل و بعد از انجام مداخله، میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) اندازه گیری و محاسبه eGFR انجام شد. اطلاعات به دست آمده با آزمون های 2χ، t و Paired-t آنالیز شد.یافته ها: در این مطالعه، در گروه مورد 6 نفر و در گروه شاهد 7 نفر به علل مختلف از سیر مطالعه خارج شدند. در گروه مورد 31 درصد افراد مورد مطالعه مرد و 69 درصد زن و در گروه شاهد 35 درصد افراد مرد و 65 درصد زن بودند، دو گروه از نظر توزیع جنسیتی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.1). میانگین سنی بیماران در گروه مورد 55.9 و در گروه شاهد 57.7 سال بود، دو گروه از نظر میانگین سنی تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.2). میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار به صورت نسبت آلبومین به کراتینین (A/C) در گروه مورد 106.2 و در گروه شاهد 82.5 بود، دو گروه از این نظر بعد از تجویز دارو و یا دارونما تفاوت معنی داری نداشتند (P=0.07) ولی در گروه مورد، میانگین دفع آلبومین تصادفی ادرار بعد از تجویز دارو به طور معنی داری بیشتر شده بود (P=0.04). در گروه مورد، میانگین eGFR بعد از تجویز دارو تغییر معنی داری یافت (P=0.001) ولی در گروه شاهد بعد از تجویز دارونما تغییر معنی داری در میانگین eGFR مشاهده نشد (P=0.07).نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، تجویز عصاره گیاه خار مریم، با وجود خواص دارویی زیادی که دارد، با میزان 140mg سه بار در روز در درمان نفروپاتی دیابتی نه تنها مفید نیست بلکه می تواند عملکرد کلیوی بیماران را از نظر دفع آلبومین تصادفی ادرار بدتر نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 4545

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Paediatrica Indonesiana

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  55
 • بازدید: 

  4
 • دانلود: 

  2538
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4

دانلود 2538 استناد 55 مرجع 0
نویسندگان: 

YOSSIFOV M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12265
 • دانلود: 

  7233
چکیده: 

The objectives of this experiment were to evaluate the effects of dietary protein supplementation in lactating dairy ewe’s diets on milk coagulation properties. milk samples (n=126) were analyzed to assess the source of variation for rennet coagulation ability at the 6th (RCA6) and 12th hour (RCA12), milk clotting time (MCT, s) and an index of milk clotting time (IMCT, %). In addition, data were used to determine the influence of dietary protein source (sunflower meal (SFM) vs. rapeseed meal (RSM)) and lactating day (27, 35, 42, 49, 56, 63 and 70) on RCA6, RCA12 and MCT. Eighteen early lactation (4-10 weeks) dairy ewes from the synthetic Bulgarian dairy population breed (SBDP) were allocated into two isonitrogenous (crude protein (CP)=18%, dry matter (DM) basis) dietary treatments (n=9 per diet) formulated to contain equal amounts of fibre, energy, protein digestible in small intestines (PDI) and Ca: P ratio. The rates of MCT (s) were measured as time from rennet addition to onset of rennet-induced gel. RCA values were measured subjectively based on a scale of coagulum characteristics (score 1-3). Results showed a significant effect (P<0.05) of supplement (RSM vs. SFM) on RCA6 and a tendency at RCA12 (p=0.10). The influence on MCT and IMCT also showed such a tendency (p=0.11). Studied correlations between RCA6, RCA12 and MCT values to diet supplements at different lactation stages (days) showed no strong relationships, but the directions and strengths were permanent over the evaluated periods. We can conclude, that the investigated parameters (RCA6, RCA12, MCT and IMCT) were affected by dietary protein source (SFM vs. RSM) in regards to firmer coagulum (RCA6 and RCA12) and shorter MCT for milk collected from ewes fed SFM vs. RSM based diets.

آمار یکساله:  

بازدید 12265

دانلود 7233 استناد 0 مرجع 945
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی در پی 64)
 • صفحات: 

  203-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  17
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: بررسی رسوبات قرنیه در چشم های مبتلا به انواع مختلف یووییت با استفاده از اسکن کانفوکال.روش پژوهش: در این مطالعه مقطعی، تعداد 129 چشم از 93 بیمار به انواع مختلف یووییت از نظر خصوصیات ظاهری رسوبات قرنیه، با استفاده از اسکن کانفوکال مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سن بیماران 11.2±32.5 (محدوده 67-14) سال و 58 نفر (62.36 درصد) زن بودند. درگیری دوطرفه در 36 بیمار (38.7 درصد) مشاهده شد. رسوبات قرنیه منقوط و کروی به صورت غالب تقریبا در تمام انواع یووییت مشاهده شد. رسوبات شاخه ای (dendritiform) در انواع یووییت عفونی در مقایسه با موارد غیرعفونی شایع تر بود (P=0.053). برخلاف آن، رسوبات مدور صاف، به طور مشخص در یووییت های غیرعفونی مشاهده شد (P<0.999). رسوبات شاخه ای در یووییت های غیر گرانولوماتوز نسبت به انواع گرانولوماتوز (P=0.005) و رسوبات مدور و صاف در یووییت مزمن در مقایسه با انواع حاد شایع تر بودند (P<0.999). اشکال غالب رسوبات قرنیه در ایریدوسیکلیت هتروکرومی فوکس شامل انواع شاخه ای (80 درصد) و ارتشاحی (78 درصد) و در یووییت حد واسط (intermediate) شامل رسوبات شاخه ای ( 56.3درصد) و مدور صاف (56.3 درصد) بودند. رسوبات صلیبی در مبتلایان به ایریدوسیکلیت هتروکرومی فوکس بیشتر (60 درصد) مشاهده شدند. شکل رسوبات در مواد درگیری دوطرفه مشابه بود.نتیجه گیری: شکل ظاهری رسوبات قرنیه بر حسب نوع یووییت متفاوت است. رسوبات منقوط و کروی در همه انواع یووییت مشاهده می شوند. اسکن کانفوکال می تواند در شناسایی عامل زمینه ای انواع پیچیده یووییت نقش مهمی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پی در پی 43)
 • صفحات: 

  244-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  638
 • دانلود: 

  165
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: گزارش دو بیمار مبتلا به کیست ثانویه عنبیه با نمای رسوب چرک مانند در داخل کیست.یافته ها: هر دو بیمار مرد و سابقه ضربه نافذ به چشم داشتند که تحت ترمیم جراحی قرار گرفته بودند و به دنبال آن، به طور ثانویه دچار کیست اپی تلیومی عنبیه شدند. در معاینه با اسلیت لمپ، کیست بزرگی دیده شد که پایه آن در محل پارگی قبلی قرار داشت. محتوای کیست از دو لایه شامل رسوب سفید چرک مانند در پایین و محلول روشن در بالا تشکیل شده بود. کیست ها با روش کوتر شیمیایی با اتانول 98 درصد تحت درمان موفقیت آمیز قرار گرفتند و ماده کشیده شده تحت بررسی سیتولوژی، کشت و رنگ آمیزی قرار گرفت که در هر دو مورد، کشت و اسمیر منفی بودند و سیتولوژی، یاخته های لنفوسیت و یاخته های اپی تلیومی را گزارش نمود.نتیجه گیری: وجود رسوب چرک مانند در داخل کیست های عنبیه، تظاهر نادری از این بیماری است و به نظر می رسد که این رسوب استریل باشد و در پیش آگهی درمان با اتانول 98درصد تاثیری نداشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 638

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
litScript